Lietuvos bankas

Ne euro zonos rezidentų ne PFĮ indėliai kitose Lietuvos PFĮ pagal sektorių ir valiutą.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

Valdžios sektoriaus (S.13) Finansų bendrovių, išskyrus PFĮ (S.124+S.125+S.126+S.127+S.128+S.129) Ne finansų bendrovių (S.11) Namų ūkių (S.14+S.15)
iš viso litais eurais kitomis valiutomis iš viso litais eurais kitomis valiutomis iš viso litais eurais kitomis valiutomis iš viso litais eurais kitomis valiutomis
1=2+3+4 2 3 4 5=6+7+8 6 7 8 9=10+11+12 10 11 12 13=14+15+16 14 15 16
2020 - 01 6,4 - 6,4 0,0 30,9 - 30,5 0,4 45,7 - 35,1 10,6 205,4 - 168,9 36,5
2020 - 02 1,7 - 1,7 0,0 19,4 - 18,9 0,5 35,0 - 25,7 9,3 199,8 - 165,6 34,3
2020 - 03 2,4 - 2,4 0,0 22,8 - 22,4 0,4 35,9 - 27,8 8,1 206,7 - 170,9 35,8
2020 - 04 2,5 - 2,4 0,1 24,8 - 24,3 0,5 47,2 - 38,4 8,8 217,9 - 179,4 38,5
2020 - 05 2,0 - 1,9 0,1 24,0 - 23,8 0,1 42,0 - 33,7 8,3 222,9 - 181,4 41,6
2020 - 06 3,4 - 3,4 0,0 26,7 - 26,4 0,2 53,4 - 43,1 10,3 215,5 - 179,1 36,4
2020 - 07 2,4 - 2,3 0,1 31,6 - 31,1 0,5 71,4 - 63,3 8,0 217,3 - 183,3 34,0
2020 - 08 3,3 - 3,3 0,0 23,7 - 23,4 0,3 85,5 - 77,9 7,7 219,8 - 183,7 36,1
2020 - 09 1,5 - 1,4 0,0 20,1 - 19,8 0,3 106,2 - 95,8 10,3 224,0 - 186,2 37,7
2020 - 10 5,1 - 5,1 0,0 29,9 - 29,4 0,6 76,2 - 64,9 11,3 235,9 - 195,7 40,2
2020 - 11 4,9 - 4,9 0,0 28,7 - 28,0 0,6 99,6 - 88,1 11,5 245,8 - 201,3 44,4
2020 - 12 4,7 - 4,7 0,0 30,4 - 24,9 5,5 82,8 - 70,7 12,1 260,4 - 214,0 46,5
2021 - 01 5,2 - 5,2 0,0 32,9 - 27,4 5,5 91,8 - 79,1 12,8 261,1 - 209,3 51,8
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-29