Lietuvos bankas

Agreguotas Lietuvos pensijų fondų balansas pagal finansinių priemonių rūšis ir trukmes ir priešingų sandorio šalių rezidentiškumą ir sektorius. Priemonių kategorijų ir sektorių apibrėžtys pateikiamos metaduomenų dokumente.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2020 - I ketv. sorting 2020 - II ketv. sorting 2020 - III ketv. sorting 2020 - IV ketv. sorting 2021 - I ketv. sorting 2021 - II ketv. sorting 2021 - III ketv. sorting 2021 - IV ketv. sorting 2022 - I ketv.
TURTAS 3 530,0 4 002,7 4 270,3 4 675,1 5 104,8 5 449,6 5 662,2 6 140,4 6 027,8
Grynieji pinigai ir indėliai 148,7 79,9 116,6 105,5 160,2 138,3 182,2 205,9 222,8
Sutarto termino indėliai 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lietuvos rezidentų 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Indėliai be sutarto termino 148,1 79,9 116,6 105,5 160,2 138,3 182,2 205,9 222,8
Lietuvos rezidentų 146,8 79,2 115,9 105,1 159,8 138,2 182,1 205,7 222,7
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 1,4 0,8 0,7 0,4 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1
Skolos vertybiniai popieriai 569,8 622,8 630,0 648,3 673,4 722,9 736,8 758,2 729,9
Iki 1 metų 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 3,4 4,9 3,4 0,0
Nuo 1 iki 2 metų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0
Nuo 2 metų 569,8 622,8 630,0 648,3 670,0 719,5 730,5 754,8 729,9
Lietuvos rezidentų 210,1 197,3 218,4 235,8 249,9 267,8 289,8 272,8 250,7
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,2 13,7 15,3
Ne PFĮ 210,1 197,3 218,4 235,8 249,9 267,8 280,6 259,1 235,4
Valdžios 158,2 136,9 152,4 167,5 184,1 172,8 181,6 172,8 162,4
Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne finansų bendrovių 51,8 60,5 66,0 68,3 65,8 95,1 98,9 79,3 66,2
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 117,5 153,3 127,7 125,5 128,1 161,2 154,0 191,5 210,8
PFĮ 51,9 53,4 53,6 41,5 37,5 39,4 35,7 48,3 46,9
Ne PFĮ 65,6 99,8 74,1 84,0 90,7 121,8 118,3 143,2 163,8
Valdžios 41,4 75,1 43,8 52,1 56,4 73,2 71,8 79,5 104,2
Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų 5,0 5,8 9,7 9,7 12,0 17,2 15,1 15,0 13,2
Ne finansų bendrovių 15,4 15,0 16,7 18,7 18,7 28,1 28,2 45,5 43,3
Likusio pasaulio 242,2 272,2 283,9 287,0 295,4 293,9 293,0 294,0 268,4
PFĮ 21,4 22,3 24,8 25,6 25,8 25,2 10,7 10,5 10,7
Ne PFĮ 220,8 249,9 259,2 261,4 269,6 268,7 282,3 283,5 257,8
Valdžios 207,4 236,2 235,8 241,3 247,4 244,3 252,3 253,3 230,3
Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų 4,6 4,7 7,3 7,4 7,1 7,1 7,2 6,4 4,5
Ne finansų bendrovių 8,9 9,1 16,1 12,7 15,1 17,3 22,8 23,8 22,9
Nuosavybės priemonės 22,8 28,1 28,4 80,5 81,4 86,1 83,4 94,1 88,3
Lietuvos rezidentų 19,6 24,1 24,6 76,4 76,9 81,3 78,7 78,6 74,1
PFĮ 2,4 3,7 3,9 4,6 4,9 6,4 7,2 7,3 7,0
Ne PFĮ 17,2 20,4 20,7 71,9 72,1 74,9 71,6 71,4 67,1
Ne finansų bendrovių 17,2 20,4 20,7 71,9 72,1 74,9 71,6 71,4 67,1
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 3,0 3,6 3,3 3,5 3,8 4,2 4,0 14,5 13,3
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2
Ne PFĮ 3,0 3,6 3,3 3,5 3,8 4,0 3,8 14,3 13,1
Ne finansų bendrovių 3,0 3,6 3,3 3,5 3,8 4,0 3,8 14,3 13,1
Likusio pasaulio 0,2 0,4 0,5 0,6 0,7 0,6 0,6 0,9 0,9
PFĮ 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0
Ne PFĮ 0,1 0,3 0,4 0,5 0,5 0,4 0,3 0,7 0,9
Ne finansų bendrovių 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,5 0,8
Biržinės akcijos 22,8 28,1 28,4 80,5 81,4 86,1 83,4 94,1 88,3
Nebiržinės akcijos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kitos nuosavybės priemonės 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investicinių fondų vienetai (akcijos) 2 786,7 3 270,0 3 488,9 3 830,9 4 144,7 4 499,3 4 653,9 5 055,5 4 971,1
Pinigų rinkos fondų (PRF) vienetai (akcijos) 0,3 0,1 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Ne PRF investicinių fondų vienetai (akcijos) 2 786,4 3 269,9 3 488,2 3 830,6 4 144,3 4 499,0 4 653,6 5 055,2 4 970,8
Lietuvos rezidentų 34,1 29,6 31,2 36,4 44,0 44,3 48,3 50,7 70,8
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 2 708,0 3 189,0 3 401,9 3 682,5 3 879,7 4 222,8 4 370,6 4 752,1 4 668,2
Likusio pasaulio 44,6 51,4 55,8 112,0 221,0 232,2 235,0 252,7 232,1
Akcijų fondų vienetai (akcijos) 2 385,7 2 805,2 3 022,7 3 313,2 3 644,7 3 968,1 4 091,8 4 483,8 4 345,9
Obligacijų fondų vienetai (akcijos) 217,1 265,8 264,1 291,0 315,1 339,2 341,9 333,9 361,1
Mišriųjų fondų vienetai (akcijos) 71,2 87,9 90,2 101,5 47,2 51,2 52,1 51,2 49,2
Nekilnojamojo turto fondų vienetai (akcijos) 71,8 73,3 71,1 74,0 72,6 73,8 74,0 75,8 78,1
Rizikos draudimo fondų vienetai (akcijos) 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kitų fondų vienetai (akcijos) 40,3 37,7 40,2 51,0 64,7 66,7 93,9 110,5 136,5
Išvestinės finansinės priemonės 0,0 0,2 0,1 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lietuvos rezidentų 0,0 0,2 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likęs turtas 2,0 1,6 6,4 9,4 45,0 3,0 5,9 26,6 15,6
ĮSIPAREIGOJIMAI 3 530,0 4 002,7 4 270,3 4 675,1 5 104,8 5 449,6 5 662,2 6 140,4 6 027,8
Gautos paskolos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pensiniai įsipareigojimai 3 510,9 3 989,3 4 240,4 4 663,6 5 067,5 5 437,0 5 629,2 6 132,2 5 989,9
Išvestinės finansinės priemonės 0,3 0,2 0,3 0,0 0,6 0,4 0,7 0,1 0,2
Lietuvos rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,7 0,1 0,2
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,3 0,2 0,2 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0
Likę įsipareigojimai 18,8 13,2 29,6 11,5 36,6 12,2 32,2 8,0 37,7
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-29