Lietuvos bankas
 • Įvertinkite, ar galėsite grąžinti vartojimo paskolą. 
 • Dėl vartojimo paskolos kreipkitės į kelis vartojimo kredito davėjus. 
 • Paskolos davėjai, įvertinę jūsų kreditingumą, pateiks standartinės informacijos apie kreditą formą.
 • Atkreipkite dėmesį į tikrąją vartojimo paskolos kainą (BVKGMS).
 • Gerai apgalvokite vartojimo paskolos terminą – laikotarpį, per kurį turėsite grąžinti vartojimo paskolą.
 • Atidžiai perskaitykite sutartį prieš ją pasirašydami.

[[#ex]]

Vartojimo paskola ar lizingas?

Prie vartojimo paskolų priskiriama ir išperkamoji nuoma (lizingas), arba pirkimas išsimokėtinai. Tokiu atveju paskola skiriama tam tikram produktui ar paslaugai įsigyti ir išmokama ne ją imančiam vartotojui, o tiesiai prekės arba paslaugos pardavėjui. Išsimokėtinai galima įsigyti automobilį, buitinę techniką ir kt. prekes ar paslaugas.Ketinate imti vartojimo paskolą?


Ar man reikia vartojimo paskolos? 

Visi turi įvairių norų ir poreikių: vieni svajoja apie naujus baldus ar buitinę techniką, kitiems reikia naujutėlaičio automobilio, treti trokšta išskirtinių atostogų, bet dažniausiai tam nepakanka pinigų. Štai tada ir kyla klausimas – taupyti ar skolintis? Taupymas reikalauja planavimo įgūdžių ir finansinės drausmės, tad dažnas nusprendžia pasiskolinti ir trokštamus daiktus ar paslaugas įsigyti ilgai neatidėliodamas.

Vis dėlto reikėtų prisiminti, kad vartojimo paskola – vienas brangiausiai kainuojančių produktų. Turėsite grąžinti ne tik pasiskolintą sumą, bet ir sumokėti palūkanas (jos gali siekti net iki 75 proc.), padengti sutarties administravimo ir kitus mokesčius. Tad prieš skolinantis pirmiausia reikėtų atsakyti į tokius klausimus:

 • Kokiu tikslu skolinuosi? 
 • Kiek man kainuos paskola?
 • Ar man tikrai reikia to, kam ketinu skolintis? 
 • Gal galėčiau tokią sumą sutaupyti ar pasiskolinti iš artimųjų (be palūkanų ir mokesčių)?
Svarbu! Skolintis verta, jei ketinate finansuoti tai, kas turi ilgalaikę vertę (pvz., saviugdą, mokslus), arba įsigyti tikrai būtinas prekes (pvz., automobilį, kurio būtinai reikia kelionei į darbą). O jei trokštamas pirkinys skirtas trumpalaikiam vartojimui (pvz., kelionė, mobilusis telefonas, nauja buitinė technika, nors senoji dar puikiai veikia), pirmiausia reikėtų įvertinti, per kiek laiko reikiamą sumą būtų galima susitaupyti.

Kas gali suteikti vartojimo paskolą? 

Vartojimo paskolas Lietuvoje teikia:

Norint gauti vartojimo paskolą, galima kreiptis ir į vartojimo kredito tarpininkus. Jie gali padėti pasiskolinti, palyginti skirtingų bendrovių pasiūlymus, pasirašyti sutartį vartojimo kredito davėjo vardu ir pan. 

Šias paslaugas teikiančios bendrovės ar asmenys turi būti įrašyti į Viešąjį nepriklausomų vartojimo kredito tarpininkų sąrašą. Atkreipkite dėmesį, kad priklausomų vartojimo kredito tarpininkų sąrašus tvarko patys kredito davėjai. 

Svarbu! Prieš pasirašant vartojimo paskolos sutartį, būtina patikrinti, ar kredito davėjas įrašytas į oficialų Viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą. Jei bendrovė ar asmuo, siūlantis paskolą, nėra įrašytas į šį sąrašą, vadinasi, šia veikla verčiasi nelegaliai, o jūs smarkiai rizikuojate iš jo skolindamiesi.

Atminkite, kad vartojimo paskola yra finansinis produktas, todėl būtinai kreipkitės į kelias bendroves ir palyginkite jų siūlomas sąlygas bei vartojimo paskolos kainą. Tai padės išsirinkti geriausiai Jūsų poreikius atitinkantį vartojimo paskolos pasiūlymą. 


Kokie reikalavimai norint gauti vartojimo paskolą?

Visi vartojimo kredito davėjai, priimdami sprendimą dėl vartojimo paskolos suteikimo, privalo vadovautis Vartojimo kredito įstatymu ir Lietuvos banko valdybos nutarimu patvirtintais Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo nuostatais. Šiuose teisės aktuose numatyta nemažai vartotojų interesus ginančių saugiklių tam, kad paskola netaptų našta jūsų biudžetui. 

Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo nuostatuose nurodyta, kad: 

 • Vartojimo kredito davėjas turi įvertinti vartotojo mokumą: turi būti įvertinta vartotojo kredito istorija, visų šeimos narių pajamos, jų tvarumas, jau turimi finansiniai įsipareigojimai.
 • Visi vartotojo ir jo šeimos narių finansiniai įsipareigojimai turi sudaryti ne daugiau kaip 40 proc. gaunamų pajamų. Pavyzdžiui, jei dviejų asmenų šeimos pajamos siekia 1 200 eurų, bendra finansinių įsipareigojimų suma negali būti didesnė nei 480 eurų. 
 • Vartotojas turi pateikti tik tikslią ir teisingą informaciją apie gaunamas pajamas, jų šaltinius ir finansinius įsipareigojimus, o vartojimo kredito davėjas privalo šią informaciją patikrinti duomenų bazėse arba surinkti kitus įrodymus

Vartojimo kredito įstatyme numatyta vartojimo paskolą imančio asmens apsauga:

 • Teisės aktai įpareigoja vartojimo kredito davėjus neviršyti nustatytos racionalios ir sąžiningos skolinimosi vartojimui kainos ir netaikyti nepagrįstų papildomų mokesčių. Bendra vartojimo kredito kaina (palūkanos ir visi su paskola susiję mokesčiai) negali būti didesnė už paskolintą sumą.
 • Vartojimo paskolos galima atsisakyti per 2 dienas. Pasirašius vartojimo paskolos sutartį, galima nemokamai jos atsisakyti per 2 dienas nuo pinigų išmokėjimo. Tokiu atveju nereikia mokėti jokių palūkanų ar kitų mokesčių, o tik grąžinti pasiskolintą sumą. 
 • Skolintis galima tik dienos metu nuo 7 iki 22 val. 
 • Vėluojant mokėti įmokas, netesybos gali būti skaičiuojamos ne ilgiau kaip 180 dienų. 
Svarbu! Jei nenorite skolintis arba tiesiog esate atsargus žmogus, galite pateikti Lietuvos bankui prašymą įtraukti Jus į asmenų, nepageidaujančių gauti vartojimo kreditą, sąrašą

Kokio dydžio turi būti pajamos norint gauti vartojimo paskolą?

Įstatymuose nėra nustatyta, kokio dydžio turi būti mėnesinės pajamos norint gauti vartojimo paskolą, tačiau bendra finansinių įsipareigojimų dalis negali sudaryti daugiau nei 40 proc. tvaraus namų ūkio mėnesio biudžeto. Teisės aktai taip pat nenumato minimalios lėšų, kuri turi likti pragyvenimui sumokėjus paskolos įmoką, sumos.

Vis dėlto tuo atveju, kai dėl paskolos kreipiasi asmuo, gaunantis itin mažas pajamas, paskolos davėjas papildomai privalo atsižvelgti, ar vartotojui, sumokėjus paskolos įmoką ir padengus kitus finansinius įsipareigojimus, liks pakankamai lėšų būtiniausioms namų ūkio išlaikymo išlaidoms padengti. 

Ketinate imti vartojimo paskolą?

Vertindamas vartotojui pragyvenimui liekančias pajamas, paskolos davėjas turėtų kompleksiškai įvertinti šias aplinkybes:

 • gaunamų pajamų rūšį (gaunama tik pašalpa, šalpa, pensija ar kitokio pobūdžio valstybės išmoka ir pan.). Tuo atveju, kai paskolos gavėjas gauna tik tam tikros rūšies valstybės ar kitokias socialines išmokas, tai gali signalizuoti, kad asmuo yra finansiškai ir (arba) socialiai pažeidžiamas;
 • paskolos panaudojimo tikslą (pvz., paskola skirta būtiniausioms reikmėms tenkinti, buities prietaisams, sveikatos reikmėms ar pan.). Pavyzdžiui, susietojo vartojimo kredito atveju yra aiškus paskolos panaudojimo tikslas, t. y. galima nustatyti, ar paskola bus panaudota būtiniems ar antraeiliams poreikiams (pvz., įsigyjama kelionės paslauga) tenkinti. Tuo atveju, kai paskolos lėšos pervedamos į paskolos gavėjo nurodytą sąskaitą, paskolos davėjas turėtų surinkti informaciją ir atidžiau įvertinti paskolos panaudojimo tikslą;
 • paskolos gavėjo gyvenamąją vietovę (vienas iš didžiųjų miestų, kitas miestas, kaimas). Įprastai miesto gyventojai patiria daugiau išlaidų (transportui, komunaliniams mokesčiams ir pan.), todėl pragyvenimui jiems reikia didesnės sumos;
 • namų ūkio narių skaičių, neatsižvelgiant į tai, ar vartotojas skolinasi asmeniniams poreikiams ar šeimos, namų ūkio reikmėms;
 • vidutinę paskolos davėjo suteikiamų paskolų trukmę, t. y. ar paskolos trukmė nėra tikslingai prailginama, siekiant suteikti paskolą paskolos gavėjui, gaunančiam mažas pajamas.
Svarbu! Jei, atsižvelgus į paskolos davėjo papildomai įvertintas visas aplinkybes ir surinktus įrodymus, asmeniui liekančių pajamų dydis yra akivaizdžiai mažas, gali būti konstatuota, kad paskolos davėjas netinkamai įvertino pajamas, liekančias paskolos gavėjui sumokėjus įmoką, todėl netinkamai įvertino asmens kreditingumą.

