Lietuvos bankas

Agreguotas draudimo bendrovių balansas sudaromas iš Lietuvos draudimo įmonių, neįskaitant kitose valstybėse įsteigtų jų filialų, ir Lietuvoje įsteigtų kitų valstybių draudimo įmonių filialų duomenų. Statistinė informacija parengta vadovaujantis Europos Centrinio Banko 2014 m. lapkričio 28 d. reglamento (ES) Nr. 1374/2014 dėl draudimo bendrovėms taikomų statistinės atskaitomybės reikalavimų (ECB/2014/50) ir 2015 m. gruodžio 4 d. gairių, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2014/15 dėl pinigų ir finansų statistikos (ECB/2015/44), reikalavimais. Priemonių kategorijų ir skolos vertybinių popierių emitentų apibrėžtys pateikiamos metaduomenų dokumente.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2017 - III ketv. 2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv. 2019 - III ketv.
TURTAS 1 864,4 1 911,1 1 982,2 2 014,8 2 067,0 2 067,8 2 162,5 2 261,0 2 325,8
Grynieji pinigai ir indėliai 93,1 93,5 100,9 80,3 94,5 103,3 103,0 88,7 91,4
iš jų pervedamųjų indėlių 88,5 91,0 98,2 77,3 91,5 100,7 100,6 86,4 89,2
Lietuvos rezidentų 82,1 82,0 88,4 74,1 89,4 91,2 93,8 85,9 87,7
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 7,4 10,8 4,4 1,5 1,6 4,8 1,4 0,9 1,6
Likusio pasaulio 3,5 0,7 8,1 4,7 3,4 7,3 7,8 1,9 2,0
Skolos vertybiniai popieriai 838,1 857,5 910,8 958,4 983,1 999,4 1 018,0 1 091,2 1 115,7
Lietuvos rezidentų 254,8 233,9 232,3 240,8 252,8 261,6 263,0 277,2 284,4
Iki 1 metų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nuo 1 iki 2 metų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nuo 2 metų 254,8 233,9 232,3 240,8 252,8 261,6 263,0 277,2 284,4
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Valdžios 253,5 232,1 230,2 238,2 248,5 255,5 256,7 270,8 277,3
Finansų bendrovių, išskyrus PFĮ ir draudimo bendroves 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Draudimo bendrovių 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne finansų bendrovių 1,3 1,8 2,1 2,6 4,3 6,2 6,3 6,5 7,1
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 323,3 331,1 353,7 371,6 369,5 372,8 380,5 406,1 411,3
Iki 1 metų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nuo 1 iki 2 metų 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,2 0,0 0,0
Nuo 2 metų 322,6 330,4 352,9 370,9 368,8 372,1 380,3 406,0 411,3
PFĮ 62,6 65,7 71,1 71,1 69,5 77,9 87,7 99,3 102,8
Valdžios 191,7 188,3 196,5 206,9 205,1 203,0 196,6 199,6 196,8
Finansų bendrovių, išskyrus PFĮ ir draudimo bendroves 15,2 16,2 18,9 22,9 23,7 22,6 25,8 31,7 34,2
Draudimo bendrovių 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 1,2 1,4 1,7 1,8
Ne finansų bendrovių 53,1 60,2 66,5 70,0 69,6 67,4 68,7 73,9 75,7
Likusio pasaulio 260,0 292,4 324,9 346,0 360,8 365,0 374,5 407,9 420,0
Paskolos 6,3 6,0 6,3 7,9 7,9 9,8 10,0 10,3 10,3
Lietuvos rezidentams 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams 4,8 4,5 4,7 5,8 5,7 5,6 5,6 5,7 5,7
Likusiam pasauliui 1,5 1,5 1,7 1,7 1,7 3,8 4,0 4,1 4,1
Nuosavybės priemonės 33,9 31,8 29,3 27,9 31,6 28,1 29,6 35,2 39,2
