Lietuvos bankas

Agreguotas Lietuvos pensijų fondų balansas pagal finansinių priemonių rūšis ir trukmes ir priešingų sandorio šalių rezidentiškumą ir sektorius. Priemonių kategorijų ir sektorių apibrėžtys pateikiamos metaduomenų dokumente.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2016 - IV ketv. 2017 - I ketv. 2017 - II ketv. 2017 - III ketv. 2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv.
TURTAS 2 576,0 2 709,2 2 768,2 2 879,2 3 013,7 3 049,4 3 191,5 3 323,8 3 273,9
Grynieji pinigai ir indėliai 232,6 106,5 139,1 147,4 147,6 185,0 153,2 184,7 236,2
Sutarto termino indėliai 24,0 17,0 16,4 13,2 13,3 15,8 12,5 7,5 14,2
Lietuvos rezidentų 24,0 17,0 16,4 13,2 13,3 15,8 12,5 7,5 14,2
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Indėliai be sutarto termino 208,7 89,5 122,7 134,2 134,3 169,2 140,7 177,2 222,0
Lietuvos rezidentų 206,9 86,4 119,7 133,2 134,0 168,3 140,0 176,6 221,7
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 1,7 2,2 3,0 1,0 0,3 0,8 0,8 0,6 0,4
Skolos vertybiniai popieriai 957,9 1 098,6 1 100,5 1 096,9 1 143,1 1 155,9 1 241,8 1 260,9 1 229,8
Iki 1 metų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nuo 1 iki 2 metų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nuo 2 metų 957,9 1 098,6 1 100,5 1 096,9 1 143,1 1 155,9 1 241,8 1 260,9 1 229,8
Lietuvos rezidentų 388,8 467,6 468,9 492,6 514,4 494,9 544,2 575,2 512,3
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne PFĮ 388,8 467,6 468,9 492,6 514,4 494,9 544,2 575,2 512,3
Valdžios 388,8 467,6 468,9 483,7 505,3 485,8 535,1 533,0 464,4
Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne finansų bendrovių 0,0 0,0 0,0 8,9 9,1 9,2 9,1 42,3 48,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 309,3 310,9 296,2 268,7 267,0 305,2 337,5 316,9 351,3
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,9
Ne PFĮ 309,3 310,9 296,2 268,7 267,0 305,2 337,5 316,9 308,4
Valdžios 268,0 270,7 255,4 226,2 227,3 266,1 286,6 276,6 267,2
Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų 11,5 10,4 8,7 10,3 12,7 10,0 17,0 14,6 17,2
Ne finansų bendrovių 29,8 29,8 32,1 32,2 27,0 29,1 34,0 25,7 23,1
Likusio pasaulio 259,9 320,1 335,4 335,7 361,7 355,8 360,1 368,8 366,3
PFĮ 1,4 16,3 16,2 24,0 23,9 25,6 24,9 23,3 18,2
Ne PFĮ 258,4 303,8 319,2 311,7 337,9 330,2 335,2 345,5 348,0
Valdžios 237,8 275,0 291,2 283,8 307,6 299,9 304,4 314,0 314,2
Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų 11,7 26,1 25,3 25,3 26,7 25,0 25,3 26,5 27,4
Ne finansų bendrovių 9,0 2,6 2,6 2,6 3,6 5,3 5,6 5,0 6,5
Nuosavybės priemonės 11,9 13,8 15,1 16,2 21,3 26,2 27,2 29,8 27,3
Lietuvos rezidentų 9,0 10,7 12,2 13,2 18,4 23,3 21,5 23,7 21,4
PFĮ 0,9 1,1 1,2 1,4 1,3 1,4 1,2 1,2 1,1
Ne PFĮ 8,1 9,7 11,0 11,8 17,1 21,9 20,3 22,5 20,3
Ne finansų bendrovių 8,1 9,7 11,0 11,8 17,1 21,9 20,3 22,5 20,3
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 2,4 2,6 2,4 2,5 2,5 2,5 5,3 5,6 5,4
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne PFĮ 2,4 2,6 2,4 2,5 2,5 2,5 5,3 5,6 5,4
Ne finansų bendrovių 2,4 2,6 2,4 2,5 2,5 2,5 5,3 5,6 5,4
Likusio pasaulio 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4
PFĮ 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1
Ne PFĮ 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3
Ne finansų bendrovių 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3
Biržinės akcijos 11,9 13,8 15,1 16,2 21,3 26,2 27,2 29,8 27,3
Nebiržinės akcijos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kitos nuosavybės priemonės 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investicinių fondų vienetai (akcijos) 1 371,8 1 479,6 1 506,6 1 615,2 1 700,2 1 673,8 1 767,0 1 844,6 1 772,2
Pinigų rinkos fondų (PRF) vienetai (akcijos) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne PRF investicinių fondų vienetai (akcijos) 1 371,8 1 479,6 1 506,6 1 615,2 1 700,2 1 673,8 1 767,0 1 844,6 1 772,2
Lietuvos rezidentų 16,9 17,8 19,9 21,4 21,8 24,2 26,1 30,5 31,2
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 1 339,7 1 447,8 1 470,0 1 574,6 1 653,3 1 625,6 1 715,3 1 798,9 1 730,4
Likusio pasaulio 15,2 14,0 16,7 19,2 25,1 24,0 25,6 15,1 10,5
Išvestinės finansinės priemonės 0,0 1,5 3,6 1,1 0,5 0,6 0,0 0,4 0,5
Lietuvos rezidentų 0,0 1,0 3,2 1,1 0,2 0,6 0,0 0,1 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,0 0,5 0,4 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,4
Likęs turtas 1,8 9,3 3,3 2,4 1,0 8,0 2,2 3,5 7,9
ĮSIPAREIGOJIMAI 2 576,0 2 709,2 2 768,2 2 879,2 3 013,7 3 049,4 3 191,5 3 323,8 3 273,9
Gautos paskolos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pensiniai įsipareigojimai 2 566,7 2 703,6 2 761,5 2 869,4 3 007,7 3 036,9 3 183,5 3 312,0 3 222,2
Išvestinės finansinės priemonės 3,4 0,4 1,0 0,4 0,0 0,2 1,6 0,3 0,0
Lietuvos rezidentų 3,3 0,1 1,0 0,0 0,0 0,1 1,6 0,3 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,1 0,3 0,0 0,3 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
Likę įsipareigojimai 6,0 5,3 5,7 9,4 6,1 12,2 6,4 11,5 51,7
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-05