Lietuvos bankas

Agreguotas draudimo bendrovių balansas sudaromas iš Lietuvos draudimo įmonių, neįskaitant kitose valstybėse įsteigtų jų filialų, ir Lietuvoje įsteigtų kitų valstybių draudimo įmonių filialų duomenų. Statistinė informacija parengta vadovaujantis Europos Centrinio Banko 2014 m. lapkričio 28 d. reglamento (ES) Nr. 1374/2014 dėl draudimo bendrovėms taikomų statistinės atskaitomybės reikalavimų (ECB/2014/50) ir 2015 m. gruodžio 4 d. gairių, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2014/15 dėl pinigų ir finansų statistikos (ECB/2015/44), reikalavimais. Priemonių kategorijų ir skolos vertybinių popierių emitentų apibrėžtys pateikiamos metaduomenų dokumente.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2022 - I ketv. sorting 2022 - II ketv. sorting 2022 - III ketv. sorting 2022 - IV ketv. sorting 2023 - I ketv. sorting 2023 - II ketv. sorting 2023 - III ketv. sorting 2023 - IV ketv. sorting 2024 - I ketv.
TURTAS 2 851,2 2 697,5 2 777,6 2 852,6 2 919,2 2 981,1 3 018,4 3 072,3 3 107,1
Grynieji pinigai ir indėliai 107,1 101,7 118,1 112,6 119,7 100,0 101,6 93,7 96,5
iš jų pervedamųjų indėlių 105,5 100,2 116,7 111,8 111,1 91,2 91,3 78,2 79,7
Lietuvos rezidentų 100,5 97,6 109,7 107,4 104,5 89,9 90,2 81,7 80,2
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 5,3 2,8 8,2 5,1 15,0 9,9 11,3 11,9 16,2
Likusio pasaulio 1,3 1,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Skolos vertybiniai popieriai 1 165,4 1 085,1 1 143,5 1 223,2 1 264,1 1 285,6 1 286,6 1 263,9 1 202,4
Lietuvos rezidentų 284,6 260,5 255,6 259,3 256,9 255,3 231,8 253,9 278,2
Iki 1 metų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nuo 1 iki 2 metų 0,3 0,3 0,6 0,3 0,6 0,3 0,2 0,3 0,3
Nuo 2 metų 284,3 260,2 255,1 259,0 256,3 255,0 231,5 253,7 277,9
PFĮ 3,6 3,5 3,4 3,7 3,8 3,8 3,9 4,2 3,5
Valdžios 263,1 239,6 234,5 237,0 232,5 231,5 209,6 233,2 258,5
Finansų bendrovių, išskyrus PFĮ ir draudimo bendroves 1,1 1,0 4,0 4,1 4,2 4,2 4,3 3,7 3,2
Draudimo bendrovių 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne finansų bendrovių 16,6 16,2 13,2 14,2 15,8 15,5 13,8 12,6 12,7
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 492,0 479,7 530,1 587,0 637,5 648,2 664,6 694,5 635,0
Iki 1 metų 0,0 0,0 10,9 18,4 32,8 42,9 83,0 94,1 28,7
Nuo 1 iki 2 metų 0,0 0,0 5,3 8,4 8,5 0,0 0,0 0,0 0,5
Nuo 2 metų 492,0 479,7 513,9 560,1 596,2 605,3 581,6 600,4 605,8
PFĮ 132,6 126,3 126,9 129,8 127,3 125,8 124,7 118,2 122,6
Valdžios 200,2 205,2 233,1 280,4 318,4 328,8 311,7 333,9 341,3
Finansų bendrovių, išskyrus PFĮ ir draudimo bendroves 67,5 67,0 68,4 67,1 68,2 69,4 70,0 72,4 68,2
Draudimo bendrovių 6,0 5,5 13,9 13,9 13,8 13,7 12,6 12,4 11,2
Ne finansų bendrovių 85,8 75,8 71,6 69,0 68,5 67,6 62,7 63,4 62,4
Likusio pasaulio 388,7 344,9 357,8 377,0 369,7 382,1 390,3 315,5 289,3
Paskolos 16,3 20,6 20,2 22,0 23,3 23,7 24,5 26,6 21,3
Lietuvos rezidentams 0,4 0,3 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 1,0 0,5
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams 11,7 16,5 15,9 17,4 18,5 18,6 19,5 21,1 18,0
Likusiam pasauliui 4,2 3,8 3,7 3,9 4,1 4,3 4,3 4,4 2,7
Nuosavybės priemonės 101,8 51,4 90,0 100,5 117,7 130,1 132,4 98,7 89,8
Biržinės akcijos 23,8 6,2 21,1 23,1 23,3 29,5 29,3 6,9 6,6
