Lietuvos bankas

Agreguotas draudimo bendrovių balansas sudaromas iš Lietuvos draudimo įmonių, neįskaitant kitose valstybėse įsteigtų jų filialų, ir Lietuvoje įsteigtų kitų valstybių draudimo įmonių filialų duomenų. Statistinė informacija parengta vadovaujantis Europos Centrinio Banko 2014 m. lapkričio 28 d. reglamento (ES) Nr. 1374/2014 dėl draudimo bendrovėms taikomų statistinės atskaitomybės reikalavimų (ECB/2014/50) ir 2015 m. gruodžio 4 d. gairių, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2014/15 dėl pinigų ir finansų statistikos (ECB/2015/44), reikalavimais. Priemonių kategorijų ir skolos vertybinių popierių emitentų apibrėžtys pateikiamos metaduomenų dokumente.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2020 - III ketv. sorting 2020 - IV ketv. sorting 2021 - I ketv. sorting 2021 - II ketv. sorting 2021 - III ketv. sorting 2021 - IV ketv. sorting 2022 - I ketv. sorting 2022 - II ketv. sorting 2022 - III ketv.
TURTAS 2 545,8 2 625,8 2 719,3 2 740,4 2 788,0 2 840,4 2 851,2 2 697,5 2 778,0
Grynieji pinigai ir indėliai 108,1 128,0 138,1 120,3 115,3 104,4 107,1 101,7 124,8
iš jų pervedamųjų indėlių 106,1 126,0 136,2 118,7 113,7 102,9 105,5 100,2 123,5
Lietuvos rezidentų 102,4 116,6 123,9 109,2 109,2 96,8 100,5 97,6 116,4
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 5,5 11,2 14,1 11,0 6,0 7,5 5,3 2,8 8,2
Likusio pasaulio 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,3 1,3 0,2
Skolos vertybiniai popieriai 1 175,9 1 211,5 1 180,1 1 172,7 1 178,9 1 180,0 1 165,4 1 085,1 1 136,7
Lietuvos rezidentų 289,6 288,4 290,1 292,3 289,2 292,7 284,6 260,5 255,6
Iki 1 metų 0,0 0,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0
Nuo 1 iki 2 metų 0,0 0,2 0,2 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,6
Nuo 2 metų 289,6 288,3 289,1 291,1 288,0 291,7 284,3 260,2 255,1
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 3,6 3,6 3,5 3,4
Valdžios 276,5 273,1 274,0 275,5 269,4 271,6 263,1 239,6 234,5
Finansų bendrovių, išskyrus PFĮ ir draudimo bendroves 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 1,0 1,1 1,0 4,0
Draudimo bendrovių 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne finansų bendrovių 12,5 14,6 14,4 15,1 15,7 15,4 16,6 16,2 13,2
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 476,8 527,1 509,4 502,0 499,6 496,1 492,0 479,7 525,8
Iki 1 metų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,9
Nuo 1 iki 2 metų 4,9 4,9 4,9 4,9 4,8 4,9 0,0 0,0 5,3
Nuo 2 metų 471,9 522,2 504,6 497,1 494,8 491,2 492,0 479,7 509,7
PFĮ 126,8 161,5 155,8 154,0 148,3 138,8 132,6 126,3 125,2
Valdžios 203,9 213,3 200,4 193,6 194,9 196,2 200,2 205,2 232,3
Finansų bendrovių, išskyrus PFĮ ir draudimo bendroves 48,3 54,3 53,6 54,3 58,1 63,6 67,5 67,0 67,6
Draudimo bendrovių 2,9 3,1 5,1 6,4 6,3 6,3 6,0 5,5 13,9
Ne finansų bendrovių 89,9 90,1 89,7 88,9 87,2 86,4 85,8 75,8 70,7
Likusio pasaulio 409,5 396,0 380,6 378,4 390,1 391,2 388,7 344,9 355,3
Paskolos 10,2 10,0 12,1 10,5 10,4 16,0 16,3 20,6 20,2
Lietuvos rezidentams 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,3 0,6
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams 6,2 6,2 8,2 8,2 8,2 11,9 11,7 16,5 15,9
Likusiam pasauliui 3,9 3,8 3,9 2,2 2,2 4,1 4,2 3,8 3,7
Nuosavybės priemonės 75,5 74,4 79,8 79,9 80,1 82,1 101,8 51,4 90,0
