Lietuvos bankas

2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo Europos Centrinio Banko (ECB) aukšto rango pareigūnų elgesio kodeksas (ECB elgesio kodeksas). Jis skirtas Eurosistemos skaidrumui ir atskaitomybei didinti, aukščiausiems sąžiningumo standartams užtikrinti ir interesų konfliktų pasireiškimo tikimybei mažinti. Lietuvos banko atveju šis kodeksas taikomas Valdybos pirmininkui, kaip Valdančiosios tarybos nariui, ir Priežiūros tarnybos direktoriui, kaip Priežiūros valdybos nariui. 

ECB elgesio kodeksą rasite pagal šią nuorodą.

ECB elgesio kodekse nustatomos taisyklės dėl veiklos baigus tarnybą, privačių finansinių sandorių ir bendravimo su interesų grupėmis. Be to, jame taip pat nustatyta, kad turi būti skelbiami interesų deklaracijos ir susitikimų kalendoriai, kuriuose nurodoma informacija apie susitikimus, kai tokia informacija susijusi su ECB aukšto rango pareigūnų pareigomis. Kalendoriai skelbiami nuo įvykių praėjus trims mėnesiams. 

2020 metai: 

[[#ex]]

Vito Vasiliausko kalendorius 

2020 liepa (114.4 KB )

2020 birželis (120.8 KB )

2020 m. gegužė (149.8 KB )

2020 m. balandis (204.1 KB )

2020 m. kovas (120.3 KB )

2020 m. vasaris (146.7 KB )

2020 m. sausis (107.9 KB )

[[#ex]]

[[#ex]]

Jekaterinos Govinos kalendorius 

Kalendorius 2020 m. sausis (318.6 KB )

[[#ex]]

2019 metai: 

[[#ex]]

Vito Vasiliausko kalendorius 

2019 m. gruodis (317.9 KB )

2019 m. lapkritis  (150.6 KB )

2019 m. spalis  (257.8 KB )

2019 m. rugsėjis (145.2 KB )

2019 m. rugpjūtis (235.8 KB )

2019 m. liepa (249.2 KB )

2019 m. birželis (293.8 KB )

2019 m. gegužė (253.6 KB )

2019 m. balandis (155.1 KB )

2019 m. kovas (143.5 KB )

2019 m. vasaris (145.3 KB )

2019 m. sausis (134.1 KB )

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-10-20