Lietuvos bankas

Agreguotas draudimo bendrovių balansas sudaromas iš Lietuvos draudimo įmonių, neįskaitant kitose valstybėse įsteigtų jų filialų, ir Lietuvoje įsteigtų kitų valstybių draudimo įmonių filialų duomenų. Statistinė informacija parengta vadovaujantis Europos Centrinio Banko 2014 m. lapkričio 28 d. reglamento (ES) Nr. 1374/2014 dėl draudimo bendrovėms taikomų statistinės atskaitomybės reikalavimų (ECB/2014/50) ir 2015 m. gruodžio 4 d. gairių, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2014/15 dėl pinigų ir finansų statistikos (ECB/2015/44), reikalavimais. Priemonių kategorijų ir skolos vertybinių popierių emitentų apibrėžtys pateikiamos metaduomenų dokumente.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2020 - I ketv. sorting 2020 - II ketv. sorting 2020 - III ketv. sorting 2020 - IV ketv. sorting 2021 - I ketv. sorting 2021 - II ketv. sorting 2021 - III ketv. sorting 2021 - IV ketv. sorting 2022 - I ketv.
TURTAS 1 021,2 1 056,1 1 097,6 1 113,7 1 129,3 1 131,8 1 151,0 1 140,0 1 119,1
Grynieji pinigai ir indėliai 65,2 64,3 54,4 79,1 79,2 61,7 61,2 45,5 48,2
iš jų pervedamųjų indėlių 65,0 64,3 54,4 79,0 79,1 61,7 61,2 45,4 48,2
Lietuvos rezidentų 65,2 64,3 54,1 73,3 73,0 59,1 60,6 43,0 46,1
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,3 5,8 6,2 2,6 0,6 2,4 1,0
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
Skolos vertybiniai popieriai 671,3 691,1 720,7 754,7 723,9 728,3 736,2 738,8 728,3
Lietuvos rezidentų 194,8 200,3 194,5 193,8 195,7 199,0 198,1 199,9 188,7
Iki 1 metų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,0
Nuo 1 iki 2 metų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nuo 2 metų 194,8 200,3 194,5 193,8 194,9 198,2 197,3 199,1 188,7
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 2,3 2,3
Valdžios 191,4 196,9 188,4 187,5 188,5 191,9 188,8 190,7 179,0
Finansų bendrovių, išskyrus PFĮ ir draudimo bendroves 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Draudimo bendrovių 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne finansų bendrovių 3,4 3,4 6,1 6,3 6,3 6,3 6,2 6,1 7,4
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 222,3 234,2 270,9 316,2 303,2 302,0 305,0 309,5 308,9
Iki 1 metų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nuo 1 iki 2 metų 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,8 4,9 0,0
Nuo 2 metų 217,3 229,2 266,0 311,3 298,3 297,1 300,1 304,6 308,9
PFĮ 84,2 84,6 102,0 134,6 128,6 126,9 124,6 119,9 116,0
Valdžios 56,3 59,8 66,3 72,5 66,7 65,1 68,9 75,2 80,1
Finansų bendrovių, išskyrus PFĮ ir draudimo bendroves 25,6 27,8 35,1 38,6 37,8 38,1 40,9 44,8 47,1
Draudimo bendrovių 2,2 2,3 2,9 3,1 3,0 4,2 4,2 4,1 4,1
Ne finansų bendrovių 49,0 54,7 59,7 62,6 62,3 62,8 61,6 60,7 61,6
Likusio pasaulio 254,2 256,7 255,3 244,6 225,1 227,4 233,1 229,4 230,7
Paskolos 4,8 4,7 1,5 1,3 2,3 2,0 2,0 2,2 2,3
Lietuvos rezidentams 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams 0,9 0,9 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,2 1,3
Likusiam pasauliui 3,4 3,3 1,5 1,3 1,3 1,0 1,0 1,0 1,0
Nuosavybės priemonės 8,1 10,9 39,3 37,5 38,6 37,5 36,4 38,4 23,0
Biržinės akcijos 1,6 1,7 1,8 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,0
Lietuvos rezidentų 1,1 1,1 1,2 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,4
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nebiržinės akcijos 3,1 3,5 2,4 2,6 3,4 3,4 3,6 11,7 11,8
Lietuvos rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,5 0,7 0,8 1,7 1,8 1,9 8,7 8,8
Likusio pasaulio 3,0 3,0 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 2,7 2,8
Kitos nuosavybės priemonės 3,4 5,6 35,1 32,9 33,2 32,0 30,8 24,6 9,2
Lietuvos rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 2,4 5,3 35,0 32,8 33,1 32,0 30,8 24,6 9,2
Likusio pasaulio 1,0 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investicinių fondų vienetai (akcijos) 48,8 49,8 44,3 47,8 49,9 52,6 55,3 61,1 59,1
Pinigų rinkos fondų (PRF) vienetai (akcijos) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne PRF investicinių fondų vienetai (akcijos) 48,8 49,8 44,3 47,8 49,9 52,6 55,3 61,1 59,1
Lietuvos rezidentų 2,9 3,1 3,2 3,3 3,4 3,7 3,8 3,9 3,8
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 46,0 46,7 41,1 44,5 46,5 48,9 51,5 57,1 55,3
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Akcijų fondų vienetai (akcijos) 2,9 3,1 3,2 3,3 3,8 5,2 6,5 7,9 7,7
Obligacijų fondų vienetai (akcijos) 46,0 46,7 41,1 44,2 45,7 46,9 47,5 50,1 47,1
Mišriųjų fondų vienetai (akcijos) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nekilnojamojo turto fondų vienetai (akcijos) 0,0 0,0 0,0 0,3 0,4 0,4 0,7 1,0 1,0
Rizikos draudimo fondų vienetai (akcijos) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kitų fondų vienetai (akcijos) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 2,1 3,4
Išvestinės finansinės priemonės 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Draudimo techniniai atidėjiniai ir susiję reikalavimai 85,9 84,6 78,5 76,9 87,6 93,5 96,3 89,9 94,2
Nefinansinis turtas 47,4 46,6 48,4 50,4 47,7 48,1 47,8 47,8 49,0
Likęs turtas 89,7 104,2 110,5 65,9 100,2 108,1 115,7 116,5 115,0
ĮSIPAREIGOJIMAI 1 021,2 1 056,1 1 097,6 1 113,7 1 129,3 1 131,8 1 151,0 1 140,0 1 119,1
Išleisti skolos vertybiniai popieriai ir gautos paskolos 36,1 37,8 31,9 25,8 33,8 35,9 35,7 31,9 38,0
Nuosavybės priemonės 327,6 352,6 408,2 400,8 399,8 401,2 402,6 373,2 343,6
Draudimo techniniai atidėjiniai 521,0 536,7 539,7 546,6 551,4 570,9 584,5 591,2 585,1
Gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 37,6 38,4 36,7 38,8 38,1 41,0 41,0 43,5 40,6
Su indeksu ir investiciniais vienetais susijęs draudimas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Su indeksu ir investiciniais vienetais nesusijęs draudimas 37,6 38,4 36,7 38,8 38,1 41,0 41,0 43,5 40,6
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 483,4 498,3 503,0 507,8 513,3 529,9 543,5 547,8 544,5
Išvestinės finansinės priemonės 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likę įsipareigojimai 136,5 129,1 117,9 140,4 144,3 123,8 128,2 143,6 152,4
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-29