Lietuvos bankas

Lietuvos ekonomikos institucinių sektorių finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal kreditoriaus (skolintojo) ir debitoriaus (skolininko) sektorius.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų.

Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pateikimas


Laikotarpis: 2023

sorting Įsipareigojimai sorting Finansinis turtas
sorting Iš viso1 sorting Ne finansų bendrovės sorting Finansų bendrovės sorting Valdžios sektorius sorting Namų ūkiai2 sorting Likusio pasaulio sektorius1
Iš viso --- 82 605,52 124 683,53 22 522,38 75 662,02 80 731,92
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės --- - 1 031,46 0,00 - 681,39
Grynieji pinigai ir indėliai --- 15 816,98 30 576,45 8 619,41 26 929,09 15 753,47
Skolos vertybiniai popieriai --- 965,48 23 667,31 1 947,19 785,98 12 526,10
Paskolos --- 11 194,12 44 402,24 2 157,26 1,88 11 478,22
Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos (vienetai) --- 23 984,39 21 690,23 7 121,96 27 275,30 31 450,54
Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos --- 310,01 132,29 2,73 8 897,15 83,25
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai --- 29,67 112,27 0,00 0,00 53,42
Kitos gautinos (mokėtinos) sumos --- 30 304,88 3 071,27 2 673,83 11 772,62 8 705,53
Ne finansų bendrovės 135 417,29 42 190,80 22 752,87 7 121,48 31 774,38 31 577,76
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės - - 0,00 0,00 - -
Grynieji pinigai ir indėliai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Skolos vertybiniai popieriai 2 172,15 89,54 560,26 130,24 178,89 1 213,22
Paskolos 26 588,01 6 675,77 14 779,80 241,73 0,00 4 890,71
Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos (vienetai) 68 508,96 13 882,80 5 514,44 5 248,46 23 108,80 20 754,46
Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 11,77 0,00 11,77 0,00 0,00 0,00
Kitos gautinos (mokėtinos) sumos 38 136,40 21 542,69 1 886,60 1 501,05 8 486,69 4 719,36
Finansų bendrovės 122 855,85 22 922,77 18 490,38 9 738,56 40 622,85 31 081,28
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės 681,39 - 0,00 0,00 - 681,39
Grynieji pinigai ir indėliai 80 204,20 14 369,28 15 151,00 8 200,61 26 734,05 15 749,25
Skolos vertybiniai popieriai 568,46 36,07 203,17 21,61 111,72 195,89
Paskolos 4 919,09 1 492,90 1 586,77 1,09 1,72 1 836,62
Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos (vienetai) 19 828,31 3 643,69 1 330,28 1 488,62 2 669,63 10 696,08
Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 9 262,71 310,01 7,49 2,73 8 859,23 83,25
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 83,54 29,67 0,46 0,00 0,00 53,42
Kitos gautinos (mokėtinos) sumos 7 308,15 3 041,15 211,21 23,90 2 246,50 1 785,38
Valdžios sektorius 29 329,89 355,70 8 642,13 916,72 1 369,96 18 045,38
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00
Grynieji pinigai ir indėliai 175,83 0,00 0,00 0,00 171,61 4,22
Skolos vertybiniai popieriai 20 171,21 53,23 8 192,68 673,72 134,59 11 116,99
Paskolos 5 219,38 47,62 399,57 21,46 0,00 4 750,73
Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos (vienetai) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 87,80 0,00 49,88 0,00 37,92 0,00
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos gautinos (mokėtinos) sumos 3 675,67 254,85 0,00 221,54 1 025,84 2 173,44
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 16 619,37 469,59 15 634,69 487,60 0,00 27,50
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės - - 0,00 0,00 - -
Grynieji pinigai ir indėliai - 0,00 0,00 0,00 0,00 -
Skolos vertybiniai popieriai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paskolos 15 653,29 0,00 15 408,34 244,79 0,00 0,16
Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos (vienetai) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos gautinos (mokėtinos) sumos 966,08 469,59 226,34 242,81 0,00 27,34
Likusio pasaulio sektorius 81 632,90 16 666,67 58 813,39 4 258,02 1 894,83 ---
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės 681,39 - 681,39 0,00 - ---
Grynieji pinigai ir indėliai 17 315,38 1 447,70 15 425,45 418,80 23,43 ---
Skolos vertybiniai popieriai 16 980,24 786,64 14 711,20 1 121,62 360,78 ---
Paskolos 16 853,94 2 977,83 12 227,76 1 648,19 0,16 ---
Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos (vienetai) 23 185,16 6 457,90 14 845,51 384,88 1 496,87 ---
Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 74,92 0,00 74,92 0,00 0,00 ---
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 100,04 0,00 100,04 0,00 0,00 ---
Kitos gautinos (mokėtinos) sumos 6 441,84 4 996,60 747,12 684,53 13,59 ---
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-29