Lietuvos bankas

Agreguotas II pakopos 1961-1967 gimimo metų tikslinės grupės pensijų fondų balansas pagal finansinių priemonių rūšis ir trukmes ir priešingų sandorio šalių rezidentiškumą ir sektorius. Priemonių kategorijų ir sektorių apibrėžtys pateikiamos metaduomenų dokumente.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2020 - I ketv. sorting 2020 - II ketv. sorting 2020 - III ketv. sorting 2020 - IV ketv. sorting 2021 - I ketv. sorting 2021 - II ketv. sorting 2021 - III ketv. sorting 2021 - IV ketv. sorting 2022 - I ketv.
TURTAS 708,9 785,3 826,4 885,8 933,9 982,5 1 011,3 1 061,9 1 041,2
Grynieji pinigai ir indėliai 23,3 10,8 19,0 18,7 28,9 26,1 37,0 57,8 73,6
Sutarto termino indėliai 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lietuvos rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Indėliai be sutarto termino 23,3 10,8 19,0 18,7 28,9 26,1 37,0 57,8 73,6
Lietuvos rezidentų 22,8 10,5 18,7 18,5 28,7 26,1 37,0 57,7 73,5
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,5 0,3 0,3 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0
Skolos vertybiniai popieriai 238,3 260,7 264,0 276,6 295,9 309,6 315,2 321,9 306,9
Iki 1 metų 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 1,2 1,2 1,2 0,0
Nuo 1 iki 2 metų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nuo 2 metų 238,3 260,7 264,0 276,6 294,7 308,4 314,0 320,7 306,9
Lietuvos rezidentų 87,5 80,4 86,8 96,1 110,2 113,9 122,1 111,8 99,1
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 4,7 5,5
Ne PFĮ 87,5 80,4 86,8 96,1 110,2 113,9 119,2 107,1 93,6
Valdžios 62,1 50,6 53,3 61,5 76,3 71,2 75,2 72,4 66,8
Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne finansų bendrovių 25,4 29,8 33,4 34,6 33,9 42,7 43,9 33,1 25,3
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 52,0 68,5 56,3 60,9 61,5 74,3 70,0 85,7 94,1
PFĮ 20,9 20,5 20,9 19,1 16,6 17,6 15,2 21,5 20,9
Ne PFĮ 31,0 48,0 35,4 41,9 44,9 56,7 54,8 64,1 73,2
Valdžios 17,9 34,7 19,9 25,4 28,2 34,6 33,7 33,9 44,5
Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų 2,4 2,7 4,3 4,6 4,8 6,7 5,8 5,6 5,1
Ne finansų bendrovių 8,8 8,7 9,2 10,1 10,2 13,7 13,7 23,1 22,2
Likusio pasaulio 98,9 111,8 120,9 119,6 124,2 121,4 123,0 124,5 113,8
PFĮ 9,3 9,7 10,9 10,0 10,1 9,6 5,0 5,0 5,0
Ne PFĮ 89,6 102,1 109,9 109,5 114,1 111,9 118,0 119,5 108,8
Valdžios 82,2 94,6 97,3 99,0 102,8 99,7 104,8 106,0 96,6
Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų 2,6 2,6 4,2 4,3 3,9 3,9 4,0 3,7 2,8
Ne finansų bendrovių 4,7 4,9 8,4 6,3 7,4 8,3 9,2 9,7 9,3
Nuosavybės priemonės 3,3 4,1 4,1 10,6 10,7 11,3 10,8 11,9 10,9
Lietuvos rezidentų 2,9 3,6 3,6 10,1 10,2 10,7 10,2 10,1 9,3
PFĮ 0,4 0,6 0,6 0,7 0,7 0,9 1,0 1,0 0,9
Ne PFĮ 2,5 3,0 3,1 9,5 9,5 9,8 9,2 9,1 8,4
Ne finansų bendrovių 2,5 3,0 3,1 9,5 9,5 9,8 9,2 9,1 8,4
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,8 1,6
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne PFĮ 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,8 1,6
Ne finansų bendrovių 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,8 1,6
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne finansų bendrovių 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Biržinės akcijos 3,3 4,1 4,1 10,6 10,7 11,3 10,8 11,9 10,9
Nebiržinės akcijos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kitos nuosavybės priemonės 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investicinių fondų vienetai (akcijos) 443,7 509,5 538,3 576,9 593,9 635,2 646,4 659,4 649,2
Pinigų rinkos fondų (PRF) vienetai (akcijos) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne PRF investicinių fondų vienetai (akcijos) 443,7 509,5 538,3 576,9 593,9 635,2 646,4 659,4 649,2
Lietuvos rezidentų 2,5 2,4 2,5 2,0 2,9 3,0 3,1 3,0 4,7
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 433,9 498,6 526,5 554,7 559,0 598,5 608,8 618,9 609,9
Likusio pasaulio 7,4 8,5 9,2 20,2 31,9 33,7 34,5 37,6 34,6
Akcijų fondų vienetai (akcijos) 337,7 382,7 405,9 434,6 444,2 466,6 465,0 480,3 466,9
Obligacijų fondų vienetai (akcijos) 85,3 104,3 109,3 117,0 128,7 146,2 148,2 145,8 147,7
Mišriųjų fondų vienetai (akcijos) 12,1 14,0 14,4 15,8 10,5 12,0 12,4 12,4 12,2
Nekilnojamojo turto fondų vienetai (akcijos) 6,9 7,0 7,0 7,0 6,8 6,8 6,9 6,8 7,1
Rizikos draudimo fondų vienetai (akcijos) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kitų fondų vienetai (akcijos) 1,8 1,5 1,7 2,5 3,7 3,6 13,8 14,2 15,4
Išvestinės finansinės priemonės 0,0 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lietuvos rezidentų 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likęs turtas 0,2 0,1 1,0 2,8 4,4 0,2 2,0 10,8 0,6
ĮSIPAREIGOJIMAI 708,9 785,3 826,4 885,8 933,9 982,5 1 011,3 1 061,9 1 041,2
Gautos paskolos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pensiniai įsipareigojimai 706,3 782,7 822,5 885,1 932,5 979,6 1 005,4 1 061,1 1 030,9
Išvestinės finansinės priemonės 0,1 0,1 0,1 0,0 0,3 0,2 0,3 0,1 0,1
Lietuvos rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Likę įsipareigojimai 2,5 2,6 3,8 0,7 1,2 2,7 5,6 0,7 10,2
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-29