Lietuvos bankas

Agreguotas II pakopos 1975-1981 gimimo metų tikslinės grupės pensijų fondų balansas pagal finansinių priemonių rūšis ir trukmes ir priešingų sandorio šalių rezidentiškumą ir sektorius. Priemonių kategorijų ir sektorių apibrėžtys pateikiamos metaduomenų dokumente.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2019 - III ketv. sorting 2019 - IV ketv. sorting 2020 - I ketv. sorting 2020 - II ketv. sorting 2020 - III ketv. sorting 2020 - IV ketv. sorting 2021 - I ketv. sorting 2021 - II ketv. sorting 2021 - III ketv.
TURTAS 816,0 877,7 738,1 853,7 917,1 1 010,4 1 121,3 1 201,1 1 250,1
Grynieji pinigai ir indėliai 15,0 12,5 22,6 15,3 23,6 18,0 31,7 27,0 38,5
Sutarto termino indėliai 0,6 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lietuvos rezidentų 0,6 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Indėliai be sutarto termino 14,4 11,9 22,0 15,3 23,6 18,0 31,7 27,0 38,5
Lietuvos rezidentų 14,4 11,9 22,0 15,3 23,6 18,0 31,7 27,0 38,5
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Skolos vertybiniai popieriai 23,2 23,0 20,2 22,0 22,1 16,0 13,6 19,8 22,1
Iki 1 metų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nuo 1 iki 2 metų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nuo 2 metų 23,2 23,0 20,2 22,0 22,1 16,0 13,6 19,8 22,1
Lietuvos rezidentų 7,2 7,2 2,7 2,9 4,4 4,6 2,3 7,1 8,0
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7
Ne PFĮ 7,2 7,2 2,7 2,9 4,4 4,6 2,3 7,1 6,3
Valdžios 1,4 1,4 0,8 1,1 2,6 2,5 1,4 2,3 1,5
Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne finansų bendrovių 5,8 5,8 1,9 1,8 1,9 2,0 0,9 4,8 4,8
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 4,8 4,7 4,8 5,9 6,0 0,2 0,2 0,6 0,6
PFĮ 4,6 4,6 4,6 5,7 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne PFĮ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,6 0,6
Valdžios 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4
Ne finansų bendrovių 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Likusio pasaulio 11,2 11,1 12,8 13,2 11,7 11,3 11,1 12,1 13,6
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne PFĮ 11,2 11,1 12,8 13,2 11,7 11,3 11,1 12,1 13,6
Valdžios 11,2 11,1 12,8 13,2 11,7 11,3 11,1 12,1 12,5
Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne finansų bendrovių 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
Nuosavybės priemonės 7,4 7,5 5,9 7,2 7,2 20,4 20,5 21,5 20,9
Lietuvos rezidentų 6,4 6,5 5,1 6,2 6,3 19,5 19,6 20,6 19,9
PFĮ 0,7 0,7 0,6 0,9 0,9 1,1 1,2 1,5 1,7
Ne PFĮ 5,7 5,7 4,5 5,3 5,4 18,4 18,4 19,1 18,3
Ne finansų bendrovių 5,7 5,7 4,5 5,3 5,4 18,4 18,4 19,1 18,3
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 1,0 1,0 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 1,0 0,9
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne PFĮ 1,0 1,0 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 1,0 0,9
Ne finansų bendrovių 1,0 1,0 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 1,0 0,9
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne finansų bendrovių 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Biržinės akcijos 7,4 7,5 5,9 7,2 7,2 20,4 20,5 21,5 20,9
Nebiržinės akcijos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kitos nuosavybės priemonės 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investicinių fondų vienetai (akcijos) 770,0 834,7 689,1 809,2 863,0 954,8 1 044,3 1 132,5 1 168,1
Pinigų rinkos fondų (PRF) vienetai (akcijos) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne PRF investicinių fondų vienetai (akcijos) 770,0 834,7 689,1 809,2 863,0 954,8 1 044,3 1 132,5 1 168,1
Lietuvos rezidentų 9,3 8,9 9,1 7,6 8,0 10,1 12,1 12,7 14,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 748,4 812,7 668,7 788,5 840,8 914,9 969,5 1 054,1 1 088,0
Likusio pasaulio 12,2 13,2 11,3 13,1 14,2 29,8 62,7 65,7 66,2
Akcijų fondų vienetai (akcijos) 715,4 774,7 630,8 742,3 797,4 880,9 981,6 1 072,7 1 105,5
Obligacijų fondų vienetai (akcijos) 11,2 10,1 8,1 12,9 11,1 12,5 14,2 10,2 9,9
Mišriųjų fondų vienetai (akcijos) 15,6 17,3 16,8 20,9 21,4 24,2 7,4 7,7 7,4
Nekilnojamojo turto fondų vienetai (akcijos) 15,4 20,2 20,4 20,8 20,1 21,1 20,7 21,1 21,1
Rizikos draudimo fondų vienetai (akcijos) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kitų fondų vienetai (akcijos) 12,4 12,4 13,0 12,2 13,0 16,2 20,4 20,9 24,3
Išvestinės finansinės priemonės 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lietuvos rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likęs turtas 0,5 0,1 0,4 0,1 1,3 1,2 11,2 0,3 0,5
ĮSIPAREIGOJIMAI 816,0 877,7 738,1 853,7 917,1 1 010,4 1 121,3 1 201,1 1 250,1
Gautos paskolos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pensiniai įsipareigojimai 815,2 877,0 737,1 852,8 909,3 1 008,4 1 111,3 1 200,5 1 243,6
Išvestinės finansinės priemonės 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lietuvos rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likę įsipareigojimai 0,9 0,8 1,1 0,9 7,8 2,0 10,0 0,7 6,5
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-29