Lietuvos bankas

Agreguotas draudimo bendrovių balansas sudaromas iš Lietuvos draudimo įmonių, neįskaitant kitose valstybėse įsteigtų jų filialų, ir Lietuvoje įsteigtų kitų valstybių draudimo įmonių filialų duomenų. Statistinė informacija parengta vadovaujantis Europos Centrinio Banko 2014 m. lapkričio 28 d. reglamento (ES) Nr. 1374/2014 dėl draudimo bendrovėms taikomų statistinės atskaitomybės reikalavimų (ECB/2014/50) ir 2015 m. gruodžio 4 d. gairių, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2014/15 dėl pinigų ir finansų statistikos (ECB/2015/44), reikalavimais. Priemonių kategorijų ir skolos vertybinių popierių emitentų apibrėžtys pateikiamos metaduomenų dokumente.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2017 - III ketv. 2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv. 2019 - III ketv.
TURTAS 697,1 714,9 777,0 797,6 822,9 851,4 906,5 957,2 986,1
Grynieji pinigai ir indėliai 61,5 55,4 57,5 47,2 60,2 60,0 57,4 55,4 54,2
iš jų pervedamųjų indėlių 61,2 55,3 57,4 47,1 60,0 59,9 57,2 55,3 54,0
Lietuvos rezidentų 57,0 52,2 53,1 45,3 58,2 55,1 55,2 54,7 53,2
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 1,9 3,2 4,4 1,5 1,6 4,8 1,4 0,7 1,0
Likusio pasaulio 2,5 0,0 0,0 0,5 0,4 0,2 0,8 0,0 0,0
Skolos vertybiniai popieriai 427,9 447,5 485,2 514,4 528,8 545,5 578,4 633,4 651,9
Lietuvos rezidentų 160,9 145,9 147,3 157,7 163,7 171,2 174,5 186,7 192,2
Iki 1 metų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nuo 1 iki 2 metų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nuo 2 metų 160,9 145,9 147,3 157,7 163,7 171,2 174,5 186,7 192,2
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Valdžios 160,6 145,5 147,0 156,9 161,7 168,4 171,6 183,8 188,8
Finansų bendrovių, išskyrus PFĮ ir draudimo bendroves 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Draudimo bendrovių 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne finansų bendrovių 0,3 0,3 0,3 0,8 2,0 2,8 2,9 2,9 3,4
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 135,0 145,1 159,6 170,6 172,6 176,4 189,3 205,2 206,6
Iki 1 metų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nuo 1 iki 2 metų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nuo 2 metų 135,0 145,1 159,6 170,6 172,6 176,4 189,3 205,2 206,6
PFĮ 40,4 47,0 52,2 51,6 50,3 55,4 64,9 74,6 77,9
Valdžios 63,1 58,0 58,5 64,8 66,3 66,4 64,2 64,3 58,9
Finansų bendrovių, išskyrus PFĮ ir draudimo bendroves 4,1 5,5 7,5 9,8 10,2 10,0 13,6 16,6 18,4
Draudimo bendrovių 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 1,2 1,4 1,7 1,8
Ne finansų bendrovių 27,4 34,6 41,4 44,5 44,9 43,3 45,1 48,1 49,6
Likusio pasaulio 132,0 156,5 178,2 186,1 192,5 198,0 214,6 241,5 253,2
Paskolos 1,2 1,2 1,3 2,8 2,8 4,2 4,1 4,1 4,0
Lietuvos rezidentams 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9
Likusiam pasauliui 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 2,8 2,7 2,7 2,6
Nuosavybės priemonės 9,2 7,3 5,1 3,7 5,3 0,9 2,6 5,3 6,3
Biržinės akcijos 2,9 1,8 1,9 1,8 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6
Lietuvos rezidentų 2,2 1,1 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nebiržinės akcijos 2,2 2,2 0,0 0,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Lietuvos rezidentų 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Kitos nuosavybės priemonės 4,1 3,3 3,2 1,9 2,4 −1,9 −0,2 2,6 3,6
Lietuvos rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 3,2 2,4 2,3 0,8 1,1 −3,0 −1,2 1,5 2,5
Likusio pasaulio 0,8 0,9 0,9 1,0 1,2 1,0 1,0 1,1 1,1
Investicinių fondų vienetai (akcijos) 54,2 56,3 59,9 59,5 59,2 54,5 49,3 51,0 51,9
Pinigų rinkos fondų (PRF) vienetai (akcijos) 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 0,1 0,0 0,0 0,0
Ne PRF investicinių fondų vienetai (akcijos) 53,4 55,6 59,1 58,8 58,5 54,4 49,2 51,0 51,9
Lietuvos rezidentų 0,0 1,1 2,8 2,7 2,7 2,6 2,7 2,8 2,7
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 53,4 54,5 56,3 56,0 55,8 51,8 46,6 48,2 49,1
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Akcijų fondų vienetai (akcijos) 4,0 5,1 6,6 6,6 6,6 5,2 2,7 2,8 2,7
Obligacijų fondų vienetai (akcijos) 49,5 50,5 52,5 52,1 51,9 49,1 46,6 48,2 49,1
Mišriųjų fondų vienetai (akcijos) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nekilnojamojo turto fondų vienetai (akcijos) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Rizikos draudimo fondų vienetai (akcijos) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kitų fondų vienetai (akcijos) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Išvestinės finansinės priemonės 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Draudimo techniniai atidėjiniai ir susiję reikalavimai 51,9 51,0 54,0 57,1 59,7 62,0 72,5 77,2 80,8
Nefinansinis turtas 24,7 25,5 26,0 26,1 26,4 28,3 44,0 47,1 46,8
Likęs turtas 66,6 70,5 88,0 86,7 80,5 96,0 98,3 83,7 90,2
ĮSIPAREIGOJIMAI 697,1 714,9 777,0 797,6 822,9 851,4 906,5 957,2 986,1
Išleisti skolos vertybiniai popieriai ir gautos paskolos 12,6 12,3 13,0 13,9 14,5 18,9 33,8 35,3 36,4
Nuosavybės priemonės 233,5 228,9 248,4 258,5 271,2 268,7 281,9 315,4 325,3
Draudimo techniniai atidėjiniai 377,7 385,7 415,3 436,9 443,1 454,2 467,0 495,9 510,8
Gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 21,3 23,2 24,0 25,5 25,9 27,2 27,8 31,5 35,8
Su indeksu ir investiciniais vienetais susijęs draudimas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Su indeksu ir investiciniais vienetais nesusijęs draudimas 21,3 23,2 24,0 25,5 25,9 27,2 27,8 31,5 35,8
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 356,4 362,5 391,3 411,4 417,2 427,0 439,2 464,4 474,9
Išvestinės finansinės priemonės 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likę įsipareigojimai 73,3 87,9 100,4 88,3 94,1 109,7 123,8 110,5 113,7
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-10-12