Lietuvos bankas

2018 m. sausio 1 d. buvo baigta kredito unijų reforma. Iki šios datos kredito unijos privalėjo apsispręsti, ar toliau tęsti kredito unijos veiklą įstojant į centrinę kredito uniją, ar pradėti persitvarkymo į banką procedūrą.
Kredito unijų reforma leido susiformuoti centrinių kredito unijų grupėms, kurios stiprina kooperatinės bankininkystės veiklą, plėtoja finansinių paslaugų teikimą regionų, miestelių ir miestų gyventojams bei verslui. Atsiradusi galimybė steigtis specializuotiems bankams pildo kredito įstaigų žemėlapį, vartotojams prieinamų finansinių paslaugų spektrą ir didina konkurenciją.

Informacija apie kredito unijoms nustatytus veiklos riziką ribojančius normatyvus

Kredito unijų sektoriaus naujienos ir veiklos apžvalgos 

Pagrindiniai kredito unijų sektoriaus reformos ramsčiai

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-25