Lietuvos bankas

Agreguotas II pakopos 1954-1960 gimimo metų tikslinės grupės pensijų fondų balansas pagal finansinių priemonių rūšis ir trukmes ir priešingų sandorio šalių rezidentiškumą ir sektorius. Priemonių kategorijų ir sektorių apibrėžtys pateikiamos metaduomenų dokumente.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2020 - II ketv. sorting 2020 - III ketv. sorting 2020 - IV ketv. sorting 2021 - I ketv. sorting 2021 - II ketv. sorting 2021 - III ketv. sorting 2021 - IV ketv. sorting 2022 - I ketv. sorting 2022 - II ketv.
TURTAS 345,8 346,3 350,5 351,1 351,7 339,9 328,4 316,1 287,0
Grynieji pinigai ir indėliai 8,9 11,5 10,3 12,1 12,0 18,4 11,8 22,2 11,3
Sutarto termino indėliai 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lietuvos rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Indėliai be sutarto termino 8,9 11,5 10,3 12,1 12,0 18,4 11,8 22,2 11,3
Lietuvos rezidentų 8,5 11,1 10,2 11,9 11,9 18,3 11,8 22,1 11,3
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,4 0,3 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
Skolos vertybiniai popieriai 200,4 196,1 200,4 202,7 198,9 185,1 184,3 168,5 172,2
Iki 1 metų 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 2,0 0,5 0,0 0,0
Nuo 1 iki 2 metų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nuo 2 metų 200,4 196,1 200,4 202,2 198,4 183,1 183,8 168,5 172,2
Lietuvos rezidentų 74,5 78,6 80,8 82,8 76,2 76,9 71,6 61,1 58,1
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 2,2 2,1 2,1
Ne PFĮ 74,5 78,6 80,8 82,8 76,2 76,7 69,4 59,0 56,0
Valdžios 57,6 60,5 62,2 64,7 55,1 55,8 56,0 47,2 44,2
Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne finansų bendrovių 16,9 18,1 18,7 18,1 21,1 20,8 13,0 11,4 11,4
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 47,2 37,4 40,3 40,4 45,7 41,2 47,6 49,7 66,4
PFĮ 12,8 12,4 12,7 11,9 12,1 8,1 10,7 10,4 10,2
Ne PFĮ 34,4 25,0 27,6 28,5 33,6 33,1 36,9 39,3 56,2
Valdžios 27,1 16,3 18,6 18,3 21,1 21,0 21,7 25,1 44,3
Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų 1,1 1,9 2,0 3,0 3,6 3,3 3,2 2,7 2,7
Ne finansų bendrovių 5,4 5,9 6,3 6,3 8,0 8,0 11,2 10,8 8,4
Likusio pasaulio 78,7 80,1 79,3 79,5 76,9 67,0 65,2 57,6 47,8
PFĮ 10,6 11,2 12,6 12,7 12,7 4,0 3,6 3,4 3,1
Ne PFĮ 68,2 68,9 66,6 66,8 64,3 63,0 61,6 54,2 44,8
Valdžios 64,9 63,1 62,1 62,8 60,4 58,8 57,6 50,8 41,4
Kitų finansinių tarpininkų, finansinių pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų 1,2 2,2 2,3 1,5 1,5 1,5 1,3 1,0 1,0
Ne finansų bendrovių 2,1 3,6 2,2 2,5 2,4 2,6 2,7 2,5 2,4
Nuosavybės priemonės 0,4 0,4 1,5 1,5 1,5 1,4 1,5 1,4 1,3
Lietuvos rezidentų 0,3 0,4 1,4 1,4 1,5 1,4 1,3 1,2 1,2
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne PFĮ 0,3 0,4 1,4 1,4 1,5 1,4 1,3 1,2 1,2
Ne finansų bendrovių 0,3 0,4 1,4 1,4 1,5 1,4 1,3 1,2 1,2
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2
Ne finansų bendrovių 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne PFĮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne finansų bendrovių 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Biržinės akcijos 0,4 0,4 1,5 1,5 1,5 1,4 1,5 1,4 1,3
Nebiržinės akcijos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kitos nuosavybės priemonės 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investicinių fondų vienetai (akcijos) 135,8 137,5 138,1 133,8 138,5 134,3 130,7 123,9 102,0
Pinigų rinkos fondų (PRF) vienetai (akcijos) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 3,1
Ne PRF investicinių fondų vienetai (akcijos) 135,7 137,4 138,1 133,7 138,4 134,2 130,6 123,8 98,9
Lietuvos rezidentų 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 133,5 135,0 135,4 130,2 134,7 130,3 126,4 119,9 98,5
Likusio pasaulio 2,1 2,3 2,5 3,6 3,8 3,9 4,3 4,0 3,5
Akcijų fondų vienetai (akcijos) 65,6 68,7 66,0 65,1 64,0 61,2 61,7 54,3 46,0
Obligacijų fondų vienetai (akcijos) 67,2 65,7 69,0 65,6 70,4 64,7 60,9 62,0 47,0
Mišriųjų fondų vienetai (akcijos) 2,9 3,0 3,0 3,0 3,9 4,1 3,8 3,6 2,4
Nekilnojamojo turto fondų vienetai (akcijos) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Rizikos draudimo fondų vienetai (akcijos) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kitų fondų vienetai (akcijos) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 4,2 3,9 3,6
Išvestinės finansinės priemonės 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lietuvos rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likęs turtas 0,3 0,8 0,1 1,1 0,8 0,7 0,2 0,2 0,2
ĮSIPAREIGOJIMAI 345,8 346,3 350,5 351,1 351,7 339,9 328,4 316,1 287,0
Gautos paskolos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pensiniai įsipareigojimai 342,7 343,8 347,8 350,1 348,8 336,7 326,4 311,5 285,2
Išvestinės finansinės priemonės 0,1 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Lietuvos rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likusio pasaulio 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Likę įsipareigojimai 3,0 2,4 2,7 0,9 2,8 3,1 2,0 4,6 1,8
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-29