Lietuvos bankas

Agreguotas draudimo bendrovių balansas sudaromas iš Lietuvos draudimo įmonių, neįskaitant kitose valstybėse įsteigtų jų filialų, ir Lietuvoje įsteigtų kitų valstybių draudimo įmonių filialų duomenų. Statistinė informacija parengta vadovaujantis Europos Centrinio Banko 2014 m. lapkričio 28 d. reglamento (ES) Nr. 1374/2014 dėl draudimo bendrovėms taikomų statistinės atskaitomybės reikalavimų (ECB/2014/50) ir 2015 m. gruodžio 4 d. gairių, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2014/15 dėl pinigų ir finansų statistikos (ECB/2015/44), reikalavimais. Priemonių kategorijų ir skolos vertybinių popierių emitentų apibrėžtys pateikiamos metaduomenų dokumente.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2019 - II ketv. sorting 2019 - III ketv. sorting 2019 - IV ketv. sorting 2020 - I ketv. sorting 2020 - II ketv. sorting 2020 - III ketv. sorting 2020 - IV ketv. sorting 2021 - I ketv. sorting 2021 - II ketv.
TURTAS 2 276,3 2 346,9 2 401,1 2 337,9 2 453,9 2 545,8 2 625,8 2 715,7 2 736,7
Grynieji pinigai ir indėliai 89,8 95,1 104,9 109,7 113,4 108,1 128,0 138,1 126,0
iš jų pervedamųjų indėlių 87,4 92,8 102,7 107,5 111,3 106,1 126,0 136,1 124,4
Lietuvos rezidentų 87,0 91,4 103,7 106,0 111,0 102,4 116,6 123,8 114,8
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,9 1,6 1,1 3,5 2,1 5,5 11,2 14,1 11,0
Likusio pasaulio 1,9 2,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Skolos vertybiniai popieriai 1 090,6 1 116,3 1 117,9 1 096,4 1 131,1 1 175,9 1 211,5 1 181,5 1 177,0
Lietuvos rezidentų 276,7 283,7 284,6 285,0 294,3 289,6 288,4 290,0 292,3
Iki 1 metų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8
Nuo 1 iki 2 metų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,4
Nuo 2 metų 276,7 283,7 284,6 285,0 294,3 289,6 288,3 289,1 291,1
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Valdžios 270,3 276,7 277,4 277,3 284,6 276,5 273,1 274,0 275,5
Finansų bendrovių, išskyrus PFĮ ir draudimo bendroves 0,0 0,1 0,1 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5
Draudimo bendrovių 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne finansų bendrovių 6,3 6,9 7,1 7,1 9,2 12,5 14,6 14,4 15,1
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 405,0 410,1 416,7 410,1 432,2 476,8 527,1 510,4 505,1
Iki 1 metų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nuo 1 iki 2 metų 0,1 0,0 0,0 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9
Nuo 2 metų 405,0 410,1 416,7 405,1 427,3 471,9 522,2 505,5 500,2
PFĮ 99,6 103,7 105,5 106,9 108,6 126,8 161,5 156,4 155,7
Valdžios 199,0 195,5 195,6 184,4 192,1 203,9 213,3 200,4 194,0
Finansų bendrovių, išskyrus PFĮ ir draudimo bendroves 31,0 33,4 38,9 39,1 43,6 48,3 54,3 53,7 54,7
Draudimo bendrovių 1,7 1,9 2,2 2,2 2,3 2,9 3,1 5,1 6,4
Ne finansų bendrovių 73,7 75,6 74,4 72,4 80,5 89,9 90,1 89,9 89,5
Likusio pasaulio 408,9 422,4 416,6 401,4 404,5 409,5 396,0 381,1 379,7
Paskolos 9,9 9,9 13,4 13,3 13,6 10,2 10,0 12,1 10,5
Lietuvos rezidentams 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams 5,5 5,5 6,9 6,9 7,1 6,2 6,2 8,2 8,2
Likusiam pasauliui 3,9 3,9 6,0 6,0 6,0 3,9 3,8 3,9 2,2
Nuosavybės priemonės 34,5 38,1 44,5 42,6 46,9 75,5 74,4 79,8 79,9
