Lietuvos bankas

Lietuvoje veikiančių investicinių fondų įsipareigojimai pagal finansines priemones: gautas paskolas ir indėlius, išleistus Investicinių fondų vienetus (akcijas), išvestines finansines priemones ir likusius įsipareigojimus.
Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2021 - 09 sorting 2021 - 10 sorting 2021 - 11 sorting 2021 - 12 sorting 2022 - 01 sorting 2022 - 02 sorting 2022 - 03 sorting 2022 - 04 sorting 2022 - 05 sorting 2022 - 06 sorting 2022 - 07 sorting 2022 - 08 sorting 2022 - 09
Investicinių fondų įsipareigojimai, iš viso 1 946,0 2 081,7 2 184,6 2 315,6 2 315,7 2 332,4 2 372,7 2 369,0 2 392,0 2 464,8 2 488,4 2 503,1 2 505,2
Gautos paskolos ir indėliai 235,6 266,8 272,0 318,6 324,1 332,1 334,2 335,6 338,0 345,0 353,2 360,7 365,2
IF vienetai (akcijos) 1 616,3 1 707,1 1 794,4 1 890,6 1 889,7 1 880,7 1 931,7 1 923,0 1 953,6 1 987,3 2 009,9 2 010,0 2 007,0
Išvestinės finansinės priemonės ir likę įsipareigojimai 94,0 107,8 118,3 106,4 101,9 119,6 106,8 110,3 100,3 132,6 125,2 132,5 133,1
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-29