Lietuvos bankas

Euro zonos šalių finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones ir kreditoriaus (debitoriaus) sektorius, grynoji turto vertė (finansinis turtas atėmus įsipareigojimus) bei grynasis skolinimas arba skolinimasis (finansinio turto sandoriai atėmus įsipareigojimų sandorius).

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai bei perkainojimai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pozicija
Finansinė priemonė
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2020 - I ketv. sorting 2020 - II ketv. sorting 2020 - III ketv. sorting 2020 - IV ketv. sorting 2021 - I ketv. sorting 2021 - II ketv. sorting 2021 - III ketv. sorting 2021 - IV ketv. sorting 2022 - I ketv.
IŠ VISO 25 987,77 29 664,01 30 291,58 30 956,94 30 529,44 30 615,12 30 803,09 33 761,92 34 603,01
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Grynieji pinigai 2 414,35 2 322,72 2 016,26 1 904,21 1 613,81 1 544,00 1 503,33 1 545,52 992,89
Centrinis bankas 2 414,35 2 322,72 2 016,26 1 904,21 1 613,81 1 544,00 1 503,33 1 545,52 992,89
Pervedamieji indėliai 516,49 687,12 691,21 893,28 1 004,76 1 006,52 1 191,34 3 968,30 4 312,67
Centrinis bankas 345,80 326,74 400,40 712,83 770,54 699,76 882,52 1 084,36 1 086,08
Kitos pinigų finansų įstaigos 170,68 360,38 290,81 180,45 234,22 306,75 308,82 2 883,94 3 226,59
Kiti indėliai 1 043,64 1 258,47 1 209,66 1 173,91 1 111,52 1 154,84 1 120,49 1 847,20 2 205,97
Centrinis bankas 28,22 248,38 239,87 270,05 204,11 181,71 227,20 286,95 337,10
Kitos pinigų finansų įstaigos 1 001,43 987,11 946,82 896,79 900,35 966,79 886,98 1 548,35 1 868,86
Centrinė valdžia 13,99 22,99 22,97 7,06 7,06 6,33 6,31 11,90 0,00
Trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai 0,46 0,00 0,30 0,55 19,70 21,56 23,69 24,71 13,25
Ne finansų bendrovės 0,46 0,00 0,30 0,40 19,55 21,41 23,54 24,71 13,15
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,15 0,15 0,15 0,15 0,00 0,10
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai 6 827,71 7 800,46 8 571,51 8 670,01 8 192,90 8 090,43 8 368,81 8 192,45 6 870,52
Ne finansų bendrovės 520,42 676,91 670,47 692,03 688,12 784,97 814,44 808,01 761,48
Kitos pinigų finansų įstaigos 20,56 20,56 20,52 20,59 20,58 20,58 20,58 51,22 53,99
Investiciniai fondai 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,30 0,81 0,80
Kitos finansų įstaigos 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10
Centrinė valdžia 6 285,46 7 102,97 7 880,50 7 957,37 7 484,18 7 284,86 7 533,49 7 332,41 6 054,15
Trumpalaikės paskolos 1 543,60 1 685,93 1 704,08 1 649,70 1 732,67 1 704,02 1 806,77 1 743,51 1 764,00
Ne finansų bendrovės 437,29 576,68 588,11 528,72 607,72 571,53 610,50 614,97 633,69
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 2,10 4,04 9,25
Kitos finansų įstaigos 1 106,28 1 109,22 1 115,94 1 120,95 1 124,92 1 131,16 1 194,14 1 124,47 1 121,03
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Ilgalaikės paskolos 2 431,20 2 387,24 2 371,81 2 360,28 2 293,02 2 327,47 2 112,83 1 687,61 1 734,32
Ne finansų bendrovės 1 578,36 1 539,47 1 497,13 1 501,84 1 430,96 1 448,67 1 399,37 1 396,59 1 534,67
Investiciniai fondai 0,05 0,16 0,16 1,96 1,96 2,08 2,08 2,36 2,02
Kitos finansų įstaigos 821,61 815,01 850,15 837,29 836,98 851,72 685,94 266,22 168,74
Draudimo bendrovės 31,17 32,59 24,36 19,18 23,11 24,99 25,43 22,43 28,85
