Lietuvos bankas

Lietuvoje veikiančių investicinių fondų įsipareigojimai pagal finansines priemones: gautas paskolas ir indėlius, išleistus Investicinių fondų vienetus (akcijas), išvestines finansines priemones ir likusius įsipareigojimus.
Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2020 - 08 sorting 2020 - 09 sorting 2020 - 10 sorting 2020 - 11 sorting 2020 - 12 sorting 2021 - 01 sorting 2021 - 02 sorting 2021 - 03 sorting 2021 - 04 sorting 2021 - 05 sorting 2021 - 06 sorting 2021 - 07 sorting 2021 - 08
Investicinių fondų įsipareigojimai, iš viso 1 386,2 1 379,0 1 441,2 1 491,2 1 584,5 1 596,4 1 595,1 1 650,9 1 676,3 1 723,9 1 755,6 1 768,2 1 820,7
Gautos paskolos ir indėliai 178,3 175,1 174,7 173,9 153,6 153,7 154,6 157,9 165,8 172,9 174,1 174,0 224,0
IF vienetai (akcijos) 1 107,2 1 140,2 1 202,2 1 255,7 1 346,6 1 357,5 1 371,4 1 415,1 1 443,4 1 479,2 1 492,5 1 511,1 1 517,8
Išvestinės finansinės priemonės ir likę įsipareigojimai 100,7 63,7 64,4 61,7 84,2 85,2 69,1 77,9 67,1 71,7 89,0 83,0 78,9
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-29