Lietuvos bankas

Autorizacijos kodas:
LB001966

Licencijų sąrašas:
Elektroninių pinigų įstaigos licencija ( galioja nuo: 2020-06-04 )

www.travelunion.eu

Šalis:
Lietuvos Respublika

Adresas korespondencijai gauti:
Saulėtekio alėja 17, Vilnius

Adresas:
Saulėtekio alėja 17, Vilnius

Mob. nr. +370 521 40121

El. paštas:
[email protected]