Lietuvos bankas

Agreguotas draudimo bendrovių balansas sudaromas iš Lietuvos draudimo įmonių, neįskaitant kitose valstybėse įsteigtų jų filialų, ir Lietuvoje įsteigtų kitų valstybių draudimo įmonių filialų duomenų. Statistinė informacija parengta vadovaujantis Europos Centrinio Banko 2014 m. lapkričio 28 d. reglamento (ES) Nr. 1374/2014 dėl draudimo bendrovėms taikomų statistinės atskaitomybės reikalavimų (ECB/2014/50) ir 2015 m. gruodžio 4 d. gairių, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2014/15 dėl pinigų ir finansų statistikos (ECB/2015/44), reikalavimais. Priemonių kategorijų ir skolos vertybinių popierių emitentų apibrėžtys pateikiamos metaduomenų dokumente.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2017 - II ketv. 2017 - III ketv. 2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv.
TURTAS 692,0 697,1 714,9 777,0 797,6 822,9 851,4 906,5 949,5
Grynieji pinigai ir indėliai 79,5 61,5 55,4 57,5 47,2 60,2 60,0 57,4 52,6
iš jų pervedamųjų indėlių 74,8 61,2 55,3 57,4 47,1 60,0 59,9 57,2 52,5
Lietuvos rezidentų 60,9 57,0 52,2 53,1 45,3 58,2 55,1 55,2 51,9
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 6,4 1,9 3,2 4,4 1,5 1,6 4,8 1,4 0,7
Likusio pasaulio 12,2 2,5 0,0 0,0 0,5 0,4 0,2 0,8 0,0
Skolos vertybiniai popieriai 415,8 427,9 447,5 485,2 514,4 528,8 545,5 578,4 631,8
Lietuvos rezidentų 164,5 160,9 145,9 147,3 157,7 163,7 171,2 174,5 186,7
Iki 1 metų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nuo 1 iki 2 metų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nuo 2 metų 164,5 160,9 145,9 147,3 157,7 163,7 171,2 174,5 186,7
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Valdžios 164,5 160,6 145,5 147,0 156,9 161,7 168,4 171,6 183,8
Finansų bendrovių, išskyrus PFĮ ir draudimo bendroves 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Draudimo bendrovių 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne finansų bendrovių 0,0 0,3 0,3 0,3 0,8 2,0 2,8 2,9 2,9
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 131,2 135,0 145,1 159,6 170,6 172,6 176,4 189,3 204,3
Iki 1 metų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nuo 1 iki 2 metų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nuo 2 metų 131,2 135,0 145,1 159,6 170,6 172,6 176,4 189,3 204,3
PFĮ 41,6 40,4 47,0 52,2 51,6 50,3 55,4 64,9 74,2
Valdžios 59,1 63,1 58,0 58,5 64,8 66,3 66,4 64,2 64,1
Finansų bendrovių, išskyrus PFĮ ir draudimo bendroves 3,6 4,1 5,5 7,5 9,8 10,2 10,0 13,6 16,5
Draudimo bendrovių 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 1,2 1,4 1,6
Ne finansų bendrovių 26,9 27,4 34,6 41,4 44,5 44,9 43,3 45,1 47,9
Likusio pasaulio 120,1 132,0 156,5 178,2 186,1 192,5 198,0 214,6 240,8
Paskolos 1,2 1,2 1,2 1,3 2,8 2,8 4,2 4,1 4,1
Lietuvos rezidentams 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9
Likusiam pasauliui 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 2,8 2,7 2,7
Nuosavybės priemonės 7,2 9,2 7,3 5,1 3,7 5,3 0,9 2,6 5,1
Biržinės akcijos 2,9 2,9 1,8 1,9 1,8 1,8 1,7 1,7 1,6
Lietuvos rezidentų 2,1 2,2 1,1 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 0,6
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nebiržinės akcijos 2,1 2,2 2,2 0,0 0,0 1,1 1,1 1,1 1,1
Lietuvos rezidentų 1,1 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,9 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,1 1,1 1,1
Kitos nuosavybės priemonės 2,3 4,1 3,3 3,2 1,9 2,4 −1,9 −0,2 2,4
Lietuvos rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 1,4 3,2 2,4 2,3 0,8 1,1 −3,0 −1,2 1,5
Likusio pasaulio 0,9 0,8 0,9 0,9 1,0 1,2 1,0 1,0 1,0
Investicinių fondų vienetai (akcijos) 50,9 54,2 56,3 59,9 59,5 59,2 54,5 49,3 51,0
Pinigų rinkos fondų (PRF) vienetai (akcijos) 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 0,1 0,0 0,0
Ne PRF investicinių fondų vienetai (akcijos) 50,2 53,4 55,6 59,1 58,8 58,5 54,4 49,2 51,0
Lietuvos rezidentų 0,0 0,0 1,1 2,8 2,7 2,7 2,6 2,7 2,8
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 50,2 53,4 54,5 56,3 56,0 55,8 51,8 46,6 48,2
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Akcijų fondų vienetai (akcijos) 4,0 4,0 5,1 6,6 6,6 6,6 5,2 2,7 2,8
Obligacijų fondų vienetai (akcijos) 46,2 49,5 50,5 52,5 52,1 51,9 49,1 46,6 48,2
Mišriųjų fondų vienetai (akcijos) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nekilnojamojo turto fondų vienetai (akcijos) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Rizikos draudimo fondų vienetai (akcijos) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kitų fondų vienetai (akcijos) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Išvestinės finansinės priemonės 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Draudimo techniniai atidėjiniai ir susiję reikalavimai 52,0 51,9 51,0 54,0 57,1 59,7 62,0 72,5 76,9
Nefinansinis turtas 24,6 24,7 25,5 26,0 26,1 26,4 28,3 44,0 46,6
Likęs turtas 60,8 66,6 70,5 88,0 86,7 80,5 96,0 98,3 81,5
ĮSIPAREIGOJIMAI 692,0 697,1 714,9 777,0 797,6 822,9 851,4 906,5 949,5
Išleisti skolos vertybiniai popieriai ir gautos paskolos 26,7 12,6 12,3 13,0 13,9 14,5 18,9 33,8 35,3
Nuosavybės priemonės 221,5 233,5 228,9 248,4 258,5 271,2 268,7 281,9 314,0
Draudimo techniniai atidėjiniai 372,0 377,7 385,7 415,3 436,9 443,1 454,2 467,0 491,2
Gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 19,5 21,3 23,2 24,0 25,5 25,9 27,2 27,8 31,5
Su indeksu ir investiciniais vienetais susijęs draudimas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Su indeksu ir investiciniais vienetais nesusijęs draudimas 19,5 21,3 23,2 24,0 25,5 25,9 27,2 27,8 31,5
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 352,5 356,4 362,5 391,3 411,4 417,2 427,0 439,2 459,6
Išvestinės finansinės priemonės 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likę įsipareigojimai 71,8 73,3 87,9 100,4 88,3 94,1 109,7 123,8 109,2
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-10-12