Biržinės akcijos 3,1 4,6 5,2 5,8 6,7 6,6 23,8 6,2 21,1
Lietuvos rezidentų 1,6 2,6 3,1 3,3 3,5 3,6 20,8 3,4 17,4
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 1,4 1,7 1,2 1,5 1,6 1,7 1,8 1,6 1,1
Likusio pasaulio 0,1 0,3 1,0 1,0 1,6 1,4 1,2 1,2 2,6
Nebiržinės akcijos 17,1 17,3 20,8 22,1 21,7 30,3 49,9 32,4 54,0
Lietuvos rezidentų 3,8 3,8 4,0 4,0 4,0 3,8 21,9 3,8 25,5
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 3,9 4,1 6,7 7,2 6,8 13,7 14,8 15,3 15,2
Likusio pasaulio 9,4 9,5 10,1 10,9 10,9 12,9 13,2 13,3 13,4
Kitos nuosavybės priemonės 55,3 52,5 53,8 51,9 51,7 45,2 28,1 12,8 14,8
Lietuvos rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 55,2 52,5 53,8 51,9 51,7 45,2 28,0 12,8 14,8
Likusio pasaulio 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investicinių fondų vienetai (akcijos) 931,8 1 003,3 1 071,9 1 105,1 1 139,2 1 200,4 1 194,3 1 146,3 1 128,0
Pinigų rinkos fondų (PRF) vienetai (akcijos) 2,7 2,3 2,3 13,0 6,5 5,3 3,5 16,7 13,1
Ne PRF investicinių fondų vienetai (akcijos) 929,1 1 001,0 1 069,6 1 092,1 1 132,7 1 195,2 1 190,8 1 129,6 1 114,9
Lietuvos rezidentų 17,5 18,8 20,1 12,7 12,4 12,4 23,3 11,4 25,4
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 910,3 980,7 1 047,8 1 077,6 1 118,6 1 143,2 1 121,0 1 075,9 1 059,3
Likusio pasaulio 1,3 1,4 1,7 1,8 1,8 39,5 46,5 42,3 30,2
Akcijų fondų vienetai (akcijos) 436,8 474,6 523,6 552,7 566,6 576,5 575,5 516,4 538,2
Obligacijų fondų vienetai (akcijos) 274,0 300,6 310,1 299,3 323,5 339,8 333,7 332,8 295,7
Mišriųjų fondų vienetai (akcijos) 194,7 198,1 205,7 208,1 209,1 237,4 238,1 233,7 224,5
Nekilnojamojo turto fondų vienetai (akcijos) 13,5 15,8 17,5 19,2 19,6 25,7 26,0 28,6 34,8
Rizikos draudimo fondų vienetai (akcijos) 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
Kitų fondų vienetai (akcijos) 8,7 10,6 11,3 11,5 12,7 14,5 16,1 16,8 20,3
Išvestinės finansinės priemonės 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Draudimo techniniai atidėjiniai ir susiję reikalavimai 71,5 69,7 76,2 80,7 83,8 77,4 81,6 79,5 79,2
Nefinansinis turtas 51,8 53,8 50,9 51,1 50,5 50,6 51,8 52,0 51,6
Likęs turtas 121,0 75,0 110,3 120,0 129,7 129,3 132,9 160,9 147,5
ĮSIPAREIGOJIMAI 2 545,8 2 625,8 2 719,3 2 740,4 2 788,0 2 840,4 2 851,2 2 697,5 2 778,0
Išleisti skolos vertybiniai popieriai ir gautos paskolos 37,3 29,3 36,7 38,7 38,4 34,8 41,5 55,8 62,2
Nuosavybės priemonės 801,7 783,9 799,0 806,6 823,0 798,7 821,0 741,7 788,5
Draudimo techniniai atidėjiniai 1 529,2 1 585,1 1 645,4 1 700,5 1 723,3 1 761,0 1 742,6 1 681,8 1 705,0
Gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 1 023,8 1 075,0 1 129,2 1 168,2 1 177,0 1 210,4 1 190,1 1 120,8 1 144,2
Su indeksu ir investiciniais vienetais susijęs draudimas 808,3 856,7 917,4 957,6 979,4 1 013,6 1 007,3 954,9 990,5
Su indeksu ir investiciniais vienetais nesusijęs draudimas 215,5 218,2 211,8 210,6 197,7 196,8 182,8 165,9 153,6
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 505,4 510,2 516,2 532,3 546,3 550,6 552,6 561,0 560,8
Išvestinės finansinės priemonės 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likę įsipareigojimai 177,5 227,5 238,3 194,6 203,2 245,9 246,1 218,2 222,4
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-29