Lietuvos bankas

SEPA mokėjimo sistema visiems mokėjimo paslaugų teikėjams

CENTROlink yra Lietuvos centrinio banko mokėjimų sistema, sudaranti techninę galimybę per Lietuvos banko infrastruktūrą prisijungti prie bendros mokėjimų eurais erdvės (SEPA) visiems Europos ekonominėje erdvėje licencijuotiems mokėjimo paslaugų teikėjams (MPT) – bankams, specializuotiems bankams, kredito unijoms, el. pinigų įstaigoms, mokėjimo įstaigoms.

CENTROlink

[[#ex]]

Dalyvavimo sistemoje privalumai

 • CENTROlink yra vienintelė regione centrinio banko valdoma mokėjimo sistema, teikianti platų SEPA schemų paslaugų paketą: kredito pervedimus (SCT), tiesioginio debeto pervedimus (SDD Core) ir momentinius mokėjimus (SCT Inst).
 • CENTROlink turi tiesioginius ryšius su europinėmis mokėjimo sistemomis STEP2, RT1 bei TIPS, tad MPT, dalyvaujantis CENTROlink, be jokių papildomų investicijų gauna prieigą prie europinių mokėjimo sistemų.
 • Nepriklausomybė nuo tarpininkų – MPT atidaro IBAN sąskaitas savo sistemose, iš kurių inicijuoja mokėjimus.
 • Suteikiama galimybė prie CENTROlink sistemos jungtis visiems MPT, kurie atitinka kriterijus – bankams, kredito unijoms, elektroninių pinigų bei mokėjimo įstaigoms.
 • Nėra kredito rizikos, kadangi mokėjimai vykdomi per sąskaitą, atidarytą centriniame banke.
 • CENTROlink sistemoje netaikomi papildomi apribojimai mokėjimo sumai, mokėjimų ir IBAN sąskaitų skaičiui.
 • Automatizuotas likvidumo valdymas ir prieiga jį valdyti TARGET2 darbo valandomis.
 • Galimybė atidaryti klientų lėšų saugojimo sąskaitas ir laikyti daugiau lėšų, nei reikia mokėjimams vykdyti.
 • Sistemos veiklos tęstinumas užtikrinamas net ir kritinėmis sąlygomis, kadangi sistema yra sukonstruota dvigubos infrastruktūros modelio pagrindu.
 • MPT suteikiama galimybė prie sistemos jungtis keliais ryšio variantais – siūlomas ir saugus internetinis ryšys.
 • Lankstus prisijungimo prie CENTROlink procesas, atsižvelgiant į individualias kiekvieno MPT pasirengimo prisijungti galimybes.
 • Prisijungti gali tik patikimi MPT, atlikus išsamų patikrinimą pagal kliento pažinimo ir rizikos vertinimo procesą, kuris siekiančiam prisijungti prie sistemos MPT yra nemokamas.
 • Paprasta apmokestinimo schema ir konkurencingi paslaugų įkainiai.
 • Galimybės jungtis prie Lietuvos banko teikiamos pakaitinių identifikatorių paieškos paslauga (angl. Proxy Lookup Service), kurį leidžia momentinius mokėjimus inicijuoti pagal lėšų gavėjo mobiliojo telefono numerį.

Apie sistemą

CENTROlink yra Lietuvos banko sukurta ir valdoma mažmeninių mokėjimų sistema, suteikianti galimybę finansų įstaigų klientams mokėjimus eurais atlikti itin greitai ir nebrangiai. Sistemos dalyviams sudaromos galimybės teikti savo klientams visas SEPA mokėjimų paslaugas: kredito pervedimų, tiesioginio debeto pervedimų bei momentinių mokėjimų. Išsami informacija apie CENTROlink veikimą, sistemos dalyvių priėmimą, jų teises ir pareigas, mokėjimo nurodymų apdorojimo tvarką bei rizikų valdymą pateikiama sistemos CENTROlink veikimo taisyklėse.

