Lietuvos bankas

Agreguotas draudimo bendrovių balansas sudaromas iš Lietuvos draudimo įmonių, neįskaitant kitose valstybėse įsteigtų jų filialų, ir Lietuvoje įsteigtų kitų valstybių draudimo įmonių filialų duomenų. Statistinė informacija parengta vadovaujantis Europos Centrinio Banko 2014 m. lapkričio 28 d. reglamento (ES) Nr. 1374/2014 dėl draudimo bendrovėms taikomų statistinės atskaitomybės reikalavimų (ECB/2014/50) ir 2015 m. gruodžio 4 d. gairių, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2014/15 dėl pinigų ir finansų statistikos (ECB/2015/44), reikalavimais. Priemonių kategorijų ir skolos vertybinių popierių emitentų apibrėžtys pateikiamos metaduomenų dokumente.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv. 2019 - III ketv. 2019 - IV ketv.
TURTAS 1 911,1 1 982,2 2 014,8 2 067,0 2 067,8 2 162,5 2 261,0 2 328,0 2 366,7
Grynieji pinigai ir indėliai 93,5 100,9 80,3 94,5 103,3 103,0 88,7 94,0 103,2
iš jų pervedamųjų indėlių 91,0 98,2 77,3 91,5 100,7 100,6 86,4 91,8 101,2
Lietuvos rezidentų 82,0 88,4 74,1 89,4 91,2 93,8 85,9 90,3 102,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 10,8 4,4 1,5 1,6 4,8 1,4 0,9 1,6 1,1
Likusio pasaulio 0,7 8,1 4,7 3,4 7,3 7,8 1,9 2,0 0,2
Skolos vertybiniai popieriai 857,5 910,8 958,4 983,1 999,4 1 018,0 1 091,2 1 116,3 1 115,0
Lietuvos rezidentų 233,9 232,3 240,8 252,8 261,6 263,0 277,2 284,4 285,3
Iki 1 metų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nuo 1 iki 2 metų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nuo 2 metų 233,9 232,3 240,8 252,8 261,6 263,0 277,2 284,4 285,3
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Valdžios 232,1 230,2 238,2 248,5 255,5 256,7 270,8 277,3 277,9
Finansų bendrovių, išskyrus PFĮ ir draudimo bendroves 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
Draudimo bendrovių 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne finansų bendrovių 1,8 2,1 2,6 4,3 6,2 6,3 6,5 7,1 7,3
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 331,1 353,7 371,6 369,5 372,8 380,5 406,1 411,6 416,8
Iki 1 metų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nuo 1 iki 2 metų 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,2 0,0 0,0 0,0
Nuo 2 metų 330,4 352,9 370,9 368,8 372,1 380,3 406,0 411,6 416,8
PFĮ 65,7 71,1 71,1 69,5 77,9 87,7 99,3 102,9 104,0
Valdžios 188,3 196,5 206,9 205,1 203,0 196,6 199,6 196,9 196,9
Finansų bendrovių, išskyrus PFĮ ir draudimo bendroves 16,2 18,9 22,9 23,7 22,6 25,8 31,7 34,2 39,5
Draudimo bendrovių 0,0 0,0 0,0 0,8 1,2 1,4 1,7 1,9 2,2
Ne finansų bendrovių 60,2 66,5 70,0 69,6 67,4 68,7 73,9 75,7 74,2
Likusio pasaulio 292,4 324,9 346,0 360,8 365,0 374,5 407,9 420,2 413,0
Paskolos 6,0 6,3 7,9 7,9 9,8 10,0 10,3 10,3 13,8
Lietuvos rezidentams 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams 4,5 4,7 5,8 5,7 5,6 5,6 5,7 5,7 7,1
Likusiam pasauliui 1,5 1,7 1,7 1,7 3,8 4,0 4,1 4,1 6,2
Nuosavybės priemonės 31,8 29,3 27,9 31,6 28,1 29,6 35,2 39,2 45,6
Biržinės akcijos 4,2 3,0 2,6 2,4 2,5 2,9 2,8 3,0 3,3
