Lietuvos bankas

Lietuvos ekonomikos institucinių sektorių finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones bei grynasis skolinimas arba skolinimasis (finansinio turto sandoriai atėmus įsipareigojimų sandorius). Konsoliduoti duomenys.

Sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pateikimas


Laikotarpis: 2021

sorting sorting Visa ekonomika sorting Ne finansų bendrovės sorting Finansų bendrovės sorting Valdžios sektorius sorting Namų ūkiai1 sorting Likusio pasaulio sektorius
Finansinis turtas 7 942,58 2 665,21 13 096,99 1 190,48 4 332,44 6 463,28
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės 509,24 0,00 509,24 0,00 0,00 508,64
Grynieji pinigai ir indėliai 5 808,35 787,74 5 799,56 819,58 2 979,89 4 045,46
Grynieji pinigai −10,27 430,38 −10,27 0,00 438,70 −358,69
Pervedamieji indėliai 6 178,72 282,47 6 168,53 993,84 2 525,54 4 919,23
Kiti indėliai −360,09 74,89 −358,69 −174,26 15,64 −515,08
Skolos vertybiniai popieriai 524,53 −6,05 2 703,83 91,46 −296,37 −773,86
Trumpalaikiai 25,01 −0,16 39,72 0,00 −10,34 28,41
Ilgalaikiai 499,52 −5,89 2 664,12 91,46 −286,03 −802,27
Paskolos 859,28 1 008,70 2 548,87 278,59 3,95 415,31
Trumpalaikės 306,78 439,60 338,92 0,00 0,75 290,42
Ilgalaikės 552,51 569,11 2 209,95 279,00 3,20 124,89
Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos (vienetai) 1 114,45 968,47 1 451,54 26,69 −496,64 1 546,32
Biržinės akcijos 157,06 66,02 64,59 0,00 187,35 −104,55
Nebiržinės akcijos 431,49 678,42 1 038,99 −16,84 −914,12 1 700,01
Kitos nuosavybės priemonės 5,48 −0,01 4,08 20,49 27,10 −107,26
Investicinių fondų akcijos (vienetai) 520,41 224,05 343,87 23,04 203,04 58,12
Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 5,77 3,74 6,40 0,00 584,44 6,85
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 5,77 3,74 5,77 0,00 27,81 1,11
Gyvybės draudimo ir anuiteto teisės 0,00 0,00 0,00 0,00 44,02 0,82
Turtas pensijų fonduose 0,00 0,00 0,00 0,00 503,52 4,92
Standartinių garantijų atidėjiniai 0,00 0,00 0,63 0,00 9,09 0,00
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai −263,59 7,58 −126,35 −145,44 −0,01 −127,59
Išvestinės finansinės priemonės −263,59 7,58 −126,35 −145,44 −0,01 −127,59
Kitos gautinos sumos −615,47 −104,96 203,88 120,00 1 557,19 842,15
Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai −542,84 −201,38 1,32 40,92 847,35 367,65
Kitos gautinos sumos −72,63 96,42 202,56 78,68 709,83 474,51
Įsipareigojimai 6 463,58 5 696,31 10 656,59 1 738,80 1 714,43 7 942,25
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės 508,94 0,00 508,94 0,00 0,00 508,94
Grynieji pinigai ir indėliai 4 045,46 0,00 8 649,32 −25,45 0,00 5 808,35
Grynieji pinigai −358,69 0,00 510,39 0,00 0,00 −10,27
Pervedamieji indėliai 4 919,23 0,00 8 710,89 0,00 0,00 6 178,72
Kiti indėliai −515,08 0,00 −571,96 −25,45 0,00 −360,09
Skolos vertybiniai popieriai −773,86 602,11 29,38 563,00 0,00 524,52
Trumpalaikiai 28,41 32,39 0,23 0,00 0,00 25,01
Ilgalaikiai −802,27 569,72 29,15 563,00 0,00 499,51
Paskolos 415,31 1 296,68 75,13 744,48 1 279,85 859,28
Trumpalaikės 290,42 630,11 104,63 0,00 28,20 306,78
Ilgalaikės 124,89 666,56 −29,51 745,00 1 251,64 552,51
Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos (vienetai) 1 546,32 1 651,00 730,94 0,00 0,00 1 114,44
Biržinės akcijos −104,55 56,59 −0,24 0,00 0,00 157,06
Nebiržinės akcijos 1 700,01 1 539,47 515,50 0,00 0,00 431,49
Kitos nuosavybės priemonės −107,26 54,94 −116,03 0,00 0,00 5,48
Investicinių fondų akcijos (vienetai) 58,12 0,00 331,71 0,00 0,00 520,41
Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 6,85 0,00 575,99 19,66 0,00 5,77
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 1,11 0,00 32,66 0,00 0,00 5,77
Gyvybės draudimo ir anuiteto teisės 0,82 0,00 44,84 0,00 0,00 0,00
Turtas pensijų fonduose 4,92 0,00 498,49 9,94 0,00 0,00
Standartinių garantijų atidėjiniai 0,00 0,00 0,00 9,72 0,00 0,00
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai −127,59 −8,23 −120,02 0,00 0,03 −263,59
Išvestinės finansinės priemonės −127,59 −8,23 −120,02 0,00 0,03 −263,59
Kitos mokėtinos sumos 842,18 2 154,75 206,94 437,00 434,55 −615,47
Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 367,65 1 232,79 68,85 −25,51 322,57 −542,84
Kitos gautinos sumos 474,53 921,96 138,09 462,62 111,98 −72,63
Grynasis skolinimas (+)/Grynasis skolinimasis (-) 1 478,99 −3 031,09 2 440,39 −548,32 2 618,01 −1 478,97
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-01