Lietuvos bankas
2012-03-08

Lietuvos banko valdyba nutarė išduoti UAB ,,Visagino būstas“ mokėjimo įstaigos licenciją, suteikiančią teisę teikti Mokėjimų įstatymo 5 straipsnio 6 punkte nustatytą mokėjimo paslaugą: pinigų perlaidos. Iki šiol licencijos teikti mokėjimo paslaugas buvo išduotos 22 įmonėms.

Turimais duomenimis, UAB ,,Visagino būstas“ mokėjimo – pinigų perlaidų – paslaugą vykdo tiesiogiai, nesinaudodama tarpininkų paslaugomis. Bendrovė gyventojų sumokėtas įmokas už paslaugas priima grynaisiais pinigais (įmokos surenkamos keturiose UAB ,,Visagino būstas“ kasose, galimybės vartotojams atsiskaityti už paslaugas mokėjimo kortele ar užsienio valiuta nėra). Tas įmokas bendrovė pagal sutartis perveda keturiems paslaugų teikėjams – VĮ ,,Visagino energija“, UAB ,,Schindler liftas“, UAB ,,Techninės priežiūros“ ir AB ,,LESTO“.