Bank of Lithuania

Authorization code:
LB000447

List of licenses:
Credit union licence ( valid from: 2018-02-01 )

www.neriesunija.lt

Company code:
304772963

LEI code:
Here you can check if the institution has a LEI code

Category:
Credit unions

Country:
Lithuania

Correspondence address:
Jogailos g. 4, LT-01116, Vilnius

Address:
Jogailos g. 4 , LT-01116, Vilnius

Ph. 8 5 279 7167

Email address:
http://[email protected]

Enactment date Violations of legal acts Enforcement measure
2022-04-05 Finansų įstaigų įstatymo 31 straipsnio 1 dalis, 3 dalies 2 punktas ir 6 dalis, Kredito unijų įstatymo 25 straipsnio 3 dalies 6 punktas, Vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2014 m. vasario 6 d. nutarimu Nr. 03-25 „Dėl Kredito unijų vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų patvirtinimo“ 3.1, 3.2., 8.2 ir 19.3 papunkčiai, 21, 26 punktai, 28.7, 37.5, 37.14, 37.15, 39.3, 39.5 ir 46.5 papunkčiai, Atsakingojo skolinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 „Dėl Atsakingojo skolinimo nuostatų“ 18 punktas