Lietuvos bankas

Euro zonos šalių finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones ir kreditoriaus (debitoriaus) sektorius, grynoji turto vertė (finansinis turtas atėmus įsipareigojimus) bei grynasis skolinimas arba skolinimasis (finansinio turto sandoriai atėmus įsipareigojimų sandorius).

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai bei perkainojimai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pozicija
Finansinė priemonė
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2017 - I ketv. 2017 - II ketv. 2017 - III ketv. 2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv.
IŠ VISO 22 714,41 22 307,99 24 316,95 25 298,51 26 221,19 26 475,48 26 918,05 26 352,28 25 434,46
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Grynieji pinigai 3 427,80 3 449,06 3 411,00 3 356,51 3 282,05 3 196,04 3 082,65 3 000,31 2 743,53
Centrinis bankas 3 427,80 3 449,06 3 411,00 3 356,51 3 282,05 3 196,04 3 082,65 3 000,31 2 743,53
Pervedamieji indėliai 3 635,96 2 454,48 4 607,09 4 307,16 6 031,61 6 293,73 6 418,79 6 086,46 5 300,69
Centrinis bankas 3 274,14 2 067,89 3 356,78 4 027,78 5 792,74 6 019,42 6 174,86 5 828,80 4 965,25
Kitos pinigų finansų įstaigos 361,82 386,59 1 250,31 279,38 238,87 274,31 243,93 257,66 335,45
Kiti indėliai 1 322,32 1 060,37 975,57 1 748,82 1 646,43 1 725,13 1 577,41 1 462,33 1 267,47
Centrinis bankas 496,00 267,89 276,81 227,55 242,07 321,84 219,69 221,22 224,22
Kitos pinigų finansų įstaigos 826,17 792,31 698,63 1 521,14 1 404,21 1 403,11 1 357,55 1 241,02 1 042,09
Centrinė valdžia 0,15 0,17 0,13 0,13 0,16 0,18 0,17 0,09 1,16
Trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai 0,00 0,00 0,00 0,42 1,00 1,99 1,99 1,99 1,20
Ne finansų bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,99 1,99 0,00 0,20
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,42 0,00 0,00 0,00 1,99 1,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai 4 554,56 5 205,67 5 286,55 5 656,44 4 709,83 4 796,44 5 172,47 5 277,65 5 535,13
Ne finansų bendrovės 2,22 2,27 165,71 170,44 168,00 167,72 441,64 450,74 461,69
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,20 0,05 0,00 18,46 18,61 18,71 19,34 20,49 20,54
Kitos finansų įstaigos 0,53 0,35 0,80 1,85 1,90 1,40 1,40 0,78 1,75
Centrinė valdžia 4 551,61 5 203,00 5 120,04 5 465,69 4 521,32 4 608,61 4 710,09 4 805,64 5 051,15
Trumpalaikės paskolos 376,97 344,53 318,38 572,61 672,28 482,38 449,81 393,21 322,49
Ne finansų bendrovės 349,27 322,79 248,60 504,94 589,87 393,35 351,45 296,33 309,34
Investiciniai fondai 18,05 12,04 6,02 0,00 10,00 7,50 7,50 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 5,69 5,60 61,17 64,96 69,25 77,90 87,15 93,12 10,02
Draudimo bendrovės 3,96 4,07 2,57 2,68 3,13 3,60 3,68 3,73 3,10
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,00 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Ilgalaikės paskolos 1 899,07 2 023,98 1 919,61 1 950,24 2 060,02 2 035,96 2 041,82 2 069,22 2 221,50
Ne finansų bendrovės 1 495,46 1 599,48 1 481,93 1 488,70 1 579,92 1 526,17 1 490,39 1 498,03 1 527,86
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 9,00
Kitos finansų įstaigos 379,09 397,52 418,59 443,09 460,55 488,39 528,61 535,14 656,34
