Lietuvos bankas

Euro zonos šalių finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones ir kreditoriaus (debitoriaus) sektorius, grynoji turto vertė (finansinis turtas atėmus įsipareigojimus) bei grynasis skolinimas arba skolinimasis (finansinio turto sandoriai atėmus įsipareigojimų sandorius).

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai bei perkainojimai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pozicija
Finansinė priemonė
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2019 - II ketv. sorting 2019 - III ketv. sorting 2019 - IV ketv. sorting 2020 - I ketv. sorting 2020 - II ketv. sorting 2020 - III ketv. sorting 2020 - IV ketv. sorting 2021 - I ketv. sorting 2021 - II ketv.
IŠ VISO 27 653,60 27 624,49 27 020,84 25 987,77 29 664,01 30 291,58 30 956,94 30 454,34 30 485,18
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Grynieji pinigai 2 659,00 2 565,64 2 515,44 2 414,35 2 322,72 2 016,26 1 904,21 1 613,81 1 544,00
Centrinis bankas 2 659,00 2 565,64 2 515,44 2 414,35 2 322,72 2 016,26 1 904,21 1 613,81 1 544,00
Pervedamieji indėliai 3 128,67 2 294,39 1 425,82 516,49 687,12 691,21 893,28 1 004,76 1 006,52
Centrinis bankas 2 872,13 1 985,58 1 089,98 345,80 326,74 400,40 712,83 770,54 699,76
Kitos pinigų finansų įstaigos 256,54 308,82 335,85 170,68 360,38 290,81 180,45 234,22 306,75
Kiti indėliai 1 397,35 1 104,66 1 291,29 1 043,64 1 258,47 1 209,66 1 173,91 1 111,52 1 154,84
Centrinis bankas 295,60 226,67 236,93 28,22 248,38 239,87 270,05 204,11 181,71
Kitos pinigų finansų įstaigos 1 093,58 869,82 1 040,36 1 001,43 987,11 946,82 896,79 900,35 966,79
Centrinė valdžia 8,16 8,17 14,00 13,99 22,99 22,97 7,06 7,06 6,33
Trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai 0,20 0,20 0,20 0,46 0,00 0,30 0,55 19,70 21,56
Ne finansų bendrovės 0,20 0,20 0,20 0,46 0,00 0,30 0,40 19,55 21,41
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,15 0,15
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai 6 010,93 6 955,90 6 855,73 6 827,71 7 800,46 8 571,51 8 670,01 8 192,90 8 090,43
Ne finansų bendrovės 479,49 501,21 523,15 520,42 676,91 670,47 692,03 688,12 784,97
Kitos pinigų finansų įstaigos 20,54 20,54 20,54 20,56 20,56 20,52 20,59 20,58 20,58
Investiciniai fondai 0,00 0,05 0,04 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Kitos finansų įstaigos 1,75 1,75 1,25 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 5 509,15 6 432,35 6 310,75 6 285,46 7 102,97 7 880,50 7 957,37 7 484,18 7 284,86
Trumpalaikės paskolos 1 423,09 1 415,37 1 490,85 1 543,60 1 685,93 1 704,08 1 649,70 1 716,36 1 682,58
Ne finansų bendrovės 313,78 305,44 375,83 437,29 576,68 588,11 528,72 591,41 557,62
Investiciniai fondai 0,45 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 1 103,47 1 104,32 1 114,99 1 106,28 1 109,22 1 115,94 1 120,95 1 124,92 1 124,93
Draudimo bendrovės 5,36 5,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Ilgalaikės paskolos 2 292,10 2 404,98 2 455,09 2 431,20 2 387,24 2 371,81 2 360,28 2 317,24 2 351,01
Ne finansų bendrovės 1 562,55 1 500,76 1 543,48 1 578,36 1 539,47 1 497,13 1 501,84 1 420,40 1 433,61
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,05 0,16 0,16 1,96 1,96 2,08
Kitos finansų įstaigos 702,35 876,37 890,48 821,61 815,01 850,15 837,29 871,79 890,36
