Lietuvos bankas

Autorizacijos kodas:
LB001894

Licencijų sąrašas:
Elektroninių pinigų įstaigos licencija ( galioja nuo: 2019-07-23 )

Šalis:
Lietuvos Respublika

Adresas korespondencijai gauti:
Lvivo g. 37-101, 09306, Vilnius

Adresas:
Lvivo g. 37-101, 09306, Vilnius

El. paštas:
[email protected]

Sprendimo (nutarimo) priėmimo data Teisės aktų pažeidimai Poveikio priemonė
2023-06-09 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 4 punktas, Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“, 70.1 papunktis.