Lietuvos bankas

Agreguotas draudimo bendrovių balansas sudaromas iš Lietuvos draudimo įmonių, neįskaitant kitose valstybėse įsteigtų jų filialų, ir Lietuvoje įsteigtų kitų valstybių draudimo įmonių filialų duomenų. Statistinė informacija parengta vadovaujantis Europos Centrinio Banko 2014 m. lapkričio 28 d. reglamento (ES) Nr. 1374/2014 dėl draudimo bendrovėms taikomų statistinės atskaitomybės reikalavimų (ECB/2014/50) ir 2015 m. gruodžio 4 d. gairių, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2014/15 dėl pinigų ir finansų statistikos (ECB/2015/44), reikalavimais. Priemonių kategorijų ir skolos vertybinių popierių emitentų apibrėžtys pateikiamos metaduomenų dokumente.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv. 2019 - III ketv. 2019 - IV ketv. 2020 - I ketv. 2020 - II ketv.
TURTAS 2 014,8 2 067,0 2 067,8 2 170,6 2 276,3 2 346,9 2 401,1 2 341,8 2 452,9
Grynieji pinigai ir indėliai 80,3 94,5 103,3 103,5 89,8 95,1 104,9 109,7 110,8
iš jų pervedamųjų indėlių 77,3 91,5 100,7 101,0 87,4 92,8 102,7 107,6 108,7
Lietuvos rezidentų 74,1 89,4 91,2 94,4 87,0 91,4 103,7 106,1 108,4
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 1,5 1,6 4,8 1,4 0,9 1,6 1,1 3,5 2,1
Likusio pasaulio 4,7 3,4 7,3 7,8 1,9 2,0 0,2 0,2 0,2
Skolos vertybiniai popieriai 958,4 983,1 999,4 1 014,0 1 090,6 1 116,3 1 117,9 1 109,3 1 143,6
Lietuvos rezidentų 240,8 252,8 261,6 262,4 276,7 283,7 284,6 286,7 296,0
Iki 1 metų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nuo 1 iki 2 metų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nuo 2 metų 240,8 252,8 261,6 262,4 276,7 283,7 284,6 286,7 296,0
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Valdžios 238,2 248,5 255,5 256,2 270,3 276,7 277,4 279,0 286,2
Finansų bendrovių, išskyrus PFĮ ir draudimo bendroves 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,6 0,6
Draudimo bendrovių 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne finansų bendrovių 2,6 4,3 6,2 6,1 6,3 6,9 7,1 7,1 9,2
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 371,6 369,5 372,8 377,6 405,0 410,1 416,7 416,7 439,3
Iki 1 metų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nuo 1 iki 2 metų 0,7 0,7 0,7 0,2 0,1 0,0 0,0 5,2 5,2
Nuo 2 metų 370,9 368,8 372,1 377,4 405,0 410,1 416,7 411,5 434,1
PFĮ 71,1 69,5 77,9 87,5 99,6 103,7 105,5 109,3 110,9
Valdžios 206,9 205,1 203,0 195,5 199,0 195,5 195,6 186,3 194,5
Finansų bendrovių, išskyrus PFĮ ir draudimo bendroves 22,9 23,7 22,6 24,9 31,0 33,4 38,9 39,9 44,4
Draudimo bendrovių 0,0 0,8 1,2 1,5 1,7 1,9 2,2 2,3 2,4
Ne finansų bendrovių 70,0 69,6 67,4 68,0 73,7 75,6 74,4 73,8 81,9
Likusio pasaulio 346,0 360,8 365,0 374,0 408,9 422,4 416,6 405,9 408,4
Paskolos 7,9 7,9 9,8 9,6 9,9 9,9 13,4 13,3 13,7
Lietuvos rezidentams 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams 5,8 5,7 5,6 5,4 5,5 5,5 6,9 6,9 7,2
Likusiam pasauliui 1,7 1,7 3,8 3,7 3,9 3,9 6,0 6,0 6,0
Nuosavybės priemonės 27,9 31,6 28,1 28,7 34,5 38,1 44,5 43,3 48,2
Biržinės akcijos 2,6 2,4 2,5 2,8 2,7 2,9 3,2 2,7 3,1