Lietuvos rezidentų 20,8 3,4 17,4 19,4 19,5 25,7 25,4 3,0 3,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 1,8 1,6 1,1 1,3 1,4 1,4 1,3 1,3 1,0
Likusio pasaulio 1,2 1,2 2,6 2,4 2,4 2,4 2,5 2,6 2,7
Nebiržinės akcijos 49,9 32,4 54,0 56,5 57,3 56,4 54,3 35,0 24,6
Lietuvos rezidentų 21,9 3,8 25,5 26,4 27,9 26,4 24,4 5,4 2,8
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 14,8 15,3 15,2 16,8 16,8 17,2 17,2 17,0 13,3
Likusio pasaulio 13,2 13,3 13,4 13,3 12,6 12,8 12,8 12,6 8,6
Kitos nuosavybės priemonės 28,1 12,8 14,9 20,8 37,1 44,2 48,8 56,9 58,5
Lietuvos rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 28,0 12,8 14,8 20,8 37,0 44,2 48,7 56,8 58,4
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investicinių fondų vienetai (akcijos) 1 194,3 1 146,3 1 128,0 1 107,8 1 160,3 1 196,5 1 210,6 1 256,6 1 309,5
Pinigų rinkos fondų (PRF) vienetai (akcijos) 3,5 16,7 13,1 8,6 3,6 2,6 1,5 1,4 1,4
Ne PRF investicinių fondų vienetai (akcijos) 1 190,8 1 129,6 1 114,9 1 099,2 1 156,8 1 193,9 1 209,0 1 255,2 1 308,1
Lietuvos rezidentų 23,3 11,4 25,4 24,7 27,4 27,3 27,1 25,7 25,4
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 1 121,0 1 075,9 1 059,3 1 045,0 1 097,8 1 135,6 1 153,6 1 199,1 1 248,7
Likusio pasaulio 46,5 42,3 30,2 29,5 31,5 31,0 28,4 30,3 34,0
Akcijų fondų vienetai (akcijos) 575,5 516,4 538,0 551,5 592,3 622,6 622,2 644,6 692,3
Obligacijų fondų vienetai (akcijos) 333,7 332,8 296,3 266,9 271,7 274,3 290,4 312,3 348,8
Mišriųjų fondų vienetai (akcijos) 238,1 233,7 224,5 225,2 239,4 241,6 240,4 241,5 220,8
Nekilnojamojo turto fondų vienetai (akcijos) 26,0 28,6 34,8 34,4 32,6 33,8 33,5 33,0 23,9
Rizikos draudimo fondų vienetai (akcijos) 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
Kitų fondų vienetai (akcijos) 16,1 16,8 19,9 19,9 19,4 20,2 21,3 22,5 21,0
Išvestinės finansinės priemonės 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,6 0,0
Draudimo techniniai atidėjiniai ir susiję reikalavimai 81,6 79,5 78,6 80,7 73,6 72,4 81,4 75,0 82,3
Nefinansinis turtas 51,8 52,0 51,7 56,7 59,8 61,2 61,8 62,0 59,3
Likęs turtas 132,9 160,9 147,6 148,9 100,1 111,1 119,1 195,3 246,0
ĮSIPAREIGOJIMAI 2 851,2 2 697,5 2 777,6 2 852,6 2 919,2 2 981,1 3 018,4 3 072,3 3 107,1
Išleisti skolos vertybiniai popieriai ir gautos paskolos 41,5 55,8 62,1 57,1 65,7 68,9 69,3 58,0 60,7
Nuosavybės priemonės 821,0 741,7 785,6 840,2 874,2 914,7 946,2 929,3 927,4
Draudimo techniniai atidėjiniai 1 742,6 1 681,8 1 703,6 1 702,0 1 710,0 1 757,4 1 767,1 1 836,8 1 918,8
Gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 1 190,1 1 120,8 1 144,2 1 124,2 1 174,7 1 196,6 1 183,3 1 235,2 1 308,3
Su indeksu ir investiciniais vienetais susijęs draudimas 1 007,3 954,9 990,5 998,2 1 045,8 1 073,0 1 066,2 1 108,3 1 161,2
Su indeksu ir investiciniais vienetais nesusijęs draudimas 182,8 165,9 153,6 126,0 128,9 123,7 117,1 126,9 147,1
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 552,6 561,0 559,5 577,8 535,3 560,7 583,8 601,6 610,5
Išvestinės finansinės priemonės 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,6 0,0
Likę įsipareigojimai 246,1 218,2 226,3 253,3 268,8 239,7 235,4 247,7 200,2
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-29