Lietuvos bankas

Agreguotas draudimo bendrovių balansas sudaromas iš Lietuvos draudimo įmonių, neįskaitant kitose valstybėse įsteigtų jų filialų, ir Lietuvoje įsteigtų kitų valstybių draudimo įmonių filialų duomenų. Statistinė informacija parengta vadovaujantis Europos Centrinio Banko 2014 m. lapkričio 28 d. reglamento (ES) Nr. 1374/2014 dėl draudimo bendrovėms taikomų statistinės atskaitomybės reikalavimų (ECB/2014/50) ir 2015 m. gruodžio 4 d. gairių, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2014/15 dėl pinigų ir finansų statistikos (ECB/2015/44), reikalavimais. Priemonių kategorijų ir skolos vertybinių popierių emitentų apibrėžtys pateikiamos metaduomenų dokumente.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2022 - I ketv. sorting 2022 - II ketv. sorting 2022 - III ketv. sorting 2022 - IV ketv. sorting 2023 - I ketv. sorting 2023 - II ketv. sorting 2023 - III ketv. sorting 2023 - IV ketv. sorting 2024 - I ketv.
TURTAS 1 117,3 1 110,0 1 122,1 1 168,4 1 148,9 1 189,0 1 232,5 1 254,6 1 281,0
Grynieji pinigai ir indėliai 46,2 56,3 55,5 53,8 58,8 45,0 44,9 45,9 52,3
iš jų pervedamųjų indėlių 46,2 56,3 55,5 53,7 51,1 37,0 35,5 31,3 36,0
Lietuvos rezidentų 44,1 54,4 54,7 52,7 50,3 39,9 40,3 36,2 40,9
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 1,0 0,8 0,8 1,0 8,5 5,1 4,6 9,7 11,4
Likusio pasaulio 1,1 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Skolos vertybiniai popieriai 722,0 702,9 738,4 768,0 789,5 825,6 839,8 803,2 828,1
Lietuvos rezidentų 188,7 176,2 167,0 166,6 164,2 167,1 147,8 166,2 194,1
Iki 1 metų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nuo 1 iki 2 metų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nuo 2 metų 188,7 176,2 167,0 166,6 164,2 167,1 147,8 166,2 194,1
PFĮ 2,3 2,1 2,0 2,3 2,4 2,4 2,5 2,8 2,7
Valdžios 179,0 167,2 158,6 157,9 155,2 158,1 139,6 157,7 185,6
Finansų bendrovių, išskyrus PFĮ ir draudimo bendroves 0,0 0,0 2,6 2,5 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6
Draudimo bendrovių 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne finansų bendrovių 7,4 6,9 3,8 3,9 4,0 4,0 3,0 3,2 3,2
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 304,7 312,4 341,7 361,9 380,1 400,0 423,1 438,1 420,6
Iki 1 metų 0,0 0,0 10,9 18,4 21,1 30,3 50,5 59,7 25,9
Nuo 1 iki 2 metų 0,0 0,0 4,0 7,1 7,1 0,0 0,0 0,0 0,5
Nuo 2 metų 304,7 312,4 326,8 336,4 351,9 369,7 372,6 378,4 394,2
PFĮ 114,1 109,9 110,0 113,2 108,6 105,5 104,6 98,9 105,7
Valdžios 79,5 96,8 112,2 118,3 138,7 159,0 163,6 173,2 181,0
Finansų bendrovių, išskyrus PFĮ ir draudimo bendroves 46,5 47,8 48,6 48,9 49,9 51,3 52,8 55,4 53,9
Draudimo bendrovių 4,1 3,9 3,8 3,9 3,8 3,9 2,8 2,4 2,3
Ne finansų bendrovių 60,6 54,0 52,2 52,1 51,0 50,1 48,9 48,6 51,3
Likusio pasaulio 228,6 214,3 229,7 239,4 245,1 258,6 269,0 198,9 213,3
Paskolos 2,3 2,7 2,6 2,9 3,2 3,3 3,5 3,5 3,5
Lietuvos rezidentams 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams 1,3 1,7 1,6 1,9 2,2 2,3 2,5 2,6 2,6
Likusiam pasauliui 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9
