Lietuvos bankas

Agreguotas II pakopos 1954-1960 gimimo metų tikslinės grupės pensijų fondų balansas pagal finansinių priemonių rūšis ir trukmes ir priešingų sandorio šalių rezidentiškumą ir sektorius. Priemonių kategorijų ir sektorių apibrėžtys pateikiamos metaduomenų dokumente.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2019 - III ketv. sorting 2019 - IV ketv. sorting 2020 - I ketv. sorting 2020 - II ketv. sorting 2020 - III ketv. sorting 2020 - IV ketv. sorting 2021 - I ketv. sorting 2021 - II ketv. sorting 2021 - III ketv.
TURTAS 359,2 351,8 342,1 345,8 346,3 350,5 351,1 351,7 339,9
Grynieji pinigai ir indėliai 5,6 7,0 27,5 8,9 11,5 10,3 12,1 12,0 18,4
Sutarto termino indėliai 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lietuvos rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Indėliai be sutarto termino 5,6 7,0 27,5 8,9 11,5 10,3 12,1 12,0 18,4
Lietuvos rezidentų 5,4 6,7 26,9 8,5 11,1 10,2 11,9 11,9 18,3
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,3 0,3 0,7 0,4 0,3 0,2 0,3 0,1 0,1
Skolos vertybiniai popieriai 203,6 203,1 189,4 200,4 196,1 200,4 202,7 198,9 185,1
Iki 1 metų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 2,0
Nuo 1 iki 2 metų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nuo 2 metų 203,6 203,1 189,4 200,4 196,1 200,4 202,2 198,4 183,1
Lietuvos rezidentų 106,6 102,8 85,8 74,5 78,6 80,8 82,8 76,2 76,9
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
Ne PFĮ 106,6 102,8 85,8 74,5 78,6 80,8 82,8 76,2 76,7
Valdžios 88,4 84,6 69,1 57,6 60,5 62,2 64,7 55,1 55,8
Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne finansų bendrovių 18,2 18,2 16,7 16,9 18,1 18,7 18,1 21,1 20,8
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 34,7 34,1 34,2 47,2 37,4 40,3 40,4 45,7 41,2
PFĮ 13,1 13,1 13,1 12,8 12,4 12,7 11,9 12,1 8,1
Ne PFĮ 21,6 21,0 21,0 34,4 25,0 27,6 28,5 33,6 33,1
Valdžios 14,2 13,7 14,0 27,1 16,3 18,6 18,3 21,1 21,0
Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų 1,1 1,1 1,0 1,1 1,9 2,0 3,0 3,6 3,3
Ne finansų bendrovių 5,4 5,4 5,2 5,4 5,9 6,3 6,3 8,0 8,0
Likusio pasaulio 62,3 66,2 69,5 78,7 80,1 79,3 79,5 76,9 67,0
PFĮ 7,1 10,2 9,9 10,6 11,2 12,6 12,7 12,7 4,0
Ne PFĮ 55,2 56,0 59,6 68,2 68,9 66,6 66,8 64,3 63,0
Valdžios 52,9 53,1 56,4 64,9 63,1 62,1 62,8 60,4 58,8
Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų 0,3 0,7 1,2 1,2 2,2 2,3 1,5 1,5 1,5
Ne finansų bendrovių 2,0 2,1 2,0 2,1 3,6 2,2 2,5 2,4 2,6
Nuosavybės priemonės 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 1,5 1,5 1,5 1,4
Lietuvos rezidentų 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 1,4 1,4 1,5 1,4
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne PFĮ 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 1,4 1,4 1,5 1,4
Ne finansų bendrovių 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 1,4 1,4 1,5 1,4
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne finansų bendrovių 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne finansų bendrovių 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Biržinės akcijos 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 1,5 1,5 1,5 1,4
Nebiržinės akcijos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kitos nuosavybės priemonės 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investicinių fondų vienetai (akcijos) 149,2 140,4 124,8 135,8 137,5 138,1 133,8 138,5 134,3
Pinigų rinkos fondų (PRF) vienetai (akcijos) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Ne PRF investicinių fondų vienetai (akcijos) 149,1 140,3 124,7 135,7 137,4 138,1 133,7 138,4 134,2
Lietuvos rezidentų 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 146,8 138,0 122,7 133,5 135,0 135,4 130,2 134,7 130,3
Likusio pasaulio 2,0 2,1 1,8 2,1 2,3 2,5 3,6 3,8 3,9
Akcijų fondų vienetai (akcijos) 86,5 76,6 59,6 65,6 68,7 66,0 65,1 64,0 61,2
Obligacijų fondų vienetai (akcijos) 61,7 62,7 62,6 67,2 65,7 69,0 65,6 70,4 64,7
Mišriųjų fondų vienetai (akcijos) 0,9 1,0 2,5 2,9 3,0 3,0 3,0 3,9 4,1
Nekilnojamojo turto fondų vienetai (akcijos) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Rizikos draudimo fondų vienetai (akcijos) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kitų fondų vienetai (akcijos) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2
Išvestinės finansinės priemonės 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Lietuvos rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Likęs turtas 0,3 0,9 0,1 0,3 0,8 0,1 1,1 0,8 0,7
ĮSIPAREIGOJIMAI 359,2 351,8 342,1 345,8 346,3 350,5 351,1 351,7 339,9
Gautos paskolos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pensiniai įsipareigojimai 357,9 350,4 334,5 342,7 343,8 347,8 350,1 348,8 336,7
Išvestinės finansinės priemonės 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1
Lietuvos rezidentų 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0
Likę įsipareigojimai 1,1 1,4 7,4 3,0 2,4 2,7 0,9 2,8 3,1
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-29