Lietuvos bankas

Lietuvos ekonomikos institucinių sektorių finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones bei grynasis skolinimas arba skolinimasis (finansinio turto sandoriai atėmus įsipareigojimų sandorius). Nekonsoliduoti duomenys.

Sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

 

Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pateikimas


Laikotarpis: 2021

sorting sorting Visa ekonomika sorting Ne finansų bendrovės sorting Finansų bendrovės sorting Valdžios sektorius sorting Namų ūkiai1 sorting Likusio pasaulio sektorius
Finansinis turtas 31 086,22 3 586,82 21 820,36 1 346,60 4 332,44 6 463,28
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės 509,24 0,00 509,24 0,00 0,00 508,64
Grynieji pinigai ir indėliai 18 549,94 787,74 13 965,24 817,08 2 979,89 4 045,46
Grynieji pinigai 942,29 430,38 73,20 0,00 438,70 −358,69
Pervedamieji indėliai 16 536,82 282,47 12 734,96 993,84 2 525,54 4 919,23
Kiti indėliai 1 070,84 74,89 1 157,07 −176,76 15,64 −515,08
Skolos vertybiniai popieriai 2 651,58 −0,41 2 732,69 215,67 −296,37 −773,86
Trumpalaikiai 18,47 −3,59 32,40 0,00 −10,34 28,41
Ilgalaikiai 2 633,10 3,18 2 700,28 215,67 −286,03 −802,27
Paskolos 3 926,03 613,41 3 037,98 270,69 3,95 415,31
Trumpalaikės 177,79 −111,82 378,92 −90,06 0,75 290,42
Ilgalaikės 3 748,24 725,23 2 659,06 360,75 3,20 124,89
Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos (vienetai) 2 875,10 1 867,81 1 477,23 26,69 −496,64 1 546,32
Biržinės akcijos 323,57 71,39 64,84 0,00 187,35 −104,55
Nebiržinės akcijos 1 662,95 1 564,92 1 029,00 −16,84 −914,12 1 700,01
Kitos nuosavybės priemonės 61,20 7,46 6,15 20,49 27,10 −107,26
Investicinių fondų akcijos (vienetai) 827,37 224,05 377,25 23,04 203,04 58,12
Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 599,09 3,74 10,91 0,00 584,44 6,85
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 41,83 3,74 10,28 0,00 27,81 1,11
Gyvybės draudimo ir anuiteto teisės 44,02 0,00 0,00 0,00 44,02 0,82
Turtas pensijų fonduose 503,52 0,00 0,00 0,00 503,52 4,92
Standartinių garantijų atidėjiniai 9,72 0,00 0,63 0,00 9,09 0,00
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai −269,30 7,58 −131,43 −145,44 −0,01 −127,59
Išvestinės finansinės priemonės −269,30 7,58 −131,43 −145,44 −0,01 −127,59
Kitos gautinos sumos 2 244,54 306,95 218,49 161,91 1 557,19 842,15
Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 556,34 −333,25 1,32 40,92 847,35 367,65
Kitos gautinos sumos 1 688,19 640,20 217,17 120,99 709,83 474,51
Įsipareigojimai 29 607,22 6 617,91 19 379,97 1 894,92 1 714,43 7 942,25
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės 508,94 0,00 508,94 0,00 0,00 508,94
Grynieji pinigai ir indėliai 16 787,05 0,00 16 815,00 −27,95 0,00 5 808,35
Grynieji pinigai 593,87 0,00 593,87 0,00 0,00 −10,27
Pervedamieji indėliai 15 277,33 0,00 15 277,33 0,00 0,00 6 178,72
Kiti indėliai 915,85 0,00 943,80 −27,95 0,00 −360,09
Skolos vertybiniai popieriai 1 353,19 607,75 58,23 687,21 0,00 524,52
Trumpalaikiai 21,88 28,96 −7,08 0,00 0,00 25,01
Ilgalaikiai 1 331,32 578,79 65,32 687,21 0,00 499,51
Paskolos 3 482,06 901,39 564,24 736,58 1 279,85 859,28
Trumpalaikės 161,43 78,70 144,63 −90,10 28,20 306,78
Ilgalaikės 3 320,62 822,69 419,61 826,68 1 251,64 552,51
Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos (vienetai) 3 306,97 2 550,33 756,63 0,00 0,00 1 114,44
Biržinės akcijos 61,96 61,96 0,00 0,00 0,00 157,06
Nebiržinės akcijos 2 931,47 2 425,96 505,51 0,00 0,00 431,49
Kitos nuosavybės priemonės −51,55 62,41 −113,96 0,00 0,00 5,48
Investicinių fondų akcijos (vienetai) 365,08 0,00 365,08 0,00 0,00 520,41
Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 600,16 0,00 580,50 19,66 0,00 5,77
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 37,17 0,00 37,17 0,00 0,00 5,77
Gyvybės draudimo ir anuiteto teisės 44,84 0,00 44,84 0,00 0,00 0,00
Turtas pensijų fonduose 508,43 0,00 498,49 9,94 0,00 0,00
Standartinių garantijų atidėjiniai 9,72 0,00 0,00 9,72 0,00 0,00
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai −133,30 −8,23 −125,10 0,00 0,03 −263,59
Išvestinės finansinės priemonės −133,30 −8,23 −125,10 0,00 0,03 −263,59
Kitos mokėtinos sumos 3 702,18 2 566,66 221,55 479,42 434,55 −615,47
Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 1 466,83 1 100,92 68,85 −25,51 322,57 −542,84
Kitos gautinos sumos 2 235,35 1 465,74 152,70 504,93 111,98 −72,63
Grynasis skolinimas (+)/Grynasis skolinimasis (-) 1 478,99 −3 031,09 2 440,39 −548,32 2 618,01 −1 478,97
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-01