Lietuvos bankas

Lietuvos ekonomikos institucinių sektorių finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal kreditoriaus (skolintojo) ir debitoriaus (skolininko) sektorius.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų.

Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pateikimas


Laikotarpis: 2020

sorting Įsipareigojimai sorting Finansinis turtas
sorting Iš viso1 sorting Ne finansų bendrovės sorting Finansų bendrovės sorting Valdžios sektorius sorting Namų ūkiai2 sorting Likusio pasaulio sektorius1
Iš viso --- 53 739,56 87 631,47 17 879,92 55 119,14 60 731,32
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės --- 0,00 450,77 0,00 0,00 161,75
Grynieji pinigai ir indėliai --- 12 817,67 27 604,40 6 401,04 21 482,40 6 886,82
Skolos vertybiniai popieriai --- 232,07 19 722,36 309,39 521,05 15 112,86
Paskolos --- 7 327,45 24 079,16 1 173,34 233,48 9 980,00
Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos (vienetai) --- 15 023,59 14 246,49 6 705,44 21 276,30 23 091,49
Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos --- 215,97 83,20 1,96 6 031,09 37,99
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai --- 2,07 224,42 120,33 0,01 183,38
Kitos gautinos (mokėtinos) sumos --- 18 120,73 1 220,66 3 168,42 5 574,81 5 277,03
Ne finansų bendrovės 93 747,55 26 314,57 14 241,45 6 616,30 23 012,92 23 562,31
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Grynieji pinigai ir indėliai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Skolos vertybiniai popieriai 1 645,23 45,53 325,82 3,27 54,90 1 215,71
Paskolos 17 379,50 3 951,54 9 512,67 86,27 0,00 3 829,02
Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos (vienetai) 52 164,73 10 386,14 3 472,20 4 985,00 18 659,87 14 661,52
Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 34,09 0,00 34,09 0,00 0,00 0,00
Kitos gautinos (mokėtinos) sumos 22 524,01 11 931,35 896,68 1 541,76 4 298,16 3 856,05
Finansų bendrovės 87 281,24 15 093,34 16 435,51 7 631,47 29 792,86 18 328,07
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės 161,75 0,00 0,00 0,00 0,00 161,75
Grynieji pinigai ir indėliai 60 950,38 12 183,18 14 373,66 6 267,75 21 298,70 6 827,09
Skolos vertybiniai popieriai 79,33 14,09 25,51 0,00 16,94 22,78
Paskolos 4 463,92 487,11 1 158,67 4,38 233,34 2 580,42
Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos (vienetai) 13 204,42 960,18 732,54 1 335,62 1 746,11 8 429,97
Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 6 254,38 215,97 11,94 1,96 5 986,50 37,99
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 188,28 2,07 2,82 0,00 0,01 183,38
Kitos gautinos (mokėtinos) sumos 1 978,80 1 230,73 130,36 21,76 511,25 84,70
Valdžios sektorius 28 342,64 338,32 7 178,98 889,45 1 103,61 18 832,28
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Grynieji pinigai ir indėliai 116,18 0,87 0,00 2,49 53,09 59,73
Skolos vertybiniai popieriai 21 254,79 23,86 6 790,62 304,12 261,82 13 874,37
Paskolos 4 216,61 35,67 386,67 223,88 0,00 3 570,39
Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos (vienetai) 16,04 0,00 0,00 16,04 0,00 0,00
Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 46,28 0,00 1,69 0,00 44,59 0,00
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos gautinos (mokėtinos) sumos 2 692,74 277,92 0,00 342,92 744,11 1 327,79
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 12 902,46 596,53 12 023,78 273,49 0,00 8,66
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Grynieji pinigai ir indėliai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Skolos vertybiniai popieriai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paskolos 12 036,17 0,00 11 871,21 164,79 0,00 0,17
Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos (vienetai) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
Kitos gautinos (mokėtinos) sumos 866,28 596,53 152,56 108,70 0,00 8,49
Likusio pasaulio sektorius 52 538,49 11 396,81 37 462,72 2 469,21 1 209,75 ---
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės 161,75 0,00 161,75 0,00 0,00 ---
Grynieji pinigai ir indėliai 14 125,77 633,62 13 230,74 130,80 130,61 ---
Skolos vertybiniai popieriai 12 918,38 148,59 12 580,40 2,00 187,39 ---
Paskolos 4 697,23 2 853,13 1 149,94 694,02 0,14 ---
Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos (vienetai) 14 958,12 3 677,27 10 041,75 368,78 870,32 ---
Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 69,57 0,00 69,57 0,00 0,00 ---
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 307,84 0,00 187,51 120,33 0,00 ---
Kitos gautinos (mokėtinos) sumos 5 299,83 4 084,20 41,06 1 153,28 21,29 ---
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-29