Lietuvos bankas

2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo Europos Centrinio Banko (ECB) aukšto rango pareigūnų elgesio kodeksas (ECB elgesio kodeksas). Jis skirtas Eurosistemos skaidrumui ir atskaitomybei didinti, aukščiausiems sąžiningumo standartams užtikrinti ir interesų konfliktų pasireiškimo tikimybei mažinti. Lietuvos banko atveju šis kodeksas taikomas Valdybos pirmininkui, kaip Valdančiosios tarybos nariui, ir Priežiūros tarnybos direktoriui, kaip Priežiūros valdybos nariui. 

ECB elgesio kodeksą rasite pagal šią nuorodą.

ECB elgesio kodekse nustatomos taisyklės dėl veiklos baigus tarnybą, privačių finansinių sandorių ir bendravimo su interesų grupėmis. Be to, jame taip pat nustatyta, kad turi būti skelbiami interesų deklaracijos ir susitikimų kalendoriai, kuriuose nurodoma informacija apie susitikimus, kai tokia informacija susijusi su ECB aukšto rango pareigūnų pareigomis. Kalendoriai skelbiami nuo įvykių praėjus trims mėnesiams. 

[[#ex]]

Vito Vasiliausko kalendorius: 2019 m. sausis

Kalendorius 2019 m. sausis (134.1 KB )

[[#ex]]

[[#ex]]

Vito Vasiliausko kalendorius: 2019 m. vasaris

Kalendorius 2019 m. vasaris (145.3 KB )

[[#ex]]

[[#ex]]

Vito Vasiliausko kalendorius: 2019 m. kovas

Kalendorius 2019 m. kovas (143.5 KB )

[[#ex]]

[[#ex]]

Vito Vasiliausko kalendorius: 2019 m. balandis

Kalendorius 2019 m. balandis (155.1 KB )

[[#ex]]

[[#ex]]

Vito Vasiliausko kalendorius: 2019 m. gegužė

Kalendorius 2019 m. gegužė (253.6 KB )

[[#ex]]

[[#ex]]

Vito Vasiliausko kalendorius: 2019 m. birželis

Kalendorius 2019 m. birželis (293.8 KB )

[[#ex]]

[[#ex]]

Vito Vasiliausko kalendorius: 2019 m. liepa

Kalendorius 2019 m. liepa (249.2 KB )

[[#ex]]

[[#ex]]

Vito Vasiliausko kalendorius: 2019 m. rugpjūtis

Kalendorius 2019 m. rugpjūtis (235.8 KB )

[[#ex]]

[[#ex]]

Vito Vasiliausko kalendorius: 2019 m. rugsėjis

Kalendorius 2019 m. rugsėjis (145.2 KB )

[[#ex]]

[[#ex]]

Vito Vasiliausko kalendorius: 2019 m. spalis

Kalendorius 2019 m. spalis  (257.8 KB )

[[#ex]]

[[#ex]]

Vito Vasiliausko kalendorius: 2019 m. lapkritis

Kalendorius 2019 m. lapkritis  (150.6 KB )

[[#ex]]

[[#ex]]

Vito Vasiliausko kalendorius: 2019 m. gruodis

Kalendorius 2019 m. gruodis (317.9 KB )

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-20