Lietuvos bankas

Lietuvos finansų sektoriaus plėtra yra svarbi siekiant didinti konkurenciją, paslaugų prieinamumą ir taip kurti aukštą pridėtinę vertę mūsų šalies gyventojams, įmonėms ir šalies ekonomikai.

Lietuvos bankas, siekdamas tinkamai subalansuoti finansų sektoriaus priežiūrą ir plėtrą, šias dvi veiklas atskyrė ir šalies finansų sektoriaus plėtros klausimus patikėjo Finansų rinkos plėtros centrui. Pastarasis ieško būdų, kaip stiprinti esamus finansų rinkos dalyvius ir pritraukti naujų, skatina tvarią FinTech plėtrą, įgyvendina kapitalo rinkos plėtros priemones.

Finansų rinkos plėtros centras, bendradarbiaudamas su kitomis šalies institucijomis, siekia prisidėti prie Lietuvos finansų sektoriaus plėtros, kad ir toliau čia kurtųsi, augtų aukštą pridėtinę vertę kuriančios finansų įmonės, didėtų paslaugų prieinamumas ir konkurencija. Be aktyvios mokėjimo rinkos, daug dėmesio skiriama ir naujų dalyvių pritraukimui kituose segmentuose − kredito, kapitalo ir draudimo rinkose. FinTech segmente siekiama spartinti išmaniųjų kapitalo (WealthTech) ir draudimo (InsurTech) paslaugų plėtrą.

Finansų rinkos plėtros centro sritys

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-03-15