Lietuvos bankas

2016 m. viduryje Lietuvos bankas kartu su išorės auditoriais atliko kredito unijų turto kokybės vertinimą. Turto kokybės vertinimas buvo vienas iš pagrindinių žingsnių vykdant pernai Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintą kredito unijų sistemos pertvarką, kurios pagrindinis tikslas – užtikrinti ilgalaikę tvarią sektoriaus raidą. Galima susipažinti su (toliau) pateikiamais konkrečių unijų turto kokybės vertinimo rezultatais, naujausia informacija apie kredito unijų kapitalo pakankamumo rodiklius ir turto kokybės vertinimo proceso statusu. Turto kokybės vertinimo rezultatų pripažinimo procesas laikomas baigtu, jei kredito unija finansinėse ataskaitose atvaizdavo visą turto kokybės vertinimo metu nustatytą turto vertės sumažėjimą.

Paskutinė duomenų (290.3 KB download icon) atnaujinimo data – 2018 m. sausio 9 d.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-01-10