Lietuvos bankas

Euro zonos šalių finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones ir kreditoriaus (debitoriaus) sektorius, grynoji turto vertė (finansinis turtas atėmus įsipareigojimus) bei grynasis skolinimas arba skolinimasis (finansinio turto sandoriai atėmus įsipareigojimų sandorius).

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai bei perkainojimai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pozicija
Finansinė priemonė
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv. 2019 - III ketv. 2019 - IV ketv.
IŠ VISO 25 916,09 26 911,17 27 228,29 27 929,74 27 345,65 26 513,32 25 229,66 25 242,56 24 317,37
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Grynieji pinigai 3 356,51 3 282,05 3 196,04 3 082,65 3 000,31 2 743,53 2 659,00 2 565,64 2 515,44
Centrinis bankas 3 356,51 3 282,05 3 196,04 3 082,65 3 000,31 2 743,53 2 659,00 2 565,64 2 515,44
Pervedamieji indėliai 4 307,16 6 031,61 6 293,73 6 418,79 6 086,46 5 300,69 3 128,67 2 294,39 1 425,82
Centrinis bankas 4 027,78 5 792,74 6 019,42 6 174,86 5 828,80 4 965,25 2 872,13 1 985,58 1 089,98
Kitos pinigų finansų įstaigos 279,38 238,87 274,31 243,93 257,66 335,45 256,54 308,82 335,85
Kiti indėliai 1 760,12 1 657,73 1 736,43 1 588,71 1 463,43 1 267,47 1 397,35 1 104,66 1 179,47
Centrinis bankas 227,55 242,07 321,84 219,69 221,22 224,22 295,60 226,67 236,93
Kitos pinigų finansų įstaigos 1 521,14 1 404,21 1 403,11 1 357,55 1 241,02 1 042,09 1 093,58 869,82 928,54
Centrinė valdžia 11,43 11,46 11,48 11,47 1,19 1,16 8,16 8,17 14,00
Trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai 0,42 1,00 1,99 1,99 1,99 1,20 0,20 0,20 0,20
Ne finansų bendrovės 0,00 1,00 1,99 1,99 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,42 0,00 0,00 0,00 1,99 1,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai 5 656,44 4 709,83 4 796,44 5 172,47 5 277,65 5 535,13 6 010,93 6 955,85 6 836,02
Ne finansų bendrovės 170,44 168,00 167,72 441,64 450,74 461,69 479,49 501,21 503,48
Kitos pinigų finansų įstaigos 18,46 18,61 18,71 19,34 20,49 20,54 20,54 20,54 20,54
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 1,85 1,90 1,40 1,40 0,78 1,75 1,75 1,75 1,25
Centrinė valdžia 5 465,69 4 521,32 4 608,61 4 710,09 4 805,64 5 051,15 5 509,15 6 432,35 6 310,75
Trumpalaikės paskolos 575,01 675,99 500,45 470,66 395,16 335,46 320,36 312,02 323,87
Ne finansų bendrovės 504,37 591,13 409,21 369,94 295,74 318,93 307,55 299,56 311,43
Investiciniai fondai 0,00 10,22 7,95 8,17 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
Kitos finansų įstaigos 65,25 69,25 77,90 87,16 93,13 10,24 6,52 6,17 6,15
Draudimo bendrovės 5,36 5,36 5,36 5,36 5,36 5,36 5,36 5,36 5,36
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Ilgalaikės paskolos 2 001,08 2 058,80 2 047,56 2 050,74 2 069,55 2 312,76 2 293,40 2 409,67 2 375,69
Ne finansų bendrovės 1 540,95 1 557,80 1 518,34 1 505,48 1 504,18 1 643,68 1 567,51 1 652,32 1 509,03
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 9,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 443,93 487,65 515,04 530,65 538,25 632,92 698,60 729,44 845,51
Draudimo bendrovės 16,19 13,34 14,17 14,60 18,11 27,15 27,28 27,90 21,14
