Lietuvos bankas

Agreguotas II pakopos pensijų turto išsaugojimo pensijų fondų balansas pagal finansinių priemonių rūšis ir trukmes ir priešingų sandorio šalių rezidentiškumą ir sektorius. Priemonių kategorijų ir sektorių apibrėžtys pateikiamos metaduomenų dokumente.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2019 - II ketv. 2019 - III ketv. 2019 - IV ketv. 2020 - I ketv.
TURTAS 31,4 33,8 30,7 35,1
Grynieji pinigai ir indėliai 5,0 4,6 3,8 6,7
Sutarto termino indėliai 0,0 0,0 0,0 0,0
Lietuvos rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0
Indėliai be sutarto termino 5,0 4,6 3,8 6,7
Lietuvos rezidentų 5,0 4,6 3,8 6,6
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,1
Skolos vertybiniai popieriai 17,9 18,1 17,3 17,9
Iki 1 metų 0,0 0,0 0,0 0,0
Nuo 1 iki 2 metų 0,0 0,0 0,0 0,0
Nuo 2 metų 17,9 18,1 17,3 17,9
Lietuvos rezidentų 9,8 9,4 9,1 9,0
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne PFĮ 9,8 9,4 9,1 9,0
Valdžios 8,1 7,6 7,3 7,6
Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne finansų bendrovių 1,7 1,8 1,8 1,5
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 3,8 3,2 2,8 2,7
PFĮ 1,2 1,2 1,1 1,1
Ne PFĮ 2,6 2,0 1,6 1,6
Valdžios 2,2 1,6 1,2 1,2
Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų 0,0 0,1 0,1 0,1
Ne finansų bendrovių 0,2 0,2 0,2 0,2
Likusio pasaulio 4,2 5,5 5,4 6,2
PFĮ 0,1 0,9 1,2 1,2
Ne PFĮ 4,1 4,6 4,2 5,0
Valdžios 4,1 4,6 4,2 4,9
Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne finansų bendrovių 0,0 0,0 0,0 0,0
Nuosavybės priemonės 0,0 0,0 0,0 0,0
Lietuvos rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne finansų bendrovių 0,0 0,0 0,0 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne finansų bendrovių 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne finansų bendrovių 0,0 0,0 0,0 0,0
Biržinės akcijos 0,0 0,0 0,0 0,0
Nebiržinės akcijos 0,0 0,0 0,0 0,0
Kitos nuosavybės priemonės 0,0 0,0 0,0 0,0
Investicinių fondų vienetai (akcijos) 8,0 11,0 9,4 10,3
Pinigų rinkos fondų (PRF) vienetai (akcijos) 0,0 0,0 0,0 0,2
Ne PRF investicinių fondų vienetai (akcijos) 8,0 10,9 9,4 10,0
Lietuvos rezidentų 0,3 0,3 0,1 0,2
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 7,7 10,6 9,2 10,0
Likusio pasaulio 0,1 0,1 0,1 0,1
Akcijų fondų vienetai (akcijos) 4,1 4,7 4,3 4,0
Obligacijų fondų vienetai (akcijos) 3,8 6,0 5,0 5,8
Mišriųjų fondų vienetai (akcijos) 0,1 0,2 0,2 0,2
Nekilnojamojo turto fondų vienetai (akcijos) 0,0 0,0 0,0 0,0
Rizikos draudimo fondų vienetai (akcijos) 0,0 0,0 0,0 0,0
Kitų fondų vienetai (akcijos) 0,0 0,0 0,0 0,0
Išvestinės finansinės priemonės 0,0 0,0 0,0 0,0
Lietuvos rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0
Likęs turtas 0,4 0,2 0,1 0,1
ĮSIPAREIGOJIMAI 31,4 33,8 30,7 35,1
Gautos paskolos 0,0 0,0 0,0 0,0
Pensiniai įsipareigojimai 28,9 32,0 28,7 32,2
Išvestinės finansinės priemonės 0,0 0,0 0,0 0,0
Lietuvos rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0
Likę įsipareigojimai 2,4 1,8 2,0 2,8
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-29