Lietuvos bankas

Lietuvos ekonomikos institucinių sektorių finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones bei grynasis skolinimas arba skolinimasis (finansinio turto sandoriai atėmus įsipareigojimų sandorius). Nekonsoliduoti duomenys.

Sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

 

Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pateikimas


Laikotarpis: 2020

sorting sorting Visa ekonomika sorting Ne finansų bendrovės sorting Finansų bendrovės sorting Valdžios sektorius sorting Namų ūkiai1 sorting Likusio pasaulio sektorius
Finansinis turtas 35 538,05 7 476,59 18 567,62 2 118,96 7 374,87 6 741,32
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės −0,01 0,00 −0,01 0,00 0,00 0,01
Grynieji pinigai ir indėliai 22 194,63 3 702,24 12 643,45 2 062,97 3 785,97 −375,54
Grynieji pinigai 1 303,15 526,38 −35,38 0,00 812,14 −611,23
Pervedamieji indėliai 21 410,31 3 168,43 13 076,96 2 182,42 2 982,50 187,91
Kiti indėliai −518,83 7,43 −398,13 −119,45 −8,67 47,78
Skolos vertybiniai popieriai 3 848,88 149,32 3 520,51 46,50 132,55 1 079,74
Trumpalaikiai 17,54 6,47 −1,80 0,00 12,87 −0,74
Ilgalaikiai 3 831,34 142,85 3 522,31 46,50 119,68 1 080,48
Paskolos 353,08 556,90 −507,32 304,23 −0,72 1 637,94
Trumpalaikės 67,85 400,12 −423,18 90,06 0,85 169,06
Ilgalaikės 285,23 156,77 −84,14 214,17 −1,57 1 468,88
Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos (vienetai) 7 902,76 3 208,61 2 682,13 −32,40 2 044,42 3 876,25
Biržinės akcijos 157,17 −1 128,14 24,57 1 220,14 40,61 336,77
Nebiržinės akcijos 7 664,61 4 272,35 2 759,18 −1 274,33 1 907,41 3 521,49
Kitos nuosavybės priemonės 28,04 0,26 27,25 13,85 −13,32 −10,68
Investicinių fondų akcijos (vienetai) 52,93 64,14 −128,87 7,94 109,73 28,67
Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 474,35 −44,89 8,98 0,45 509,81 22,01
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 16,67 −44,89 8,82 0,45 52,29 5,50
Gyvybės draudimo ir anuiteto teisės 57,71 0,00 0,00 0,00 57,71 0,09
Turtas pensijų fonduose 381,66 0,00 0,00 0,00 381,66 16,42
Standartinių garantijų atidėjiniai 18,31 0,00 0,16 0,00 18,15 0,00
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai −251,14 2,92 105,71 −359,20 −0,57 −166,35
Išvestinės finansinės priemonės −251,14 2,92 105,71 −359,20 −0,57 −166,35
Kitos gautinos sumos 1 015,50 −98,51 114,19 96,41 903,41 667,26
Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 341,87 −134,62 −2,07 −0,35 478,91 558,26
Kitos gautinos sumos 673,63 36,11 116,25 96,76 424,51 109,00
Įsipareigojimai 31 791,58 6 999,29 18 419,19 5 712,84 660,26 10 487,78
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Grynieji pinigai ir indėliai 14 581,60 0,00 14 653,07 −71,47 0,00 7 237,48
Grynieji pinigai 715,29 0,00 715,29 0,00 0,00 −23,37
Pervedamieji indėliai 13 728,93 0,00 13 728,93 0,00 0,00 7 869,28
Kiti indėliai 137,39 0,00 208,86 −71,47 0,00 −608,43
Skolos vertybiniai popieriai 4 102,88 351,14 −9,97 3 761,71 0,00 825,75
Trumpalaikiai 7,47 13,48 −6,00 0,00 0,00 9,33
Ilgalaikiai 4 095,41 337,66 −3,97 3 761,71 0,00 816,42
Paskolos 1 327,58 −1 114,02 −108,52 1 695,28 854,84 663,44
Trumpalaikės −711,34 −550,55 −124,84 85,44 −121,39 948,25
Ilgalaikės 2 038,92 −563,47 16,33 1 609,84 976,22 −284,82
Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos (vienetai) 9 149,31 5 897,02 3 252,29 0,00 0,00 2 629,69
Biržinės akcijos 402,63 401,36 1,27 0,00 0,00 91,32
Nebiržinės akcijos 8 584,92 5 465,25 3 119,67 0,00 0,00 2 601,17
Kitos nuosavybės priemonės −11,53 30,41 −41,94 0,00 0,00 28,90
Investicinių fondų akcijos (vienetai) 173,29 0,00 173,29 0,00 0,00 −91,70
Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 489,83 0,00 468,03 21,80 0,00 6,53
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 15,65 0,00 15,65 0,00 0,00 6,53
Gyvybės draudimo ir anuiteto teisės 57,79 0,00 57,79 0,00 0,00 0,00
Turtas pensijų fonduose 398,09 0,00 394,60 3,49 0,00 0,00
Standartinių garantijų atidėjiniai 18,31 0,00 0,00 18,31 0,00 0,00
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai −235,94 6,67 −242,62 0,00 0,01 −181,55
Išvestinės finansinės priemonės −235,94 6,67 −242,62 0,00 0,01 −181,55
Kitos mokėtinos sumos 2 376,30 1 858,48 406,89 305,52 −194,58 −693,56
Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 1 269,68 1 114,89 10,58 94,11 50,09 −369,55
Kitos gautinos sumos 1 106,62 743,58 396,30 211,41 −244,68 −324,01
Grynasis skolinimas (+)/Grynasis skolinimasis (-) 3 746,46 477,30 148,43 −3 593,88 6 714,61 −3 746,47
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-01