Lietuvos bankas

Agreguotas II pakopos 1954-1960 gimimo metų tikslinės grupės pensijų fondų balansas pagal finansinių priemonių rūšis ir trukmes ir priešingų sandorio šalių rezidentiškumą ir sektorius. Priemonių kategorijų ir sektorių apibrėžtys pateikiamos metaduomenų dokumente.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2019 - II ketv. 2019 - III ketv. 2019 - IV ketv. 2020 - I ketv. 2020 - II ketv. 2020 - III ketv. 2020 - IV ketv.
TURTAS 366,0 359,2 351,8 342,1 345,8 346,3 350,5
Grynieji pinigai ir indėliai 21,8 5,6 7,0 27,5 8,9 11,5 10,3
Sutarto termino indėliai 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lietuvos rezidentų 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Indėliai be sutarto termino 18,8 5,6 7,0 27,5 8,9 11,5 10,3
Lietuvos rezidentų 18,6 5,4 6,7 26,9 8,5 11,1 10,2
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,2 0,3 0,3 0,7 0,4 0,3 0,2
Skolos vertybiniai popieriai 217,6 203,6 203,1 189,4 200,4 196,1 200,4
Iki 1 metų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nuo 1 iki 2 metų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nuo 2 metų 217,6 203,6 203,1 189,4 200,4 196,1 200,4
Lietuvos rezidentų 115,6 106,6 102,8 85,8 74,5 78,6 80,8
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne PFĮ 115,6 106,6 102,8 85,8 74,5 78,6 80,8
Valdžios 99,0 88,4 84,6 69,1 57,6 60,5 62,2
Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne finansų bendrovių 16,6 18,2 18,2 16,7 16,9 18,1 18,7
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 39,0 34,7 34,1 34,2 47,2 37,4 40,3
PFĮ 13,1 13,1 13,1 13,1 12,8 12,4 12,7
Ne PFĮ 25,9 21,6 21,0 21,0 34,4 25,0 27,6
Valdžios 20,0 14,2 13,7 14,0 27,1 16,3 18,6
Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų 1,0 1,1 1,1 1,0 1,1 1,9 2,0
Ne finansų bendrovių 4,1 5,4 5,4 5,2 5,4 5,9 6,3
Likusio pasaulio 63,1 62,3 66,2 69,5 78,7 80,1 79,3
PFĮ 2,3 7,1 10,2 9,9 10,6 11,2 12,6
Ne PFĮ 60,8 55,2 56,0 59,6 68,2 68,9 66,6
Valdžios 58,1 52,9 53,1 56,4 64,9 63,1 62,1
Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų 0,7 0,3 0,7 1,2 1,2 2,2 2,3
Ne finansų bendrovių 1,9 2,0 2,1 2,0 2,1 3,6 2,2
Nuosavybės priemonės 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 1,5
Lietuvos rezidentų 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 1,4
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne PFĮ 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 1,4
Ne finansų bendrovių 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 1,4
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne finansų bendrovių 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne finansų bendrovių 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Biržinės akcijos 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 1,5
Nebiržinės akcijos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kitos nuosavybės priemonės 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investicinių fondų vienetai (akcijos) 123,5 149,2 140,4 124,8 135,8 137,5 138,1
Pinigų rinkos fondų (PRF) vienetai (akcijos) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Ne PRF investicinių fondų vienetai (akcijos) 123,4 149,1 140,3 124,7 135,7 137,4 138,1
Lietuvos rezidentų 0,4 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 121,2 146,8 138,0 122,7 133,5 135,0 135,4
Likusio pasaulio 1,9 2,0 2,1 1,8 2,1 2,3 2,5
Akcijų fondų vienetai (akcijos) 81,8 86,5 76,6 59,6 65,6 68,7 66,0
Obligacijų fondų vienetai (akcijos) 40,8 61,7 62,7 62,6 67,2 65,7 69,0
Mišriųjų fondų vienetai (akcijos) 0,8 0,9 1,0 2,5 2,9 3,0 3,0
Nekilnojamojo turto fondų vienetai (akcijos) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Rizikos draudimo fondų vienetai (akcijos) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kitų fondų vienetai (akcijos) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Išvestinės finansinės priemonės 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1
Lietuvos rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Likęs turtas 2,6 0,3 0,9 0,1 0,3 0,8 0,1
ĮSIPAREIGOJIMAI 366,0 359,2 351,8 342,1 345,8 346,3 350,5
Gautos paskolos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pensiniai įsipareigojimai 358,5 357,9 350,4 334,5 342,7 343,8 347,8
Išvestinės finansinės priemonės 0,0 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0
Lietuvos rezidentų 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0
Likę įsipareigojimai 7,5 1,1 1,4 7,4 3,0 2,4 2,7
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-29