Lietuvos bankas

Agreguotas Lietuvos pensijų fondų balansas pagal finansinių priemonių rūšis ir trukmes ir priešingų sandorio šalių rezidentiškumą ir sektorius. Priemonių kategorijų ir sektorių apibrėžtys pateikiamos metaduomenų dokumente.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2017 - II ketv. 2017 - III ketv. 2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv.
TURTAS 2 768,2 2 879,2 3 013,7 3 049,4 3 191,5 3 323,8 3 273,9 3 504,2 3 615,9
Grynieji pinigai ir indėliai 139,1 147,4 147,6 185,0 153,2 184,7 236,2 324,8 98,0
Sutarto termino indėliai 16,4 13,2 13,3 15,8 12,5 7,5 14,2 13,0 13,6
Lietuvos rezidentų 16,4 13,2 13,3 15,8 12,5 7,5 14,2 13,0 13,6
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Indėliai be sutarto termino 122,7 134,2 134,3 169,2 140,7 177,2 222,0 311,8 84,4
Lietuvos rezidentų 119,7 133,2 134,0 168,3 140,0 176,6 221,7 310,7 84,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 3,0 1,0 0,3 0,8 0,8 0,6 0,4 1,0 0,4
Skolos vertybiniai popieriai 1 100,5 1 096,9 1 143,1 1 155,9 1 241,8 1 260,9 1 229,8 1 045,5 635,1
Iki 1 metų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nuo 1 iki 2 metų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nuo 2 metų 1 100,5 1 096,9 1 143,1 1 155,9 1 241,8 1 260,9 1 229,8 1 045,5 635,1
Lietuvos rezidentų 468,9 492,6 514,4 494,9 544,2 575,2 512,3 447,9 282,4
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne PFĮ 468,9 492,6 514,4 494,9 544,2 575,2 512,3 447,9 282,4
Valdžios 468,9 483,7 505,3 485,8 535,1 533,0 464,4 399,2 216,8
Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne finansų bendrovių 0,0 8,9 9,1 9,2 9,1 42,3 48,0 48,8 65,6
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 296,2 268,7 267,0 305,2 337,5 316,9 351,3 307,5 136,2
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,9 36,0 51,8
Ne PFĮ 296,2 268,7 267,0 305,2 337,5 316,9 308,4 271,5 84,4
Valdžios 255,4 226,2 227,3 266,1 286,6 276,6 267,2 229,9 57,7
Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų 8,7 10,3 12,7 10,0 17,0 14,6 17,2 14,1 4,6
Ne finansų bendrovių 32,1 32,2 27,0 29,1 34,0 25,7 23,1 25,6 18,2
Likusio pasaulio 335,4 335,7 361,7 355,8 360,1 368,8 366,3 290,0 216,5
PFĮ 16,2 24,0 23,9 25,6 24,9 23,3 18,2 18,5 11,0
Ne PFĮ 319,2 311,7 337,9 330,2 335,2 345,5 348,0 271,6 205,5
Valdžios 291,2 283,8 307,6 299,9 304,4 314,0 314,2 262,6 196,0
Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų 25,3 25,3 26,7 25,0 25,3 26,5 27,4 2,7 2,4
Ne finansų bendrovių 2,6 2,6 3,6 5,3 5,6 5,0 6,5 6,3 7,1
Nuosavybės priemonės 15,1 16,2 21,3 26,2 27,2 29,8 27,3 27,1 27,7
Lietuvos rezidentų 12,2 13,2 18,4 23,3 21,5 23,7 21,4 22,8 23,5
PFĮ 1,2 1,4 1,3 1,4 1,2 1,2 1,1 1,4 2,7
Ne PFĮ 11,0 11,8 17,1 21,9 20,3 22,5 20,3 21,4 20,8
Ne finansų bendrovių 11,0 11,8 17,1 21,9 20,3 22,5 20,3 21,4 20,8
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 2,4 2,5 2,5 2,5 5,3 5,6 5,4 4,0 4,0
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne PFĮ 2,4 2,5 2,5 2,5 5,3 5,6 5,4 4,0 4,0
Ne finansų bendrovių 2,4 2,5 2,5 2,5 5,3 5,6 5,4 4,0 4,0
Likusio pasaulio 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,2
PFĮ 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1
Ne PFĮ 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1
Ne finansų bendrovių 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1
Biržinės akcijos 15,1 16,2 21,3 26,2 27,2 29,8 27,3 27,0 27,7
Nebiržinės akcijos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
Kitos nuosavybės priemonės 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investicinių fondų vienetai (akcijos) 1 506,6 1 615,2 1 700,2 1 673,8 1 767,0 1 844,6 1 772,2 2 105,0 2 837,2
Pinigų rinkos fondų (PRF) vienetai (akcijos) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Ne PRF investicinių fondų vienetai (akcijos) 1 506,6 1 615,2 1 700,2 1 673,8 1 767,0 1 844,6 1 772,2 2 105,0 2 837,1
Lietuvos rezidentų 19,9 21,4 21,8 24,2 26,1 30,5 31,2 28,4 32,9
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 1 470,0 1 574,6 1 653,3 1 625,6 1 715,3 1 798,9 1 730,4 2 076,5 2 758,3
Likusio pasaulio 16,7 19,2 25,1 24,0 25,6 15,1 10,5 0,1 46,0
Išvestinės finansinės priemonės 3,6 1,1 0,5 0,6 0,0 0,4 0,5 0,0 0,2
Lietuvos rezidentų 3,2 1,1 0,2 0,6 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,4 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,4 0,0 0,1
Likęs turtas 3,3 2,4 1,0 8,0 2,2 3,5 7,9 1,9 17,8
ĮSIPAREIGOJIMAI 2 768,2 2 879,2 3 013,7 3 049,4 3 191,5 3 323,8 3 273,9 3 504,2 3 615,9
Gautos paskolos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pensiniai įsipareigojimai 2 761,5 2 869,4 3 007,7 3 036,9 3 183,5 3 312,0 3 222,2 3 486,4 3 587,9
Išvestinės finansinės priemonės 1,0 0,4 0,0 0,2 1,6 0,3 0,0 0,4 0,0
Lietuvos rezidentų 1,0 0,0 0,0 0,1 1,6 0,3 0,0 0,1 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,0 0,3 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0
Likę įsipareigojimai 5,7 9,4 6,1 12,2 6,4 11,5 51,7 17,5 28,0
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-05