Draudimo bendrovės 24,51 26,97 19,08 18,44 19,54 21,39 22,81 27,04 28,29
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Biržinės akcijos 230,02 246,75 260,47 271,00 342,47 354,77 299,95 234,63 260,27
Ne finansų bendrovės 196,19 205,63 208,35 215,47 283,22 297,79 238,33 189,22 207,28
Kitos pinigų finansų įstaigos 33,78 41,07 52,06 55,48 59,20 56,93 61,56 45,36 52,93
Kitos finansų įstaigos 0,05 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05 0,06 0,05 0,06
Nebiržinės akcijos 5 429,13 5 525,04 5 632,55 5 510,33 5 412,72 5 427,46 5 563,27 5 578,43 5 622,02
Ne finansų bendrovės 4 610,86 4 710,48 4 860,21 4 901,76 5 050,27 5 066,50 5 200,55 5 219,51 5 304,53
Kitos pinigų finansų įstaigos 65,82 67,05 62,10 62,10 63,16 65,20 66,51 66,38 0,01
Kitos finansų įstaigos 707,48 688,80 647,97 484,90 236,49 228,80 229,65 226,60 252,72
Draudimo bendrovės 44,97 58,71 62,27 61,57 62,80 66,96 66,56 65,94 64,76
Kitos nuosavybės priemonės 304,82 321,21 336,30 334,67 364,35 380,90 395,81 388,48 421,76
Ne finansų bendrovės 105,26 107,79 112,86 116,46 120,00 123,43 127,63 131,60 139,57
Kitos pinigų finansų įstaigos 18,50 21,62 24,50 25,74 28,89 32,27 35,75 36,09 58,58
Draudimo bendrovės 181,06 191,81 198,94 192,47 215,46 225,21 232,43 220,79 223,62
Ne PRF investicinių fondų akcijos/vienetai 98,02 107,56 121,29 136,04 135,64 136,37 137,74 130,27 146,22
Investiciniai fondai 98,02 107,56 121,29 136,04 135,64 136,37 137,74 130,27 146,22
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 7,89 7,36 6,86 6,27 5,97 4,95 4,79 3,53 6,00
Draudimo bendrovės 7,89 7,36 6,86 6,27 5,97 4,95 4,79 3,53 6,00
Gyvybės draudimo ir anuiteto įsipareigojimai/teisės 0,06 0,06 0,06 0,06 0,54 0,55 0,56 0,54 0,67
Draudimo bendrovės 0,06 0,06 0,06 0,06 0,54 0,55 0,56 0,54 0,67
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensiniai įsipareigojimai/teisės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 11,83 39,13 33,83 24,27 3,64 46,00 58,35 82,57 61,79
Centrinis bankas 11,64 36,25 32,55 22,90 2,38 44,18 57,75 81,23 57,33
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,19 2,88 1,28 1,37 1,26 1,82 0,60 1,34 4,46
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 1 308,58 1 388,61 1 287,39 1 329,88 1 426,68 1 480,51 1 576,43 1 546,72 1 422,00
Ne finansų bendrovės 1 277,69 1 349,69 1 258,02 1 289,37 1 382,31 1 432,05 1 532,13 1 505,18 1 381,34
Kitos pinigų finansų įstaigos 1,63 0,88 0,98 0,46 1,68 3,20 1,33 0,34 1,17
Kitos finansų įstaigos 1,70 1,87 2,27 3,39 2,99 2,52 2,93 3,78 4,89
Draudimo bendrovės 3,19 2,96 3,01 13,48 14,90 16,46 16,54 19,03 15,72
Centrinė valdžia 14,33 22,47 14,26 13,78 14,54 14,46 11,89 5,61 7,52
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 10,04 10,74 8,85 9,40 10,26 11,82 11,61 12,78 11,36
Kitos gautinos/mokėtinos sumos, išskyrus prekybos kreditus ir išankstinius mokėjimus 107,37 134,18 119,99 93,80 125,97 112,30 136,22 95,94 101,73
Ne finansų bendrovės 101,45 120,95 110,87 85,79 117,56 101,73 121,87 84,28 97,08
Kitos pinigų finansų įstaigos 3,85 6,12 4,86 6,40 5,40 10,11 14,20 11,59 3,40
Kitos finansų įstaigos 0,45 5,99 4,04 1,15 1,15 0,01 0,01 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 1,62 1,12 0,22 0,46 1,86 0,45 0,14 0,07 1,25
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-04