Lietuvos bankas

Lietuvos ekonomikos institucinių sektorių finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones bei grynasis skolinimas arba skolinimasis (finansinio turto sandoriai atėmus įsipareigojimų sandorius). Nekonsoliduoti duomenys.

Sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

 

Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pateikimas


Laikotarpis: 2023

sorting sorting Visa ekonomika sorting Ne finansų bendrovės sorting Finansų bendrovės sorting Valdžios sektorius sorting Namų ūkiai1 sorting Likusio pasaulio sektorius
Finansinis turtas 20 892,12 4 271,78 9 976,69 2 139,70 4 503,96 6 347,18
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00
Grynieji pinigai ir indėliai 6 436,42 160,40 2 973,66 1 767,60 1 534,77 −67,28
Grynieji pinigai 8,29 10,56 −10,08 0,00 7,81 −102,14
Pervedamieji indėliai 895,70 −2 055,75 3 884,78 1 577,56 −2 510,88 −1 088,65
Kiti indėliai 5 532,43 2 205,59 −901,04 190,04 4 037,84 1 123,51
Skolos vertybiniai popieriai 1 897,57 519,59 648,50 363,62 365,87 1 098,52
Trumpalaikiai 876,70 175,08 659,67 −11,87 53,82 −21,33
Ilgalaikiai 1 020,88 344,51 −11,17 375,49 312,05 1 119,85
Paskolos 4 846,82 962,63 3 544,38 339,69 0,12 1 097,37
Trumpalaikės 967,12 586,80 380,24 0,00 0,07 231,34
Ilgalaikės 3 879,71 375,83 3 164,13 339,69 0,05 866,03
Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos (vienetai) 2 987,61 1 195,09 2 235,95 −14,47 −428,96 2 670,52
Biržinės akcijos 154,88 13,68 48,60 0,00 92,61 −35,25
Nebiržinės akcijos 1 327,77 1 043,19 844,04 −2,17 −557,30 2 422,50
Kitos nuosavybės priemonės 7,59 −3,45 2,31 14,64 −5,91 246,70
Investicinių fondų akcijos (vienetai) 1 497,37 141,67 1 341,00 −26,94 41,64 36,57
Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 904,26 71,79 −4,22 1,26 835,43 13,94
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 34,89 71,79 −2,61 1,26 −35,55 0,54
Gyvybės draudimo ir anuiteto teisės 162,87 0,00 0,00 0,00 162,87 −0,20
Turtas pensijų fonduose 708,11 - 0,00 0,00 708,11 13,59
Standartinių garantijų atidėjiniai −1,61 0,00 −1,61 0,00 0,00 0,00
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai −249,61 −27,06 −222,55 0,00 0,00 −168,46
Išvestinės finansinės priemonės −249,61 −27,06 −222,55 0,00 0,00 −168,46
Kitos gautinos sumos 4 069,05 1 389,33 800,98 −318,00 2 196,73 1 702,57
Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 1 403,53 812,24 −50,27 3,11 638,45 −102,99
Kitos gautinos sumos 2 665,52 577,09 851,25 −321,11 1 558,29 1 805,55
Įsipareigojimai 16 326,25 4 118,96 8 996,73 2 596,43 614,13 10 913,11
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00
Grynieji pinigai ir indėliai 1 119,51 0,00 944,85 174,66 - 5 249,65
Grynieji pinigai −88,66 - −88,66 0,00 - −5,18
Pervedamieji indėliai −5 540,29 0,00 −5 540,29 0,00 - 5 347,36
Kiti indėliai 6 748,46 0,00 6 573,80 174,66 - −92,53
Skolos vertybiniai popieriai 1 371,94 −208,76 196,37 1 384,33 0,00 1 624,17
Trumpalaikiai −31,18 −34,26 3,08 0,00 0,00 886,56
Ilgalaikiai 1 403,12 −174,50 193,29 1 384,33 0,00 737,61
Paskolos 3 481,55 1 999,64 22,08 485,97 973,86 2 462,64
Trumpalaikės −538,37 −89,70 −496,77 7,19 40,91 1 736,83
Ilgalaikės 4 019,92 2 089,34 518,85 478,78 932,95 725,81
Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos (vienetai) 3 592,74 1 153,99 2 438,75 0,00 0,00 2 065,39
Biržinės akcijos 35,85 0,63 35,22 0,00 0,00 83,78
Nebiržinės akcijos 3 024,64 1 058,45 1 966,19 0,00 0,00 725,62
Kitos nuosavybės priemonės 229,65 94,91 134,74 0,00 0,00 24,64
Investicinių fondų akcijos (vienetai) 302,60 - 302,60 0,00 - 1 231,34
Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 914,89 0,00 905,63 9,26 0,00 3,31
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 32,12 0,00 32,12 0,00 - 3,31
Gyvybės draudimo ir anuiteto teisės 162,67 - 162,67 0,00 - 0,00
Turtas pensijų fonduose 721,71 0,00 710,84 10,87 0,00 0,00
Standartinių garantijų atidėjiniai −1,61 0,00 0,00 −1,61 - 0,00
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai −193,44 4,23 −197,67 0,00 0,00 −224,63
Išvestinės finansinės priemonės −193,44 4,23 −197,67 0,00 0,00 −224,63
Kitos mokėtinos sumos 6 039,03 1 169,86 4 686,69 542,21 −359,73 −267,42
Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 1 599,98 1 898,73 91,41 −46,51 −343,65 −299,44
Kitos gautinos sumos 4 439,05 −728,87 4 595,28 588,72 −16,09 32,02
Grynasis skolinimas (+)/Grynasis skolinimasis (-) 4 565,87 152,82 979,96 −456,73 3 889,82 −4 565,93
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-01