Lietuvos bankas

Agreguotas II pakopos 1968-1974 gimimo metų tikslinės grupės pensijų fondų balansas pagal finansinių priemonių rūšis ir trukmes ir priešingų sandorio šalių rezidentiškumą ir sektorius. Priemonių kategorijų ir sektorių apibrėžtys pateikiamos metaduomenų dokumente.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2020 - IV ketv. sorting 2021 - I ketv. sorting 2021 - II ketv. sorting 2021 - III ketv. sorting 2021 - IV ketv. sorting 2022 - I ketv. sorting 2022 - II ketv. sorting 2022 - III ketv. sorting 2022 - IV ketv.
TURTAS 1 028,5 1 128,7 1 200,3 1 241,6 1 348,4 1 321,2 1 210,4 1 231,1 1 255,6
Grynieji pinigai ir indėliai 16,6 35,7 18,2 19,6 43,7 40,2 27,6 28,8 27,5
Sutarto termino indėliai 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lietuvos rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Indėliai be sutarto termino 16,6 35,7 18,2 19,6 43,7 40,2 27,6 28,8 27,5
Lietuvos rezidentų 16,6 35,7 18,2 19,6 43,7 40,2 27,6 28,3 23,4
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 4,1
Skolos vertybiniai popieriai 84,9 89,0 112,6 125,8 130,1 137,0 164,6 182,1 212,5
Iki 1 metų 0,0 1,4 1,4 1,4 1,4 0,0 0,0 1,5 1,5
Nuo 1 iki 2 metų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 4,1
Nuo 2 metų 84,9 87,6 111,2 124,4 128,7 137,0 164,6 176,5 206,9
Lietuvos rezidentų 25,5 27,0 37,5 45,7 41,2 44,6 46,0 57,2 79,4
PFĮ 0,0 0,0 0,0 2,4 2,4 3,3 3,1 3,1 10,1
Ne PFĮ 25,5 27,0 37,5 43,3 38,7 41,3 42,9 54,2 69,3
Valdžios 15,9 17,8 21,1 24,8 18,3 23,6 24,0 31,7 41,9
Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 1,2
Ne finansų bendrovių 9,6 9,3 16,4 18,5 18,3 15,6 16,9 19,7 22,7
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 15,0 15,9 28,8 30,0 37,8 45,5 79,3 83,9 84,1
PFĮ 7,7 7,2 7,7 10,2 12,8 12,5 12,5 16,7 16,8
Ne PFĮ 7,3 8,7 21,1 19,7 25,0 33,0 66,8 67,2 67,2
Valdžios 4,2 5,1 12,1 11,1 12,5 21,6 55,7 55,9 49,3
Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų 1,5 1,9 3,6 3,2 3,3 2,9 3,0 3,1 9,9
Ne finansų bendrovių 1,2 1,2 4,9 4,9 8,7 8,1 7,6 7,6 7,6
Likusio pasaulio 44,4 46,0 46,2 50,1 51,1 46,9 39,3 41,0 49,0
PFĮ 0,9 1,0 1,0 1,2 1,2 1,5 0,9 1,2 0,9
Ne PFĮ 43,4 45,0 45,2 48,9 49,9 45,4 38,4 39,8 48,1
Valdžios 40,4 40,8 40,2 42,2 43,2 39,2 32,2 33,6 42,1
Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų 0,3 0,8 0,8 0,8 0,6 0,3 0,7 0,6 0,9
Ne finansų bendrovių 2,7 3,4 4,2 5,8 6,1 5,9 5,6 5,5 5,2
Nuosavybės priemonės 19,3 19,4 20,4 19,6 22,1 20,4 20,8 21,5 21,9
Lietuvos rezidentų 18,5 18,5 19,4 18,7 18,6 17,1 17,5 18,1 18,4
PFĮ 1,0 1,1 1,4 1,5 1,6 1,4 1,4 1,4 1,8
Ne PFĮ 17,4 17,5 18,0 17,2 17,0 15,7 16,1 16,7 16,6
Ne finansų bendrovių 17,4 17,5 18,0 17,2 17,0 15,7 16,1 16,7 16,6
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,9 0,9 1,0 0,9 3,5 3,3 3,3 3,4 3,5
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne PFĮ 0,9 0,9 1,0 0,9 3,5 3,3 3,3 3,4 3,5
Ne finansų bendrovių 0,9 0,9 1,0 0,9 3,5 3,3 3,3 3,4 3,5
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne finansų bendrovių 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Biržinės akcijos 19,3 19,4 20,4 19,6 22,1 20,4 20,8 21,5 21,9
Nebiržinės akcijos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kitos nuosavybės priemonės 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investicinių fondų vienetai (akcijos) 904,4 970,2 1 048,7 1 075,5 1 138,5 1 112,6 996,6 996,3 993,2
Pinigų rinkos fondų (PRF) vienetai (akcijos) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne PRF investicinių fondų vienetai (akcijos) 904,4 970,2 1 048,7 1 075,5 1 138,5 1 112,6 996,6 996,3 993,2
Lietuvos rezidentų 9,2 10,9 11,3 12,0 12,7 17,7 18,3 18,6 19,2
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 869,7 905,5 981,1 1 006,8 1 065,0 1 039,2 928,8 930,4 925,2
Likusio pasaulio 25,5 53,8 56,3 56,7 60,7 55,8 49,5 47,3 48,8
Akcijų fondų vienetai (akcijos) 814,0 873,3 942,1 963,0 1 022,8 986,6 887,3 894,0 879,4
Obligacijų fondų vienetai (akcijos) 33,8 44,3 53,3 56,9 55,6 59,7 47,3 43,5 51,7
Mišriųjų fondų vienetai (akcijos) 22,0 15,5 16,2 16,7 16,6 16,1 8,9 3,2 3,2
Nekilnojamojo turto fondų vienetai (akcijos) 20,9 20,6 20,9 21,0 21,6 22,3 21,8 22,7 22,8
Rizikos draudimo fondų vienetai (akcijos) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kitų fondų vienetai (akcijos) 13,6 16,5 16,2 17,9 22,0 28,0 31,3 32,9 36,0
Išvestinės finansinės priemonės 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lietuvos rezidentų 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likęs turtas 3,2 14,3 0,4 1,0 13,9 11,0 0,8 2,3 0,4
ĮSIPAREIGOJIMAI 1 028,5 1 128,7 1 200,3 1 241,6 1 348,4 1 321,2 1 210,4 1 231,1 1 255,6
Gautos paskolos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pensiniai įsipareigojimai 1 027,8 1 117,8 1 197,5 1 236,7 1 347,5 1 310,6 1 209,6 1 228,5 1 254,8
Išvestinės finansinės priemonės 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,3 0,0
Lietuvos rezidentų 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0
Likę įsipareigojimai 0,7 10,8 2,7 4,8 0,8 10,5 0,8 2,3 0,8
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-29