Lietuvos bankas

Autorizacijos kodas: LB000202

Įmonės kodas: 155498117

Licencijų sąrašas:
Mokėjimo įstaigos licencija ( galioja nuo: 2012-03-08 )

Kategorija: Mokėjimo įstaiga, turinti mokėjimo įstaigos licenciją

Šalis: Lietuvos Respublika

Adresas:
Statybininkų g. 24, LT-31205, Visaginas

Adresas korespondencijai gauti:
Statybininkų g. 24, LT-31205, Visaginas

Tel. Nr. (8 3) 867 0262, Mob. nr. 8 686 65 924, Faks. Nr. (8 3) 867 2260

El. paštas: [email protected]

Sprendimo (nutarimo) priėmimo data Teisės aktų pažeidimai Poveikio priemonė
2017-07-17 Mokėjimo įstaigų įstatymo 8 straipsnio 5 dalis, Reikalavimų elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų vadovams ir tarpininko valdymo organų nariams ir pranešimo apie elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų vadovus pateikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Banko valdybos 2009 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 238 "Dėl Lietuvos Banko išduodamų leidimų elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigoms", 14 punktas ir 15 punktas.

Bauda: 120 €

2016-01-18 Mokėjimo įstaigų įstatymo 8 straipsnio 5 dalis ir Reikalavimų elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų vadovams ir tarpininko valdymo organų nariams ir pranešimo apie elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų vadovus pateikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 238, 14 ir 16 punktai.

Įspėjimas