Lietuvos bankas

Lietuvoje veikiančių investicinių fondų įsipareigojimai pagal finansines priemones: gautas paskolas ir indėlius, išleistus Investicinių fondų vienetus (akcijas), išvestines finansines priemones ir likusius įsipareigojimus.
Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2022 - 07 sorting 2022 - 08 sorting 2022 - 09 sorting 2022 - 10 sorting 2022 - 11 sorting 2022 - 12 sorting 2023 - 01 sorting 2023 - 02 sorting 2023 - 03 sorting 2023 - 04 sorting 2023 - 05 sorting 2023 - 06 sorting 2023 - 07
Investicinių fondų įsipareigojimai, iš viso 2 528,8 2 559,1 2 567,5 2 643,8 2 722,4 2 900,0 2 910,1 2 924,8 2 990,1 2 997,8 3 046,4 3 100,2 3 131,2
Gautos paskolos ir indėliai 356,6 364,7 370,2 382,3 393,0 414,2 414,0 414,0 412,5 414,6 427,2 429,9 432,2
IF vienetai (akcijos) 2 048,7 2 064,7 2 066,0 2 123,2 2 185,6 2 332,7 2 347,2 2 360,1 2 421,5 2 432,1 2 454,0 2 513,5 2 533,7
Išvestinės finansinės priemonės ir likę įsipareigojimai 123,6 129,8 131,3 138,3 143,7 153,0 148,9 150,6 156,0 151,1 165,2 156,8 165,2
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-29