Lietuvos bankas

Agreguotas Lietuvos pensijų fondų balansas pagal finansinių priemonių rūšis ir trukmes ir priešingų sandorio šalių rezidentiškumą ir sektorius. Priemonių kategorijų ir sektorių apibrėžtys pateikiamos metaduomenų dokumente.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2022 - I ketv. sorting 2022 - II ketv. sorting 2022 - III ketv. sorting 2022 - IV ketv. sorting 2023 - I ketv. sorting 2023 - II ketv. sorting 2023 - III ketv. sorting 2023 - IV ketv. sorting 2024 - I ketv.
TURTAS 6 027,8 5 584,1 5 718,3 5 854,1 6 278,8 6 743,9 6 876,1 7 430,5 8 154,9
Grynieji pinigai ir indėliai 222,8 145,3 169,8 179,0 149,6 129,5 112,7 214,5 139,5
Sutarto termino indėliai 0,0 0,0 0,0 0,0 7,9 7,5 28,7 120,7 69,8
Lietuvos rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 7,9 7,5 28,7 120,7 69,8
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Indėliai be sutarto termino 222,8 145,3 169,8 179,0 141,7 122,0 84,0 93,8 69,7
Lietuvos rezidentų 222,7 145,3 167,7 165,2 138,0 118,3 80,4 90,4 66,2
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,1 0,0 2,1 13,8 3,7 3,7 3,6 3,5 3,6
Skolos vertybiniai popieriai 729,9 816,0 858,9 979,4 1 072,5 1 134,7 1 194,6 1 213,4 1 263,3
Iki 1 metų 0,0 0,0 3,7 5,9 25,5 32,8 84,0 81,3 113,5
Nuo 1 iki 2 metų 0,0 0,0 13,9 14,0 7,0 2,5 0,0 6,2 0,0
Nuo 2 metų 729,9 816,0 841,3 959,5 1 040,1 1 099,3 1 110,6 1 125,9 1 149,8
Lietuvos rezidentų 250,7 258,8 292,9 369,7 387,7 433,8 436,4 509,5 542,5
PFĮ 15,3 14,7 14,3 31,9 32,2 47,3 48,1 55,4 57,1
Ne PFĮ 235,4 244,1 278,6 337,9 355,5 386,5 388,3 454,0 485,4
Valdžios 162,4 164,0 188,0 231,2 241,1 263,0 263,4 314,2 337,0
Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų 0,0 0,0 4,2 6,3 10,5 10,4 10,4 10,2 10,0
Ne finansų bendrovių 66,2 73,3 80,0 86,0 88,9 98,1 95,2 110,2 113,9
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 210,8 329,1 348,7 370,3 474,4 487,9 546,5 489,2 513,9
PFĮ 46,9 48,6 62,6 68,4 78,2 82,2 81,8 63,9 58,2
Ne PFĮ 163,8 280,5 286,0 301,8 396,2 405,6 464,7 425,3 455,7
Valdžios 104,2 227,9 233,6 229,5 311,0 329,3 389,9 350,4 380,3
Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų 13,2 13,2 13,8 33,8 35,1 34,9 35,0 34,5 37,9
Ne finansų bendrovių 43,3 36,3 35,4 35,4 47,1 41,5 39,8 40,4 37,5
Likusio pasaulio 268,4 228,0 217,4 239,4 210,4 213,0 211,7 214,7 206,9
PFĮ 10,7 8,3 8,8 7,9 11,2 16,6 17,7 14,3 19,8
Ne PFĮ 257,8 219,7 208,6 231,4 199,2 196,4 193,9 200,4 187,1
Valdžios 230,3 193,2 182,3 208,1 173,3 171,8 167,9 175,9 162,5
Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų 4,5 5,0 4,9 4,5 4,6 1,7 3,5 6,7 7,7
Ne finansų bendrovių 22,9 21,5 21,4 18,8 21,3 23,0 22,6 17,8 14,3
Nuosavybės priemonės 88,3 90,1 93,0 95,5 100,8 97,4 96,1 90,4 88,6
Lietuvos rezidentų 74,1 76,0 78,5 80,3 85,4 82,0 82,3 77,6 76,3
PFĮ 7,0 7,0 6,8 8,7 8,7 8,0 9,0 10,0 10,2
Ne PFĮ 67,1 69,0 71,7 71,6 76,7 74,0 73,3 67,7 66,2
