Lietuvos bankas
2022-02-14
11

Paskolų privačiajam ne finansų sektoriui portfelio metinis augimas per 2021 m. gruodžio mėn. toliau spartėjo ir sudarė 10,6 proc. Vis dėlto tokį augimo tempo spartėjimą iš dalies lėmė spalio mėn. prie „OP Corporate Bank“ prijungta lizingo paslaugas verslui teikusi antrinė grupės įmonė „OP Finance“. Šį veiksnį pašalinus, paskolų privačiajam ne finansų sektoriui portfelio metinis augimas 2021 m. gruodžio mėn. būtų 2,3 proc. punkto mažesnis ir sudarytų 8,3 proc. Būsto ir vartojimo paskolų palūkanų normos šiek tiek sumažėjo, o įmonių – šiek tiek padidėjo. Namų ūkių ir įmonių turimų indėlių suma per mėnesį padidėjo atitinkamai 4,6 ir 1,5 proc., tačiau metiniai augimo tempai toliau lėtėjo.

Naujausius duomenis komentuoja Finansinio stabilumo departamento vyresnysis ekonomistas Vaidotas Šumskis

Paskolų įmonėms portfelis, palyginti su buvusiu prieš metus, didėjo penktą mėnesį iš eilės (10,6 %, žr. 1 pav.), tačiau, pašalinus vienkartinius veiksnius, portfelis būtų padidėjęs gerokai mažiau. Atmetus vienkartinio pobūdžio lizingo paskolų portfelio prijungimą prie „OP Corporate Bank“, įmonių paskolų portfelis per metus būtų padidėjęs 4,9 proc. Šio portfelio dydis gruodžio mėn. sudarė 8,7 mlrd. Eur ir per mėnesį padidėjo 0,3 proc. Palyginti su mažiausia pastarųjų dvejų metų portfelio verte, užfiksuota 2021 m. vasario mėn., įmonių paskolų portfelis padidėjo 16,9 proc. (pašalinus vienkartinių veiksnių įtaką – 10,9 %). Tikrųjų[1] naujų paskolų ne finansų įmonėms srautas gruodžio mėn. sudarė 261,0 mln. Eur ir buvo 25,8 proc. mažesnis nei praėjusį mėnesį, 14,3 proc. didesnis nei prieš metus ir 99,5 proc. didesnis nei vidutinis 2020 m. srautas (žr. 2 pav.). Persvarstytų įmonių paskolų srautas, palyginti su lapkričio mėn., padidėjo 104,8 proc. ir sudarė 300,4 mln. Eur.

Gruodžio mėn. būsto paskolų portfelis augo sparčiausiai nuo 2009 m. gegužės mėn., o tikrųjų naujų būsto paskolų srautas didėjo spartesniu tempu. Paskolų namų ūkiams portfelis gruodžio mėn. buvo 10,7 proc. didesnis nei prieš metus. Prie to labiausiai prisidėjo būsto paskolos, kurių portfelio metinis augimas sudarė 11,7 proc. (žr. 1 pav.). Tikrųjų naujų būsto paskolų srautas per mėnesį ūgtelėjo 5,8 proc. ir buvo 34,4 proc. didesnis nei prieš metus ir 63,5 proc. didesnis nei vidutinis 2020 m. srautas (žr. 2 pav.). Būsto paskolų, dėl kurių buvo persitarta, suma gruodžio mėn., palyginti su lapkričio mėn., padidėjo 29,0 proc. ir iš viso sudarė 20,9 mln. Eur. Vartojimo ir kitų paskolų portfelis 2021 m. gruodžio mėn. buvo 5,5, o tikrųjų naujų vartojimo ir kitų paskolų srautas – 57,0 proc. didesnis nei prieš metus.

