Lietuvos bankas

Agreguotas Lietuvos pensijų fondų balansas pagal finansinių priemonių rūšis ir trukmes ir priešingų sandorio šalių rezidentiškumą ir sektorius. Priemonių kategorijų ir sektorių apibrėžtys pateikiamos metaduomenų dokumente.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv. 2019 - III ketv. 2019 - IV ketv. 2020 - I ketv. 2020 - II ketv. 2020 - III ketv.
TURTAS 3 323,8 3 273,9 3 504,2 3 615,9 3 783,9 4 030,0 3 530,0 4 002,7 4 270,3
Grynieji pinigai ir indėliai 184,7 236,2 324,8 98,0 83,4 88,7 148,7 79,9 116,6
Sutarto termino indėliai 7,5 14,2 13,0 13,6 0,6 0,6 0,6 0,0 0,0
Lietuvos rezidentų 7,5 14,2 13,0 13,6 0,6 0,6 0,6 0,0 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Indėliai be sutarto termino 177,2 222,0 311,8 84,4 82,8 88,1 148,1 79,9 116,6
Lietuvos rezidentų 176,6 221,7 310,7 84,0 82,3 87,6 146,8 79,2 115,9
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,6 0,4 1,0 0,4 0,5 0,5 1,4 0,8 0,7
Skolos vertybiniai popieriai 1 260,9 1 229,8 1 045,5 635,1 571,6 591,7 569,8 622,8 630,0
Iki 1 metų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nuo 1 iki 2 metų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nuo 2 metų 1 260,9 1 229,8 1 045,5 635,1 571,6 591,7 569,8 622,8 630,0
Lietuvos rezidentų 575,2 512,3 447,9 282,4 249,8 249,3 210,1 197,3 218,4
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne PFĮ 575,2 512,3 447,9 282,4 249,8 249,3 210,1 197,3 218,4
Valdžios 533,0 464,4 399,2 216,8 182,7 182,2 158,2 136,9 152,4
Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne finansų bendrovių 42,3 48,0 48,8 65,6 67,1 67,2 51,8 60,5 66,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 316,9 351,3 307,5 136,2 121,3 120,3 117,5 153,3 127,7
PFĮ 0,0 42,9 36,0 51,8 52,0 51,7 51,9 53,4 53,6
Ne PFĮ 316,9 308,4 271,5 84,4 69,2 68,7 65,6 99,8 74,1
Valdžios 276,6 267,2 229,9 57,7 44,6 43,5 41,4 75,1 43,8
Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų 14,6 17,2 14,1 4,6 5,4 5,6 5,0 5,8 9,7
Ne finansų bendrovių 25,7 23,1 25,6 18,2 15,3 15,5 15,4 15,0 16,7
Likusio pasaulio 368,8 366,3 290,0 216,5 200,6 222,0 242,2 272,2 283,9
PFĮ 23,3 18,2 18,5 11,0 12,3 22,2 21,4 22,3 24,8
Ne PFĮ 345,5 348,0 271,6 205,5 188,3 199,8 220,8 249,9 259,2
Valdžios 314,0 314,2 262,6 196,0 180,0 187,9 207,4 236,2 235,8
Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų 26,5 27,4 2,7 2,4 1,1 2,8 4,6 4,7 7,3
Ne finansų bendrovių 5,0 6,5 6,3 7,1 7,2 9,1 8,9 9,1 16,1
Nuosavybės priemonės 29,8 27,3 27,1 27,7 28,5 28,8 22,8 28,1 28,4
Lietuvos rezidentų 23,7 21,4 22,8 23,5 24,6 24,8 19,6 24,1 24,6
PFĮ 1,2 1,1 1,4 2,7 3,0 3,0 2,4 3,7 3,9
Ne PFĮ 22,5 20,3 21,4 20,8 21,6 21,9 17,2 20,4 20,7
Ne finansų bendrovių 22,5 20,3 21,4 20,8 21,6 21,9 17,2 20,4 20,7
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 5,6 5,4 4,0 4,0 3,8 3,8 3,0 3,6 3,3
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne PFĮ 5,6 5,4 4,0 4,0 3,8 3,8 3,0 3,6 3,3
Ne finansų bendrovių 5,6 5,4 4,0 4,0 3,8 3,8 3,0 3,6 3,3
Likusio pasaulio 0,5 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,5
PFĮ 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Ne PFĮ 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4
Ne finansų bendrovių 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2
Biržinės akcijos 29,8 27,3 27,0 27,7 28,5 28,8 22,8 28,1 28,4
Nebiržinės akcijos 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kitos nuosavybės priemonės 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investicinių fondų vienetai (akcijos) 1 844,6 1 772,2 2 105,0 2 837,2 3 097,4 3 311,8 2 786,7 3 270,0 3 488,9
Pinigų rinkos fondų (PRF) vienetai (akcijos) 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,6
Ne PRF investicinių fondų vienetai (akcijos) 1 844,6 1 772,2 2 105,0 2 837,1 3 097,3 3 311,7 2 786,4 3 269,9 3 488,2
Lietuvos rezidentų 30,5 31,2 28,4 32,9 35,7 33,7 34,1 29,6 31,2
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 1 798,9 1 730,4 2 076,5 2 758,3 3 013,6 3 226,2 2 708,0 3 189,0 3 401,9
Likusio pasaulio 15,1 10,5 0,1 46,0 48,1 51,8 44,6 51,4 55,8
Akcijų fondų vienetai (akcijos) --- --- --- 2 567,5 2 737,1 2 915,4 2 385,7 2 805,2 3 022,7
Obligacijų fondų vienetai (akcijos) --- --- --- 133,9 209,8 218,1 217,1 265,8 264,1
Mišriųjų fondų vienetai (akcijos) --- --- --- 57,3 61,5 68,2 71,2 87,9 90,2
Nekilnojamojo turto fondų vienetai (akcijos) --- --- --- 44,8 49,8 70,8 71,8 73,3 71,1
Rizikos draudimo fondų vienetai (akcijos) --- --- --- 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0
Kitų fondų vienetai (akcijos) --- --- --- 33,4 38,9 39,0 40,3 37,7 40,2
Išvestinės finansinės priemonės 0,4 0,5 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,2 0,1
Lietuvos rezidentų 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,3 0,4 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Likęs turtas 3,5 7,9 1,9 17,8 2,9 8,9 2,0 1,6 6,4
ĮSIPAREIGOJIMAI 3 323,8 3 273,9 3 504,2 3 615,9 3 783,9 4 030,0 3 530,0 4 002,7 4 270,3
Gautos paskolos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pensiniai įsipareigojimai 3 312,0 3 222,2 3 486,4 3 587,9 3 776,6 4 023,4 3 510,9 3 989,3 4 240,4
Išvestinės finansinės priemonės 0,3 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0 0,3 0,2 0,3
Lietuvos rezidentų 0,3 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,3 0,0 0,1 0,0 0,3 0,2 0,2
Likę įsipareigojimai 11,5 51,7 17,5 28,0 6,9 6,6 18,8 13,2 29,6
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-29