Lietuvos bankas

Euro zonos šalių finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones ir kreditoriaus (debitoriaus) sektorius, grynoji turto vertė (finansinis turtas atėmus įsipareigojimus) bei grynasis skolinimas arba skolinimasis (finansinio turto sandoriai atėmus įsipareigojimų sandorius).

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai bei perkainojimai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pozicija
Finansinė priemonė
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2017 - II ketv. 2017 - III ketv. 2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv.
IŠ VISO 22 707,74 24 876,09 25 917,09 26 921,45 27 241,44 27 935,62 27 351,77 26 405,66 25 288,13
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Grynieji pinigai 3 449,06 3 411,00 3 356,51 3 282,05 3 196,04 3 082,65 3 000,31 2 743,53 2 659,00
Centrinis bankas 3 449,06 3 411,00 3 356,51 3 282,05 3 196,04 3 082,65 3 000,31 2 743,53 2 659,00
Pervedamieji indėliai 2 454,48 4 607,09 4 307,16 6 031,61 6 293,73 6 418,79 6 086,46 5 300,69 3 128,67
Centrinis bankas 2 067,89 3 356,78 4 027,78 5 792,74 6 019,42 6 174,86 5 828,80 4 965,25 2 872,13
Kitos pinigų finansų įstaigos 386,59 1 250,31 279,38 238,87 274,31 243,93 257,66 335,45 256,54
Kiti indėliai 1 071,67 986,87 1 760,12 1 657,73 1 736,43 1 588,71 1 463,43 1 267,47 1 397,35
Centrinis bankas 267,89 276,81 227,55 242,07 321,84 219,69 221,22 224,22 295,60
Kitos pinigų finansų įstaigos 792,31 698,63 1 521,14 1 404,21 1 403,11 1 357,55 1 241,02 1 042,09 1 093,58
Centrinė valdžia 11,47 11,43 11,43 11,46 11,48 11,47 1,19 1,16 8,16
Trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai 0,00 0,00 0,42 1,00 1,99 1,99 1,99 1,20 0,20
Ne finansų bendrovės 0,00 0,00 0,00 1,00 1,99 1,99 0,00 0,20 0,20
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,42 0,00 0,00 0,00 1,99 1,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai 5 205,67 5 286,55 5 656,44 4 709,83 4 796,44 5 172,47 5 277,65 5 535,13 6 010,93
Ne finansų bendrovės 2,27 165,71 170,44 168,00 167,72 441,64 450,74 461,69 479,49
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,05 0,00 18,46 18,61 18,71 19,34 20,49 20,54 20,54
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,35 0,80 1,85 1,90 1,40 1,40 0,78 1,75 1,75
Centrinė valdžia 5 203,00 5 120,04 5 465,69 4 521,32 4 608,61 4 710,09 4 805,64 5 051,15 5 509,15
Trumpalaikės paskolos 343,17 317,58 572,33 673,64 498,44 468,60 393,03 323,70 308,49
Ne finansų bendrovės 321,44 247,81 504,37 591,13 409,21 369,94 295,74 310,16 298,68
Investiciniai fondai 12,04 6,02 0,00 10,10 7,70 7,80 0,40 0,40 0,40
Kitos finansų įstaigos 5,59 61,16 65,25 69,25 77,90 87,16 93,13 10,02 6,30
Draudimo bendrovės 4,07 2,57 2,68 3,13 3,60 3,68 3,73 3,10 3,09
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Ilgalaikės paskolos 2 050,04 1 957,87 2 001,08 2 058,80 2 047,56 2 050,74 2 069,55 2 218,86 2 226,66
Ne finansų bendrovės 1 630,89 1 521,38 1 540,95 1 557,80 1 518,34 1 505,48 1 504,18 1 538,38 1 487,60
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 9,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 398,88 420,03 443,93 487,65 515,04 530,65 538,25 644,62 712,07
Draudimo bendrovės 20,26 16,45 16,19 13,34 14,17 14,60 18,11 26,85 26,98
