Lietuvos bankas

Įmonės kodas: 302279548

Administracijos vadovas (-ė): Žaneta Stankevičienė

Kategorija: ES/EEE draudimo įmonė, įsteigusi filialą LR

Šalis: Estijos Respublika

Adresas:
T. Narbuto g. 5, LT-08105, Vilnius

Adresas korespondencijai gauti:
T. Narbuto g. 5, LT-08105, Vilnius

Tel. Nr. 1620, Faks. Nr. (8 5) 210 98 17

El. paštas: [email protected]

Nuoroda į priklausomų tarpininkų sąrašą: www.if.lt/globalassets/lt/tarpininkai/tarpininku-sarasas-2018-09-21.pdf

Galutinė sprendimo data Paslaugos tipas Skundo/Ginčo pateikimo priežastys Sprendimo dokumentas
2017-11-29 ne gyvybės draudimas Kita
2020-07-01 ne gyvybės draudimas Kita
2016-11-30 ne gyvybės draudimas Kita
2019-02-27 ne gyvybės draudimas
2017-07-05 ne gyvybės draudimas Kita
2018-05-16 ne gyvybės draudimas Kita
2020-06-23 ne gyvybės draudimas
2018-09-12 ne gyvybės draudimas
2018-11-21 ne gyvybės draudimas
2016-12-14 ne gyvybės draudimas Kita
2019-01-03 ne gyvybės draudimas Kita
2018-03-14 ne gyvybės draudimas Kita
2018-02-21 ne gyvybės draudimas Kita
2017-03-08 ne gyvybės draudimas Kita
2020-03-12 ne gyvybės draudimas
2016-06-15 ne gyvybės draudimas Kita
2018-10-31 ne gyvybės draudimas
2018-05-16 ne gyvybės draudimas Kita
2016-07-20 ne gyvybės draudimas Kita
2018-08-22 ne gyvybės draudimas Kita
2018-06-04 ne gyvybės draudimas Kita