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Biržinės akcijos 271,00 342,47 354,77 299,95 234,63 260,27 240,25 251,94 261,80
Ne finansų bendrovės 215,47 283,22 297,79 238,33 189,22 207,28 186,38 192,30 191,01
Kitos pinigų finansų įstaigos 55,48 59,20 56,93 61,56 45,36 52,93 53,81 59,58 70,73
Kitos finansų įstaigos 0,05 0,05 0,05 0,06 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06
Nebiržinės akcijos 6 045,92 6 055,76 6 105,11 6 492,34 6 480,13 6 516,05 6 813,17 6 893,61 7 012,67
Ne finansų bendrovės 5 462,05 5 696,54 5 742,79 6 142,19 6 130,40 6 208,37 6 453,18 6 522,63 6 647,34
Kitos pinigų finansų įstaigos 62,10 63,16 65,20 66,51 66,38 0,01 0,00 2,51 1,98
Kitos finansų įstaigos 460,20 235,43 232,34 217,08 217,41 241,00 283,57 286,48 283,01
Draudimo bendrovės 61,57 60,63 64,78 66,56 65,94 66,67 76,42 81,99 80,34
Kitos nuosavybės priemonės 334,67 365,63 384,38 400,58 396,80 433,00 467,38 487,92 563,03
Ne finansų bendrovės 116,46 122,09 128,86 135,47 142,34 148,79 156,05 164,04 173,12
Kitos pinigų finansų įstaigos 25,74 28,89 32,27 35,75 36,09 58,58 62,44 65,94 69,90
Draudimo bendrovės 192,47 214,65 223,25 229,36 218,37 225,63 248,89 257,94 320,01
Ne PRF investicinių fondų akcijos/vienetai 139,73 131,30 130,23 139,97 133,68 138,80 142,74 120,98 126,19
Investiciniai fondai 139,73 131,30 130,23 139,97 133,68 138,80 142,74 120,98 126,19
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 6,27 5,97 4,95 4,79 3,53 6,00 5,50 4,44 5,00
Draudimo bendrovės 6,27 5,97 4,95 4,79 3,53 6,00 5,50 4,44 5,00
Gyvybės draudimo ir anuiteto įsipareigojimai/teisės 0,06 0,54 0,55 0,56 0,54 0,67 0,69 0,70 0,47
Draudimo bendrovės 0,06 0,54 0,55 0,56 0,54 0,67 0,69 0,70 0,47
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensiniai įsipareigojimai/teisės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,23 0,25
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,23 0,25
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 38,67 34,29 48,93 60,70 90,11 62,40 82,34 158,56 72,48
Centrinis bankas 37,30 33,03 47,11 60,10 88,77 57,94 75,81 152,55 59,07
Kitos pinigų finansų įstaigos 1,37 1,26 1,82 0,60 1,34 4,46 6,53 6,01 13,41
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 1 329,26 1 420,23 1 501,24 1 595,12 1 611,01 1 466,88 1 481,17 1 538,79 1 467,56
Ne finansų bendrovės 1 288,66 1 390,00 1 468,40 1 566,47 1 585,67 1 439,21 1 457,12 1 512,92 1 442,55
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,46 1,68 3,20 1,33 0,34 1,17 1,38 2,11 5,32
Kitos finansų įstaigos 3,43 2,99 2,52 2,93 3,93 4,98 5,06 6,98 5,66
Draudimo bendrovės 13,48 0,71 0,79 0,84 2,63 2,59 2,61 2,60 2,62
Centrinė valdžia 13,83 14,59 14,51 11,94 5,66 7,57 4,31 4,81 3,50
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 9,40 10,26 11,82 11,61 12,78 11,36 10,69 9,37 7,91
Kitos gautinos/mokėtinos sumos, išskyrus prekybos kreditus ir išankstinius mokėjimus 93,77 137,97 125,50 149,73 100,67 133,02 186,31 142,94 151,42
Ne finansų bendrovės 85,76 130,71 114,94 135,39 89,01 128,37 181,02 136,75 139,05
Kitos pinigų finansų įstaigos 6,40 5,40 10,11 14,20 11,59 3,40 4,59 6,02 12,28
Kitos finansų įstaigos 1,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 0,46 1,86 0,45 0,14 0,07 1,25 0,70 0,17 0,09
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-04