Lietuvos bankas

Kokiais kriterijais vadovaujantis būtų galima pasirinkti tinkamas priemones kliento lėšų bei turto šaltiniui nustatyti ir patikrinti? Ar galėtumėte pateikti pavyzdžių, kokie informacijos šaltiniai ar dokumentai yra tinkami?

2019-02-22
9

Finansų rinkos dalyvis turėtų kiekvieną situaciją vertinti individualiai ir prašyti tokių dokumentų, kurie būtų naudingi konkrečioje situacijoje ir leistų įsitikinti kliento lėšų bei turto kilmės teisėtumu.

Finansų rinkos dalyvis iš kliento gali reikalauti dokumentų, pagrindžiančių lėšų šaltinį, pavyzdžiui, pirkimo ir pardavimo sutarties, audituotų metinių finansinių ataskaitų, sąskaitos faktūros ir pan.

Siekdamas įvertinti kliento turto šaltinio kilmę, finansų rinkos dalyvis gali reikalauti, pavyzdžiui, testamento, kuriuo buvo paveldėtas verslas, sandorio, patvirtinančio pinigų dovanojimo faktą, ir pan.

Susiję klausimai

Aktualumas Data Klausimas
Neradote atsakymo į Jums rūpimą klausimą?
Klauskite