Lietuvos bankas

SEPA mokėjimo sistema

CENTROlink yra Lietuvos centrinio banko mokėjimų sistema, sudaranti techninę galimybę per Lietuvos banko infrastruktūrą prisijungti prie bendros mokėjimų eurais erdvės (SEPA) visiems Europos ekonominėje erdvėje (EEE) licencijuotiems mokėjimo paslaugų teikėjams (MPT) – bankams, specializuotiems bankams, kredito unijoms, elektroninių pinigų įstaigoms, mokėjimo įstaigoms.

CENTROlink

[[#ex]]

Apie sistemą

CENTROlink yra Lietuvos banko sukurta ir valdoma mažmeninių mokėjimų sistema, suteikianti galimybę finansų įstaigų klientams mokėjimus eurais atlikti itin greitai ir nebrangiai. Sistemoje dalyvaujantiems MPT sudaromos galimybės teikti savo klientams visas SEPA mokėjimų paslaugas: kredito pervedimų (SCT), tiesioginio debeto pervedimų (SDD Core) bei momentinių mokėjimų (SCT Inst). Išsami informacija apie CENTROlink veikimą, MPT priėmimą, jų teises ir pareigas, mokėjimo nurodymų apdorojimo tvarką bei rizikų valdymą pateikiama sistemos CENTROlink veikimo taisyklėse ir CENTROlink adresuojamojo BIC turėtojo sutarties sudarymo taisyklėse.

CENTROlink mokėjimo sistema turi ryšį su Europos pagrindinėmis SEPA momentinių mokėjimų sistemomis RT1 ir TARGET momentinių mokėjimų sistema (TIPS), todėl sistemoje veikiančioms finansų įstaigoms sudaro galimybę vieno langelio principu teikti ne tik SEPA kredito pervedimų ir tiesioginio debeto, bet ir momentinių mokėjimų paslaugas.

Momentinių mokėjimų paslaugos pagrindiniai tikslai

 • Operacinis saugumas.
 • Prieinamumas – 24/7/365.
 • Patogumas – kartu su kitomis SEPA schemomis.

 Rodiklis

2020 m.

2021 m.

2022 m.

    2023 m.

Mokėjimo paslaugų teikėjų skaičius

136 

 149

148

143

Momentinių mokėjimų paslaugos teikėjų skaičius

26 

 47

64

65

MPT iš skirtingų EEE šalių skaičius

14

 18

19

19

Mokėjimų skaičius, mln.

95,2 

 186,1

276,3

228,3

Momentinių mokėjimų skaičius, mln.

17,1 

 63,4

128,1

125,4

- Mokėjimai, įvykdyti už sistemos ribų, mln.

15,9

52,0

108,4

116,3

- Vidiniai mokėjimai, mln.

1,2

11,4

19,7

9,1

Momentiniai mokėjimai, palyginti su visais SEPA mokėjimais (SCT, SDD Core, SCT Inst), proc.

18

34

46

55

CENTROlink sistemos prieinamumas, proc.

99,0

99,0

99,6

99,6

Momentinių mokėjimų paslaugos plėtros prioritetai

 • Turėti tiesioginį ryšį su Europos Centrinio Banko TIPS mokėjimų platforma.
 • Sudaryti galimybę naudotis greitais ir patogiais mokėjimais, inicijuojant mokėjimus pagal lėšų gavėjo mobiliojo telefono numerį, naudojant pakaitinių identifikatorių paieškos paslaugą.
 • Papildyti CENTROlink infrastruktūros paslaugas nauju prašymo sumokėti (angl. request-to-pay) apdorojimo funkcionalumu.
 • Diegti naujus funkcionalumus šiuolaikinėmis technologijomis.

Sistemos tiesioginiai dalyviai ir adresuojamo BIC turėtojai

21 tiesioginis dalyvis

Mokėjimo paslaugų teikėjas Kiekis Šalis, kurioje išduota licencija
LT MT BG NO
Kredito institucijos 18 15 1 1 1
Centrinis bankas 1        
Viešasis sektorius 1        
Tarpuskaitos (kliringo) ir atsiskaitymų organizacijos     1        


122 adresuojamo BIC turėtojai

Mokėjimo paslaugų teikėjas Kiekis Šalis, kurioje išduota licencija
LT UK MT CY IE BG EE CZ FR SE NL BE ES PL FI GR DE SK
Elektroninių pinigų įstaigos 92 57 12 5 4 3 3   1 3 1 1 1 1          
Mokėjimų įstaigos 30 4 5 2 2 1   4 3   1 1 1 1 1 1 1 1 1


