Lietuvos bankas

Agreguotas II pakopos 1961-1967 gimimo metų tikslinės grupės pensijų fondų balansas pagal finansinių priemonių rūšis ir trukmes ir priešingų sandorio šalių rezidentiškumą ir sektorius. Priemonių kategorijų ir sektorių apibrėžtys pateikiamos metaduomenų dokumente.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2022 - I ketv. sorting 2022 - II ketv. sorting 2022 - III ketv. sorting 2022 - IV ketv. sorting 2023 - I ketv. sorting 2023 - II ketv. sorting 2023 - III ketv. sorting 2023 - IV ketv. sorting 2024 - I ketv.
TURTAS 1 041,2 969,6 974,2 1 001,2 1 052,9 1 102,4 1 121,8 1 198,5 1 265,6
Grynieji pinigai ir indėliai 73,6 46,0 35,6 31,6 23,6 20,0 19,6 44,2 22,5
Sutarto termino indėliai 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,1 5,6 23,1 15,0
Lietuvos rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,1 5,6 23,1 15,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Indėliai be sutarto termino 73,6 46,0 35,6 31,6 22,5 18,9 14,0 21,1 7,6
Lietuvos rezidentų 73,5 46,0 35,4 28,7 21,3 17,7 12,8 19,9 6,4
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,2 2,9 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Skolos vertybiniai popieriai 306,9 351,9 375,0 421,6 465,6 492,5 501,0 524,0 542,9
Iki 1 metų 0,0 0,0 1,2 2,7 12,5 19,1 35,1 34,7 29,0
Nuo 1 iki 2 metų 0,0 0,0 5,9 5,9 1,9 0,9 0,0 1,1 0,0
Nuo 2 metų 306,9 351,9 367,9 413,0 451,2 472,5 465,9 488,2 513,9
Lietuvos rezidentų 99,1 93,7 114,7 147,0 159,0 175,1 176,8 212,7 231,4
PFĮ 5,5 5,4 5,2 11,0 11,1 16,2 16,4 18,3 18,8
Ne PFĮ 93,6 88,4 109,5 136,0 147,9 158,9 160,4 194,5 212,6
Valdžios 66,8 61,2 79,0 101,5 111,6 121,0 122,4 146,0 159,9
Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne finansų bendrovių 25,3 25,7 29,0 31,8 33,4 35,1 34,1 44,6 46,6
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 94,1 157,2 164,5 170,9 213,6 224,2 230,3 211,8 210,9
PFĮ 20,9 20,5 26,6 27,0 28,5 29,4 29,3 21,9 22,0
Ne PFĮ 73,2 136,7 138,0 143,9 185,1 194,8 201,0 189,9 188,9
Valdžios 44,5 112,2 113,7 111,2 148,5 162,9 170,2 159,4 158,6
Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų 5,1 5,2 5,5 14,0 13,3 13,5 13,3 12,6 13,5
Ne finansų bendrovių 22,2 17,7 17,2 17,1 21,8 18,4 17,5 18,0 16,8
Likusio pasaulio 113,8 101,0 95,8 103,7 93,0 93,2 94,0 99,5 100,6
PFĮ 5,0 4,0 4,1 4,2 5,5 7,0 7,1 6,8 9,7
Ne PFĮ 108,8 97,0 91,7 99,6 87,5 86,2 86,9 92,7 90,9
Valdžios 96,6 85,5 80,4 89,9 77,1 76,8 76,7 82,2 80,3
Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų 2,8 2,9 2,9 2,6 2,6 0,9 1,6 3,0 3,5
Ne finansų bendrovių 9,3 8,6 8,4 7,1 7,9 8,5 8,5 7,5 6,4
Nuosavybės priemonės 10,9 10,9 11,0 11,0 11,4 11,0 10,7 10,0 9,7
Lietuvos rezidentų 9,3 9,2 9,3 9,2 9,6 9,3 9,2 8,8 8,6
PFĮ 0,9 0,8 0,7 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0
Ne PFĮ 8,4 8,5 8,6 8,3 8,7 8,4 8,4 7,8 7,7
Ne finansų bendrovių 8,4 8,5 8,6 8,3 8,7 8,4 8,4 7,8 7,7
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 1,6 1,6 1,7 1,8 1,8 1,7 1,5 1,2 1,1
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne PFĮ 1,6 1,6 1,7 1,8 1,8 1,7 1,5 1,2 1,1
Ne finansų bendrovių 1,6 1,6 1,7 1,8 1,8 1,7 1,5 1,2 1,1
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne finansų bendrovių 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Biržinės akcijos 10,9 10,9 11,0 11,0 11,4 11,0 10,7 10,0 9,7
Nebiržinės akcijos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kitos nuosavybės priemonės 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investicinių fondų vienetai (akcijos) 649,2 560,6 550,1 536,6 552,1 578,6 589,3 612,4 690,2
Pinigų rinkos fondų (PRF) vienetai (akcijos) 0,0 3,0 3,2 2,9 0,0 0,0 10,0 10,1 10,2
Ne PRF investicinių fondų vienetai (akcijos) 649,2 557,6 546,9 533,7 552,1 578,6 579,3 602,3 680,0
Lietuvos rezidentų 4,7 4,7 4,8 4,9 6,2 6,3 6,7 6,8 7,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 609,9 525,3 515,6 501,3 514,0 544,1 554,9 586,5 662,6
Likusio pasaulio 34,6 30,6 29,7 30,4 31,8 28,3 27,8 19,1 20,7
Akcijų fondų vienetai (akcijos) 466,9 422,1 420,8 406,6 415,5 437,7 428,9 441,9 450,4
Obligacijų fondų vienetai (akcijos) 147,7 106,7 99,5 107,7 114,6 116,5 125,1 133,8 202,0
Mišriųjų fondų vienetai (akcijos) 12,2 7,0 4,8 4,8 5,0 4,2 4,3 4,4 4,4
Nekilnojamojo turto fondų vienetai (akcijos) 7,1 6,8 7,2 7,2 8,2 7,8 7,9 7,8 7,9
Rizikos draudimo fondų vienetai (akcijos) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kitų fondų vienetai (akcijos) 15,4 14,9 14,6 7,4 8,8 12,5 13,2 14,4 15,2
Išvestinės finansinės priemonės 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0
Lietuvos rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likęs turtas 0,6 0,3 2,5 0,3 0,1 0,1 1,1 7,8 0,2
ĮSIPAREIGOJIMAI 1 041,2 969,6 974,2 1 001,2 1 052,9 1 102,4 1 121,8 1 198,5 1 265,6
Gautos paskolos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pensiniai įsipareigojimai 1 030,9 968,8 972,9 999,0 1 047,0 1 100,5 1 120,1 1 197,6 1 263,3
Išvestinės finansinės priemonės 0,1 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
Lietuvos rezidentų 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likę įsipareigojimai 10,2 0,7 1,1 2,2 6,0 1,9 1,6 1,0 2,2
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-29