Lietuvos bankas

Agreguotas II pakopos 1961-1967 gimimo metų tikslinės grupės pensijų fondų balansas pagal finansinių priemonių rūšis ir trukmes ir priešingų sandorio šalių rezidentiškumą ir sektorius. Priemonių kategorijų ir sektorių apibrėžtys pateikiamos metaduomenų dokumente.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2019 - II ketv. 2019 - III ketv. 2019 - IV ketv. 2020 - I ketv. 2020 - II ketv. 2020 - III ketv. 2020 - IV ketv.
TURTAS 720,9 748,4 786,5 708,9 785,3 826,4 885,8
Grynieji pinigai ir indėliai 16,4 16,7 21,3 23,3 10,8 19,0 18,7
Sutarto termino indėliai 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lietuvos rezidentų 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Indėliai be sutarto termino 12,9 16,7 21,3 23,3 10,8 19,0 18,7
Lietuvos rezidentų 12,7 16,5 21,1 22,8 10,5 18,7 18,5
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,2 0,2 0,2 0,5 0,3 0,3 0,1
Skolos vertybiniai popieriai 242,2 219,9 238,8 238,3 260,7 264,0 276,6
Iki 1 metų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nuo 1 iki 2 metų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nuo 2 metų 242,2 219,9 238,8 238,3 260,7 264,0 276,6
Lietuvos rezidentų 102,3 90,5 92,9 87,5 80,4 86,8 96,1
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne PFĮ 102,3 90,5 92,9 87,5 80,4 86,8 96,1
Valdžios 79,0 63,8 66,1 62,1 50,6 53,3 61,5
Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne finansų bendrovių 23,3 26,7 26,7 25,4 29,8 33,4 34,6
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 56,4 54,6 54,3 52,0 68,5 56,3 60,9
PFĮ 20,8 20,9 20,9 20,9 20,5 20,9 19,1
Ne PFĮ 35,6 33,7 33,5 31,0 48,0 35,4 41,9
Valdžios 23,5 20,3 19,7 17,9 34,7 19,9 25,4
Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų 2,1 2,5 2,7 2,4 2,7 4,3 4,6
Ne finansų bendrovių 8,1 9,0 9,0 8,8 8,7 9,2 10,1
Likusio pasaulio 83,5 74,8 91,6 98,9 111,8 120,9 119,6
PFĮ 3,7 3,3 9,8 9,3 9,7 10,9 10,0
Ne PFĮ 79,8 71,5 81,9 89,6 102,1 109,9 109,5
Valdžios 74,4 66,7 75,2 82,2 94,6 97,3 99,0
Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų 1,5 0,6 1,8 2,6 2,6 4,2 4,3
Ne finansų bendrovių 3,9 4,2 4,9 4,7 4,9 8,4 6,3
Nuosavybės priemonės 3,9 4,2 4,2 3,3 4,1 4,1 10,6
Lietuvos rezidentų 3,4 3,7 3,6 2,9 3,6 3,6 10,1
PFĮ 0,4 0,5 0,5 0,4 0,6 0,6 0,7
Ne PFĮ 3,0 3,2 3,2 2,5 3,0 3,1 9,5
Ne finansų bendrovių 3,0 3,2 3,2 2,5 3,0 3,1 9,5
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne PFĮ 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5
Ne finansų bendrovių 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne finansų bendrovių 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Biržinės akcijos 3,9 4,2 4,2 3,3 4,1 4,1 10,6
Nebiržinės akcijos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kitos nuosavybės priemonės 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investicinių fondų vienetai (akcijos) 455,6 507,0 518,6 443,7 509,5 538,3 576,9
Pinigų rinkos fondų (PRF) vienetai (akcijos) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne PRF investicinių fondų vienetai (akcijos) 455,6 507,0 518,6 443,7 509,5 538,3 576,9
Lietuvos rezidentų 2,7 2,8 2,5 2,5 2,4 2,5 2,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 445,3 496,2 507,5 433,9 498,6 526,5 554,7
Likusio pasaulio 7,6 8,0 8,6 7,4 8,5 9,2 20,2
Akcijų fondų vienetai (akcijos) 388,4 410,7 410,0 337,7 382,7 405,9 434,6
Obligacijų fondų vienetai (akcijos) 54,5 82,8 89,4 85,3 104,3 109,3 117,0
Mišriųjų fondų vienetai (akcijos) 9,2 9,8 10,6 12,1 14,0 14,4 15,8
Nekilnojamojo turto fondų vienetai (akcijos) 1,7 1,8 6,7 6,9 7,0 7,0 7,0
Rizikos draudimo fondų vienetai (akcijos) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kitų fondų vienetai (akcijos) 1,7 1,9 1,9 1,8 1,5 1,7 2,5
Išvestinės finansinės priemonės 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2
Lietuvos rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Likęs turtas 2,8 0,6 3,5 0,2 0,1 1,0 2,8
ĮSIPAREIGOJIMAI 720,9 748,4 786,5 708,9 785,3 826,4 885,8
Gautos paskolos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pensiniai įsipareigojimai 715,4 747,2 785,9 706,3 782,7 822,5 885,1
Išvestinės finansinės priemonės 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0
Lietuvos rezidentų 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0
Likę įsipareigojimai 5,5 1,0 0,6 2,5 2,6 3,8 0,7
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-29