Lietuvos rezidentų 1,2 1,2 1,2 1,3 1,2 1,3 1,4 1,3 1,4
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 1,1 1,0 1,1 1,4 1,3 1,3 1,5 1,2 1,5
Likusio pasaulio 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2
Nebiržinės akcijos 3,5 6,0 6,2 5,5 7,6 7,5 13,6 19,0 19,5
Lietuvos rezidentų 2,7 2,7 2,6 2,1 3,3 3,2 3,4 3,8 3,8
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,6 0,6 4,5 4,9
Likusio pasaulio 0,0 2,5 2,9 2,6 3,6 3,7 9,6 10,7 10,8
Kitos nuosavybės priemonės 21,8 23,2 19,4 20,4 24,2 27,7 27,7 21,6 25,6
Lietuvos rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 20,0 21,2 17,6 18,4 22,1 25,5 25,5 19,7 25,3
Likusio pasaulio 1,8 2,0 1,8 2,0 2,1 2,2 2,2 1,9 0,3
Investicinių fondų vienetai (akcijos) 765,7 778,8 736,4 792,8 834,7 863,3 903,4 835,3 893,1
Pinigų rinkos fondų (PRF) vienetai (akcijos) 3,1 2,9 2,4 2,4 4,3 3,0 2,8 3,0 2,7
Ne PRF investicinių fondų vienetai (akcijos) 762,6 775,8 734,1 790,5 830,4 860,3 900,6 832,3 890,4
Lietuvos rezidentų 18,3 19,1 17,4 13,7 14,7 15,9 16,2 15,5 16,9
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 741,9 755,1 715,4 775,4 814,4 843,0 883,0 815,8 872,0
Likusio pasaulio 2,4 1,6 1,3 1,4 1,3 1,4 1,4 1,0 1,5
Akcijų fondų vienetai (akcijos) 366,4 375,9 342,2 378,7 395,4 406,1 427,5 375,4 415,1
Obligacijų fondų vienetai (akcijos) 210,3 209,6 208,2 218,5 231,9 242,5 258,5 244,8 259,5
Mišriųjų fondų vienetai (akcijos) 175,9 176,6 167,2 176,0 183,4 189,7 191,5 188,5 193,0
Nekilnojamojo turto fondų vienetai (akcijos) 5,0 5,1 5,9 6,0 7,1 9,4 10,6 11,6 12,0
Rizikos draudimo fondų vienetai (akcijos) 2,8 2,6 2,8 2,6 2,0 1,7 1,6 1,4 1,4
Kitų fondų vienetai (akcijos) 2,2 5,9 7,9 8,8 10,6 10,9 10,8 10,5 9,5
Išvestinės finansinės priemonės 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Draudimo techniniai atidėjiniai ir susiję reikalavimai 48,4 51,0 52,9 63,3 68,4 71,3 65,6 78,6 78,7
Nefinansinis turtas 27,1 27,3 29,0 47,1 50,6 50,2 48,9 50,6 49,9
Likęs turtas 99,2 92,7 108,8 111,6 97,8 102,7 102,6 101,7 114,9
ĮSIPAREIGOJIMAI 2 014,8 2 067,0 2 067,8 2 170,6 2 276,3 2 346,9 2 401,1 2 341,8 2 452,9
Išleisti skolos vertybiniai popieriai ir gautos paskolos 16,1 16,3 20,9 38,7 40,9 39,8 31,2 39,0 41,5
Nuosavybės priemonės 617,5 637,9 616,1 614,9 661,3 687,3 690,1 681,1 724,5
Draudimo techniniai atidėjiniai 1 250,9 1 268,6 1 262,0 1 336,9 1 421,9 1 469,1 1 500,2 1 438,7 1 500,4
Gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 837,1 849,0 832,7 892,7 950,5 984,8 1 005,6 948,4 997,8
Su indeksu ir investiciniais vienetais susijęs draudimas 682,0 696,6 657,5 707,9 742,5 766,0 800,9 733,9 780,7
Su indeksu ir investiciniais vienetais nesusijęs draudimas 155,1 152,4 175,2 184,8 207,9 218,7 204,7 214,5 217,1
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 413,8 419,6 429,2 444,2 471,4 484,3 494,6 490,3 502,6
Išvestinės finansinės priemonės 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likę įsipareigojimai 130,3 144,2 168,8 180,1 152,2 150,6 179,5 182,9 186,3
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-29