Lietuvos bankas

Agreguotas draudimo bendrovių balansas sudaromas iš Lietuvos draudimo įmonių, neįskaitant kitose valstybėse įsteigtų jų filialų, ir Lietuvoje įsteigtų kitų valstybių draudimo įmonių filialų duomenų. Statistinė informacija parengta vadovaujantis Europos Centrinio Banko 2014 m. lapkričio 28 d. reglamento (ES) Nr. 1374/2014 dėl draudimo bendrovėms taikomų statistinės atskaitomybės reikalavimų (ECB/2014/50) ir 2015 m. gruodžio 4 d. gairių, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2014/15 dėl pinigų ir finansų statistikos (ECB/2015/44), reikalavimais. Priemonių kategorijų ir skolos vertybinių popierių emitentų apibrėžtys pateikiamos metaduomenų dokumente.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2020 - I ketv. sorting 2020 - II ketv. sorting 2020 - III ketv. sorting 2020 - IV ketv. sorting 2021 - I ketv. sorting 2021 - II ketv. sorting 2021 - III ketv. sorting 2021 - IV ketv. sorting 2022 - I ketv.
TURTAS 2 337,9 2 453,9 2 545,8 2 625,8 2 719,3 2 740,4 2 788,0 2 840,4 2 853,0
Grynieji pinigai ir indėliai 109,7 113,4 108,1 128,0 138,1 120,3 115,3 104,4 109,1
iš jų pervedamųjų indėlių 107,5 111,3 106,1 126,0 136,2 118,7 113,7 102,9 107,5
Lietuvos rezidentų 106,0 111,0 102,4 116,6 123,9 109,2 109,2 96,8 102,5
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 3,5 2,1 5,5 11,2 14,1 11,0 6,0 7,5 5,3
Likusio pasaulio 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,3
Skolos vertybiniai popieriai 1 096,4 1 131,1 1 175,9 1 211,5 1 180,1 1 172,7 1 178,9 1 180,0 1 171,7
Lietuvos rezidentų 285,0 294,3 289,6 288,4 290,1 292,3 289,2 292,7 284,7
Iki 1 metų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,0
Nuo 1 iki 2 metų 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,4 0,4 0,3 0,3
Nuo 2 metų 285,0 294,3 289,6 288,3 289,1 291,1 288,0 291,7 284,4
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 3,6 3,6
Valdžios 277,3 284,6 276,5 273,1 274,0 275,5 269,4 271,6 263,1
Finansų bendrovių, išskyrus PFĮ ir draudimo bendroves 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 1,0 1,1
Draudimo bendrovių 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne finansų bendrovių 7,1 9,2 12,5 14,6 14,4 15,1 15,7 15,4 16,6
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 410,1 432,2 476,8 527,1 509,4 502,0 499,6 496,1 496,2
Iki 1 metų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nuo 1 iki 2 metų 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,8 4,9 0,0
Nuo 2 metų 405,1 427,3 471,9 522,2 504,6 497,1 494,8 491,2 496,2
PFĮ 106,9 108,6 126,8 161,5 155,8 154,0 148,3 138,8 134,5
Valdžios 184,4 192,1 203,9 213,3 200,4 193,6 194,9 196,2 200,7
Finansų bendrovių, išskyrus PFĮ ir draudimo bendroves 39,1 43,6 48,3 54,3 53,6 54,3 58,1 63,6 68,2
Draudimo bendrovių 2,2 2,3 2,9 3,1 5,1 6,4 6,3 6,3 6,1
Ne finansų bendrovių 72,4 80,5 89,9 90,1 89,7 88,9 87,2 86,4 86,8
Likusio pasaulio 401,4 404,5 409,5 396,0 380,6 378,4 390,1 391,2 390,8
Paskolos 13,3 13,6 10,2 10,0 12,1 10,5 10,4 16,0 16,3
Lietuvos rezidentams 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams 6,9 7,1 6,2 6,2 8,2 8,2 8,2 11,9 11,7
Likusiam pasauliui 6,0 6,0 3,9 3,8 3,9 2,2 2,2 4,1 4,2
Nuosavybės priemonės 42,6 46,9 75,5 74,4 79,8 79,9 80,1 82,1 100,7