Įmonių paskolų palūkanų normos 2021 m. gruodžio mėn. šiek tiek padidėjo, o namų ūkių būsto ir vartojimo paskolų – šiek tiek sumažėjo (žr. 3 pav.). 2021 m. gruodžio mėn. vidutinė naujų paskolų ne finansų įmonėms palūkanų norma sudarė 2,7 proc. – 0,2 proc. punkto daugiau nei lapkričio mėn. Metinis įmonių paskolų palūkanų vidurkis minimu laikotarpiu sudarė 2,7 proc. ir buvo 0,3 proc. punkto mažesnis nei prieš metus. Vidutinės naujų būsto paskolų palūkanų normos gruodžio mėn. sudarė 2,0 proc. ir, palyginti su lapkričio mėn., sumažėjo 0,1 proc. punkto, o jų metinis slenkamasis vidurkis sudarė 2,2 proc. ir buvo 0,2 proc. punkto mažesnis nei prieš metus. Naujų vartojimo paskolų vidutinė palūkanų norma gruodžio mėn. sudarė 7,3 proc. (0,2 proc. p. mažiau nei lapkričio mėn.), o slenkamasis metinis palūkanų vidurkis – 8,1 proc. (0,3 proc. p. mažesnis nei prieš metus). Naujų paskolų kitiems nei būsto įsigijimo ar vartojimo tikslams palūkanų norma, pasižyminti dideliu kintamumu, gruodžio mėn. padidėjo 0,9 proc. punkto ir sudarė 5,7 proc. Metinis paskolų kitiems tikslams palūkanų slenkamasis vidurkis buvo 5,2 proc. – per metus jis padidėjo 0,1 proc. punkto.

Namų ūkių ir įmonių indėlių bankuose suma gruodžio mėn., palyginti su lapkričio mėn., padidėjo, tačiau metiniai augimo tempai toliau lėtėjo. Namų ūkių indėliai bankuose gruodžio mėn. sudarė 20,9 mlrd. Eur ir per mėnesį padidėjo 4,6 proc. Metinis indėlių augimo tempas gruodžio mėn. toliau mažėjo ir sudarė 13,5 proc. (žr. 4 pav.), o bendra indėlių suma buvo 2,5 mlrd. Eur didesnė nei prieš metus (žr. 5 pav.). Namų ūkių indėliams augant sparčiau nei paskolų portfeliui, namų ūkių paskolų ir indėlių santykis per metus sumažėjo 1,3 proc. punkto ir sudarė 58,8 proc., tačiau pastaraisiais mėnesiais beveik nepakito (žr. 6 pav.). Ne finansų įmonių indėlių suma bankuose per gruodžio mėn. padidėjo 1,5 proc. ir sudarė 9,5 mlrd. Eur. Įmonių indėlių metinis augimo tempas pastebimai sulėtėjo ir gruodžio mėn. sudarė 1,8 proc. (žr. 4 pav.), o įmonių sukauptų indėlių suma buvo 0,2 mlrd. Eur didesnė nei prieš metus (žr. 5 pav.). Pinigų finansų įstaigų[2] (PFĮ) paskolų ne finansų įmonėms portfeliui ėmus sparčiau didėti dėl atsigaunančio įmonių kreditavimo, o įmonių indėlių sumai didėjant lėčiau, įmonių paskolų ir indėlių santykis per metus padidėjo 11,8 proc. punkto – iki 91,6 proc. (žr. 6 pav.).

[1] Tikrosios naujos paskolos apima sutartis, kuriose pirmą kartą nustatomos paskolos sąlygos, ir persvarstant sutartis padidintas paskolų dalis. Tikrosios naujos paskolos neapima atnaujinamųjų paskolų ir sąskaitų lėšų pereikvojimo, kredito kortelės kredito.

[2] Bankų ir kredito unijų.

PFĮ paskolų tam tikriems sektoriams portfelio ir srauto metiniai pokyčiai, proc.

2021 m. gruodžio mėn. kredito ir indėlių duomenų komentaras

Tikrųjų naujų PFĮ paskolų atskiriems sektoriams palūkanų normos, proc.

2021 m. gruodžio mėn. kredito ir indėlių duomenų komentaras

2021 m. gruodžio mėn. kredito ir indėlių duomenų komentaras2021 m. gruodžio mėn. kredito ir indėlių duomenų komentaras2021 m. gruodžio mėn. kredito ir indėlių duomenų komentaras