Lietuvos bankas

Agreguotas draudimo bendrovių balansas sudaromas iš Lietuvos draudimo įmonių, neįskaitant kitose valstybėse įsteigtų jų filialų, ir Lietuvoje įsteigtų kitų valstybių draudimo įmonių filialų duomenų. Statistinė informacija parengta vadovaujantis Europos Centrinio Banko 2014 m. lapkričio 28 d. reglamento (ES) Nr. 1374/2014 dėl draudimo bendrovėms taikomų statistinės atskaitomybės reikalavimų (ECB/2014/50) ir 2015 m. gruodžio 4 d. gairių, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2014/15 dėl pinigų ir finansų statistikos (ECB/2015/44), reikalavimais. Priemonių kategorijų ir skolos vertybinių popierių emitentų apibrėžtys pateikiamos metaduomenų dokumente.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2017 - II ketv. 2017 - III ketv. 2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv.
TURTAS 1 834,7 1 864,4 1 911,1 1 982,2 2 014,8 2 067,0 2 067,8 2 162,5 2 253,4
Grynieji pinigai ir indėliai 109,0 93,1 93,5 100,9 80,3 94,5 103,3 103,0 85,9
iš jų pervedamųjų indėlių 99,5 88,5 91,0 98,2 77,3 91,5 100,7 100,6 83,5
Lietuvos rezidentų 87,2 82,1 82,0 88,4 74,1 89,4 91,2 93,8 83,1
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 8,7 7,4 10,8 4,4 1,5 1,6 4,8 1,4 0,9
Likusio pasaulio 13,1 3,5 0,7 8,1 4,7 3,4 7,3 7,8 1,9
Skolos vertybiniai popieriai 832,7 838,1 857,5 910,8 958,4 983,1 999,4 1 018,0 1 089,7
Lietuvos rezidentų 269,4 254,8 233,9 232,3 240,8 252,8 261,6 263,0 277,3
Iki 1 metų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nuo 1 iki 2 metų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nuo 2 metų 269,4 254,8 233,9 232,3 240,8 252,8 261,6 263,0 277,3
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Valdžios 269,4 253,5 232,1 230,2 238,2 248,5 255,5 256,7 270,8
Finansų bendrovių, išskyrus PFĮ ir draudimo bendroves 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Draudimo bendrovių 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne finansų bendrovių 0,0 1,3 1,8 2,1 2,6 4,3 6,2 6,3 6,5
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 319,6 323,3 331,1 353,7 371,6 369,5 372,8 380,5 405,2
Iki 1 metų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nuo 1 iki 2 metų 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,2 0,0
Nuo 2 metų 318,8 322,6 330,4 352,9 370,9 368,8 372,1 380,3 405,2
PFĮ 65,5 62,6 65,7 71,1 71,1 69,5 77,9 87,7 98,9
Valdžios 186,3 191,7 188,3 196,5 206,9 205,1 203,0 196,6 199,3
Finansų bendrovių, išskyrus PFĮ ir draudimo bendroves 14,4 15,2 16,2 18,9 22,9 23,7 22,6 25,8 31,6
Draudimo bendrovių 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 1,2 1,4 1,6
Ne finansų bendrovių 52,7 53,1 60,2 66,5 70,0 69,6 67,4 68,7 73,7
Likusio pasaulio 243,7 260,0 292,4 324,9 346,0 360,8 365,0 374,5 407,2
Paskolos 6,2 6,3 6,0 6,3 7,9 7,9 9,8 10,0 10,3
Lietuvos rezidentams 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams 4,8 4,8 4,5 4,7 5,8 5,7 5,6 5,6 5,7
Likusiam pasauliui 1,5 1,5 1,5 1,7 1,7 1,7 3,8 4,0 4,1
Nuosavybės priemonės 30,8 33,9 31,8 29,3 27,9 31,6 28,1 29,6 35,1
Biržinės akcijos 5,0 5,4 4,2 3,0 2,6 2,4 2,5 2,9 2,8
