Lietuvos bankas

Euro zonos šalių finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones ir kreditoriaus (debitoriaus) sektorius, grynoji turto vertė (finansinis turtas atėmus įsipareigojimus) bei grynasis skolinimas arba skolinimasis (finansinio turto sandoriai atėmus įsipareigojimų sandorius).

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai bei perkainojimai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pozicija
Finansinė priemonė
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv. 2019 - III ketv. 2019 - IV ketv. 2020 - I ketv. 2020 - II ketv. 2020 - III ketv.
IŠ VISO 28 483,87 27 894,00 27 115,30 25 954,96 25 926,19 25 177,89 24 021,16 25 196,87 25 828,76
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Grynieji pinigai 3 082,65 3 000,31 2 743,53 2 659,00 2 565,64 2 515,44 2 414,35 2 322,72 2 016,26
Centrinis bankas 3 082,65 3 000,31 2 743,53 2 659,00 2 565,64 2 515,44 2 414,35 2 322,72 2 016,26
Pervedamieji indėliai 6 418,79 6 086,46 5 300,69 3 128,67 2 294,39 1 425,82 516,49 686,00 691,21
Centrinis bankas 6 174,86 5 828,80 4 965,25 2 872,13 1 985,58 1 089,98 345,80 326,74 400,40
Kitos pinigų finansų įstaigos 243,93 257,66 335,45 256,54 308,82 335,85 170,68 359,26 290,81
Kiti indėliai 1 588,71 1 463,43 1 267,47 1 397,35 1 104,66 1 291,29 1 043,64 1 259,59 1 209,66
Centrinis bankas 219,69 221,22 224,22 295,60 226,67 236,93 28,22 248,38 239,87
Kitos pinigų finansų įstaigos 1 357,55 1 241,02 1 042,09 1 093,58 869,82 1 040,36 1 001,43 988,22 946,82
Centrinė valdžia 11,47 1,19 1,16 8,16 8,17 14,00 13,99 22,99 22,97
Trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai 1,99 1,99 1,20 0,20 0,20 0,20 0,46 0,00 0,30
Ne finansų bendrovės 1,99 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,46 0,00 0,30
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 1,99 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai 5 172,47 5 277,65 5 535,13 6 010,93 6 955,85 6 855,73 6 827,71 7 800,46 8 571,52
Ne finansų bendrovės 441,64 450,74 461,69 479,49 501,21 523,15 520,42 676,91 670,48
Kitos pinigų finansų įstaigos 19,34 20,49 20,54 20,54 20,54 20,54 20,56 20,56 20,52
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,02 0,02 0,02
Kitos finansų įstaigos 1,40 0,78 1,75 1,75 1,75 1,25 1,25 0,00 0,00
Centrinė valdžia 4 710,09 4 805,64 5 051,15 5 509,15 6 432,35 6 310,75 6 285,46 7 102,97 7 880,50
Trumpalaikės paskolos 472,02 397,59 330,21 316,76 306,84 381,64 407,38 544,32 587,92
Ne finansų bendrovės 371,06 298,38 314,28 304,61 294,07 364,68 389,81 527,65 580,21
Investiciniai fondai 8,17 0,90 0,67 0,45 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 87,40 92,92 9,87 6,31 7,16 16,93 17,54 16,64 7,68
Draudimo bendrovės 5,36 5,36 5,36 5,36 5,36 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Ilgalaikės paskolos 2 072,46 2 075,82 2 324,17 2 310,24 2 423,20 2 405,56 2 375,59 2 368,67 2 313,95
Ne finansų bendrovės 1 529,38 1 522,85 1 654,25 1 581,36 1 664,53 1 548,69 1 526,61 1 523,51 1 490,68
Investiciniai fondai 0,00 9,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,16 0,16
Kitos finansų įstaigos 528,17 525,53 633,76 701,68 730,82 835,74 819,45 813,73 796,47
Draudimo bendrovės 14,90 18,43 27,15 27,19 27,84 21,12 29,47 31,26 26,63
