Bank of Lithuania

Authorization code:
LB000202

List of licenses:
Payment institution licence ( valid from: 2012-03-08 )

www.visaginobustas.lt

Country:
Lithuania

Correspondence address:
Statybininkų g. 24, LT-31205, Visaginas

Address:
Statybininkų g. 24, LT-31205, Visaginas

Ph. (8 3) 867 0262, Mob. Ph. 8 686 65 924, Fax. (8 3) 867 2260

Email address:
[email protected]

Enactment date Violations of legal acts Enforcement measure
2016-01-18 Mokėjimo įstaigų įstatymo 8 straipsnio 5 dalis ir Reikalavimų elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų vadovams ir tarpininko valdymo organų nariams ir pranešimo apie elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų vadovus pateikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 238, 14 ir 16 punktai.
2017-07-17 Mokėjimo įstaigų įstatymo 8 straipsnio 5 dalis, Reikalavimų elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų vadovams ir tarpininko valdymo organų nariams ir pranešimo apie elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų vadovus pateikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Banko valdybos 2009 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 238 "Dėl Lietuvos Banko išduodamų leidimų elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigoms", 14 punktas ir 15 punktas.

Fine : 120 €