Lietuvos bankas

Agreguotas II pakopos 1968-1974 gimimo metų tikslinės grupės pensijų fondų balansas pagal finansinių priemonių rūšis ir trukmes ir priešingų sandorio šalių rezidentiškumą ir sektorius. Priemonių kategorijų ir sektorių apibrėžtys pateikiamos metaduomenų dokumente.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2022 - I ketv. sorting 2022 - II ketv. sorting 2022 - III ketv. sorting 2022 - IV ketv. sorting 2023 - I ketv. sorting 2023 - II ketv. sorting 2023 - III ketv. sorting 2023 - IV ketv. sorting 2024 - I ketv.
TURTAS 1 321,2 1 210,4 1 231,1 1 255,6 1 342,6 1 424,7 1 447,1 1 555,1 1 689,9
Grynieji pinigai ir indėliai 40,2 27,6 28,8 27,5 33,4 19,2 24,3 40,2 16,4
Sutarto termino indėliai 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,7 5,8 17,9 8,4
Lietuvos rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,7 5,8 17,9 8,4
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Indėliai be sutarto termino 40,2 27,6 28,8 27,5 31,7 17,5 18,5 22,2 7,9
Lietuvos rezidentų 40,2 27,6 28,3 23,4 31,2 17,0 18,0 21,7 7,4
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,5 4,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Skolos vertybiniai popieriai 137,0 164,6 182,1 212,5 244,6 267,1 283,0 295,9 324,8
Iki 1 metų 0,0 0,0 1,5 1,5 4,4 2,5 10,5 7,4 17,7
Nuo 1 iki 2 metų 0,0 0,0 4,1 4,1 2,1 0,5 0,0 1,5 0,0
Nuo 2 metų 137,0 164,6 176,5 206,9 238,0 264,1 272,6 286,9 307,1
Lietuvos rezidentų 44,6 46,0 57,2 79,4 84,9 97,6 99,0 121,8 137,9
PFĮ 3,3 3,1 3,1 10,1 10,2 14,8 15,0 16,4 17,0
Ne PFĮ 41,3 42,9 54,2 69,3 74,6 82,9 84,1 105,4 121,0
Valdžios 23,6 24,0 31,7 41,9 44,8 50,7 52,0 69,5 82,9
Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų 0,0 0,0 0,8 1,2 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Ne finansų bendrovių 15,6 16,9 19,7 22,7 24,1 26,5 25,0 28,8 30,1
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 45,5 79,3 83,9 84,1 112,0 119,4 132,7 120,3 128,7
PFĮ 12,5 12,5 16,7 16,8 19,3 22,2 22,4 17,8 18,0
Ne PFĮ 33,0 66,8 67,2 67,2 92,7 97,2 110,2 102,5 110,8
Valdžios 21,6 55,7 55,9 49,3 69,4 73,8 87,1 79,7 88,4
Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų 2,9 3,0 3,1 9,9 9,4 9,5 9,4 9,0 9,8
Ne finansų bendrovių 8,1 7,6 7,6 7,6 13,4 13,9 13,8 13,8 12,6
Likusio pasaulio 46,9 39,3 41,0 49,0 47,7 50,0 51,3 53,7 58,1
PFĮ 1,5 0,9 1,2 0,9 2,0 3,3 3,6 3,4 5,3
Ne PFĮ 45,4 38,4 39,8 48,1 45,6 46,7 47,7 50,3 52,8
Valdžios 39,2 32,2 33,6 42,1 38,2 39,2 39,5 41,4 44,1
Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų 0,3 0,7 0,6 0,9 0,9 0,3 0,9 2,4 2,7
Ne finansų bendrovių 5,9 5,6 5,5 5,2 6,5 7,2 7,3 6,5 5,0
Nuosavybės priemonės 20,4 20,8 21,5 21,9 22,8 22,0 21,6 20,3 19,7
Lietuvos rezidentų 17,1 17,5 18,1 18,4 19,3 18,5 18,4 17,4 17,1
PFĮ 1,4 1,4 1,4 1,8 1,7 1,6 1,6 1,8 1,8
Ne PFĮ 15,7 16,1 16,7 16,6 17,5 16,9 16,7 15,6 15,3
Ne finansų bendrovių 15,7 16,1 16,7 16,6 17,5 16,9 16,7 15,6 15,3
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 3,3 3,3 3,4 3,5 3,6 3,5 3,2 2,9 2,6
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne PFĮ 3,3 3,3 3,4 3,5 3,6 3,5 3,2 2,9 2,6
Ne finansų bendrovių 3,3 3,3 3,4 3,5 3,6 3,5 3,2 2,9 2,6
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne finansų bendrovių 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Biržinės akcijos 20,4 20,8 21,5 21,9 22,8 22,0 21,6 20,3 19,7
Nebiržinės akcijos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kitos nuosavybės priemonės 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investicinių fondų vienetai (akcijos) 1 112,6 996,6 996,3 993,2 1 041,6 1 115,4 1 115,9 1 189,3 1 322,9
Pinigų rinkos fondų (PRF) vienetai (akcijos) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne PRF investicinių fondų vienetai (akcijos) 1 112,6 996,6 996,3 993,2 1 041,6 1 115,4 1 115,9 1 189,3 1 322,9
Lietuvos rezidentų 17,7 18,3 18,6 19,2 25,6 25,7 26,7 29,5 31,9
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 1 039,2 928,8 930,4 925,2 964,7 1 046,0 1 046,2 1 126,3 1 254,6
Likusio pasaulio 55,8 49,5 47,3 48,8 51,4 43,8 42,9 33,5 36,4
Akcijų fondų vienetai (akcijos) 986,6 887,3 894,0 879,4 911,3 976,9 974,0 1 031,7 1 092,5
Obligacijų fondų vienetai (akcijos) 59,7 47,3 43,5 51,7 58,4 62,1 62,8 72,5 137,5
Mišriųjų fondų vienetai (akcijos) 16,1 8,9 3,2 3,2 3,3 2,7 2,8 2,8 5,4
Nekilnojamojo turto fondų vienetai (akcijos) 22,3 21,8 22,7 22,8 25,1 24,2 25,4 26,3 26,2
Rizikos draudimo fondų vienetai (akcijos) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kitų fondų vienetai (akcijos) 28,0 31,3 32,9 36,0 43,6 49,5 50,8 56,0 61,3
Išvestinės finansinės priemonės 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0
Lietuvos rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likęs turtas 11,0 0,8 2,3 0,4 0,1 0,9 2,3 9,4 6,1
ĮSIPAREIGOJIMAI 1 321,2 1 210,4 1 231,1 1 255,6 1 342,6 1 424,7 1 447,1 1 555,1 1 689,9
Gautos paskolos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pensiniai įsipareigojimai 1 310,6 1 209,6 1 228,5 1 254,8 1 331,2 1 421,0 1 445,2 1 554,0 1 683,6
Išvestinės finansinės priemonės 0,1 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
Lietuvos rezidentų 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likę įsipareigojimai 10,5 0,8 2,3 0,8 11,4 3,7 1,8 1,1 6,3
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-29