2023-12-31 duomenimis


Dalyvavimo sistemoje privalumai

 • CENTROlink yra centrinio banko valdoma mokėjimo sistema, teikianti platų SEPA schemų paslaugų paketą: kredito pervedimus, tiesioginio debeto pervedimus ir momentinius mokėjimus.
 • CENTROlink turi ryšį su europinėmis mokėjimo sistemomis STEP2, RT1 bei TIPS, tad MPT, dalyvaujantis CENTROlink, be jokių papildomų investicijų gauna prieigą prie europinių mokėjimo sistemų.
 • Nepriklausomybė nuo tarpininkų – MPT atidaro IBAN sąskaitas savo sistemose, iš kurių inicijuoja mokėjimus.
 • Suteikiama galimybė prie CENTROlink sistemos jungtis visiems SEPA/EEE erdvėje licencijuotiems MPT, kurie atitinka kriterijus – bankams, specializuotiems bankams, kredito unijoms, elektroninių pinigų bei mokėjimo įstaigoms.
 • Nėra kredito rizikos, kadangi mokėjimai vykdomi per sąskaitą, atidarytą centriniame banke.
 • CENTROlink sistemoje netaikomi papildomi apribojimai mokėjimo sumai, mokėjimų ir IBAN sąskaitų skaičiui.
 • Automatizuotas likvidumo valdymas ir prieiga jį valdyti TARGET2 darbo valandomis.
 • Galimybė atidaryti klientų lėšų saugojimo sąskaitas ir laikyti daugiau lėšų, nei reikia mokėjimams vykdyti.
 • Sistemos veiklos tęstinumas užtikrinamas net ir kritinėmis sąlygomis, kadangi sistema yra sukonstruota dvigubos infrastruktūros modelio pagrindu.
 • MPT suteikiama galimybė prie sistemos jungtis keliais ryšio variantais – siūlomas ir saugus internetinis ryšys.
 • Lankstus prisijungimo prie CENTROlink procesas, atsižvelgiant į individualias kiekvieno MPT pasirengimo prisijungti galimybes.
 • Prisijungti gali tik patikimi MPT, atlikus išsamų patikrinimą pagal kliento pažinimo ir rizikos vertinimo procesą.
 • Paprasta apmokestinimo schema ir konkurencingi paslaugų įkainiai.
 • Galimybė jungtis prie Lietuvos banko teikiamos pakaitinių identifikatorių paieškos paslaugos (angl. Proxy Lookup  Service), kurį leidžia momentinius mokėjimus inicijuoti pagal lėšų gavėjo mobiliojo telefono numerį.

Kaip prisijungti 

Pagrindiniai prisijungimo prie Lietuvos banko mokėjimo sistemos CENTROlink etapai:

CENTROlink

Susitikimas

CENTROlink
Klausimynas

CENTROlink

Rizikos vertinimas

CENTROlink

Konfidencialumo sutartis

CENTROlink

Sertifikatai

CENTROlink

Testavimas

CENTROlink
Sutartis

CENTROlink

Mokėjimų vykdymas

MPT ir CENTROlink sistemos atstovų susitikimas susipažinti su MPT veiklos modeliu ir poreikiais, aptarti bendradarbiavimo galimybes MPT užpildo ir pateikia Lietuvos bankui kliento pažinimo (angl. Know Your Customer, KYC) klausimyną kartu su papildomais dokumentais MPT pateiktos informacijos vertinimas pagal kliento pažinimo ir rizikos vertinimo procesą, sprendimas dėl NDA pasirašymo Pasirašoma konfidencialumo sutartis, suteikiama prieiga prie CENTROlink techninės dokumentacijos, MPT teikia prašymą prisijungti prie sistemos Pasirašoma sertifikavimo sutartis, MPT atstovams išduodami prisijungimo prie CENTROlink sistemos sertifikatai MPT registravimas CENTROlink ir išorės mokėjimo sistemų testavimo aplinkose, MPT atlieka testavimo procedūras, pateikia Lietuvos bankui testavimo ataskaitą Atnaujinama MPT kliento pažinimo informacija, tarp MPT ir Lietuvos banko pasirašoma dalyvavimo CENTROlink sistemoje sutartis MPT registruojamas mokėjimo sistemose ir gali vykdyti mokėjimus

 


Pakaitinių identifikatorių paieškos paslauga

Lietuvos banko pakaitinių identifikatorių paieškos paslauga (angl. Proxy Lookup Service, PLS) leidžia inicijuoti mokėjimus (SCT ir SCT Inst) pagal lėšų gavėjo mobiliojo telefono numerį. Norėdamas naudotis pervedimų pagal telefono numerį paslauga, vartotojas privalo banko mobiliojoje programėlėje duoti sutikimą susieti savo telefono numerį su pasirinkta IBAN sąskaita. Pinigams pervesti tereikia pasirinkti mobiliojoje programėlėje gavėją iš kontaktų sąrašo arba suvesti lėšų gavėjo telefono numerį. Pervedimas yra galimas, jeigu gavėjas taip pat yra susiejęs savo telefono numerį su IBAN sąskaita.

Pakaitinių identifikatorių paieškos sistemos taisyklės (366.9 KB download icon)


Sistemos įkainiai

Išsami informacija apie visus CENTROlink sistemos paslaugų įkainius ir atsiskaitymo už suteiktas paslaugas tvarką pateikiama CENTROlink veikimo taisyklėse ir CENTROlink adresuojamojo BIC turėtojo sutarties sudarymo taisyklėse.

Užmokestis už sistemos paslaugas skaičiuojamas pagal kiekvieną sistemos dalyvio ar ABIC turėtojo BIC kodą atskirai.

CENTROlink


Kontaktai

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-07-07