Lietuvos bankas

Eglė Jakučionytė

Amsterdamo universitetas

Eglė Jakučionytė yra Amsterdamo universiteto (Nyderlandai) doktorantė, jos nagrinėjama sritis – makrofinansai. E. Jakučionytė turi Tinbergeno instituto Amsterdame magistro laipsnį (MPhil kvalifikaciją). Jos rengiama disertacija sutelkta į dinaminės stochastinės bendrosios pusiausvyros (angl. dynamic stochastic general equilibium, DSGE) modelių, kurie leistų analizuoti per didelės užsienio skolos pasekmes makroekonomikai, kūrimą.

Mokslinio tiriamojo vizito Lietuvos banke metu E. Jakučionytė sukūrė nuoseklią teorinę sistemą, leidžiančią nagrinėti banko portfelio pasirinkimą hipotekos įsipareigojimų nevykdymo pusiausvyros ir asmens apsaugos nuo bankroto sąlygomis.  Atskleidė, kad, sumažėjus asmens apsaugos nuo bankroto lygiui, skolintojo hipotekos grąža tampa mažiau neapibrėžta nei kito turto grąža ceteris paribus. Taigi, rizikos vengiantys bankai turėtų būti suinteresuoti didinti hipotekos paskolas kitų kredito rūšių, taip pat ir bendrovių paskolų, sąskaita. Kitaip nei numato populiarusis požiūris, kad dėl mažo reguliavimo paskolų teikimas tampa sklandus, o išteklių paskirstymas – efektyvesnis, iš tikrųjų žemas asmens apsaugos nuo bankroto lygis gali iškreipti kredito paskirstymą ir lemti gamybos apimties nuostolius.

Vizito Lietuvos banke laikotarpis: 2016 m. liepos–spalio mėn.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-03