Lietuvos bankas

2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo Europos Centrinio Banko (ECB) aukšto rango pareigūnų elgesio kodeksas (ECB elgesio kodeksas). Jis skirtas Eurosistemos skaidrumui ir atskaitomybei didinti, aukščiausiems sąžiningumo standartams užtikrinti ir interesų konfliktų pasireiškimo tikimybei mažinti. Lietuvos banko atveju šis kodeksas taikomas Valdybos pirmininkui, kaip Valdančiosios tarybos nariui, ir Valdybos nariui, kaip Priežiūros valdybos nariui. 

ECB elgesio kodeksą rasite pagal šią nuorodą.

ECB elgesio kodekse nustatomos taisyklės dėl veiklos baigus tarnybą, privačių finansinių sandorių ir bendravimo su interesų grupėmis. Be to, jame taip pat nustatyta, kad turi būti skelbiami interesų deklaracijos ir susitikimų kalendoriai, kuriuose nurodoma informacija apie susitikimus, kai tokia informacija susijusi su ECB aukšto rango pareigūnų pareigomis. Kalendoriai skelbiami nuo įvykių praėjus trims mėnesiams. 

2024 metai

[[#ex]]

Gedimino Šimkaus kalendorius

2024 m. kovas (226.7 KB download icon)

2024 m. vasaris (176.5 KB download icon)

2024 m. sausis (149.6 KB download icon)

[[#ex]]

[[#ex]]

Simono Krėpštos kalendorius

2024 m. kovas (119.6 KB download icon)

2024 m. vasaris (111.9 KB download icon)

2024 m. sausis (94.6 KB download icon)

[[#ex]]

2023 metai

[[#ex]]

Gedimino Šimkaus kalendorius

2023 m. gruodis (164.7 KB download icon)

2023 m. lapkritis (130 KB download icon)

2023 m. spalis (148 KB download icon)

2023 m. rugsėjis (144.4 KB download icon)

2023 m. rugpjūtis (150 KB download icon)

2023 m. liepa (138.7 KB download icon)

2023 m. birželis (150.4 KB download icon)

2023 m. gegužė (153.9 KB download icon)

2023 m. balandis (129.7 KB download icon

2023  m. kovas (142.7 KB download icon)

2023 m. vasaris (133.2 KB download icon)

2023 m. sausis (124 KB download icon)

[[#ex]]

[[#ex]]

Simono Krėpštos kalendorius

2023 m. gruodis (113.5 KB download icon)

2023 m. lapkritis (151 KB download icon)

2023 m. spalis (138 KB download icon)

2023 m. rugsėjis (116.6 KB download icon)

2023 m. rugpjūtis (101.8 KB download icon)

2023 m. liepa (102.1 KB download icon)

2023 m. birželis (108.6 KB download icon)

2023 m. gegužė (125.6 KB download icon)

2023 m. balandis  (145.8 KB download icon)

2023 m. kovas  (122.7 KB download icon)

2023 m. vasaris (114.8 KB download icon)

2023 m. sausis (101.2 KB download icon)

[[#ex]]

2022 metai

[[#ex]]

Gedimino Šimkaus kalendorius 

2022 m. gruodis (142.9 KB download icon)

2022 m. lapkritis (143.7 KB download icon)

2022 m. spalis (141.3 KB download icon)

2022 m. rugsėjis (145 KB download icon)

2022 m. rugpjūtis (133.4 KB download icon)

2022 m. liepa (135.2 KB download icon)

2022 m. birželis (158.5 KB download icon)

2022 m. gegužė (95.7 KB download icon)

2022 m. balandis (93.6 KB download icon)

2022 m. kovas (114.4 KB download icon)

2022 m. vasaris (91.2 KB download icon)

2022 m. sausis (122.5 KB download icon)

[[#ex]]

[[#ex]]

Simono Krėpštos kalendorius 

2022 m. gruodis (153.4 KB download icon)

2022 m. lapkritis (116.4 KB download icon)

2022 m. spalis (115.8 KB download icon)

2022 m. rugsėjis (120 KB download icon)

022 m. rugpjūtis (137.4 KB download icon)

2022 m. liepa (151 KB download icon)

2022 m. birželis (158.6 KB download icon)

2022 m. gegužė (121.2 KB download icon)

2022 m. balandis (113.3 KB download icon)

2022 m. kovas (123.5 KB download icon)

2022 m. vasaris  (99.4 KB download icon)

2022 m. sausis (113 KB download icon)

[[#ex]]

2021 metai:

[[#ex]]

Gedimino Šimkaus kalendorius 

2021 m. gruodis (117.4 KB download icon)

2021 m. lapkritis (116.8 KB download icon)

2021 m. spalis (130.9 KB download icon)

2021 m. rugsėjis (130.4 KB download icon)

2021 m. rugpjūtis (102.2 KB download icon)

2021 m. liepa (105.6 KB download icon)

2021 m. birželis (147.5 KB download icon)

2021 m. gegužė (128 KB download icon)

2021 m. balandis (106 KB download icon)

[[#ex]]

[[#ex]]

Vito Vasiliausko kalendorius 

2021 m. balandis (103.4 KB download icon)

2021 m. kovas (84.3 KB download icon)

2021 m. vasaris (68.2 KB download icon)

2021 m. sausis (118.8 KB download icon)

[[#ex]]

[[#ex]]

Simono Krėpštos kalendorius 

2021 m. gruodis (110.8 KB download icon)

2021 m. lapkritis (113.5 KB download icon)

2021 m. spalis (123.5 KB download icon)

2021 m. rugsėjis (107.7 KB download icon)

2021 m. rugpjūtis (138.2 KB download icon)

[[#ex]]

2020 metai: 

[[#ex]]

Vito Vasiliausko kalendorius 

2020 m. gruodis (90.5 KB download icon)

2020 m. lapkritis (74.3 KB download icon)

2020 m. spalis (82.7 KB download icon)

2020 m. rugsėjis (293.5 KB download icon)

2020 m. rugpjūtis (103.8 KB download icon

2020 m. liepa (114.4 KB download icon)

2020 m. birželis (120.8 KB download icon)

2020 m. gegužė (149.8 KB download icon)

2020 m. balandis (204.1 KB download icon)

2020 m. kovas (120.3 KB download icon)

2020 m. vasaris (146.7 KB download icon)

2020 m. sausis (107.9 KB download icon)

[[#ex]]

[[#ex]]

Jekaterinos Govinos kalendorius 

Kalendorius 2020 m. sausis (318.6 KB download icon)

[[#ex]]

2019 metai: 

[[#ex]]

Vito Vasiliausko kalendorius 

2019 m. gruodis (317.9 KB download icon)

2019 m. lapkritis  (150.6 KB download icon)

2019 m. spalis  (257.8 KB download icon)

2019 m. rugsėjis (145.2 KB download icon)

2019 m. rugpjūtis (235.8 KB download icon)

2019 m. liepa (249.2 KB download icon)

2019 m. birželis (293.8 KB download icon)

2019 m. gegužė (253.6 KB download icon)

2019 m. balandis (155.1 KB download icon)

2019 m. kovas (143.5 KB download icon)

2019 m. vasaris (145.3 KB download icon)

2019 m. sausis (134.1 KB download icon)

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-06-17