Ne finansų bendrovių 67,1 69,0 71,7 71,6 76,7 74,0 73,3 67,7 66,2
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 13,3 13,2 13,8 14,4 14,5 14,4 12,7 11,6 11,0
PFĮ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4
Ne PFĮ 13,1 13,0 13,6 14,2 14,2 14,1 12,4 11,3 10,6
Ne finansų bendrovių 13,1 13,0 13,6 14,2 14,2 14,1 12,4 11,3 10,2
Likusio pasaulio 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 1,1 1,1 1,2 1,3
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne PFĮ 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 1,1 1,1 1,2 1,3
Ne finansų bendrovių 0,8 0,7 0,6 0,6 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0
Biržinės akcijos 88,3 90,1 93,0 95,5 100,8 97,4 96,1 90,4 88,6
Nebiržinės akcijos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kitos nuosavybės priemonės 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investicinių fondų vienetai (akcijos) 4 971,1 4 527,1 4 588,4 4 597,1 4 942,6 5 377,0 5 459,9 5 889,6 6 635,3
Pinigų rinkos fondų (PRF) vienetai (akcijos) 0,3 7,1 7,6 3,1 0,0 0,0 10,0 12,3 10,2
Ne PRF investicinių fondų vienetai (akcijos) 4 970,8 4 520,0 4 580,8 4 594,0 4 942,6 5 377,0 5 449,9 5 877,4 6 625,1
Lietuvos rezidentų 70,8 73,1 74,9 77,9 106,1 107,2 111,3 125,3 137,6
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 4 668,2 4 248,8 4 315,8 4 316,3 4 623,0 5 092,5 5 175,1 5 642,3 6 364,9
Likusio pasaulio 232,1 205,3 197,6 203,0 213,5 177,3 173,5 122,1 132,9
Akcijų fondų vienetai (akcijos) 4 345,9 3 971,3 4 081,2 4 080,8 4 366,7 4 768,4 4 801,5 5 170,4 5 740,9
Obligacijų fondų vienetai (akcijos) 361,1 288,8 250,2 260,2 275,8 289,6 307,5 336,6 479,9
Mišriųjų fondų vienetai (akcijos) 49,2 34,1 10,5 10,4 10,5 8,8 9,0 8,6 11,2
Nekilnojamojo turto fondų vienetai (akcijos) 78,1 76,6 79,8 80,1 93,0 89,1 96,5 101,3 101,5
Rizikos draudimo fondų vienetai (akcijos) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kitų fondų vienetai (akcijos) 136,5 149,2 159,1 162,5 196,6 221,2 235,4 260,5 291,6
Išvestinės finansinės priemonės 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 0,0 0,2 0,0
Lietuvos rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 0,0 0,2 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likęs turtas 15,6 5,5 8,2 2,9 13,1 5,2 12,8 22,3 28,2
ĮSIPAREIGOJIMAI 6 027,8 5 584,1 5 718,3 5 854,1 6 278,8 6 743,9 6 876,1 7 430,5 8 154,9
Gautos paskolos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pensiniai įsipareigojimai 5 989,9 5 576,2 5 691,9 5 843,4 6 240,1 6 713,1 6 862,9 7 420,3 8 128,3
Išvestinės finansinės priemonės 0,2 0,2 1,2 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,1
Lietuvos rezidentų 0,2 0,2 0,5 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,1
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likę įsipareigojimai 37,7 7,6 25,3 10,7 38,7 30,8 12,9 10,2 26,5
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-29