Lietuvos bankas

Agreguotas II pakopos pensijų turto išsaugojimo pensijų fondų balansas pagal finansinių priemonių rūšis ir trukmes ir priešingų sandorio šalių rezidentiškumą ir sektorius. Priemonių kategorijų ir sektorių apibrėžtys pateikiamos metaduomenų dokumente.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2022 - I ketv. sorting 2022 - II ketv. sorting 2022 - III ketv. sorting 2022 - IV ketv. sorting 2023 - I ketv. sorting 2023 - II ketv. sorting 2023 - III ketv. sorting 2023 - IV ketv. sorting 2024 - I ketv.
TURTAS 79,5 76,8 84,8 93,2 93,8 102,2 115,4 132,7 138,0
Grynieji pinigai ir indėliai 12,3 9,3 11,7 8,7 5,0 6,6 7,2 8,0 5,1
Sutarto termino indėliai 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 2,1 2,5 3,0
Lietuvos rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 2,1 2,5 3,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Indėliai be sutarto termino 12,3 9,3 11,7 8,7 4,9 6,5 5,1 5,5 2,1
Lietuvos rezidentų 12,3 9,3 11,7 8,2 4,4 6,0 5,1 5,5 2,1
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0
Skolos vertybiniai popieriai 37,0 42,3 47,5 57,8 60,4 64,8 71,1 77,7 81,4
Iki 1 metų 0,0 0,0 0,5 1,1 4,0 3,8 9,0 6,7 4,4
Nuo 1 iki 2 metų 0,0 0,0 1,1 1,1 0,6 0,5 0,0 0,1 0,0
Nuo 2 metų 37,0 42,3 45,9 55,6 55,7 60,4 62,2 70,9 76,9
Lietuvos rezidentų 12,9 12,3 15,0 22,0 19,5 22,1 23,9 32,9 34,5
PFĮ 0,7 0,7 0,7 1,3 1,3 1,7 1,7 2,0 2,1
Ne PFĮ 12,2 11,6 14,3 20,7 18,2 20,3 22,1 30,8 32,4
Valdžios 9,7 9,2 10,4 16,3 14,1 16,2 17,4 24,5 25,7
Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne finansų bendrovių 2,4 2,3 3,8 4,3 3,9 4,0 4,3 6,0 6,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 12,9 18,8 22,5 23,9 28,9 30,8 34,8 32,5 35,8
PFĮ 2,2 2,2 3,3 3,3 4,0 4,1 3,7 3,0 3,0
Ne PFĮ 10,7 16,6 19,2 20,6 24,9 26,6 31,1 29,5 32,9
Valdžios 7,7 14,0 16,6 17,6 21,5 23,6 28,0 26,4 29,7
Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų 1,0 0,9 0,9 1,4 1,5 1,4 1,5 1,4 1,5
Ne finansų bendrovių 1,8 1,6 1,5 1,5 1,8 1,6 1,6 1,7 1,7
Likusio pasaulio 11,2 11,2 10,0 11,9 11,9 12,0 12,5 12,3 11,0
PFĮ 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5
Ne PFĮ 11,1 11,1 9,9 11,8 11,7 11,8 12,3 12,1 10,5
Valdžios 10,6 10,7 9,5 11,5 11,3 11,4 11,8 11,6 10,1
Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1
Ne finansų bendrovių 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5 0,4 0,3
Nuosavybės priemonės 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Lietuvos rezidentų 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne PFĮ 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1
Ne finansų bendrovių 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne finansų bendrovių 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne finansų bendrovių 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Biržinės akcijos 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Nebiržinės akcijos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kitos nuosavybės priemonės 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investicinių fondų vienetai (akcijos) 29,5 24,1 24,0 25,8 28,0 30,0 36,2 45,9 51,1
Pinigų rinkos fondų (PRF) vienetai (akcijos) 0,3 1,1 1,2 0,2 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0
Ne PRF investicinių fondų vienetai (akcijos) 29,2 23,0 22,8 25,6 28,0 30,0 36,2 43,7 51,1
Lietuvos rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 29,1 23,8 23,7 25,5 27,6 29,4 35,6 45,2 50,4
Likusio pasaulio 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 0,6 0,7 0,7
Akcijų fondų vienetai (akcijos) 12,2 11,2 12,0 12,4 13,7 15,8 16,4 18,9 20,8
Obligacijų fondų vienetai (akcijos) 16,2 11,0 10,1 12,7 13,7 13,4 19,0 23,9 29,3
Mišriųjų fondų vienetai (akcijos) 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4
Nekilnojamojo turto fondų vienetai (akcijos) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Rizikos draudimo fondų vienetai (akcijos) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kitų fondų vienetai (akcijos) 0,3 0,2 0,2 0,0 0,0 0,4 0,4 0,5 0,6
Išvestinės finansinės priemonės 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lietuvos rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likęs turtas 0,6 1,0 1,4 0,7 0,2 0,6 0,7 0,9 0,2
ĮSIPAREIGOJIMAI 79,5 76,8 84,8 93,2 93,8 102,2 115,4 132,7 138,0
Gautos paskolos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pensiniai įsipareigojimai 75,8 74,8 82,2 91,2 91,7 99,7 112,0 130,6 136,1
Išvestinės finansinės priemonės 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lietuvos rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likę įsipareigojimai 3,8 2,0 2,6 2,0 2,1 2,4 3,4 2,1 1,9
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-29