Lietuvos bankas

Lietuvos ekonomikos institucinių sektorių finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones bei grynoji turto vertė (finansinis turtas atėmus įsipareigojimus). Nekonsoliduoti duomenys.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų.

 

Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pateikimas


Laikotarpis: 2021

sorting sorting Visa ekonomika sorting Ne finansų bendrovės sorting Finansų bendrovės sorting Valdžios sektorius sorting Namų ūkiai1 sorting Likusio pasaulio sektorius
Finansinis turtas 250 501,26 58 589,41 110 139,65 19 840,70 61 931,51 67 838,31
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės 994,34 0,00 994,34 0,00 0,00 692,71
Grynieji pinigai ir indėliai 86 943,29 13 795,64 41 524,51 7 218,52 24 404,62 11 399,57
Grynieji pinigai 6 845,59 2 939,90 560,11 0,00 3 345,58 1 545,52
Pervedamieji indėliai 71 830,78 10 388,63 37 472,67 7 149,75 16 819,72 7 209,78
Kiti indėliai 8 266,92 467,11 3 491,73 68,77 4 239,31 2 644,27
Skolos vertybiniai popieriai 22 771,69 227,04 21 754,11 516,31 274,23 13 781,43
Trumpalaikiai 102,35 5,32 86,03 0,00 11,00 29,11
Ilgalaikiai 22 669,34 221,72 21 668,08 516,31 263,23 13 752,32
Paskolos 36 692,53 7 892,99 27 118,07 1 444,03 237,44 10 307,93
Trumpalaikės 6 986,37 4 269,78 2 714,99 0,00 1,60 2 347,77
Ilgalaikės 29 706,16 3 623,21 24 403,08 1 444,03 235,84 7 960,16
Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos (vienetai) 63 181,66 16 660,85 17 107,74 7 142,17 22 270,89 25 295,60
Biržinės akcijos 4 006,29 977,78 596,36 1 246,41 1 185,74 1 869,27
Nebiržinės akcijos 46 187,62 14 854,01 8 989,66 2 868,24 19 475,71 21 221,26
Kitos nuosavybės priemonės 3 793,54 73,44 282,30 2 990,51 447,28 1 964,31
Investicinių fondų akcijos (vienetai) 9 194,21 755,62 7 239,43 37,01 1 162,15 240,77
Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 7 962,43 219,71 94,11 1,96 7 646,65 63,11
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 608,47 219,71 91,79 1,96 295,01 14,20
Gyvybės draudimo ir anuiteto teisės 1 194,94 0,00 0,00 0,00 1 194,94 3,72
Turtas pensijų fonduose 6 106,55 0,00 0,00 0,00 6 106,55 45,20
Standartinių garantijų atidėjiniai 52,47 0,00 2,32 0,00 50,15 0,00
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 284,61 5,76 91,48 187,38 0,00 94,91
Išvestinės finansinės priemonės 284,61 5,76 91,48 187,38 0,00 94,91
Kitos gautinos sumos 31 670,71 19 787,42 1 455,29 3 330,33 7 097,68 6 203,05
Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 17 810,99 14 037,87 43,46 41,40 3 688,27 4 275,51
Kitos gautinos sumos 13 859,71 5 749,55 1 411,83 3 288,93 3 409,41 1 927,53
Įsipareigojimai 254 533,85 101 051,40 109 519,71 29 516,00 14 446,74 63 504,11
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės 692,71 0,00 692,71 0,00 0,00 692,71
Grynieji pinigai ir indėliai 78 373,15 0,00 78 284,91 88,24 0,00 19 969,71
Grynieji pinigai 8 363,05 0,00 8 363,05 0,00 0,00 28,06
Pervedamieji indėliai 60 646,33 0,00 60 646,33 0,00 0,00 18 394,24
Kiti indėliai 9 363,78 0,00 9 275,54 88,24 0,00 1 547,42
Skolos vertybiniai popieriai 23 568,00 2 203,33 151,05 21 213,62 0,00 12 985,13
Trumpalaikiai 71,33 64,69 6,64 0,00 0,00 60,13
Ilgalaikiai 23 496,67 2 138,64 144,41 21 213,62 0,00 12 924,99
Paskolos 41 394,77 18 304,36 4 903,67 4 953,19 13 233,55 5 605,68
Trumpalaikės 6 478,75 4 420,47 1 758,46 1,23 298,59 2 855,39
Ilgalaikės 34 916,02 13 883,89 3 145,20 4 951,96 12 934,96 2 750,30
Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos (vienetai) 70 698,19 55 322,36 15 359,74 16,09 0,00 17 779,07
Biržinės akcijos 5 146,08 4 464,18 681,90 0,00 0,00 729,48
Nebiržinės akcijos 58 727,69 48 820,76 9 906,93 0,00 0,00 8 681,19
Kitos nuosavybės priemonės 5 009,56 2 037,42 2 956,04 16,09 0,00 748,29
Investicinių fondų akcijos (vienetai) 1 814,87 0,00 1 814,87 0,00 0,00 7 620,11
Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 7 950,21 0,00 7 883,85 66,36 0,00 75,34
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 547,34 0,00 547,34 0,00 0,00 75,34
Gyvybės draudimo ir anuiteto teisės 1 198,66 0,00 1 198,66 0,00 0,00 0,00
Turtas pensijų fonduose 6 151,75 0,00 6 137,86 13,89 0,00 0,00
Standartinių garantijų atidėjiniai 52,47 0,00 0,00 52,47 0,00 0,00
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 131,55 25,86 105,65 0,00 0,04 247,98
Išvestinės finansinės priemonės 131,55 25,86 105,65 0,00 0,04 247,98
Kitos mokėtinos sumos 31 725,26 25 195,49 2 138,12 3 178,50 1 213,14 6 148,50
Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 17 065,86 15 994,89 167,54 259,55 643,88 5 020,65
Kitos gautinos sumos 14 659,40 9 200,60 1 970,58 2 918,95 569,26 1 127,85
Grynoji vertė −4 032,58 −42 461,99 619,94 −9 675,30 47 484,77 4 334,20
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-01