Lietuvos rezidentų 2,2 2,2 1,1 1,3 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 1,2 1,3 1,3 1,1 1,1 1,0 1,1 1,4 1,4
Likusio pasaulio 1,6 1,8 1,8 0,6 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2
Nebiržinės akcijos 5,3 5,4 5,0 3,3 3,5 6,0 6,2 6,3 8,3
Lietuvos rezidentų 3,8 3,9 3,4 2,6 2,7 2,7 2,6 2,6 3,7
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 1,5 1,6 1,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 2,9 3,0 4,0
Kitos nuosavybės priemonės 20,5 23,1 22,6 23,0 21,8 23,2 19,4 20,4 24,0
Lietuvos rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 18,8 21,5 20,9 21,3 20,0 21,2 17,6 18,4 22,0
Likusio pasaulio 1,7 1,6 1,6 1,7 1,8 2,0 1,8 2,0 2,0
Investicinių fondų vienetai (akcijos) 705,3 730,6 760,5 758,1 765,7 778,8 736,4 781,1 820,6
Pinigų rinkos fondų (PRF) vienetai (akcijos) 4,4 4,7 5,3 3,6 3,1 2,9 2,4 2,2 4,2
Ne PRF investicinių fondų vienetai (akcijos) 700,9 725,9 755,2 754,5 762,6 775,8 734,1 778,9 816,4
Lietuvos rezidentų 13,2 15,0 16,9 18,4 18,3 19,1 17,4 13,8 14,8
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 685,1 708,6 736,0 733,6 741,9 755,1 715,4 763,7 800,4
Likusio pasaulio 2,6 2,2 2,2 2,5 2,4 1,6 1,3 1,4 1,3
Akcijų fondų vienetai (akcijos) 414,1 350,4 376,2 372,2 366,4 375,9 342,2 370,4 385,6
Obligacijų fondų vienetai (akcijos) 192,0 201,2 201,9 206,9 210,3 209,6 208,2 212,7 225,2
Mišriųjų fondų vienetai (akcijos) 86,1 164,8 167,9 166,3 175,9 176,6 167,2 178,1 185,6
Nekilnojamojo turto fondų vienetai (akcijos) 3,8 3,9 4,0 4,4 5,0 5,1 5,9 6,5 7,6
Rizikos draudimo fondų vienetai (akcijos) 2,0 4,1 3,8 2,3 2,8 2,6 2,8 2,6 2,0
Kitų fondų vienetai (akcijos) 3,0 1,4 1,4 2,4 2,2 5,9 7,9 8,6 10,3
Išvestinės finansinės priemonės 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Draudimo techniniai atidėjiniai ir susiję reikalavimai 45,2 45,0 43,8 46,0 48,4 51,0 52,9 63,0 67,4
Nefinansinis turtas 25,5 25,6 26,4 27,0 27,1 27,3 29,0 47,1 49,9
Likęs turtas 80,0 91,9 91,7 103,8 99,2 92,7 108,8 110,9 94,6
ĮSIPAREIGOJIMAI 1 834,7 1 864,4 1 911,1 1 982,2 2 014,8 2 067,0 2 067,8 2 162,5 2 253,4
Išleisti skolos vertybiniai popieriai ir gautos paskolos 27,6 13,9 14,2 14,5 16,1 16,3 20,9 38,6 40,7
Nuosavybės priemonės 538,2 560,1 565,2 598,9 617,5 637,9 616,1 612,8 656,6
Draudimo techniniai atidėjiniai 1 174,6 1 192,8 1 210,4 1 217,9 1 250,9 1 268,6 1 262,0 1 332,3 1 408,0
Gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 819,3 833,8 845,2 823,7 837,1 849,0 832,7 890,5 946,0
Su indeksu ir investiciniais vienetais susijęs draudimas 646,2 662,1 679,3 668,8 682,0 696,6 657,5 705,7 738,0
Su indeksu ir investiciniais vienetais nesusijęs draudimas 173,1 171,7 165,9 154,9 155,1 152,4 175,2 184,8 208,0
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 355,2 359,0 365,2 394,2 413,8 419,6 429,2 441,9 462,0
Išvestinės finansinės priemonės 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likę įsipareigojimai 94,4 97,6 121,4 150,9 130,3 144,2 168,8 178,8 148,1
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-10-12