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Biržinės akcijos 246,75 260,47 271,00 342,47 354,77 299,95 234,63 260,27 240,25
Ne finansų bendrovės 205,63 208,35 215,47 283,22 297,79 238,33 189,22 207,28 186,38
Kitos pinigų finansų įstaigos 41,07 52,06 55,48 59,20 56,93 61,56 45,36 52,93 53,81
Kitos finansų įstaigos 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05 0,06 0,05 0,06 0,06
Nebiržinės akcijos 5 955,39 6 144,76 6 045,92 6 055,76 6 105,11 6 492,34 6 480,13 6 533,84 6 983,76
Ne finansų bendrovės 5 185,50 5 370,26 5 462,05 5 696,54 5 742,79 6 142,19 6 130,40 6 229,79 6 625,13
Kitos pinigų finansų įstaigos 67,05 62,10 62,10 63,16 65,20 66,51 66,38 0,01 0,00
Kitos finansų įstaigos 643,37 648,52 460,20 235,43 232,34 217,08 217,41 239,28 284,30
Draudimo bendrovės 59,47 63,88 61,57 60,63 64,78 66,56 65,94 64,76 74,33
Kitos nuosavybės priemonės 321,21 336,30 334,67 365,63 384,38 400,58 396,80 433,00 465,91
Ne finansų bendrovės 107,79 112,86 116,46 122,09 128,86 135,47 142,34 148,79 156,05
Kitos pinigų finansų įstaigos 21,62 24,50 25,74 28,89 32,27 35,75 36,09 58,58 62,44
Draudimo bendrovės 191,81 198,94 192,47 214,65 223,25 229,36 218,37 225,63 247,42
Ne PRF investicinių fondų akcijos/vienetai 114,94 128,67 143,42 143,94 145,38 147,91 141,40 147,26 139,11
Investiciniai fondai 114,94 128,67 143,42 143,94 145,38 147,91 141,40 147,26 139,11
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 7,36 6,86 6,27 5,97 4,95 4,79 3,53 6,00 5,50
Draudimo bendrovės 7,36 6,86 6,27 5,97 4,95 4,79 3,53 6,00 5,50
Gyvybės draudimo ir anuiteto įsipareigojimai/teisės 0,06 0,06 0,06 0,54 0,55 0,56 0,54 0,67 0,69
Draudimo bendrovės 0,06 0,06 0,06 0,54 0,55 0,56 0,54 0,67 0,69
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensiniai įsipareigojimai/teisės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 43,45 44,58 38,67 34,29 48,93 60,70 90,11 62,40 82,34
Centrinis bankas 40,57 43,30 37,30 33,03 47,11 60,10 88,77 57,94 75,81
Kitos pinigų finansų įstaigos 2,88 1,28 1,37 1,26 1,82 0,60 1,34 4,46 6,53
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 1 311,10 1 268,67 1 329,26 1 420,23 1 501,24 1 595,12 1 611,55 1 465,76 1 471,20
Ne finansų bendrovės 1 272,13 1 239,25 1 288,66 1 390,00 1 468,40 1 566,47 1 586,32 1 438,51 1 447,27
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,88 0,98 0,46 1,68 3,20 1,33 0,34 1,17 1,38
Kitos finansų įstaigos 1,87 2,27 3,43 2,99 2,52 2,93 3,82 4,89 5,12
Draudimo bendrovės 2,96 3,01 13,48 0,71 0,79 0,84 2,63 2,26 2,43
Centrinė valdžia 22,52 14,31 13,83 14,59 14,51 11,94 5,66 7,57 4,31
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 10,74 8,85 9,40 10,26 11,82 11,61 12,78 11,36 10,69
Kitos gautinos/mokėtinos sumos, išskyrus prekybos kreditus ir išankstinius mokėjimus 133,40 118,76 93,77 137,97 125,50 149,73 100,67 105,89 168,07
Ne finansų bendrovės 120,62 110,79 85,76 130,71 114,94 135,39 89,01 101,24 162,78
Kitos pinigų finansų įstaigos 6,12 4,86 6,40 5,40 10,11 14,20 11,59 3,40 4,59
Kitos finansų įstaigos 5,54 2,89 1,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 1,12 0,22 0,46 1,86 0,45 0,14 0,07 1,25 0,70
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-04