Lietuvos bankas

Agreguotas II pakopos 1968-1974 gimimo metų tikslinės grupės pensijų fondų balansas pagal finansinių priemonių rūšis ir trukmes ir priešingų sandorio šalių rezidentiškumą ir sektorius. Priemonių kategorijų ir sektorių apibrėžtys pateikiamos metaduomenų dokumente.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2019 - III ketv. sorting 2019 - IV ketv. sorting 2020 - I ketv. sorting 2020 - II ketv. sorting 2020 - III ketv. sorting 2020 - IV ketv. sorting 2021 - I ketv. sorting 2021 - II ketv. sorting 2021 - III ketv.
TURTAS 845,6 905,5 770,2 880,0 940,7 1 028,5 1 128,7 1 200,3 1 241,6
Grynieji pinigai ir indėliai 15,5 16,1 28,6 12,8 17,8 16,6 35,7 18,2 19,6
Sutarto termino indėliai 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lietuvos rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Indėliai be sutarto termino 15,5 16,1 28,6 12,8 17,8 16,6 35,7 18,2 19,6
Lietuvos rezidentų 15,5 16,1 28,5 12,8 17,7 16,6 35,7 18,2 19,6
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Skolos vertybiniai popieriai 51,6 54,2 51,5 66,5 72,0 84,9 89,0 112,6 125,8
Iki 1 metų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 1,4 1,4
Nuo 1 iki 2 metų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nuo 2 metų 51,6 54,2 51,5 66,5 72,0 84,9 87,6 111,2 124,4
Lietuvos rezidentų 13,3 14,3 6,9 14,1 18,4 25,5 27,0 37,5 45,7
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4
Ne PFĮ 13,3 14,3 6,9 14,1 18,4 25,5 27,0 37,5 43,3
Valdžios 5,2 6,2 3,3 6,8 10,5 15,9 17,8 21,1 24,8
Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne finansų bendrovių 8,1 8,1 3,7 7,3 7,8 9,6 9,3 16,4 18,5
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 11,3 12,2 12,3 14,9 12,2 15,0 15,9 28,8 30,0
PFĮ 6,7 6,7 6,7 6,6 6,7 7,7 7,2 7,7 10,2
Ne PFĮ 4,6 5,6 5,6 8,3 5,5 7,3 8,7 21,1 19,7
Valdžios 3,1 4,0 3,9 6,8 2,4 4,2 5,1 12,1 11,1
Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų 0,7 0,7 0,6 0,8 1,9 1,5 1,9 3,6 3,2
Ne finansų bendrovių 0,4 0,4 0,5 0,2 0,7 1,2 1,2 4,9 4,9
Likusio pasaulio 27,0 27,7 32,3 37,5 41,4 44,4 46,0 46,2 50,1
PFĮ 0,5 0,5 0,5 0,5 0,9 0,9 1,0 1,0 1,2
Ne PFĮ 26,5 27,3 31,9 37,0 40,6 43,4 45,0 45,2 48,9
Valdžios 25,9 26,0 30,3 35,5 37,0 40,4 40,8 40,2 42,2
Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,8 0,8 0,8
Ne finansų bendrovių 0,6 1,2 1,2 1,2 3,2 2,7 3,4 4,2 5,8
Nuosavybės priemonės 7,4 7,5 5,8 7,1 7,1 19,3 19,4 20,4 19,6
Lietuvos rezidentų 6,4 6,5 5,0 6,1 6,3 18,5 18,5 19,4 18,7
PFĮ 0,8 0,8 0,5 0,8 0,9 1,0 1,1 1,4 1,5
Ne PFĮ 5,7 5,7 4,5 5,3 5,4 17,4 17,5 18,0 17,2
Ne finansų bendrovių 5,7 5,7 4,5 5,3 5,4 17,4 17,5 18,0 17,2
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,9 1,0 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 1,0 0,9
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne PFĮ 0,9 1,0 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 1,0 0,9
Ne finansų bendrovių 0,9 1,0 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 1,0 0,9
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne finansų bendrovių 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Biržinės akcijos 7,4 7,5 5,8 7,1 7,1 19,3 19,4 20,4 19,6
Nebiržinės akcijos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kitos nuosavybės priemonės 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investicinių fondų vienetai (akcijos) 770,4 823,7 684,0 793,5 842,5 904,4 970,2 1 048,7 1 075,5
Pinigų rinkos fondų (PRF) vienetai (akcijos) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne PRF investicinių fondų vienetai (akcijos) 770,4 823,7 684,0 793,5 842,5 904,4 970,2 1 048,7 1 075,5
Lietuvos rezidentų 9,2 8,9 8,9 7,3 7,5 9,2 10,9 11,3 12,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 748,2 800,8 663,0 772,3 819,8 869,7 905,5 981,1 1 006,8
Likusio pasaulio 13,0 14,1 12,1 13,9 15,1 25,5 53,8 56,3 56,7
Akcijų fondų vienetai (akcijos) 716,1 762,0 617,4 713,7 763,8 814,0 873,3 942,1 963,0
Obligacijų fondų vienetai (akcijos) 13,9 14,9 19,0 29,6 28,1 33,8 44,3 53,3 56,9
Mišriųjų fondų vienetai (akcijos) 14,3 15,6 16,2 19,4 19,8 22,0 15,5 16,2 16,7
Nekilnojamojo turto fondų vienetai (akcijos) 15,0 20,0 20,4 20,7 20,0 20,9 20,6 20,9 21,0
Rizikos draudimo fondų vienetai (akcijos) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kitų fondų vienetai (akcijos) 11,1 11,2 11,0 10,2 10,7 13,6 16,5 16,2 17,9
Išvestinės finansinės priemonės 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Lietuvos rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likęs turtas 0,7 4,0 0,4 0,1 1,2 3,2 14,3 0,4 1,0
ĮSIPAREIGOJIMAI 845,6 905,5 770,2 880,0 940,7 1 028,5 1 128,7 1 200,3 1 241,6
Gautos paskolos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pensiniai įsipareigojimai 844,7 904,8 766,4 878,4 933,1 1 027,8 1 117,8 1 197,5 1 236,7
Išvestinės finansinės priemonės 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1
Lietuvos rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likę įsipareigojimai 0,9 0,7 3,8 1,5 7,5 0,7 10,8 2,7 4,8
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-29