Lietuvos bankas

Lietuvos ekonomikos institucinių sektorių finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones bei grynoji turto vertė (finansinis turtas atėmus įsipareigojimus). Nekonsoliduoti duomenys.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų.

 

Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pateikimas


Laikotarpis: 2020

sorting sorting Visa ekonomika sorting Ne finansų bendrovės sorting Finansų bendrovės sorting Valdžios sektorius sorting Namų ūkiai1 sorting Likusio pasaulio sektorius
Finansinis turtas 214 370,09 53 739,56 87 631,47 17 879,92 55 119,14 60 731,32
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės 450,77 0,00 450,77 0,00 0,00 161,75
Grynieji pinigai ir indėliai 68 305,52 12 817,67 27 604,40 6 401,04 21 482,40 6 886,82
Grynieji pinigai 5 903,30 2 509,51 486,91 0,00 2 906,88 1 904,21
Pervedamieji indėliai 55 245,39 9 946,30 24 778,72 6 155,52 14 364,85 2 265,87
Kiti indėliai 7 156,83 361,86 2 338,77 245,52 4 210,67 2 716,74
Skolos vertybiniai popieriai 20 784,87 232,07 19 722,36 309,39 521,05 15 112,86
Trumpalaikiai 65,33 9,62 35,03 0,00 20,68 0,55
Ilgalaikiai 20 719,54 222,45 19 687,33 309,39 500,37 15 112,31
Paskolos 32 813,43 7 327,45 24 079,16 1 173,34 233,48 9 980,00
Trumpalaikės 6 841,35 4 401,45 2 348,99 90,06 0,85 2 053,04
Ilgalaikės 25 972,08 2 926,00 21 730,17 1 083,28 232,63 7 926,96
Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos (vienetai) 57 251,81 15 023,59 14 246,49 6 705,44 21 276,30 23 091,49
Biržinės akcijos 3 116,97 683,41 430,39 1 195,63 807,55 1 698,87
Nebiržinės akcijos 43 703,01 13 756,41 7 851,96 2 849,29 19 245,34 19 279,02
Kitos nuosavybės priemonės 3 411,03 65,98 280,94 2 650,44 413,67 1 942,39
Investicinių fondų akcijos (vienetai) 7 020,81 517,78 5 683,21 10,08 809,74 171,22
Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 6 332,23 215,97 83,20 1,96 6 031,09 37,99
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 566,65 215,97 81,51 1,96 267,20 13,09
Gyvybės draudimo ir anuiteto teisės 1 072,08 0,00 0,00 0,00 1 072,08 2,89
Turtas pensijų fonduose 4 650,75 0,00 0,00 0,00 4 650,75 22,01
Standartinių garantijų atidėjiniai 42,75 0,00 1,69 0,00 41,06 0,00
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 346,83 2,07 224,42 120,33 0,01 183,38
Išvestinės finansinės priemonės 346,83 2,07 224,42 120,33 0,01 183,38
Kitos gautinos sumos 28 084,62 18 120,73 1 220,66 3 168,42 5 574,81 5 277,03
Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 15 888,99 12 988,33 55,51 0,48 2 844,67 3 825,74
Kitos gautinos sumos 12 195,63 5 132,41 1 165,16 3 167,94 2 730,13 1 451,29
Įsipareigojimai 222 273,89 93 747,55 87 281,24 28 342,64 12 902,46 52 538,49
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės 161,75 0,00 161,75 0,00 0,00 161,75
Grynieji pinigai ir indėliai 61 066,56 0,00 60 950,38 116,18 0,00 14 125,77
Grynieji pinigai 7 769,18 0,00 7 769,18 0,00 0,00 38,33
Pervedamieji indėliai 45 331,32 0,00 45 331,32 0,00 0,00 12 179,94
Kiti indėliai 7 966,06 0,00 7 849,88 116,18 0,00 1 907,51
Skolos vertybiniai popieriai 22 979,34 1 645,23 79,33 21 254,79 0,00 12 918,38
Trumpalaikiai 33,03 22,93 10,10 0,00 0,00 32,85
Ilgalaikiai 22 946,32 1 622,30 69,23 21 254,79 0,00 12 885,53
Paskolos 38 096,20 17 379,50 4 463,92 4 216,61 12 036,17 4 697,23
Trumpalaikės 6 333,53 4 337,73 1 625,39 91,33 279,08 2 560,86
Ilgalaikės 31 762,67 13 041,77 2 838,53 4 125,28 11 757,08 2 136,38
Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos (vienetai) 65 385,19 52 164,73 13 204,42 16,04 0,00 14 958,12
Biržinės akcijos 4 367,39 3 971,48 395,91 0,00 0,00 448,45
Nebiržinės akcijos 55 069,14 46 249,12 8 820,01 0,00 0,00 7 912,88
Kitos nuosavybės priemonės 4 602,02 1 944,12 2 641,86 16,04 0,00 751,40
Investicinių fondų akcijos (vienetai) 1 346,64 0,00 1 346,64 0,00 0,00 5 845,38
Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 6 300,66 0,00 6 254,38 46,28 0,00 69,57
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 510,17 0,00 510,17 0,00 0,00 69,57
Gyvybės draudimo ir anuiteto teisės 1 074,97 0,00 1 074,97 0,00 0,00 0,00
Turtas pensijų fonduose 4 672,77 0,00 4 669,24 3,53 0,00 0,00
Standartinių garantijų atidėjiniai 42,75 0,00 0,00 42,75 0,00 0,00
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 222,38 34,09 188,28 0,00 0,01 307,84
Išvestinės finansinės priemonės 222,38 34,09 188,28 0,00 0,01 307,84
Kitos mokėtinos sumos 28 061,83 22 524,01 1 978,80 2 692,74 866,28 5 299,83
Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 15 617,00 14 795,63 111,33 285,12 424,93 4 097,73
Kitos gautinos sumos 12 444,82 7 728,38 1 867,47 2 407,62 441,35 1 202,10
Grynoji vertė −7 903,81 −40 008,00 350,23 −10 462,72 42 216,68 8 192,83
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-01