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,04
Biržinės akcijos 210,64 225,64 230,68 308,72 331,14 373,68 392,84 364,55 352,97
Ne finansų bendrovės 161,72 167,70 169,60 241,82 269,50 294,36 298,27 273,77 277,10
Kitos pinigų finansų įstaigos 48,83 57,80 60,93 66,74 61,45 79,06 94,32 90,43 75,66
Kitos finansų įstaigos 0,09 0,14 0,15 0,16 0,19 0,26 0,25 0,35 0,21
Nebiržinės akcijos 8 589,60 10 885,54 10 984,86 11 231,06 11 408,58 11 489,72 11 298,97 11 352,84 12 618,64
Ne finansų bendrovės 7 008,44 6 543,72 6 576,13 6 805,48 6 987,57 7 107,43 7 142,68 7 198,21 7 360,74
Kitos pinigų finansų įstaigos 8,14 7,33 6,45 40,37 45,01 45,59 45,82 46,49 1 037,57
Kitos finansų įstaigos 1 498,50 4 254,45 4 261,83 4 247,17 4 237,73 4 202,52 3 976,73 3 976,23 4 111,54
Draudimo bendrovės 74,52 80,04 140,45 138,04 138,27 134,18 133,74 131,91 108,79
Kitos nuosavybės priemonės 602,75 629,15 643,77 662,60 695,94 704,05 725,80 717,28 891,67
Ne finansų bendrovės 206,10 207,17 210,00 222,03 245,99 245,26 248,76 244,51 404,15
Kitos pinigų finansų įstaigos 93,31 95,83 103,96 109,66 116,73 121,86 129,79 124,62 132,82
Draudimo bendrovės 303,35 326,15 329,81 330,91 333,23 336,93 347,25 348,16 354,70
Ne PRF investicinių fondų akcijos/vienetai 128,54 131,48 137,18 153,82 177,70 188,10 199,25 224,54 224,73
Investiciniai fondai 128,54 131,48 137,18 153,82 177,70 188,10 199,25 224,54 224,73
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 7,73 6,30 8,00 8,78 15,90 10,17 9,20 8,50 12,89
Draudimo bendrovės 7,73 6,30 8,00 8,78 15,90 10,17 9,20 8,50 12,89
Gyvybės draudimo ir anuiteto įsipareigojimai/teisės 0,43 0,45 0,46 0,48 0,59 0,60 0,60 0,62 0,61
Draudimo bendrovės 0,43 0,45 0,46 0,48 0,59 0,60 0,60 0,62 0,61
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensiniai įsipareigojimai/teisės 0,22 3,96 4,21 4,66 4,98 8,61 8,93 9,81 9,37
Pensijų fondai 0,22 3,96 4,21 4,66 4,98 8,61 8,93 9,81 9,37
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 95,83 43,82 50,80 76,23 56,87 29,34 48,94 28,73 29,31
Centrinis bankas 79,72 28,86 28,63 54,93 44,66 16,64 21,14 11,39 11,39
Kitos pinigų finansų įstaigos 16,11 14,96 22,17 21,30 12,21 12,70 27,80 17,34 17,92
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 1 480,72 1 478,87 1 563,02 1 770,98 1 758,01 1 849,24 1 885,31 1 936,88 2 363,07
Ne finansų bendrovės 1 462,98 1 461,88 1 542,90 1 715,93 1 689,81 1 778,77 1 858,07 1 920,98 2 323,48
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,30 0,69 0,36 0,28 0,13 0,33 0,89 0,41 1,51
Kitos finansų įstaigos 5,39 6,85 7,90 39,72 50,27 53,20 8,64 8,35 23,48
Draudimo bendrovės 0,49 0,42 0,42 0,49 0,16 0,11 0,14 0,15 0,21
Centrinė valdžia 3,50 4,25 4,99 7,26 10,11 11,06 12,08 1,36 3,78
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 8,06 4,78 6,45 7,30 7,53 5,77 5,49 5,63 10,61
Kitos gautinos/mokėtinos sumos, išskyrus prekybos kreditus ir išankstinius mokėjimus 93,87 116,85 103,77 87,69 111,36 112,77 105,98 108,86 206,15
Ne finansų bendrovės 81,66 109,14 98,37 81,33 100,82 102,48 96,38 102,91 155,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 10,93 7,48 5,10 5,51 6,98 3,48 8,78 3,62 42,65
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,03 0,07 0,18 4,05 0,00 0,95 5,05
Draudimo bendrovės 1,28 0,23 0,27 0,78 3,38 2,76 0,82 1,38 3,45
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-04