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Biržinės akcijos 299,95 234,63 260,27 240,25 251,94 261,80 210,64 225,65 230,68
Ne finansų bendrovės 238,33 189,22 207,28 186,38 192,30 191,01 161,72 167,70 169,60
Kitos pinigų finansų įstaigos 61,56 45,36 52,93 53,81 59,58 70,73 48,83 57,80 60,93
Kitos finansų įstaigos 0,06 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,09 0,15 0,15
Nebiržinės akcijos 7 076,04 7 074,85 7 152,12 7 545,07 7 590,30 7 673,07 7 855,37 7 642,86 7 774,91
Ne finansų bendrovės 5 966,53 5 959,73 6 108,24 6 484,49 6 523,85 6 618,73 6 773,27 6 495,66 6 573,25
Kitos pinigų finansų įstaigos 66,51 66,38 0,01 0,00 2,51 1,98 8,14 7,33 6,45
Kitos finansų įstaigos 974,71 980,89 977,00 983,73 981,21 970,83 999,46 1 059,82 1 064,89
Draudimo bendrovės 68,29 67,85 66,87 76,85 82,73 81,53 74,50 80,05 130,32
Kitos nuosavybės priemonės 379,40 372,54 414,72 443,59 462,48 552,49 544,25 567,30 584,24
Ne finansų bendrovės 114,29 118,08 129,55 131,26 137,40 144,27 147,50 147,80 150,09
Kitos pinigų finansų įstaigos 35,75 36,09 58,58 62,44 65,94 85,72 93,31 95,83 103,96
Draudimo bendrovės 229,36 218,37 226,59 249,89 259,14 322,50 303,44 323,67 330,18
Ne PRF investicinių fondų akcijos/vienetai 132,59 126,31 131,12 134,74 112,68 118,89 129,37 128,79 131,61
Investiciniai fondai 132,59 126,31 131,12 134,74 112,68 118,89 129,37 128,79 131,61
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 4,79 3,53 6,00 5,50 4,44 5,00 7,73 6,30 8,00
Draudimo bendrovės 4,79 3,53 6,00 5,50 4,44 5,00 7,73 6,30 8,00
Gyvybės draudimo ir anuiteto įsipareigojimai/teisės 0,56 0,54 0,67 0,69 0,70 0,47 0,43 0,45 0,46
Draudimo bendrovės 0,56 0,54 0,67 0,69 0,70 0,47 0,43 0,45 0,46
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensiniai įsipareigojimai/teisės 0,00 0,00 0,00 0,22 0,23 0,25 0,22 3,96 4,21
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,22 0,23 0,25 0,22 3,96 4,21
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 60,70 90,11 62,40 82,34 158,56 72,48 95,83 43,82 50,80
Centrinis bankas 60,10 88,77 57,94 75,81 152,55 59,07 79,72 28,86 28,63
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,60 1,34 4,46 6,53 6,01 13,41 16,11 14,96 22,17
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 1 571,02 1 587,58 1 452,59 1 491,11 1 549,12 1 468,96 1 497,91 1 485,20 1 542,75
Ne finansų bendrovės 1 542,05 1 561,91 1 424,92 1 467,06 1 523,25 1 444,31 1 474,69 1 462,29 1 515,96
Kitos pinigų finansų įstaigos 1,33 0,34 1,17 1,38 2,11 6,00 0,87 1,29 0,94
Kitos finansų įstaigos 3,25 4,26 4,98 5,06 6,98 4,62 5,27 9,50 11,32
Draudimo bendrovės 0,84 2,63 2,59 2,61 2,60 2,62 2,85 0,42 0,42
Centrinė valdžia 11,94 5,66 7,57 4,31 4,81 3,50 6,17 6,92 7,66
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 11,61 12,78 11,36 10,69 9,37 7,91 8,06 4,78 6,45
Kitos gautinos/mokėtinos sumos, išskyrus prekybos kreditus ir išankstinius mokėjimus 149,73 100,67 133,02 188,31 144,94 148,81 93,80 110,78 110,28
Ne finansų bendrovės 135,39 89,01 128,37 183,02 138,75 136,44 81,59 103,07 95,38
Kitos pinigų finansų įstaigos 14,20 11,59 3,40 4,59 6,02 12,28 10,93 7,48 5,10
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,53
Draudimo bendrovės 0,14 0,07 1,25 0,70 0,17 0,09 1,28 0,23 0,27
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-04