Lietuvos bankas

Finansų maklerio įmonės Lietuvos bankui teikia:

  • priežiūrai skirtas finansines ataskaitas tokiu periodiškumu: I ketvirčio – iki gegužės 12 d., II ketvirčio – iki rugpjūčio 11 d., III ketvirčio – iki lapkričio 11 d., IV ketvirčio – iki vasario 11 d;
  • finansų maklerio įmonės, turinčios A kategorijos licencijas, – Reglamente (ES) Nr. 680/2014 nurodytas kapitalo pakankamumo ataskaitas reglamento nustatyta tvarka ir terminais;
  • finansų maklerio įmonės, turinčios B arba C kategorijos licencijas, – Reglamento (ES) Nr. 680/2014 I priede nurodytas kapitalo pakankamumo ataskaitas, reglamento 3 straipsnyje nustatyta tvarka ir terminais (1 forma, 2 forma, 3 forma, 4 forma, 5.1 forma, 7 forma, 9.1 forma, 11 forma, 16 forma, 17 forma, 18 forma, 21 forma, 22 forma, 23 forma, 25 forma);
  • auditorių patikrintą ir visuotinio narių susirinkimo patvirtintą metinių finansinių ataskaitų rinkinį, sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo, metinį pranešimą ir auditoriaus išvadą, kapitalo pakankamumo ataskaitas ir priežiūrai skirtas finansines ataskaitas, parengtas pagal audito įmonės patikrintų metinių finansinių ataskaitų duomenis, – metams pasibaigus, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po visuotinio narių susirinkimo;
  • veiklos ataskaitą – per 15 darbo dienų ketvirčiui pasibaigus.
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24