Lietuvos rezidentų 1,1 1,3 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 1,3 1,1 1,1 1,0 1,1 1,4 1,4 1,4 1,5
Likusio pasaulio 1,8 0,6 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3
Nebiržinės akcijos 5,0 3,3 3,5 6,0 6,2 6,3 8,3 8,6 14,6
Lietuvos rezidentų 3,4 2,6 2,7 2,7 2,6 2,6 3,7 3,9 4,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 1,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 2,5 2,9 3,0 4,0 4,2 10,0
Kitos nuosavybės priemonės 22,6 23,0 21,8 23,2 19,4 20,4 24,2 27,6 27,7
Lietuvos rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 20,9 21,3 20,0 21,2 17,6 18,4 22,1 25,5 25,5
Likusio pasaulio 1,6 1,7 1,8 2,0 1,8 2,0 2,1 2,1 2,1
Investicinių fondų vienetai (akcijos) 760,5 758,1 765,7 778,8 736,4 781,1 820,6 846,7 883,6
Pinigų rinkos fondų (PRF) vienetai (akcijos) 5,3 3,6 3,1 2,9 2,4 2,2 4,2 2,8 2,6
Ne PRF investicinių fondų vienetai (akcijos) 755,2 754,5 762,6 775,8 734,1 778,9 816,4 843,8 881,0
Lietuvos rezidentų 16,9 18,4 18,3 19,1 17,4 13,8 14,8 16,1 16,4
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 736,0 733,6 741,9 755,1 715,4 763,7 800,4 826,4 863,2
Likusio pasaulio 2,2 2,5 2,4 1,6 1,3 1,4 1,3 1,3 1,4
Akcijų fondų vienetai (akcijos) 376,2 372,2 366,4 375,9 342,2 370,4 385,6 394,9 414,3
Obligacijų fondų vienetai (akcijos) 201,9 206,9 210,3 209,6 208,2 212,7 225,2 234,4 249,1
Mišriųjų fondų vienetai (akcijos) 167,9 166,3 175,9 176,6 167,2 178,1 185,6 192,2 193,9
Nekilnojamojo turto fondų vienetai (akcijos) 4,0 4,4 5,0 5,1 5,9 6,5 7,6 10,1 11,6
Rizikos draudimo fondų vienetai (akcijos) 3,8 2,3 2,8 2,6 2,8 2,6 2,0 1,7 1,6
Kitų fondų vienetai (akcijos) 1,4 2,4 2,2 5,9 7,9 8,6 10,3 10,6 10,4
Išvestinės finansinės priemonės 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Draudimo techniniai atidėjiniai ir susiję reikalavimai 43,8 46,0 48,4 51,0 52,9 63,0 67,7 70,3 62,3
Nefinansinis turtas 26,4 27,0 27,1 27,3 29,0 47,1 50,4 49,9 48,7
Likęs turtas 91,7 103,8 99,2 92,7 108,8 110,9 96,8 101,3 94,6
ĮSIPAREIGOJIMAI 1 911,1 1 982,2 2 014,8 2 067,0 2 067,8 2 162,5 2 261,0 2 328,0 2 366,7
Išleisti skolos vertybiniai popieriai ir gautos paskolos 14,2 14,5 16,1 16,3 20,9 38,6 40,7 39,5 31,0
Nuosavybės priemonės 565,2 598,9 617,5 637,9 616,1 612,8 658,0 682,5 682,5
Draudimo techniniai atidėjiniai 1 210,4 1 217,9 1 250,9 1 268,6 1 262,0 1 332,3 1 412,8 1 455,4 1 477,0
Gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 845,2 823,7 837,1 849,0 832,7 890,5 946,0 978,1 996,7
Su indeksu ir investiciniais vienetais susijęs draudimas 679,3 668,8 682,0 696,6 657,5 705,7 738,0 759,2 791,8
Su indeksu ir investiciniais vienetais nesusijęs draudimas 165,9 154,9 155,1 152,4 175,2 184,8 208,0 218,9 204,9
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 365,2 394,2 413,8 419,6 429,2 441,9 466,7 477,3 480,3
Išvestinės finansinės priemonės 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likę įsipareigojimai 121,4 150,9 130,3 144,2 168,8 178,8 149,5 150,6 176,3
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-29