CENTROlink mokėjimo sistema turi tiesioginius ryšius su Europos pagrindinėmis SEPA momentinių mokėjimų sistemomis RT1 ir TARGET momentinių mokėjimų sistema (TIPS), todėl sistemoje veikiančioms finansų įstaigoms sudaro galimybę vieno langelio principu teikti ne tik SEPA kredito pervedimų ir tiesioginio debeto, bet ir momentinių mokėjimų paslaugas.

Momentinių mokėjimų paslaugos pagrindiniai tikslai

 • Operacinis saugumas
 • Prieinamumas – 24/7/365
 • Patogumas – kartu su kitomis SEPA schemomis

 Rodiklis

2020 m.

2021 m.

2022 m.

Mokėjimo paslaugų teikėjų skaičius

136 

 149

148

Momentinių mokėjimų paslaugos teikėjų skaičius

26 

 47

64

MPT iš skirtingų EEE šalių skaičius

14

 18

19

Mokėjimų skaičius, mln.

95,2 

 186,1

276,3

Momentinių mokėjimų skaičius, mln.

17,1 

 63,4

128,1

- Mokėjimai, įvykdyti už sistemos ribų, mln.

15,9

52,0

108,4

- Vidiniai mokėjimai, mln.

1,2

11,4

19,7

Momentiniai mokėjimai, palyginti su visais SEPA mokėjimais (SCT, SCT Inst, SDD), proc.

18

34

46

Tikslinis sistemos CENTROlink prieinamumas, proc.

99,0

99,0

99,6

Momentinių mokėjimų paslaugos plėtros prioritetai

 • Turėti tiesioginį ryšį su Europos Centrinio Banko TIPS mokėjimų platforma
 • Sudaryti galimybę naudotis greitais ir patogiais mokėjimais, inicijuojant mokėjimus pagal lėšų gavėjo mobiliojo telefono numerį, naudojant pakaitinių identifikatorių paieškos paslaugą
 • Papildyti CENTROlink infrastruktūros paslaugas nauju prašymo sumokėti (angl. request-to-pay) apdorojimo funkcionalumu
 • Siekiant užkirsti kelią naujiems sukčiavimo būdams, įvertinti galimybę diegti funkcionalumą, kuris leistų gavėjo vardą (arba pavadinimą) ir jo sąskaitos numerį sutikrinti prieš patvirtinant mokėjimą (angl. confirmation of payee)
 • Diegti naujus funkcionalumus šiuolaikinėmis technologijomis

Kaip prisijungti 

Šioje dalyje nurodyti pagrindiniai prisijungimo prie Lietuvos banko mokėjimo sistemos CENTROlink etapai:

