Lietuvos bankas

Lietuvoje veikiančių investicinių fondų įsipareigojimai pagal finansines priemones: gautas paskolas ir indėlius, išleistus Investicinių fondų vienetus (akcijas), išvestines finansines priemones ir likusius įsipareigojimus.
Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2019 - 11 2019 - 12 2020 - 01 2020 - 02 2020 - 03 2020 - 04 2020 - 05 2020 - 06 2020 - 07 2020 - 08 2020 - 09 2020 - 10 2020 - 11
Investicinių fondų įsipareigojimai, iš viso 1 310,4 1 335,3 1 338,7 1 366,6 1 318,4 1 326,5 1 324,0 1 344,7 1 328,8 1 379,9 1 373,3 1 409,1 1 438,4
Gautos paskolos ir indėliai 180,9 177,7 172,7 173,0 167,5 167,3 167,0 164,8 162,0 180,6 177,3 177,2 176,7
IF vienetai (akcijos) 1 076,8 1 105,7 1 115,4 1 132,1 1 097,1 1 108,8 1 105,8 1 130,2 1 111,9 1 100,7 1 135,0 1 168,4 1 199,0
Išvestinės finansinės priemonės ir likę įsipareigojimai 52,8 51,9 50,6 61,6 53,9 50,4 51,3 49,8 54,9 98,6 61,0 63,5 62,7
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-29