Lietuvos bankas

Siekdami sustiprinti Lietuvoje veikiančias kredito unijas ir užtikrinti tvarią, ilgalaikę jų plėtrą, sudarėme ekspertų darbo grupę, kuri parengė konceptualius siūlymus ir pateikė juos viešai diskusijai. Atsižvelgę į ekspertų siūlymus ir viešos konsultacijos metu gautus komentarus, bendradarbiaujame su įstatymų leidėjais bei rinkos dalyviais ir teikiame pasiūlymus dėl kredito unijų sektorių stiprinančių reguliavimo pakeitimų.

[[#ex]]

Dokumentas viešai diskusijai

Kredito unijų sektoriaus stiprinimas (728.3 KB download icon) (dokumentas viešai diskusijai)

[[#ex]]

[[#ex]]

Atsakymų apibendrinimas

Atsakymų į konsultacijų dokumente „Kredito unijų sektoriaus stiprinimas“ pateiktus klausimus apibendrinimas (248.2 KB download icon)

[[#ex]]

[[#ex]]

Suinteresuotųjų šalių atsakymai

Viešai skelbiami atsakymai respondentų, davusių tam sutikimą:

[[#ex]]

[[#ex]]

Kredito unijų sistemos reformos detalės

Kredito unijų sistemos reformos detalės (745.6 KB download icon

[[#ex]]

[[#ex]]

Tvarios kredito unijų veiklos koncepcija

Tvarios kredito unijų veiklos koncepcija (4.9 MB download icon)

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-01-24