 1. Mokėjimo paslaugų teikėjo išsamus patikrinimas (angl. due diligence) ir rizikos įvertinimas. Jūs turėsite užpildyti klausimyną ir pateikti kitą Lietuvos banko prašomą informaciją bei dokumentus (klausimyną ir reikalingų dokumentų sąrašą pateiksime atskirai).
 2. Konfidencialumo sutarties pasirašymas ir CENTROlink techninė dokumentacija. Jeigu įvertinus pateiktą informaciją, Lietuvos banko nuomone, mokėjimo paslaugų teikėjas atitiks nustatytus reikalavimus, Lietuvos banko specialistai parengs ir pateiks pasirašyti konfidencialumo sutartį.
  Svarbu! Konfidencialumo sutarties pasirašymas dar neužtikrina, kad Jūs prisijungsite prie CENTROlink mokėjimo sistemos. Pasirašius konfidencialumo sutartį, Lietuvos banko specialistai Jums pateiks techninę dokumentaciją, kurioje aprašyti CENTROlink sistemos veikimo principai ir funkciniai reikalavimai.
 3. BIC kodo gavimas iš SWIFT. Lietuvos banko specialistai Jums suteiks daugiau informacijos dėl BIC kodo gavimo.
 4. Prašymas prisijungti prie CENTROlink ir gauti iš Lietuvos banko unikalų finansų įstaigos kodą, skirtą IBAN sąskaitoms formuoti. Lietuvos banko specialistai parengs ir Jums pateiks užpildyti ir pasirašyti prašymą prisijungti prie mokėjimo sistemos.
  Svarbu! Finansų įstaigos kodas išduodamas tik Lietuvos banko licencijuotoms finansų įstaigoms.
 5. Registracija Europos mokėjimų taryboje (EMT). Jūs turėsite užsiregistruoti EMT, daugiau informacijos Jums suteiks Lietuvos banko specialistai.
 6. Sertifikavimas. Lietuvos banko specialistai parengs ir Jums pateiks pasirašyti sertifikavimo sutartį. Pasirašius sutartį, Jums bus suteikti asmeniniai prisijungimo prie CENTROlink sertifikatai.
 7. Registracija išorinių mokėjimo sistemų testinėse srityse. Atsižvelgę į Jūsų pasirinktą SEPA mokėjimo schemą, Lietuvos banko specialistai užregistruos Jus kitų (išorinių) mokėjimo sistemų (STEP2, RT1 ir pan.) testinėse srityse.
 8. Testavimas CENTROlink sistemos viduje ir išorinėse mokėjimo sistemose. Su Jumis iš anksto suderintu testavimo laiku Jūs turėsite atlikti Lietuvos banko specialistų nustatytas testavimo procedūras CENTROlink mokėjimo sistemoje ir Jūsų pasirinktos SEPA mokėjimo schemos išorinėse mokėjimo sistemose. Atlikę Lietuvos banko specialistų nustatytas testavimo procedūras, turėsite pateikti nustatytos formos testavimo ataskaitą.
 9. Sutarties su Lietuvos banku pasirašymas. Turėsite užpildyti nustatytą registracijos formą ir pateikti teisininkų parengtą nuomonę dėl gebėjimų, o jei esate įsisteigę ne Europos ekonominės erdvės šalyse, ir nuomonę dėl šalies. Nuomonės dėl šalies nereikia pateikti, jeigu Lietuvos bankas tuo metu turi galiojančią teisinę nuomonę dėl tos šalies. Lietuvos banko specialistai parengia dalyvavimo CENTROlink mokėjimo sistemoje sutartį ir pateikia ją Jums pasirašyti.
 10. Registracija išorinėse mokėjimo sistemose. Lietuvos banko specialistai užregistruoja Jūsų mokėjimo paslaugų įmonę išorinėse mokėjimo sistemose (STEP2, RT1 ir pan.) atitinkamų mokėjimo sistemų nustatytais terminais.

Sistemos įkainiai

Žemiau pateikti pagrindiniai sistemos įkainiai. Išsami informacija apie visus sistemos paslaugų įkainius ir atsiskaitymo už suteiktas paslaugas tvarką pateikiama CENTROlink veikimo taisyklėse.

Sistemoje taikomi kredito ir kredito momentinių mokėjimų paslaugos įkainiai:

 1. už kiekvieną iki 30 milijonų į sistemą pateiktą ir įvykdytą mokėjimo nurodymą – 0,01 Eur;
 2. už kiekvieną viršijus 30 milijonų į sistemą pateiktą ir įvykdytą mokėjimo nurodymą – 0,008 Eur;
 3. už kiekvieną iš sistemos gautą ir įvykdytą mokėjimo nurodymą – 0,01 Eur.

Sistemoje taikomi tiesioginio debeto paslaugos įkainiai:

 1. už kiekvieną iki pirmojo milijono į sistemą pateiktą ir įvykdytą tiesioginio debeto mokėjimo nurodymą – 0,05 Eur;
 2. už kiekvieną viršijus pirmąjį milijoną į sistemą pateiktą ir įvykdytą tiesioginio debeto mokėjimo nurodymą – 0,03 Eur;
 3. už kiekvieną iš sistemos gautą ir įvykdytą tiesioginio debeto mokėjimo nurodymą – 0,02 Eur.

Minimalus užmokestis už sistemos dalyvio pateiktus ir gautus įvykdytus mokėjimo nurodymus yra 400 Eur per mėnesį.

Mokėjimo nurodymai pradedami skaičiuoti iš naujo kiekvienų kalendorinių metų pradžioje.
Netaikomi tapimo sistemos dalyviu, periodiniai ar kiti papildomi paslaugų įkainiai.


Kontaktai

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-26