Lietuvos bankas

Šiuo metu centrinių kredito unijų, kaip ir bankų, teikiamų priežiūrai skirtų pagrindinių ataskaitų formos ir jų pildymo išaiškinimai pateikti techniniuose standartuose.

Kai Europos bankininkystės institucija peržiūrės Kapitalo reikalavimų direktyvą ir Reglamentą, o Lietuvos bankas peržiūrės susijusius teisės aktus, pateiksime informaciją apie ataskaitų formų pakeitimus, kurie bus padaryti atsižvelgiant į atskaitomybės pokyčius.

Kiekvieną mėnesį kredito unijos teikia:

 • Likvidumo rodiklio ataskaitą, 7054 forma.

Kiekvieną ketvirtį kredito unijos teikia šias ataskaitas:

 • Balansinę ataskaitą, 7051 forma;
 • Pelno (nuostolių) ataskaitą, 7052 forma;
 • Kitą papildomą informaciją, finansinių ataskaitų aiškinamąją dalį;
 • Kapitalo pakankamumo priežiūrai skirtas ataskaitas:
  • Kapitalo ataskaitą, 7057_1 forma;
  • Kapitalo poreikio ir kapitalo pakankamumo rodiklio ataskaitą, 7057_2 forma;
  • Kredito rizikos ataskaitą, 7057_3 forma;
  • Užsienio valiutos kurso rizikos ataskaitą, 7057_4 forma;
  • Skolos finansinių priemonių rizikos ataskaitą, 7057_5 forma;
  • Atsiskaitymų rizikos ataskaitą, 7057_6 forma;
  • Sandorio šalies kredito rizikos ataskaitą, 7057_7 forma;
  • Operacinės rizikos ataskaitą, 7057_8 forma;
 • Paskolų vertės pokyčių ataskaitą, 7011 forma;
 • Didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui ir didelių paskolų ataskaitą, 7056 forma;
 • Investicijų į ne nuosavybės vertybinius popierius ataskaitą, 7056 forma;
 • Užsienio valiutų pozicijų ataskaitą, 7055 forma;
 • Papildomą informaciją apie kredito uniją, 7025 forma;
 • Subordinuotųjų paskolų ataskaitą, 7014 forma.
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-11-25