Draudimo bendrovės 27,19 27,84 21,12 31,17 32,59 24,36 19,18 23,08 24,95
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Biržinės akcijos 240,24 251,94 261,80 210,64 225,64 230,68 308,72 331,14 373,68
Ne finansų bendrovės 186,38 192,30 191,01 161,72 167,70 169,60 241,82 269,50 294,36
Kitos pinigų finansų įstaigos 53,81 59,58 70,73 48,83 57,80 60,93 66,74 61,45 79,06
Kitos finansų įstaigos 0,05 0,06 0,06 0,09 0,14 0,15 0,16 0,19 0,26
Nebiržinės akcijos 8 101,40 8 145,72 8 302,68 8 589,60 10 885,54 10 984,86 11 231,06 11 376,03 11 423,68
Ne finansų bendrovės 6 571,02 6 620,27 6 801,26 7 008,44 6 543,72 6 576,13 6 805,48 6 946,72 7 029,42
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 2,51 1,98 8,14 7,33 6,45 40,37 45,01 45,59
Kitos finansų įstaigos 1 453,53 1 440,21 1 419,91 1 498,50 4 254,45 4 261,83 4 247,17 4 246,03 4 214,22
Draudimo bendrovės 76,85 82,73 79,53 74,52 80,04 140,45 138,04 138,27 134,45
Kitos nuosavybės priemonės 500,38 519,84 612,60 602,75 629,15 643,77 662,60 671,41 686,12
Ne finansų bendrovės 188,05 194,76 204,38 206,10 207,17 210,00 222,03 222,59 225,40
Kitos pinigų finansų įstaigos 62,44 65,94 85,72 93,31 95,83 103,96 109,66 116,73 121,86
Draudimo bendrovės 249,89 259,14 322,50 303,35 326,15 329,81 330,91 332,09 338,86
Ne PRF investicinių fondų akcijos/vienetai 134,74 112,68 118,89 128,54 131,48 137,18 153,82 172,30 174,71
Investiciniai fondai 134,74 112,68 118,89 128,54 131,48 137,18 153,82 172,30 174,71
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 5,50 4,44 5,00 7,73 6,30 8,00 8,78 15,90 10,17
Draudimo bendrovės 5,50 4,44 5,00 7,73 6,30 8,00 8,78 15,90 10,17
Gyvybės draudimo ir anuiteto įsipareigojimai/teisės 0,69 0,70 0,47 0,43 0,45 0,46 0,48 0,59 0,60
Draudimo bendrovės 0,69 0,70 0,47 0,43 0,45 0,46 0,48 0,59 0,60
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensiniai įsipareigojimai/teisės 0,22 0,23 0,25 0,22 3,96 4,21 4,66 4,98 8,61
Pensijų fondai 0,22 0,23 0,25 0,22 3,96 4,21 4,66 4,98 8,61
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 82,34 158,56 72,48 95,83 43,82 50,80 76,23 56,87 29,34
Centrinis bankas 75,81 152,55 59,07 79,72 28,86 28,63 54,93 44,66 16,64
Kitos pinigų finansų įstaigos 6,53 6,01 13,41 16,11 14,96 22,17 21,30 12,21 12,70
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 1 488,45 1 544,28 1 463,45 1 480,72 1 478,87 1 563,02 1 770,98 1 737,34 1 814,79
Ne finansų bendrovės 1 467,07 1 523,26 1 444,34 1 462,98 1 461,88 1 542,90 1 715,93 1 669,18 1 748,67
Kitos pinigų finansų įstaigos 1,38 2,11 5,32 0,30 0,69 0,36 0,28 0,13 0,33
Kitos finansų įstaigos 5,06 6,98 4,62 5,39 6,85 7,90 39,72 50,23 48,85
Draudimo bendrovės 2,61 0,42 0,43 0,49 0,42 0,42 0,49 0,16 0,11
Centrinė valdžia 1,64 2,14 0,83 3,50 4,25 4,99 7,26 10,11 11,06
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 10,69 9,37 7,91 8,06 4,78 6,45 7,30 7,53 5,77
Kitos gautinos/mokėtinos sumos, išskyrus prekybos kreditus ir išankstinius mokėjimus 188,31 144,94 148,81 93,87 116,85 103,77 87,69 111,50 112,54
Ne finansų bendrovės 183,02 138,75 136,44 81,66 109,14 98,37 81,33 100,96 102,25
Kitos pinigų finansų įstaigos 4,59 6,02 12,28 10,93 7,48 5,10 5,51 6,98 3,48
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,18 4,05
Draudimo bendrovės 0,70 0,17 0,09 1,28 0,23 0,27 0,78 3,38 2,76
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-04