Lietuvos bankas

Agreguotas Lietuvos pensijų fondų balansas pagal finansinių priemonių rūšis ir trukmes ir priešingų sandorio šalių rezidentiškumą ir sektorius. Priemonių kategorijų ir sektorių apibrėžtys pateikiamos metaduomenų dokumente.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2020 - IV ketv. sorting 2021 - I ketv. sorting 2021 - II ketv. sorting 2021 - III ketv. sorting 2021 - IV ketv. sorting 2022 - I ketv. sorting 2022 - II ketv. sorting 2022 - III ketv. sorting 2022 - IV ketv.
TURTAS 4 675,1 5 104,8 5 449,6 5 662,2 6 140,4 6 027,8 5 584,1 5 718,3 5 853,6
Grynieji pinigai ir indėliai 105,5 160,2 138,3 182,2 205,9 222,8 145,3 169,8 179,0
Sutarto termino indėliai 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lietuvos rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Indėliai be sutarto termino 105,5 160,2 138,3 182,2 205,9 222,8 145,3 169,8 179,0
Lietuvos rezidentų 105,1 159,8 138,2 182,1 205,7 222,7 145,3 167,7 165,2
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,4 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 2,1 13,8
Skolos vertybiniai popieriai 648,3 673,4 722,9 736,8 758,2 729,9 816,0 858,9 979,4
Iki 1 metų 0,0 3,4 3,4 4,9 3,4 0,0 0,0 3,7 5,9
Nuo 1 iki 2 metų 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 13,9 14,0
Nuo 2 metų 648,3 670,0 719,5 730,5 754,8 729,9 816,0 841,3 959,5
Lietuvos rezidentų 235,8 249,9 267,8 289,8 272,8 250,7 258,8 292,9 369,7
PFĮ 0,0 0,0 0,0 9,2 13,7 15,3 14,7 14,3 31,9
Ne PFĮ 235,8 249,9 267,8 280,6 259,1 235,4 244,1 278,6 337,9
Valdžios 167,5 184,1 172,8 181,6 172,8 162,4 164,0 188,0 231,2
Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 6,3
Ne finansų bendrovių 68,3 65,8 95,1 98,9 79,3 66,2 73,3 80,0 86,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 125,5 128,1 161,2 154,0 191,5 210,8 329,1 348,7 370,3
PFĮ 41,5 37,5 39,4 35,7 48,3 46,9 48,6 62,6 68,4
Ne PFĮ 84,0 90,7 121,8 118,3 143,2 163,8 280,5 286,0 301,8
Valdžios 52,1 56,4 73,2 71,8 79,5 104,2 227,9 233,6 229,5
Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų 9,7 12,0 17,2 15,1 15,0 13,2 13,2 13,8 33,8
Ne finansų bendrovių 18,7 18,7 28,1 28,2 45,5 43,3 36,3 35,4 35,4
Likusio pasaulio 287,0 295,4 293,9 293,0 294,0 268,4 228,0 217,4 239,4
PFĮ 25,6 25,8 25,2 10,7 10,5 10,7 8,3 8,8 7,9
Ne PFĮ 261,4 269,6 268,7 282,3 283,5 257,8 219,7 208,6 231,4
Valdžios 241,3 247,4 244,3 252,3 253,3 230,3 193,2 182,3 208,1
Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų 7,4 7,1 7,1 7,2 6,4 4,5 5,0 4,9 4,5
Ne finansų bendrovių 12,7 15,1 17,3 22,8 23,8 22,9 21,5 21,4 18,8
Nuosavybės priemonės 80,5 81,4 86,1 83,4 94,1 88,3 90,1 93,0 95,5
Lietuvos rezidentų 76,4 76,9 81,3 78,7 78,6 74,1 76,0 78,5 80,3
PFĮ 4,6 4,9 6,4 7,2 7,3 7,0 7,0 6,8 8,7
Ne PFĮ 71,9 72,1 74,9 71,6 71,4 67,1 69,0 71,7 71,6
Ne finansų bendrovių 71,9 72,1 74,9 71,6 71,4 67,1 69,0 71,7 71,6
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 3,5 3,8 4,2 4,0 14,5 13,3 13,2 13,8 14,4
PFĮ 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Ne PFĮ 3,5 3,8 4,0 3,8 14,3 13,1 13,0 13,6 14,2
Ne finansų bendrovių 3,5 3,8 4,0 3,8 14,3 13,1 13,0 13,6 14,2
Likusio pasaulio 0,6 0,7 0,6 0,6 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8
PFĮ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne PFĮ 0,5 0,5 0,4 0,3 0,7 0,9 0,9 0,8 0,8
Ne finansų bendrovių 0,2 0,3 0,3 0,3 0,5 0,8 0,7 0,6 0,6
Biržinės akcijos 80,5 81,4 86,1 83,4 94,1 88,3 90,1 93,0 95,5
Nebiržinės akcijos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kitos nuosavybės priemonės 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investicinių fondų vienetai (akcijos) 3 830,9 4 144,7 4 499,3 4 653,9 5 055,5 4 971,1 4 527,1 4 588,4 4 597,1
Pinigų rinkos fondų (PRF) vienetai (akcijos) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 7,1 7,6 3,1
Ne PRF investicinių fondų vienetai (akcijos) 3 830,6 4 144,3 4 499,0 4 653,6 5 055,2 4 970,8 4 520,0 4 580,8 4 594,0
Lietuvos rezidentų 36,4 44,0 44,3 48,3 50,7 70,8 73,1 74,9 77,9
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 3 682,5 3 879,7 4 222,8 4 370,6 4 752,1 4 668,2 4 248,8 4 315,8 4 316,3
Likusio pasaulio 112,0 221,0 232,2 235,0 252,7 232,1 205,3 197,6 203,0
Akcijų fondų vienetai (akcijos) 3 313,2 3 644,7 3 968,1 4 091,8 4 483,8 4 345,9 3 971,3 4 081,2 4 080,8
Obligacijų fondų vienetai (akcijos) 291,0 315,1 339,2 341,9 333,9 361,1 288,8 250,2 260,2
Mišriųjų fondų vienetai (akcijos) 101,5 47,2 51,2 52,1 51,2 49,2 34,1 10,5 10,4
Nekilnojamojo turto fondų vienetai (akcijos) 74,0 72,6 73,8 74,0 75,8 78,1 76,6 79,8 80,1
Rizikos draudimo fondų vienetai (akcijos) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kitų fondų vienetai (akcijos) 51,0 64,7 66,7 93,9 110,5 136,5 149,2 159,1 162,5
Išvestinės finansinės priemonės 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Lietuvos rezidentų 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likęs turtas 9,4 45,0 3,0 5,9 26,6 15,6 5,5 8,2 2,4
ĮSIPAREIGOJIMAI 4 675,1 5 104,8 5 449,6 5 662,2 6 140,4 6 027,8 5 584,1 5 718,3 5 853,6
Gautos paskolos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pensiniai įsipareigojimai 4 663,6 5 067,5 5 437,0 5 629,2 6 132,2 5 989,9 5 576,2 5 691,9 5 842,8
Išvestinės finansinės priemonės 0,0 0,6 0,4 0,7 0,1 0,2 0,2 1,2 0,0
Lietuvos rezidentų 0,0 0,4 0,4 0,7 0,1 0,2 0,2 0,5 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0
Likę įsipareigojimai 11,5 36,6 12,2 32,2 8,0 37,7 7,6 25,3 10,7
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-29