Lietuvos bankas

Kviečiame naudotis funkcionalesniu Ataskaitų teikimo kalendoriumi.
Norėdami užsiprenumeruoti ir gauti priminimą el. paštu, spustelkite prenumeratos nuorodą „Priminimas apie ataskaitos pateikimą“. Priminimas siunčiamas kitą dieną pasibaigus pasirinktos ataskaitos ataskaitiniam laikotarpiui. Pavyzdžiui, priminimas apie ketvirtinės ataskaitos teikimą bus siunčiamas pasibaigus ketvirčiui, t. y. pirmą naujo ketvirčio dieną. 

Europos bankininkystės institucija atlieka išsamią Kapitalo reikalavimų direktyvos ir Reglamento peržiūrą bankų informacijos teikimo ir naujų bei atnaujintų techninių standartų įgyvendinimo aspektais, todėl gali keistis bankų teikiamos informacijos turinys ir periodiškumas. Atsižvelgdami į pokyčius, numatome sudaryti centrinių kredito unijų informacijos teikimo kalendorių.

Kredito unijos Lietuvos banko Priežiūros tarnybai teikia šias ataskaitas:

  • finansinių ataskaitų rinkinį ir priežiūrai skirtas ataskaitas − kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki mėnesio 7 dienos;
  • auditorių patikrintą ir visuotinio narių susirinkimo patvirtintą metinių finansinių ataskaitų rinkinį – metams pasibaigus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po visuotinio narių susirinkimo.
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-13