Nuosavybės priemonės 24,1 12,8 10,8 19,0 25,5 31,6 35,3 40,4 39,4
Biržinės akcijos 2,0 1,9 1,9 1,9 2,0 1,9 1,7 1,7 1,7
Lietuvos rezidentų 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,2 1,2
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nebiržinės akcijos 12,9 13,4 13,5 15,2 18,1 18,6 18,6 18,3 15,0
Lietuvos rezidentų 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 9,8 10,2 10,2 11,9 14,8 15,3 15,2 15,1 11,9
Likusio pasaulio 2,8 2,9 2,9 2,9 2,8 2,9 2,9 2,7 2,7
Kitos nuosavybės priemonės 9,2 −2,5 −4,5 1,9 5,4 11,1 15,0 20,4 22,7
Lietuvos rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 9,2 −2,6 −4,6 1,8 5,3 11,0 14,9 20,3 22,6
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investicinių fondų vienetai (akcijos) 60,2 51,0 43,0 47,7 46,7 47,9 54,0 55,4 63,0
Pinigų rinkos fondų (PRF) vienetai (akcijos) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne PRF investicinių fondų vienetai (akcijos) 60,2 51,0 43,0 47,7 46,7 47,9 54,0 55,4 63,0
Lietuvos rezidentų 3,8 3,7 3,6 3,7 3,6 3,6 3,5 3,6 3,6
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 56,3 47,3 39,4 44,0 43,2 44,3 50,5 51,8 59,5
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Akcijų fondų vienetai (akcijos) 7,6 7,5 7,1 6,9 6,5 6,4 6,1 6,1 5,8
Obligacijų fondų vienetai (akcijos) 48,5 38,2 29,1 33,3 31,7 31,3 36,2 36,1 42,7
Mišriųjų fondų vienetai (akcijos) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nekilnojamojo turto fondų vienetai (akcijos) 1,0 1,3 1,8 1,8 1,7 2,0 1,9 1,9 2,1
Rizikos draudimo fondų vienetai (akcijos) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kitų fondų vienetai (akcijos) 3,1 4,1 5,0 5,8 6,8 8,2 9,7 11,3 12,4
Išvestinės finansinės priemonės 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Draudimo techniniai atidėjiniai ir susiję reikalavimai 94,1 91,3 88,9 91,6 85,2 84,0 92,6 87,0 93,8
Nefinansinis turtas 48,9 49,0 49,0 53,3 56,2 57,5 57,3 58,1 55,5
Likęs turtas 119,5 143,9 133,8 132,1 83,8 94,0 105,2 161,2 145,4
ĮSIPAREIGOJIMAI 1 117,3 1 110,0 1 122,1 1 168,4 1 148,9 1 189,0 1 232,5 1 254,6 1 281,0
Išleisti skolos vertybiniai popieriai ir gautos paskolos 38,0 53,2 57,5 53,7 62,2 65,7 65,6 53,9 57,5
Nuosavybės priemonės 339,0 317,6 316,4 340,5 347,7 376,0 398,4 412,4 417,4
Draudimo techniniai atidėjiniai 590,0 596,4 594,4 614,0 573,7 599,3 621,5 642,9 648,9
Gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 40,6 38,2 37,4 38,8 41,6 41,8 40,5 43,9 41,8
Su indeksu ir investiciniais vienetais susijęs draudimas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Su indeksu ir investiciniais vienetais nesusijęs draudimas 40,6 38,2 37,4 38,8 41,6 41,8 40,5 43,9 41,8
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 549,4 558,2 557,0 575,2 532,2 557,6 581,0 599,0 607,2
Išvestinės finansinės priemonės 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likę įsipareigojimai 150,3 142,9 153,8 160,1 165,3 148,0 147,0 145,5 157,2
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-29