Jei manote, kad paskolos davėjas neteisingai įvertino jūsų kreditingumą – kreipkitės į Lietuvos banką!


Kas sudaro vartojimo paskolos kainą?

Vartojimo paskolos kainą sudaro palūkanos, įvairūs sutarties sudarymo, administravimo ir kt. mokesčiai. Tam, kad vartotojams būtų paprasčiau suprasti ir palyginti įvairius vartojimo paskolų pasiūlymus, vartojimo kredito davėjai pateikdami pasiūlymą privalo nurodyti visą vartojimo paskolos kainą. 

Ketinate imti vartojimo paskolą?

Štai keli svarbiausi terminai, į kuriuos verta atkreipti dėmesį renkantis vartojimo paskolos pasiūlymą:

 • Bendra vartojimo kredito kaina (BVKK) – tai pinigų suma, kurią turėsite sumokėti paskolos davėjui už naudojimąsi paskola per visą sutarties laikotarpį (palūkanos ir visi su vartojimo paskola susiję mokesčiai). 
 • Bendros kredito kainos metinė norma (BKKMN) – tai bendra vartojimo kredito kaina, išreikšta metiniu procentų dydžiu. Šis dydis padeda palyginti skirtingus pasiūlymus, kai paskolos davėjai taiko skirtingą kainodarą, pavyzdžiui, mažesnę metinę palūkanų normą, bet didesnius sutarties administravimo mokesčius ir pan.
 • Bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma (BVKGMS) – tai bendros vartojimo kredito sumos ir bendros vartojimo kredito kainos suma, t. y. pinigai, kuriuos pasiskolinote ir turėsite grąžinti, ir visi mokesčiai, kuriuos sumokėsite paskolos davėjui už suteiktą vartojimo paskolą (palūkanos ir kiti mokesčiai).
 • Metinė palūkanų norma (MPN) – palūkanų norma, išreikšta fiksuotu arba kintamu procentų dydžiu, kasmet taikomu išmokėtai vartojimo kredito daliai.
Svarbu! Kai kurie vartojimo paskolos davėjai siūlo 0 proc. palūkanų, tačiau tai toli gražu nereiškia, kad grąžinsite tik pasiskolintą sumą. Jums gali tekti mokėti sutarties sudarymo, administravimo mokesčius ir pan. Todėl, rinkdamiesi paskolos pasiūlymą, visada atkreipkite dėmesį į trumpinį BKKMN arba BVKK, nes jie tiksliau nurodo, kiek kainuos paskola.

Atkreipkite dėmesį, kad tuo atveju, jei tinkamai nevykdytumėte paskolos sutarties sąlygų (laiku nesumokėtumėte įmokų), paskolos davėjas gali pritaikyti sutartyje numatytas netesybas ir jos prisidėtų prie bendros vartojimo kredito gavėjo mokamos sumos.


Kaip gauti vartojimo paskolą?

 • Įvertinkite, ar galėsite grąžinti vartojimo paskolą. 

Pabandykite kelis mėnesius atsidėti vartojimo paskolos įmokai skirtą sumą. Gal taip pavyks sutaupyti ir nereikės imti paskolos. Atminkite, kad už vartojimo paskolą įsigytas daiktas ar paslauga greitai taps praeities įvykiu, o įmokas turėsite mokėti kelis ateinančius mėnesius ar net metus. 

 • Dėl vartojimo paskolos kreipkitės į kelis vartojimo kredito davėjus. 

Atminkite, kad vartojimo paskolą gali suteikti komerciniai bankai, kredito unijos, kiti vartojimo kredito davėjai (dar vadinami greitaisiais kreditais arba lizingo bendrovėmis) ar tarpusavio skolinimo platformos. 

 • Paskolos davėjai, įvertinę Jūsų kreditingumą, pateiks standartinės informacijos apie kreditą formą.

Atidžiai perskaitykite šį dokumentą ir palyginkite siūlomas sąlygas. Atkreipkite dėmesį į tikrąją vartojimo paskolos kainą (BVKGMS). Ją sudaro grąžintina paskola, palūkanos, sutarties ir administravimo mokesčiai. Pasirinkite geriausias paskolos sąlygas siūlantį paslaugos teikėją. 

 • Gerai apgalvokite vartojimo paskolos terminą – laikotarpį, per kurį turėsite grąžinti vartojimo paskolą.

Teisės aktai šio termino neriboja, tačiau atminkite, kad kuo ilgesnis paskolos grąžinimo laikas, tuo daugiau sumokėsite palūkanų ir kitų mokesčių.

 • Atidžiai perskaitykite sutartį prieš ją pasirašydami.

[[#ex]]

Svarbu! Jei finansinį produktą įsigyjate naudodamiesi elektronine ar mobiliąja bankininkyste, susipažinkite su saugumo patarimais (695.7 KB download icon)!
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-28