Lietuvos bankas

Agreguotas draudimo bendrovių balansas sudaromas iš Lietuvos draudimo įmonių, neįskaitant kitose valstybėse įsteigtų jų filialų, ir Lietuvoje įsteigtų kitų valstybių draudimo įmonių filialų duomenų. Statistinė informacija parengta vadovaujantis Europos Centrinio Banko 2014 m. lapkričio 28 d. reglamento (ES) Nr. 1374/2014 dėl draudimo bendrovėms taikomų statistinės atskaitomybės reikalavimų (ECB/2014/50) ir 2015 m. gruodžio 4 d. gairių, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2014/15 dėl pinigų ir finansų statistikos (ECB/2015/44), reikalavimais. Priemonių kategorijų ir skolos vertybinių popierių emitentų apibrėžtys pateikiamos metaduomenų dokumente.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv. 2019 - III ketv. 2019 - IV ketv. 2020 - I ketv. 2020 - II ketv.
TURTAS 797,6 822,9 851,4 910,5 965,2 1 000,5 1 021,6 1 025,9 1 056,0
Grynieji pinigai ir indėliai 47,2 60,2 60,0 57,7 56,0 57,6 63,4 65,3 61,8
iš jų pervedamųjų indėlių 47,1 60,0 59,9 57,5 55,9 57,4 63,2 65,1 61,8
Lietuvos rezidentų 45,3 58,2 55,1 55,5 55,3 56,6 63,4 65,3 61,7
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 1,5 1,6 4,8 1,4 0,7 1,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,5 0,4 0,2 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Skolos vertybiniai popieriai 514,4 528,8 545,5 580,8 638,5 660,7 679,3 684,0 701,8
Lietuvos rezidentų 157,7 163,7 171,2 174,5 186,8 192,3 195,5 196,5 201,8
Iki 1 metų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nuo 1 iki 2 metų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nuo 2 metų 157,7 163,7 171,2 174,5 186,8 192,3 195,5 196,5 201,8
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Valdžios 156,9 161,7 168,4 171,6 183,8 188,9 192,0 193,1 198,4
Finansų bendrovių, išskyrus PFĮ ir draudimo bendroves 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Draudimo bendrovių 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne finansų bendrovių 0,8 2,0 2,8 2,9 2,9 3,4 3,4 3,4 3,3
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 170,6 172,6 176,4 190,6 207,9 211,1 223,3 228,7 239,9
Iki 1 metų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nuo 1 iki 2 metų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 5,2
Nuo 2 metų 170,6 172,6 176,4 190,6 207,9 211,1 223,3 223,5 234,7
PFĮ 51,6 50,3 55,4 65,4 75,6 79,8 81,9 86,5 86,6
Valdžios 64,8 66,3 66,4 64,6 65,0 59,9 64,6 58,0 61,2
Finansų bendrovių, išskyrus PFĮ ir draudimo bendroves 9,8 10,2 10,0 13,7 16,8 18,8 24,5 26,4 28,5
Draudimo bendrovių 0,0 0,8 1,2 1,5 1,7 1,9 2,2 2,3 2,4
Ne finansų bendrovių 44,5 44,9 43,3 45,5 48,8 50,7 50,0 50,4 56,0
Likusio pasaulio 186,1 192,5 198,0 215,7 243,8 257,4 260,5 258,8 260,1
Paskolos 2,8 2,8 4,2 4,1 4,1 4,0 4,8 4,8 4,7
Lietuvos rezidentams 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Likusiam pasauliui 1,3 1,3 2,8 2,7 2,7 2,7 3,4 3,4 3,3
Nuosavybės priemonės 3,7 5,3 0,9 2,6 5,3 6,4 8,4 8,8 12,0
Biržinės akcijos 1,8 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6 1,7 1,6 1,7
Lietuvos rezidentų 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,7 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nebiržinės akcijos 0,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 2,9 3,1 3,5
Lietuvos rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
Likusio pasaulio 0,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 2,9 3,1 3,0
Kitos nuosavybės priemonės 1,9 2,4 −1,9 −0,2 2,6 3,7 3,8 4,1 6,8
Lietuvos rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,8 1,1 −3,0 −1,2 1,5 2,5 2,6 3,1 6,5
Likusio pasaulio 1,0 1,2 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,0 0,3
Investicinių fondų vienetai (akcijos) 59,5 59,2 54,5 49,4 51,2 52,1 52,5 39,0 39,9
Pinigų rinkos fondų (PRF) vienetai (akcijos) 0,7 0,7 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne PRF investicinių fondų vienetai (akcijos) 58,8 58,5 54,4 49,4 51,2 52,1 52,5 39,0 39,9
Lietuvos rezidentų 2,7 2,7 2,6 2,7 2,8 2,7 3,0 2,8 3,1
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 56,0 55,8 51,8 46,7 48,4 49,4 49,5 36,2 36,9
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Akcijų fondų vienetai (akcijos) 6,6 6,6 5,2 2,7 2,8 2,7 3,0 2,8 3,1
Obligacijų fondų vienetai (akcijos) 52,1 51,9 49,1 46,7 48,4 49,4 49,5 36,2 36,9
Mišriųjų fondų vienetai (akcijos) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nekilnojamojo turto fondų vienetai (akcijos) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Rizikos draudimo fondų vienetai (akcijos) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kitų fondų vienetai (akcijos) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Išvestinės finansinės priemonės 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Draudimo techniniai atidėjiniai ir susiję reikalavimai 57,1 59,7 62,0 72,9 78,0 81,6 76,2 86,3 85,8
Nefinansinis turtas 26,1 26,4 28,3 44,1 47,4 47,1 45,6 47,6 46,7
Likęs turtas 86,7 80,5 96,0 98,9 84,7 90,8 91,4 90,1 103,1
ĮSIPAREIGOJIMAI 797,6 822,9 851,4 910,5 965,2 1 000,5 1 021,6 1 025,9 1 056,0
Išleisti skolos vertybiniai popieriai ir gautos paskolos 13,9 14,5 18,9 33,9 35,4 36,6 27,4 36,2 37,9
Nuosavybės priemonės 258,5 271,2 268,7 283,0 317,7 330,4 333,5 327,7 350,3
Draudimo techniniai atidėjiniai 436,9 443,1 454,2 469,3 500,6 517,9 529,2 525,2 538,7
Gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 25,5 25,9 27,2 27,8 31,5 35,8 36,7 37,4 38,2
Su indeksu ir investiciniais vienetais susijęs draudimas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Su indeksu ir investiciniais vienetais nesusijęs draudimas 25,5 25,9 27,2 27,8 31,5 35,8 36,7 37,4 38,2
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 411,4 417,2 427,0 441,5 469,1 482,1 492,5 487,7 500,5
Išvestinės finansinės priemonės 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likę įsipareigojimai 88,3 94,1 109,7 124,3 111,5 115,6 131,5 136,8 129,1
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-29