Lietuvos bankas

Lietuvos ekonomikos institucinių sektorių finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal kreditoriaus (skolintojo) ir debitoriaus (skolininko) sektorius.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų.

Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pateikimas


Laikotarpis: 2021

sorting Įsipareigojimai sorting Finansinis turtas
sorting Iš viso1 sorting Ne finansų bendrovės sorting Finansų bendrovės sorting Valdžios sektorius sorting Namų ūkiai2 sorting Likusio pasaulio sektorius1
Iš viso --- 58 589,41 110 139,65 19 840,70 61 931,51 67 838,31
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės --- 0,00 994,34 0,00 0,00 692,71
Grynieji pinigai ir indėliai --- 13 795,64 41 524,51 7 218,52 24 404,62 11 399,57
Skolos vertybiniai popieriai --- 227,04 21 754,11 516,31 274,23 13 781,43
Paskolos --- 7 892,99 27 118,07 1 444,03 237,44 10 307,93
Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos (vienetai) --- 16 660,85 17 107,74 7 142,17 22 270,89 25 295,60
Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos --- 219,71 94,11 1,96 7 646,65 63,11
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai --- 5,76 91,48 187,38 0,00 94,91
Kitos gautinos (mokėtinos) sumos --- 19 787,42 1 455,29 3 330,33 7 097,68 6 203,05
Ne finansų bendrovės 101 051,40 27 016,55 16 607,89 6 948,89 24 416,66 26 061,40
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Grynieji pinigai ir indėliai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Skolos vertybiniai popieriai 2 203,33 49,70 526,27 89,69 71,97 1 465,70
Paskolos 18 304,36 3 556,26 10 671,34 118,77 0,00 3 958,00
Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos (vienetai) 55 322,36 11 066,00 4 308,88 5 096,99 18 563,79 16 286,70
Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 25,86 0,00 25,86 0,00 0,00 0,00
Kitos gautinos (mokėtinos) sumos 25 195,49 12 344,60 1 075,55 1 643,44 5 780,90 4 351,00
Finansų bendrovės 109 519,71 17 064,62 25 216,95 8 793,09 35 085,84 23 359,21
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės 692,71 0,00 0,00 0,00 0,00 692,71
Grynieji pinigai ir indėliai 78 284,91 13 083,06 22 469,89 7 092,00 24 321,26 11 318,71
Skolos vertybiniai popieriai 151,05 11,23 69,37 0,00 17,47 52,98
Paskolos 4 903,67 993,47 1 638,33 2,08 237,29 2 032,51
Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos (vienetai) 15 359,74 1 389,72 866,65 1 676,29 2 418,19 9 008,90
Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 7 883,85 219,71 16,46 1,96 7 582,61 63,11
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 105,65 5,76 4,99 0,00 0,00 94,91
Kitos gautinos (mokėtinos) sumos 2 138,12 1 361,68 151,28 20,76 509,03 95,37
Valdžios sektorius 29 516,00 305,21 8 882,27 1 036,91 884,85 18 406,76
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Grynieji pinigai ir indėliai 88,24 0,00 0,00 0,00 7,38 80,86
Skolos vertybiniai popieriai 21 213,62 19,49 8 487,71 419,61 24,06 12 262,75
Paskolos 4 953,19 27,68 392,24 215,98 0,00 4 317,29
Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos (vienetai) 16,09 0,00 0,00 16,09 0,00 0,00
Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 66,36 0,00 2,32 0,00 64,04 0,00
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos gautinos (mokėtinos) sumos 3 178,50 258,04 0,00 385,23 789,37 1 745,86
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 14 446,74 841,12 13 192,54 402,14 0,00 10,94
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Grynieji pinigai ir indėliai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Skolos vertybiniai popieriai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paskolos 13 233,55 0,00 12 998,38 235,04 0,00 0,13
Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos (vienetai) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 0,04 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00
Kitos gautinos (mokėtinos) sumos 1 213,14 841,12 194,12 167,10 0,00 10,81
Likusio pasaulio sektorius 63 504,11 13 361,91 45 938,38 2 659,67 1 544,15 ---
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės 692,71 0,00 692,71 0,00 0,00 ---
Grynieji pinigai ir indėliai 19 969,71 712,58 19 054,63 126,52 75,98 ---
Skolos vertybiniai popieriai 12 985,13 146,62 12 670,77 7,01 160,73 ---
Paskolos 5 605,68 3 315,59 1 417,78 872,16 0,15 ---
Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos (vienetai) 17 779,07 4 205,13 11 932,22 352,80 1 288,92 ---
Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 75,34 0,00 75,34 0,00 0,00 ---
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 247,98 0,00 60,60 187,38 0,00 ---
Kitos gautinos (mokėtinos) sumos 6 148,50 4 981,99 34,34 1 113,80 18,37 ---
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-29