Lietuvos bankas

Agreguotas II pakopos 1954-1960 gimimo metų tikslinės grupės pensijų fondų balansas pagal finansinių priemonių rūšis ir trukmes ir priešingų sandorio šalių rezidentiškumą ir sektorius. Priemonių kategorijų ir sektorių apibrėžtys pateikiamos metaduomenų dokumente.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2022 - I ketv. sorting 2022 - II ketv. sorting 2022 - III ketv. sorting 2022 - IV ketv. sorting 2023 - I ketv. sorting 2023 - II ketv. sorting 2023 - III ketv. sorting 2023 - IV ketv. sorting 2024 - I ketv.
TURTAS 316,1 287,0 266,9 252,2 252,2 246,8 226,7 213,6 209,7
Grynieji pinigai ir indėliai 22,2 11,3 8,6 8,4 6,8 6,3 5,7 6,0 4,4
Sutarto termino indėliai 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 3,1 3,1 1,7
Lietuvos rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 3,1 3,1 1,7
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Indėliai be sutarto termino 22,2 11,3 8,6 8,4 6,6 6,1 2,6 2,9 2,7
Lietuvos rezidentų 22,1 11,3 8,6 8,3 6,6 6,1 2,4 2,7 2,5
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2
Skolos vertybiniai popieriai 168,5 172,2 165,8 166,4 165,5 160,7 147,9 138,6 124,3
Iki 1 metų 0,0 0,0 0,5 0,5 4,3 7,2 5,8 14,2 20,8
Nuo 1 iki 2 metų 0,0 0,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0
Nuo 2 metų 168,5 172,2 164,3 164,9 160,7 153,0 142,2 124,4 103,5
Lietuvos rezidentų 61,1 58,1 58,5 58,4 57,2 56,7 50,6 49,7 41,5
PFĮ 2,1 2,1 2,0 2,5 2,5 3,0 3,0 3,1 3,1
Ne PFĮ 59,0 56,0 56,5 55,9 54,6 53,7 47,6 46,6 38,4
Valdžios 47,2 44,2 43,7 43,1 42,0 42,0 38,5 38,9 30,6
Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne finansų bendrovių 11,4 11,4 12,4 12,4 12,2 11,3 8,7 7,3 7,4
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 49,7 66,4 65,3 66,7 74,8 72,2 68,1 60,9 59,9
PFĮ 10,4 10,2 11,0 10,5 10,4 10,4 10,0 4,8 4,8
Ne PFĮ 39,3 56,2 54,2 56,2 64,4 61,8 58,1 56,1 55,1
Valdžios 25,1 44,3 42,8 44,2 51,4 52,4 49,6 47,9 46,9
Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų 2,7 2,7 2,6 3,2 3,4 3,2 2,7 2,4 2,5
Ne finansų bendrovių 10,8 8,4 8,1 8,1 8,9 6,2 5,8 5,8 5,7
Likusio pasaulio 57,6 47,8 42,0 41,3 33,5 31,8 29,2 28,0 22,8
PFĮ 3,4 3,1 2,9 2,3 2,7 2,7 2,7 2,7 2,8
Ne PFĮ 54,2 44,8 39,1 38,9 30,9 29,1 26,5 25,3 20,0
Valdžios 50,8 41,4 35,8 36,4 28,1 26,6 24,3 23,6 18,4
Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų 1,0 1,0 1,0 0,8 0,9 0,3 0,6 0,6 0,5
Ne finansų bendrovių 2,5 2,4 2,3 1,7 1,9 2,2 1,7 1,1 0,9
Nuosavybės priemonės 1,4 1,3 1,3 1,3 1,4 1,3 0,9 0,3 0,3
Lietuvos rezidentų 1,2 1,2 1,1 1,1 1,2 1,2 0,9 0,3 0,3
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne PFĮ 1,2 1,2 1,1 1,1 1,2 1,2 0,9 0,3 0,3
Ne finansų bendrovių 1,2 1,2 1,1 1,1 1,2 1,2 0,9 0,3 0,3
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne PFĮ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0
Ne finansų bendrovių 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne finansų bendrovių 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Biržinės akcijos 1,4 1,3 1,3 1,3 1,4 1,3 0,9 0,3 0,3
Nebiržinės akcijos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kitos nuosavybės priemonės 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investicinių fondų vienetai (akcijos) 123,9 102,0 90,1 76,0 77,6 78,1 71,8 66,9 80,3
Pinigų rinkos fondų (PRF) vienetai (akcijos) 0,1 3,1 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne PRF investicinių fondų vienetai (akcijos) 123,8 98,9 86,8 76,0 77,6 78,1 71,8 66,9 80,3
Lietuvos rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 119,9 98,5 86,7 72,5 74,0 75,2 68,9 64,9 78,1
Likusio pasaulio 4,0 3,5 3,4 3,5 3,6 2,9 2,9 2,0 2,2
Akcijų fondų vienetai (akcijos) 54,3 46,0 44,6 39,6 41,9 42,6 38,3 34,4 38,3
Obligacijų fondų vienetai (akcijos) 62,0 47,0 37,4 34,9 34,4 33,9 31,9 31,3 40,8
Mišriųjų fondų vienetai (akcijos) 3,6 2,4 1,4 1,4 1,3 1,0 1,0 0,5 0,5
Nekilnojamojo turto fondų vienetai (akcijos) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Rizikos draudimo fondų vienetai (akcijos) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kitų fondų vienetai (akcijos) 3,9 3,6 3,4 0,0 0,0 0,6 0,6 0,7 0,7
Išvestinės finansinės priemonės 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lietuvos rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likęs turtas 0,2 0,2 1,2 0,2 0,8 0,3 0,3 1,9 0,4
ĮSIPAREIGOJIMAI 316,1 287,0 266,9 252,2 252,2 246,8 226,7 213,6 209,7
Gautos paskolos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pensiniai įsipareigojimai 311,5 285,2 264,3 250,2 250,7 243,7 224,2 211,6 208,8
Išvestinės finansinės priemonės 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lietuvos rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likę įsipareigojimai 4,6 1,8 2,5 2,0 1,5 3,1 2,5 2,0 0,9
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-29