Lietuvos bankas

Agreguotas II pakopos 1975-1981 gimimo metų tikslinės grupės pensijų fondų balansas pagal finansinių priemonių rūšis ir trukmes ir priešingų sandorio šalių rezidentiškumą ir sektorius. Priemonių kategorijų ir sektorių apibrėžtys pateikiamos metaduomenų dokumente.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2022 - I ketv. sorting 2022 - II ketv. sorting 2022 - III ketv. sorting 2022 - IV ketv. sorting 2023 - I ketv. sorting 2023 - II ketv. sorting 2023 - III ketv. sorting 2023 - IV ketv. sorting 2024 - I ketv.
TURTAS 1 335,0 1 225,6 1 255,9 1 280,1 1 378,4 1 488,0 1 509,6 1 628,4 1 808,1
Grynieji pinigai ir indėliai 24,0 17,4 24,0 37,6 28,0 25,6 22,2 43,5 32,3
Sutarto termino indėliai 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5 4,7 28,4 15,1
Lietuvos rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5 4,7 28,4 15,1
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Indėliai be sutarto termino 24,0 17,4 24,0 37,6 26,5 24,1 17,5 15,0 17,2
Lietuvos rezidentų 24,0 17,4 23,4 34,7 25,8 23,4 16,7 14,3 16,4
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,7 2,9 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8
Skolos vertybiniai popieriai 24,1 25,2 27,0 37,6 42,9 45,7 58,7 54,0 57,6
Iki 1 metų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,4 6,4 15,4
Nuo 1 iki 2 metų 0,0 0,0 0,6 0,6 0,6 0,0 0,0 1,5 0,0
Nuo 2 metų 24,1 25,2 26,4 37,0 42,3 45,7 51,3 46,1 42,2
Lietuvos rezidentų 8,9 15,1 15,1 20,0 21,0 26,2 27,8 29,6 30,8
PFĮ 1,6 1,5 1,5 2,9 3,0 4,2 4,3 5,7 5,9
Ne PFĮ 7,3 13,6 13,7 17,1 18,1 21,9 23,4 23,8 24,9
Valdžios 1,6 5,9 5,7 6,5 6,2 7,7 8,1 8,4 8,9
Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų 0,0 0,0 1,0 1,6 2,6 2,6 2,6 2,5 2,5
Ne finansų bendrovių 4,5 6,5 5,9 5,8 5,9 8,3 8,8 9,0 9,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 2,4 1,4 3,4 6,6 15,3 12,6 24,6 19,8 25,8
PFĮ 0,0 0,8 1,4 3,3 5,4 5,4 5,6 5,6 3,5
Ne PFĮ 2,4 0,5 2,0 3,3 9,9 7,2 19,1 14,2 22,3
Valdžios 1,9 0,0 1,4 1,7 7,5 4,8 16,7 11,4 19,1
Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų 0,4 0,3 0,3 1,4 2,2 2,1 2,3 2,7 3,1
Ne finansų bendrovių 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1
Likusio pasaulio 12,8 8,7 8,5 11,0 6,6 7,0 6,3 4,7 1,0
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,9 0,0 0,0
Ne PFĮ 12,8 8,7 8,5 11,0 6,6 6,2 5,4 4,7 1,0
Valdžios 11,7 7,7 7,5 9,9 5,5 5,1 4,3 4,7 1,0
Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne finansų bendrovių 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 0,0 0,0
Nuosavybės priemonės 22,1 22,6 23,4 24,2 25,6 24,6 24,3 22,9 22,2
Lietuvos rezidentų 18,7 19,2 19,9 20,5 21,9 20,9 21,0 19,9 19,5
PFĮ 1,6 1,6 1,6 2,0 2,0 1,8 2,1 2,3 2,4
Ne PFĮ 17,1 17,6 18,3 18,5 19,9 19,1 18,9 17,6 17,2
Ne finansų bendrovių 17,1 17,6 18,3 18,5 19,9 19,1 18,9 17,6 17,2
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 3,4 3,4 3,5 3,7 3,7 3,7 3,3 3,0 2,7
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne PFĮ 3,4 3,4 3,5 3,7 3,7 3,7 3,3 3,0 2,7
Ne finansų bendrovių 3,4 3,4 3,5 3,7 3,7 3,7 3,3 3,0 2,7
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne finansų bendrovių 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Biržinės akcijos 22,1 22,6 23,4 24,2 25,6 24,6 24,3 22,9 22,2
Nebiržinės akcijos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kitos nuosavybės priemonės 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investicinių fondų vienetai (akcijos) 1 263,1 1 159,2 1 181,1 1 180,5 1 278,6 1 391,1 1 401,4 1 507,8 1 688,2
Pinigų rinkos fondų (PRF) vienetai (akcijos) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne PRF investicinių fondų vienetai (akcijos) 1 263,1 1 159,2 1 181,1 1 180,5 1 278,6 1 391,1 1 401,4 1 507,8 1 688,2
Lietuvos rezidentų 20,3 21,0 21,5 22,4 30,9 31,1 32,2 36,0 39,6
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 1 177,7 1 080,5 1 104,3 1 101,2 1 187,8 1 310,9 1 321,1 1 436,0 1 609,6
Likusio pasaulio 65,1 57,7 55,3 56,9 59,9 49,1 48,1 35,7 39,0
Akcijų fondų vienetai (akcijos) 1 181,4 1 072,8 1 104,0 1 101,1 1 184,9 1 290,1 1 293,0 1 390,2 1 562,9
Obligacijų fondų vienetai (akcijos) 15,4 17,3 10,1 8,4 8,9 12,3 13,3 14,9 13,8
Mišriųjų fondų vienetai (akcijos) 6,7 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nekilnojamojo turto fondų vienetai (akcijos) 22,3 21,9 22,8 22,9 27,0 25,9 27,8 29,2 29,3
Rizikos draudimo fondų vienetai (akcijos) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kitų fondų vienetai (akcijos) 37,3 41,1 44,2 48,2 57,8 62,8 67,2 73,5 82,2
Išvestinės finansinės priemonės 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lietuvos rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likęs turtas 1,7 1,2 0,3 0,3 3,3 0,9 2,9 0,2 7,7
ĮSIPAREIGOJIMAI 1 335,0 1 225,6 1 255,9 1 280,1 1 378,4 1 488,0 1 509,6 1 628,4 1 808,1
Gautos paskolos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pensiniai įsipareigojimai 1 333,1 1 224,8 1 254,5 1 279,2 1 371,1 1 481,3 1 508,4 1 627,3 1 802,5
Išvestinės finansinės priemonės 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lietuvos rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likę įsipareigojimai 1,8 0,8 1,2 0,9 7,3 6,7 1,2 1,1 5,6
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-29