Lietuvos bankas

Agreguotas Lietuvos pensijų fondų balansas pagal finansinių priemonių rūšis ir trukmes ir priešingų sandorio šalių rezidentiškumą ir sektorius. Priemonių kategorijų ir sektorių apibrėžtys pateikiamos metaduomenų dokumente.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2019 - III ketv. sorting 2019 - IV ketv. sorting 2020 - I ketv. sorting 2020 - II ketv. sorting 2020 - III ketv. sorting 2020 - IV ketv. sorting 2021 - I ketv. sorting 2021 - II ketv. sorting 2021 - III ketv.
TURTAS 3 783,9 4 030,0 3 530,0 4 002,7 4 270,3 4 675,1 5 104,8 5 449,6 5 662,2
Grynieji pinigai ir indėliai 83,4 88,7 148,7 79,9 116,6 105,5 160,2 138,3 182,2
Sutarto termino indėliai 0,6 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lietuvos rezidentų 0,6 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Indėliai be sutarto termino 82,8 88,1 148,1 79,9 116,6 105,5 160,2 138,3 182,2
Lietuvos rezidentų 82,3 87,6 146,8 79,2 115,9 105,1 159,8 138,2 182,1
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,5 0,5 1,4 0,8 0,7 0,4 0,5 0,1 0,1
Skolos vertybiniai popieriai 571,6 591,7 569,8 622,8 630,0 648,3 673,4 722,9 736,8
Iki 1 metų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 3,4 4,9
Nuo 1 iki 2 metų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5
Nuo 2 metų 571,6 591,7 569,8 622,8 630,0 648,3 670,0 719,5 730,5
Lietuvos rezidentų 249,8 249,3 210,1 197,3 218,4 235,8 249,9 267,8 289,8
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,2
Ne PFĮ 249,8 249,3 210,1 197,3 218,4 235,8 249,9 267,8 280,6
Valdžios 182,7 182,2 158,2 136,9 152,4 167,5 184,1 172,8 181,6
Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne finansų bendrovių 67,1 67,2 51,8 60,5 66,0 68,3 65,8 95,1 98,9
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 121,3 120,3 117,5 153,3 127,7 125,5 128,1 161,2 154,0
PFĮ 52,0 51,7 51,9 53,4 53,6 41,5 37,5 39,4 35,7
Ne PFĮ 69,2 68,7 65,6 99,8 74,1 84,0 90,7 121,8 118,3
Valdžios 44,6 43,5 41,4 75,1 43,8 52,1 56,4 73,2 71,8
Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų 5,4 5,6 5,0 5,8 9,7 9,7 12,0 17,2 15,1
Ne finansų bendrovių 15,3 15,5 15,4 15,0 16,7 18,7 18,7 28,1 28,2
Likusio pasaulio 200,6 222,0 242,2 272,2 283,9 287,0 295,4 293,9 293,0
PFĮ 12,3 22,2 21,4 22,3 24,8 25,6 25,8 25,2 10,7
Ne PFĮ 188,3 199,8 220,8 249,9 259,2 261,4 269,6 268,7 282,3
Valdžios 180,0 187,9 207,4 236,2 235,8 241,3 247,4 244,3 252,3
Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų 1,1 2,8 4,6 4,7 7,3 7,4 7,1 7,1 7,2
Ne finansų bendrovių 7,2 9,1 8,9 9,1 16,1 12,7 15,1 17,3 22,8
Nuosavybės priemonės 28,5 28,8 22,8 28,1 28,4 80,5 81,4 86,1 83,4
Lietuvos rezidentų 24,6 24,8 19,6 24,1 24,6 76,4 76,9 81,3 78,7
PFĮ 3,0 3,0 2,4 3,7 3,9 4,6 4,9 6,4 7,2
Ne PFĮ 21,6 21,9 17,2 20,4 20,7 71,9 72,1 74,9 71,6
Ne finansų bendrovių 21,6 21,9 17,2 20,4 20,7 71,9 72,1 74,9 71,6
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 3,8 3,8 3,0 3,6 3,3 3,5 3,8 4,2 4,0
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2
Ne PFĮ 3,8 3,8 3,0 3,6 3,3 3,5 3,8 4,0 3,8
Ne finansų bendrovių 3,8 3,8 3,0 3,6 3,3 3,5 3,8 4,0 3,8
Likusio pasaulio 0,2 0,2 0,2 0,4 0,5 0,6 0,7 0,6 0,6
PFĮ 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2
Ne PFĮ 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,5 0,5 0,4 0,3
Ne finansų bendrovių 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3
Biržinės akcijos 28,5 28,8 22,8 28,1 28,4 80,5 81,4 86,1 83,4
Nebiržinės akcijos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kitos nuosavybės priemonės 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investicinių fondų vienetai (akcijos) 3 097,4 3 311,8 2 786,7 3 270,0 3 488,9 3 830,9 4 144,7 4 499,3 4 653,9
Pinigų rinkos fondų (PRF) vienetai (akcijos) 0,1 0,1 0,3 0,1 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3
Ne PRF investicinių fondų vienetai (akcijos) 3 097,3 3 311,7 2 786,4 3 269,9 3 488,2 3 830,6 4 144,3 4 499,0 4 653,6
Lietuvos rezidentų 35,7 33,7 34,1 29,6 31,2 36,4 44,0 44,3 48,3
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 3 013,6 3 226,2 2 708,0 3 189,0 3 401,9 3 682,5 3 879,7 4 222,8 4 370,6
Likusio pasaulio 48,1 51,8 44,6 51,4 55,8 112,0 221,0 232,2 235,0
Akcijų fondų vienetai (akcijos) 2 737,1 2 915,4 2 385,7 2 805,2 3 022,7 3 313,2 3 644,7 3 968,1 4 091,8
Obligacijų fondų vienetai (akcijos) 209,8 218,1 217,1 265,8 264,1 291,0 315,1 339,2 341,9
Mišriųjų fondų vienetai (akcijos) 61,5 68,2 71,2 87,9 90,2 101,5 47,2 51,2 52,1
Nekilnojamojo turto fondų vienetai (akcijos) 49,8 70,8 71,8 73,3 71,1 74,0 72,6 73,8 74,0
Rizikos draudimo fondų vienetai (akcijos) 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kitų fondų vienetai (akcijos) 38,9 39,0 40,3 37,7 40,2 51,0 64,7 66,7 93,9
Išvestinės finansinės priemonės 0,0 0,1 0,0 0,2 0,1 0,5 0,0 0,0 0,0
Lietuvos rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
Likęs turtas 2,9 8,9 2,0 1,6 6,4 9,4 45,0 3,0 5,9
ĮSIPAREIGOJIMAI 3 783,9 4 030,0 3 530,0 4 002,7 4 270,3 4 675,1 5 104,8 5 449,6 5 662,2
Gautos paskolos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pensiniai įsipareigojimai 3 776,6 4 023,4 3 510,9 3 989,3 4 240,4 4 663,6 5 067,5 5 437,0 5 629,2
Išvestinės finansinės priemonės 0,4 0,0 0,3 0,2 0,3 0,0 0,6 0,4 0,7
Lietuvos rezidentų 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,7
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,1 0,0 0,3 0,2 0,2 0,0 0,2 0,1 0,0
Likę įsipareigojimai 6,9 6,6 18,8 13,2 29,6 11,5 36,6 12,2 32,2
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-29