Lietuvos bankas

Lietuvos ekonomikos institucinių sektorių finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones bei grynoji turto vertė (finansinis turtas atėmus įsipareigojimus). Nekonsoliduoti duomenys.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų.

 

Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pateikimas


Laikotarpis: 2023

sorting sorting Visa ekonomika sorting Ne finansų bendrovės sorting Finansų bendrovės sorting Valdžios sektorius sorting Namų ūkiai1 sorting Likusio pasaulio sektorius
Finansinis turtas 305 473,45 82 605,52 124 683,53 22 522,38 75 662,02 80 731,92
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės 1 031,46 - 1 031,46 0,00 - 681,39
Grynieji pinigai ir indėliai 81 941,94 15 816,98 30 576,45 8 619,41 26 929,09 15 753,47
Grynieji pinigai 7 511,40 3 291,32 470,39 0,00 3 749,68 939,75
Pervedamieji indėliai 60 201,64 9 720,64 27 809,52 7 733,00 14 938,47 9 073,57
Kiti indėliai 14 228,90 2 805,02 2 296,53 886,41 8 240,94 5 740,15
Skolos vertybiniai popieriai 27 365,95 965,48 23 667,31 1 947,19 785,98 12 526,10
Trumpalaikiai 1 151,50 259,82 816,51 0,30 74,87 1,80
Ilgalaikiai 26 214,45 705,66 22 850,80 1 946,89 711,11 12 524,30
Paskolos 57 755,50 11 194,12 44 402,24 2 157,26 1,88 11 478,22
Trumpalaikės 16 109,70 5 687,56 10 421,44 0,00 0,70 2 854,53
Ilgalaikės 41 645,79 5 506,56 33 980,80 2 157,26 1,18 8 623,69
Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos (vienetai) 80 071,88 23 984,39 21 690,23 7 121,96 27 275,30 31 450,54
Biržinės akcijos 3 764,99 800,43 636,26 1 096,25 1 232,05 1 521,52
Nebiržinės akcijos 60 428,33 21 959,67 11 341,07 2 983,45 24 144,14 26 007,94
Kitos nuosavybės priemonės 3 951,17 83,82 307,35 3 011,94 548,07 3 548,47
Investicinių fondų akcijos (vienetai) 11 927,39 1 140,47 9 405,56 30,32 1 351,04 372,61
Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 9 342,18 310,01 132,29 2,73 8 897,15 83,25
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 665,35 310,01 82,41 2,73 270,20 11,18
Gyvybės draudimo ir anuiteto teisės 1 231,02 0,00 0,00 0,00 1 231,02 4,17
Turtas pensijų fonduose 7 395,94 - 0,00 0,00 7 395,94 67,90
Standartinių garantijų atidėjiniai 49,88 0,00 49,88 0,00 0,00 0,00
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 141,94 29,67 112,27 0,00 0,00 53,42
Išvestinės finansinės priemonės 141,94 29,67 112,27 0,00 0,00 53,42
Kitos gautinos sumos 47 822,60 30 304,88 3 071,27 2 673,83 11 772,62 8 705,53
Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 27 123,31 21 269,26 125,29 40,91 5 687,85 4 329,78
Kitos gautinos sumos 20 699,29 9 035,62 2 945,99 2 632,92 6 084,77 4 375,74
Įsipareigojimai 304 222,39 135 417,29 122 855,85 29 329,89 16 619,37 81 632,90
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės 681,39 - 681,39 0,00 - 681,39
Grynieji pinigai ir indėliai 80 380,03 0,00 80 204,20 175,83 - 17 315,38
Grynieji pinigai 8 429,35 - 8 429,35 0,00 - 21,80
Pervedamieji indėliai 52 930,99 0,00 52 930,99 0,00 - 16 344,22
Kiti indėliai 19 019,69 0,00 18 843,86 175,83 - 949,37
Skolos vertybiniai popieriai 22 911,82 2 172,15 568,46 20 171,21 0,00 16 980,24
Trumpalaikiai 58,74 39,84 18,90 0,00 0,00 1 094,57
Ilgalaikiai 22 853,08 2 132,31 549,56 20 171,21 0,00 15 885,67
Paskolos 52 379,77 26 588,01 4 919,09 5 219,38 15 653,29 16 853,94
Trumpalaikės 9 220,49 7 493,68 1 398,60 7,99 320,22 9 743,75
Ilgalaikės 43 159,28 19 094,33 3 520,49 5 211,39 15 333,08 7 110,19
Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos (vienetai) 88 337,27 68 508,96 19 828,31 0,00 0,00 23 185,16
Biržinės akcijos 4 550,95 3 916,38 634,57 0,00 0,00 735,57
Nebiržinės akcijos 74 373,98 61 055,34 13 318,64 0,00 0,00 12 062,29
Kitos nuosavybės priemonės 6 672,59 3 537,24 3 135,35 0,00 0,00 827,06
Investicinių fondų akcijos (vienetai) 2 739,75 - 2 739,75 0,00 - 9 560,25
Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 9 350,51 0,00 9 262,71 87,80 0,00 74,92
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 601,61 0,00 601,61 0,00 - 74,92
Gyvybės draudimo ir anuiteto teisės 1 235,19 - 1 235,19 0,00 - 0,00
Turtas pensijų fonduose 7 463,83 0,00 7 425,91 37,92 0,00 0,00
Standartinių garantijų atidėjiniai 49,88 0,00 0,00 49,88 - 0,00
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 95,32 11,77 83,54 0,00 0,00 100,04
Išvestinės finansinės priemonės 95,32 11,77 83,54 0,00 0,00 100,04
Kitos mokėtinos sumos 50 086,29 38 136,40 7 308,15 3 675,67 966,08 6 441,84
Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 26 436,79 25 498,28 321,32 251,77 365,42 5 016,31
Kitos gautinos sumos 23 649,51 12 638,12 6 986,83 3 423,90 600,66 1 425,53
Grynoji vertė 1 251,05 −52 811,76 1 827,68 −6 807,51 59 042,64 −900,98
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-01