Lietuvos bankas

Jums gali būti naudinga žinoti, kokios dar institucijos, be Lietuvos banko, nagrinėja vartotojų ginčus su paslaugų teikėjais.

  • Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba nagrinėja vartotojų ir elektroninių ryšių paslaugų teikėjų arba pašto paslaugos teikėjų ginčus dėl Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir Lietuvos Respublikos pašto įstatymo reglamentuojamų santykių.
  • Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nagrinėja vartotojų ir energetikos įmonių, geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo įmonių ginčus dėl apmokėjimo už suvartotą energiją ar paslaugas, dėl valstybės reguliuojamų kainų ir (ar) tarifų taikymo, dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją, dėl prisijungimo, energijos ir energijos išteklių tiekimo srautų balansavimo, taip pat kitus vartotojų ir energetikos įmonių ginčus energetikos srityje, nepriskirtus Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos.
  • Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos nagrinėja vartotojų ir energetikos įmonių ginčus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių naudojimo, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo.
  • Lietuvos advokatūros advokatų taryba ar jos sudarytas organas nagrinėja vartotojų ir advokatų ginčus dėl teisinių paslaugų.
  • Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba nagrinėja ginčus kitose, anksčiau nenurodytose vartotojų teisių apsaugos srityse.
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-03-30