Biržinės akcijos 2,7 2,9 3,2 2,7 3,1 3,1 4,6 5,2 5,8
Lietuvos rezidentų 1,2 1,3 1,4 1,3 1,4 1,6 2,6 3,1 3,3
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 1,3 1,3 1,5 1,2 1,5 1,4 1,7 1,2 1,5
Likusio pasaulio 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,3 1,0 1,0
Nebiržinės akcijos 7,6 7,5 13,6 19,0 19,3 17,1 17,3 20,8 22,1
Lietuvos rezidentų 3,3 3,2 3,4 3,8 3,8 3,8 3,8 4,0 4,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,7 0,6 0,6 4,5 4,9 3,9 4,1 6,7 7,2
Likusio pasaulio 3,6 3,7 9,6 10,7 10,7 9,4 9,5 10,1 10,9
Kitos nuosavybės priemonės 24,2 27,7 27,7 20,9 24,5 55,3 52,5 53,8 51,9
Lietuvos rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 22,1 25,5 25,5 19,1 24,2 55,2 52,5 53,8 51,9
Likusio pasaulio 2,1 2,2 2,2 1,9 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0
Investicinių fondų vienetai (akcijos) 834,7 863,3 903,4 846,2 906,2 931,8 1 003,3 1 066,8 1 095,3
Pinigų rinkos fondų (PRF) vienetai (akcijos) 4,3 3,0 2,8 3,0 2,7 2,7 2,3 2,2 13,0
Ne PRF investicinių fondų vienetai (akcijos) 830,4 860,3 900,6 843,2 903,5 929,1 1 001,0 1 064,6 1 082,3
Lietuvos rezidentų 14,7 15,9 16,2 15,5 16,9 17,5 18,8 20,1 12,7
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 814,4 843,0 883,0 826,7 885,1 910,3 980,7 1 042,8 1 067,8
Likusio pasaulio 1,3 1,4 1,4 1,0 1,5 1,3 1,4 1,6 1,8
Akcijų fondų vienetai (akcijos) 395,4 406,1 427,5 375,9 417,2 436,8 474,6 521,7 548,6
Obligacijų fondų vienetai (akcijos) 231,9 242,5 258,5 255,1 270,6 274,0 300,6 307,3 294,0
Mišriųjų fondų vienetai (akcijos) 183,4 189,7 191,5 188,7 192,9 194,7 198,1 205,5 207,8
Nekilnojamojo turto fondų vienetai (akcijos) 7,1 9,4 10,6 11,6 11,9 13,5 15,8 17,5 19,2
Rizikos draudimo fondų vienetai (akcijos) 2,0 1,7 1,6 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3
Kitų fondų vienetai (akcijos) 10,6 10,9 10,8 10,5 9,5 8,7 10,6 11,3 11,4
Išvestinės finansinės priemonės 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Draudimo techniniai atidėjiniai ir susiję reikalavimai 68,4 71,3 65,6 78,1 77,5 71,5 69,7 76,2 79,9
Nefinansinis turtas 50,6 50,2 48,9 50,4 49,7 51,8 53,8 51,0 51,4
Likęs turtas 97,8 102,7 102,6 101,2 115,5 121,0 75,0 110,3 116,8
ĮSIPAREIGOJIMAI 2 276,3 2 346,9 2 401,1 2 337,9 2 453,9 2 545,8 2 625,8 2 715,7 2 736,7
Išleisti skolos vertybiniai popieriai ir gautos paskolos 40,9 39,8 31,2 38,9 41,4 37,3 29,3 36,7 38,7
Nuosavybės priemonės 661,3 687,3 690,1 681,1 727,0 801,7 783,9 798,2 809,8
Draudimo techniniai atidėjiniai 1 421,9 1 469,1 1 500,2 1 435,2 1 499,4 1 529,2 1 585,1 1 642,7 1 692,7
Gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 950,5 984,8 1 005,6 949,0 998,7 1 023,8 1 075,0 1 126,3 1 162,3
Su indeksu ir investiciniais vienetais susijęs draudimas 742,5 766,0 800,9 735,0 782,9 808,3 856,7 914,5 951,7
Su indeksu ir investiciniais vienetais nesusijęs draudimas 207,9 218,7 204,7 213,9 215,7 215,5 218,2 211,8 210,6
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 471,4 484,3 494,6 486,2 500,7 505,4 510,2 516,5 530,4
Išvestinės finansinės priemonės 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likę įsipareigojimai 152,2 150,6 179,5 182,7 186,2 177,5 227,5 238,1 195,6
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-29