Lietuvos bankas
Tema
Tikslinė auditorija
Metai
Iš viso rezultatų 3
No 7
2015-09-24

International trade with pensions and demographic shocks

 • Santrauka

  Šis straipsnis nagrinėja skirtingų pensinių sistemų ir asimetrinių demografinių pokyčių poveikį tarptautinei prekybai ir šalių specializacijai. Modelyje su dviem prekėm, dviem šalim ir dvejais gamybos veiksniais, mes radome, kad šalys su didesnėmis perskirstamosiomis pensijomis specializuojasi darbui imlių prekių gamyboje. Jei šiose šalyse sumažėja gimstamumas, ši specializacija pagilėja ilguoju laikotarpiu. Galų gale, šios šalys gali gaminti tik imlias darbui prekes, o tai prieštarauja standartiniam Heckscher-Ohlin-Samuelson'o modeliui. Šis efektas gali persilieti ir į kitas šalis - jos atitols nuo visiškos kapitalui imlių prekių specializacijos, kadangi ten darbui imlių prekių sektoriaus dalis irgi turėtų padidėti.

  JEL klasifikacija: E27, F16, H55, J19.

  Šiame tyrime išreikšti požiūriai ir vertinimai yra asmeninė autoriaus(-ių) nuomonė, nebūtinai atitinkanti oficialią Lietuvos banko poziciją.

No 6
2015-07-02

A note on the bootstrap method for testing the existence of finite moments

 • Santrauka

  Šiame straipsnyje nagrinėjamas bootstrap testas, naudojamas baigtinių momentų tikrinimui, ir nustatomi atvejai, kada jis gali būti taikomas klaidingai. Pabrėžiama, kad mažiausio laipsnio, kuriuo turi būti pakelti stebėjimai (tokio laipsnio, kad testas atmestų hipotezę apie atitinkamo momento baigtumą) paieškos procedūra blogai veikia kaip skirstinių uodegos indekso įvertinys arba momento įvertinys, ypač labai mažiems ir labai aukštiems momentams. Taip pat parodoma keletas pavyzdžių, kaip testą taikyti teisingai. Pagrindinis rezultatas yra išvestas analitiškai, taip pat yra pateiktas Monte-Carlo eksperimentas.

  MSC2010 klasifikacija: 62G10, 65C05.

  Šiame tyrime išreikšti požiūriai ir vertinimai yra asmeninė autoriaus(-ių) nuomonė, nebūtinai atitinkanti oficialią Lietuvos banko poziciją.

No 2
2015-02-27

International trade and migration: Why do migrants choose small countries?

 • Santrauka

  Šiuo straipsniu analizuojamas migracijos ir šalių dydžio sąryšis. Jis paaiškina, kodėl didelės šalys (pagal populiacijos dydį) turi mažesnę migrantų dalį savo populiacijose. Pirma, mes išanalizavome duomenis, po to sukūrėme makroekonominį modelį su tarptautine prekyba ir migracija, kuris paaiškina stilizuotus faktus. Į modelį įtraukiami šalių dydžiai, kurie lemia, kad prekės pagamintos didesnėje šalyje yra pigesnės palyginti su prekėmis pagamintomis mažesnėje šalyje. Didesnis darbo užmokestis mažesnėje šalyje paskatina imigraciją į šią šalį.

  JEL klasifikacija: F16, F22.

  Šiame tyrime išreikšti požiūriai ir vertinimai yra asmeninė autoriaus(-ių) nuomonė, nebūtinai atitinkanti oficialią Lietuvos banko poziciją.