Biržinės akcijos 2,7 3,1 3,1 4,6 5,2 5,8 6,7 6,6 23,8
Lietuvos rezidentų 1,3 1,4 1,6 2,6 3,1 3,3 3,5 3,6 20,8
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 1,2 1,5 1,4 1,7 1,2 1,5 1,6 1,7 1,8
Likusio pasaulio 0,2 0,2 0,1 0,3 1,0 1,0 1,6 1,4 1,2
Nebiržinės akcijos 19,0 19,3 17,1 17,3 20,8 22,1 21,7 30,3 48,8
Lietuvos rezidentų 3,8 3,8 3,8 3,8 4,0 4,0 4,0 3,8 21,9
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 4,5 4,9 3,9 4,1 6,7 7,2 6,8 13,7 13,8
Likusio pasaulio 10,7 10,7 9,4 9,5 10,1 10,9 10,9 12,9 13,2
Kitos nuosavybės priemonės 20,9 24,5 55,3 52,5 53,8 51,9 51,7 45,2 28,0
Lietuvos rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 19,1 24,2 55,2 52,5 53,8 51,9 51,7 45,2 28,0
Likusio pasaulio 1,9 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investicinių fondų vienetai (akcijos) 846,2 906,2 931,8 1 003,3 1 071,9 1 105,1 1 139,2 1 200,4 1 193,3
Pinigų rinkos fondų (PRF) vienetai (akcijos) 3,0 2,7 2,7 2,3 2,3 13,0 6,5 5,3 3,5
Ne PRF investicinių fondų vienetai (akcijos) 843,2 903,5 929,1 1 001,0 1 069,6 1 092,1 1 132,7 1 195,2 1 189,8
Lietuvos rezidentų 15,5 16,9 17,5 18,8 20,1 12,7 12,4 12,4 23,3
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 826,7 885,1 910,3 980,7 1 047,8 1 077,6 1 118,6 1 143,2 1 119,7
Likusio pasaulio 1,0 1,5 1,3 1,4 1,7 1,8 1,8 39,5 46,8
Akcijų fondų vienetai (akcijos) 375,9 417,2 436,8 474,6 523,6 552,7 566,6 576,5 575,4
Obligacijų fondų vienetai (akcijos) 255,1 270,6 274,0 300,6 310,1 299,3 323,5 339,8 332,3
Mišriųjų fondų vienetai (akcijos) 188,7 192,9 194,7 198,1 205,7 208,1 209,1 237,4 238,3
Nekilnojamojo turto fondų vienetai (akcijos) 11,6 11,9 13,5 15,8 17,5 19,2 19,6 25,7 26,0
Rizikos draudimo fondų vienetai (akcijos) 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
Kitų fondų vienetai (akcijos) 10,5 9,5 8,7 10,6 11,3 11,5 12,7 14,5 16,5
Išvestinės finansinės priemonės 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Draudimo techniniai atidėjiniai ir susiję reikalavimai 78,1 77,5 71,5 69,7 76,2 80,7 83,8 77,4 81,7
Nefinansinis turtas 50,4 49,7 51,8 53,8 50,9 51,1 50,5 50,6 51,9
Likęs turtas 101,2 115,5 121,0 75,0 110,3 120,0 129,7 129,3 128,4
ĮSIPAREIGOJIMAI 2 337,9 2 453,9 2 545,8 2 625,8 2 719,3 2 740,4 2 788,0 2 840,4 2 853,0
Išleisti skolos vertybiniai popieriai ir gautos paskolos 38,9 41,4 37,3 29,3 36,7 38,7 38,4 34,8 41,5
Nuosavybės priemonės 681,1 727,0 801,7 783,9 799,0 806,6 823,0 798,7 821,8
Draudimo techniniai atidėjiniai 1 435,2 1 499,4 1 529,2 1 585,1 1 645,4 1 700,5 1 723,3 1 761,0 1 737,7
Gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 949,0 998,7 1 023,8 1 075,0 1 129,2 1 168,2 1 177,0 1 210,4 1 190,1
Su indeksu ir investiciniais vienetais susijęs draudimas 735,0 782,9 808,3 856,7 917,4 957,6 979,4 1 013,6 1 007,3
Su indeksu ir investiciniais vienetais nesusijęs draudimas 213,9 215,7 215,5 218,2 211,8 210,6 197,7 196,8 182,8
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 486,2 500,7 505,4 510,2 516,2 532,3 546,3 550,6 547,7
Išvestinės finansinės priemonės 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likę įsipareigojimai 182,7 186,2 177,5 227,5 238,3 194,6 203,2 245,9 252,0
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-29