Biržinės akcijos 5,4 4,2 3,0 2,6 2,4 2,5 2,9 2,8 3,0
Lietuvos rezidentų 2,2 1,1 1,3 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 1,3 1,3 1,1 1,1 1,0 1,1 1,4 1,4 1,4
Likusio pasaulio 1,8 1,8 0,6 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3
Nebiržinės akcijos 5,4 5,0 3,3 3,5 6,0 6,2 6,3 8,3 8,6
Lietuvos rezidentų 3,9 3,4 2,6 2,7 2,7 2,6 2,6 3,7 3,9
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 1,6 1,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 2,9 3,0 4,0 4,2
Kitos nuosavybės priemonės 23,1 22,6 23,0 21,8 23,2 19,4 20,4 24,2 27,6
Lietuvos rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 21,5 20,9 21,3 20,0 21,2 17,6 18,4 22,1 25,4
Likusio pasaulio 1,6 1,6 1,7 1,8 2,0 1,8 2,0 2,1 2,1
Investicinių fondų vienetai (akcijos) 730,6 760,5 758,1 765,7 778,8 736,4 781,1 820,6 846,7
Pinigų rinkos fondų (PRF) vienetai (akcijos) 4,7 5,3 3,6 3,1 2,9 2,4 2,2 4,2 2,8
Ne PRF investicinių fondų vienetai (akcijos) 725,9 755,2 754,5 762,6 775,8 734,1 778,9 816,4 843,9
Lietuvos rezidentų 15,0 16,9 18,4 18,3 19,1 17,4 13,8 14,8 16,1
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 708,6 736,0 733,6 741,9 755,1 715,4 763,7 800,4 826,5
Likusio pasaulio 2,2 2,2 2,5 2,4 1,6 1,3 1,4 1,3 1,3
Akcijų fondų vienetai (akcijos) 350,4 376,2 372,2 366,4 375,9 342,2 370,4 385,6 394,9
Obligacijų fondų vienetai (akcijos) 201,2 201,9 206,9 210,3 209,6 208,2 212,7 225,2 234,4
Mišriųjų fondų vienetai (akcijos) 164,8 167,9 166,3 175,9 176,6 167,2 178,1 185,6 192,2
Nekilnojamojo turto fondų vienetai (akcijos) 3,9 4,0 4,4 5,0 5,1 5,9 6,5 7,6 10,1
Rizikos draudimo fondų vienetai (akcijos) 4,1 3,8 2,3 2,8 2,6 2,8 2,6 2,0 1,7
Kitų fondų vienetai (akcijos) 1,4 1,4 2,4 2,2 5,9 7,9 8,6 10,3 10,6
Išvestinės finansinės priemonės 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Draudimo techniniai atidėjiniai ir susiję reikalavimai 45,0 43,8 46,0 48,4 51,0 52,9 63,0 67,7 70,6
Nefinansinis turtas 25,6 26,4 27,0 27,1 27,3 29,0 47,1 50,4 50,1
Likęs turtas 91,9 91,7 103,8 99,2 92,7 108,8 110,9 96,8 101,9
ĮSIPAREIGOJIMAI 1 864,4 1 911,1 1 982,2 2 014,8 2 067,0 2 067,8 2 162,5 2 261,0 2 325,8
Išleisti skolos vertybiniai popieriai ir gautos paskolos 13,9 14,2 14,5 16,1 16,3 20,9 38,6 40,7 39,5
Nuosavybės priemonės 560,1 565,2 598,9 617,5 637,9 616,1 612,8 658,0 681,0
Draudimo techniniai atidėjiniai 1 192,8 1 210,4 1 217,9 1 250,9 1 268,6 1 262,0 1 332,3 1 412,8 1 455,2
Gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 833,8 845,2 823,7 837,1 849,0 832,7 890,5 946,0 978,1
Su indeksu ir investiciniais vienetais susijęs draudimas 662,1 679,3 668,8 682,0 696,6 657,5 705,7 738,0 759,2
Su indeksu ir investiciniais vienetais nesusijęs draudimas 171,7 165,9 154,9 155,1 152,4 175,2 184,8 208,0 218,9
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 359,0 365,2 394,2 413,8 419,6 429,2 441,9 466,7 477,1
Išvestinės finansinės priemonės 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likę įsipareigojimai 97,6 121,4 150,9 130,3 144,2 168,8 178,8 149,5 150,0
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-10-12