Lietuvos bankas

Agreguotas II pakopos 1961-1967 gimimo metų tikslinės grupės pensijų fondų balansas pagal finansinių priemonių rūšis ir trukmes ir priešingų sandorio šalių rezidentiškumą ir sektorius. Priemonių kategorijų ir sektorių apibrėžtys pateikiamos metaduomenų dokumente.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2020 - IV ketv. sorting 2021 - I ketv. sorting 2021 - II ketv. sorting 2021 - III ketv. sorting 2021 - IV ketv. sorting 2022 - I ketv. sorting 2022 - II ketv. sorting 2022 - III ketv. sorting 2022 - IV ketv.
TURTAS 885,8 933,9 982,5 1 011,3 1 061,9 1 041,2 969,6 974,2 1 001,2
Grynieji pinigai ir indėliai 18,7 28,9 26,1 37,0 57,8 73,6 46,0 35,6 31,6
Sutarto termino indėliai 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lietuvos rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Indėliai be sutarto termino 18,7 28,9 26,1 37,0 57,8 73,6 46,0 35,6 31,6
Lietuvos rezidentų 18,5 28,7 26,1 37,0 57,7 73,5 46,0 35,4 28,7
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 2,9
Skolos vertybiniai popieriai 276,6 295,9 309,6 315,2 321,9 306,9 351,9 375,0 421,6
Iki 1 metų 0,0 1,2 1,2 1,2 1,2 0,0 0,0 1,2 2,7
Nuo 1 iki 2 metų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 5,9
Nuo 2 metų 276,6 294,7 308,4 314,0 320,7 306,9 351,9 367,9 413,0
Lietuvos rezidentų 96,1 110,2 113,9 122,1 111,8 99,1 93,7 114,7 147,0
PFĮ 0,0 0,0 0,0 3,0 4,7 5,5 5,4 5,2 11,0
Ne PFĮ 96,1 110,2 113,9 119,2 107,1 93,6 88,4 109,5 136,0
Valdžios 61,5 76,3 71,2 75,2 72,4 66,8 61,2 79,0 101,5
Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne finansų bendrovių 34,6 33,9 42,7 43,9 33,1 25,3 25,7 29,0 31,8
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 60,9 61,5 74,3 70,0 85,7 94,1 157,2 164,5 170,9
PFĮ 19,1 16,6 17,6 15,2 21,5 20,9 20,5 26,6 27,0
Ne PFĮ 41,9 44,9 56,7 54,8 64,1 73,2 136,7 138,0 143,9
Valdžios 25,4 28,2 34,6 33,7 33,9 44,5 112,2 113,7 111,2
Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų 4,6 4,8 6,7 5,8 5,6 5,1 5,2 5,5 14,0
Ne finansų bendrovių 10,1 10,2 13,7 13,7 23,1 22,2 17,7 17,2 17,1
Likusio pasaulio 119,6 124,2 121,4 123,0 124,5 113,8 101,0 95,8 103,7
PFĮ 10,0 10,1 9,6 5,0 5,0 5,0 4,0 4,1 4,2
Ne PFĮ 109,5 114,1 111,9 118,0 119,5 108,8 97,0 91,7 99,6
Valdžios 99,0 102,8 99,7 104,8 106,0 96,6 85,5 80,4 89,9
Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų 4,3 3,9 3,9 4,0 3,7 2,8 2,9 2,9 2,6
Ne finansų bendrovių 6,3 7,4 8,3 9,2 9,7 9,3 8,6 8,4 7,1
Nuosavybės priemonės 10,6 10,7 11,3 10,8 11,9 10,9 10,9 11,0 11,0
Lietuvos rezidentų 10,1 10,2 10,7 10,2 10,1 9,3 9,2 9,3 9,2
PFĮ 0,7 0,7 0,9 1,0 1,0 0,9 0,8 0,7 0,9
Ne PFĮ 9,5 9,5 9,8 9,2 9,1 8,4 8,5 8,6 8,3
Ne finansų bendrovių 9,5 9,5 9,8 9,2 9,1 8,4 8,5 8,6 8,3
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,5 0,5 0,5 0,5 1,8 1,6 1,6 1,7 1,8
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne PFĮ 0,5 0,5 0,5 0,5 1,8 1,6 1,6 1,7 1,8
Ne finansų bendrovių 0,5 0,5 0,5 0,5 1,8 1,6 1,6 1,7 1,8
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne finansų bendrovių 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Biržinės akcijos 10,6 10,7 11,3 10,8 11,9 10,9 10,9 11,0 11,0
Nebiržinės akcijos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kitos nuosavybės priemonės 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investicinių fondų vienetai (akcijos) 576,9 593,9 635,2 646,4 659,4 649,2 560,6 550,1 536,6
Pinigų rinkos fondų (PRF) vienetai (akcijos) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,2 2,9
Ne PRF investicinių fondų vienetai (akcijos) 576,9 593,9 635,2 646,4 659,4 649,2 557,6 546,9 533,7
Lietuvos rezidentų 2,0 2,9 3,0 3,1 3,0 4,7 4,7 4,8 4,9
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 554,7 559,0 598,5 608,8 618,9 609,9 525,3 515,6 501,3
Likusio pasaulio 20,2 31,9 33,7 34,5 37,6 34,6 30,6 29,7 30,4
Akcijų fondų vienetai (akcijos) 434,6 444,2 466,6 465,0 480,3 466,9 422,1 420,8 406,6
Obligacijų fondų vienetai (akcijos) 117,0 128,7 146,2 148,2 145,8 147,7 106,7 99,5 107,7
Mišriųjų fondų vienetai (akcijos) 15,8 10,5 12,0 12,4 12,4 12,2 7,0 4,8 4,8
Nekilnojamojo turto fondų vienetai (akcijos) 7,0 6,8 6,8 6,9 6,8 7,1 6,8 7,2 7,2
Rizikos draudimo fondų vienetai (akcijos) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kitų fondų vienetai (akcijos) 2,5 3,7 3,6 13,8 14,2 15,4 14,9 14,6 7,4
Išvestinės finansinės priemonės 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Lietuvos rezidentų 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likęs turtas 2,8 4,4 0,2 2,0 10,8 0,6 0,3 2,5 0,3
ĮSIPAREIGOJIMAI 885,8 933,9 982,5 1 011,3 1 061,9 1 041,2 969,6 974,2 1 001,2
Gautos paskolos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pensiniai įsipareigojimai 885,1 932,5 979,6 1 005,4 1 061,1 1 030,9 968,8 972,9 999,0
Išvestinės finansinės priemonės 0,0 0,3 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,3 0,0
Lietuvos rezidentų 0,0 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
Likę įsipareigojimai 0,7 1,2 2,7 5,6 0,7 10,2 0,7 1,1 2,2
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-29