Lietuvos bankas

Autorizacijos kodas:
LB000447

Licencijų sąrašas:
Kredito unijos licencija ( galioja nuo: 2018-02-01 )

www.neriesunija.lt

Įmonės kodas :
304772963

Kategorija:
Kredito unija

Šalis:
Lietuvos Respublika

Adresas korespondencijai gauti:
Jogailos g. 4, LT-01116, Vilnius

Adresas:
Jogailos g. 4 , LT-01116, Vilnius

Tel. Nr. 8 5 279 7167

El. paštas:
http://[email protected]