Lietuvos bankas

Ne euro zonos rezidentų ne PFĮ indėliai kitose Lietuvos PFĮ pagal sektorių ir valiutą.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting Valdžios sektoriaus (S.13) sorting Finansų bendrovių, išskyrus PFĮ (S.124+S.125+S.126+S.127+S.128+S.129) sorting Ne finansų bendrovių (S.11) sorting Namų ūkių (S.14+S.15)
sorting iš viso sorting litais sorting eurais sorting kitomis valiutomis sorting iš viso sorting litais sorting eurais sorting kitomis valiutomis sorting iš viso sorting litais sorting eurais sorting kitomis valiutomis sorting iš viso sorting litais sorting eurais sorting kitomis valiutomis
sorting 1=2+3+4 sorting 2 sorting 3 sorting 4 sorting 5=6+7+8 sorting 6 sorting 7 sorting 8 sorting 9=10+11+12 sorting 10 sorting 11 sorting 12 sorting 13=14+15+16 sorting 14 sorting 15 sorting 16
2021 - 12 2,2 - 2,2 0,1 33,9 - 29,5 4,4 130,6 - 118,7 11,9 633,5 - 391,4 242,1
2022 - 01 2,6 - 2,1 0,4 70,7 - 39,5 31,2 73,0 - 59,4 13,7 692,0 - 411,3 280,6
2022 - 02 5,2 - 4,8 0,4 54,6 - 23,5 31,1 68,4 - 53,7 14,7 724,3 - 414,4 309,9
2022 - 03 7,2 - 6,9 0,2 60,5 - 28,9 31,6 49,9 - 38,3 11,6 796,7 - 444,7 352,0
2022 - 04 1,9 - 1,7 0,2 75,9 - 42,7 33,2 51,0 - 37,6 13,3 857,0 - 474,5 382,5
2022 - 05 2,1 - 1,9 0,2 73,0 - 40,4 32,6 76,3 - 63,6 12,7 898,6 - 491,7 407,0
2022 - 06 4,9 - 4,8 0,2 78,8 - 45,2 33,5 77,4 - 66,4 11,1 971,4 - 526,1 445,3
2022 - 07 2,0 - 1,8 0,2 373,5 - 331,4 42,1 262,4 - 157,1 105,2 1 862,5 - 840,1 1 022,4
2022 - 08 2,2 - 2,1 0,1 124,1 - 81,2 42,9 280,6 - 170,7 109,8 1 926,1 - 877,5 1 048,6
2022 - 09 1,5 - 1,4 0,1 140,5 - 97,0 43,5 289,1 - 179,8 109,4 2 007,9 - 897,6 1 110,3
2022 - 10 2,2 - 1,9 0,3 146,9 - 104,1 42,8 262,8 - 133,7 129,1 2 098,5 - 938,9 1 159,6
2022 - 11 1,8 - 1,5 0,3 115,1 - 73,4 41,7 278,5 - 149,2 129,3 2 167,2 - 982,9 1 184,3
2022 - 12 2,3 - 2,2 0,1 280,5 - 238,0 42,5 325,2 - 196,7 128,5 2 247,2 - 1 053,8 1 193,4
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-29