Lietuvos bankas

Agreguotas Lietuvos pensijų fondų balansas pagal finansinių priemonių rūšis ir trukmes ir priešingų sandorio šalių rezidentiškumą ir sektorius. Priemonių kategorijų ir sektorių apibrėžtys pateikiamos metaduomenų dokumente.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv. 2019 - III ketv. 2019 - IV ketv. 2020 - I ketv.
TURTAS 3 049,4 3 191,5 3 323,8 3 273,9 3 504,2 3 615,9 3 783,9 4 030,0 3 530,0
Grynieji pinigai ir indėliai 185,0 153,2 184,7 236,2 324,8 98,0 83,4 88,7 148,7
Sutarto termino indėliai 15,8 12,5 7,5 14,2 13,0 13,6 0,6 0,6 0,6
Lietuvos rezidentų 15,8 12,5 7,5 14,2 13,0 13,6 0,6 0,6 0,6
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Indėliai be sutarto termino 169,2 140,7 177,2 222,0 311,8 84,4 82,8 88,1 148,1
Lietuvos rezidentų 168,3 140,0 176,6 221,7 310,7 84,0 82,3 87,6 146,8
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,8 0,8 0,6 0,4 1,0 0,4 0,5 0,5 1,4
Skolos vertybiniai popieriai 1 155,9 1 241,8 1 260,9 1 229,8 1 045,5 635,1 571,6 591,7 569,8
Iki 1 metų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nuo 1 iki 2 metų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nuo 2 metų 1 155,9 1 241,8 1 260,9 1 229,8 1 045,5 635,1 571,6 591,7 569,8
Lietuvos rezidentų 494,9 544,2 575,2 512,3 447,9 282,4 249,8 249,3 210,1
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne PFĮ 494,9 544,2 575,2 512,3 447,9 282,4 249,8 249,3 210,1
Valdžios 485,8 535,1 533,0 464,4 399,2 216,8 182,7 182,2 158,2
Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne finansų bendrovių 9,2 9,1 42,3 48,0 48,8 65,6 67,1 67,2 51,8
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 305,2 337,5 316,9 351,3 307,5 136,2 121,3 120,3 117,5
PFĮ 0,0 0,0 0,0 42,9 36,0 51,8 52,0 51,7 51,9
Ne PFĮ 305,2 337,5 316,9 308,4 271,5 84,4 69,2 68,7 65,6
Valdžios 266,1 286,6 276,6 267,2 229,9 57,7 44,6 43,5 41,4
Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų 10,0 17,0 14,6 17,2 14,1 4,6 5,4 5,6 5,0
Ne finansų bendrovių 29,1 34,0 25,7 23,1 25,6 18,2 15,3 15,5 15,4
Likusio pasaulio 355,8 360,1 368,8 366,3 290,0 216,5 200,6 222,0 242,2
PFĮ 25,6 24,9 23,3 18,2 18,5 11,0 12,3 22,2 21,4
Ne PFĮ 330,2 335,2 345,5 348,0 271,6 205,5 188,3 199,8 220,8
Valdžios 299,9 304,4 314,0 314,2 262,6 196,0 180,0 187,9 207,4
Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų 25,0 25,3 26,5 27,4 2,7 2,4 1,1 2,8 4,6
Ne finansų bendrovių 5,3 5,6 5,0 6,5 6,3 7,1 7,2 9,1 8,9
Nuosavybės priemonės 26,2 27,2 29,8 27,3 27,1 27,7 28,5 28,8 22,8
Lietuvos rezidentų 23,3 21,5 23,7 21,4 22,8 23,5 24,6 24,8 19,6
PFĮ 1,4 1,2 1,2 1,1 1,4 2,7 3,0 3,0 2,4
Ne PFĮ 21,9 20,3 22,5 20,3 21,4 20,8 21,6 21,9 17,2
Ne finansų bendrovių 21,9 20,3 22,5 20,3 21,4 20,8 21,6 21,9 17,2
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 2,5 5,3 5,6 5,4 4,0 4,0 3,8 3,8 3,0
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne PFĮ 2,5 5,3 5,6 5,4 4,0 4,0 3,8 3,8 3,0
Ne finansų bendrovių 2,5 5,3 5,6 5,4 4,0 4,0 3,8 3,8 3,0
Likusio pasaulio 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2
PFĮ 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Ne PFĮ 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1
Ne finansų bendrovių 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Biržinės akcijos 26,2 27,2 29,8 27,3 27,0 27,7 28,5 28,8 22,8
Nebiržinės akcijos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Kitos nuosavybės priemonės 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investicinių fondų vienetai (akcijos) 1 673,8 1 767,0 1 844,6 1 772,2 2 105,0 2 837,2 3 097,4 3 311,8 2 786,7
Pinigų rinkos fondų (PRF) vienetai (akcijos) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,3
Ne PRF investicinių fondų vienetai (akcijos) 1 673,8 1 767,0 1 844,6 1 772,2 2 105,0 2 837,1 3 097,3 3 311,7 2 786,4
Lietuvos rezidentų 24,2 26,1 30,5 31,2 28,4 32,9 35,7 33,7 34,1
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 1 625,6 1 715,3 1 798,9 1 730,4 2 076,5 2 758,3 3 013,6 3 226,2 2 708,0
Likusio pasaulio 24,0 25,6 15,1 10,5 0,1 46,0 48,1 51,8 44,6
Akcijų fondų vienetai (akcijos) --- --- --- --- --- 2 567,5 2 737,1 2 915,4 2 385,7
Obligacijų fondų vienetai (akcijos) --- --- --- --- --- 133,9 209,8 218,1 217,1
Mišriųjų fondų vienetai (akcijos) --- --- --- --- --- 57,3 61,5 68,2 71,2
Nekilnojamojo turto fondų vienetai (akcijos) --- --- --- --- --- 44,8 49,8 70,8 71,8
Rizikos draudimo fondų vienetai (akcijos) --- --- --- --- --- 0,2 0,2 0,2 0,2
Kitų fondų vienetai (akcijos) --- --- --- --- --- 33,4 38,9 39,0 40,3
Išvestinės finansinės priemonės 0,6 0,0 0,4 0,5 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0
Lietuvos rezidentų 0,6 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,3 0,4 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0
Likęs turtas 8,0 2,2 3,5 7,9 1,9 17,8 2,9 8,9 2,0
ĮSIPAREIGOJIMAI 3 049,4 3 191,5 3 323,8 3 273,9 3 504,2 3 615,9 3 783,9 4 030,0 3 530,0
Gautos paskolos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pensiniai įsipareigojimai 3 036,9 3 183,5 3 312,0 3 222,2 3 486,4 3 587,9 3 776,6 4 023,4 3 510,9
Išvestinės finansinės priemonės 0,2 1,6 0,3 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0 0,3
Lietuvos rezidentų 0,1 1,6 0,3 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,2 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,1 0,0 0,3
Likę įsipareigojimai 12,2 6,4 11,5 51,7 17,5 28,0 6,9 6,6 18,8
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-29