Lietuvos bankas

Autorizacijos kodas: LB000238

Įmonės kodas: 302664558

Licencijų sąrašas:
Mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licencija

Administracijos vadovas (-ė): Saulius Norkaitis

Kategorija: LR licencijuota mokėjimo įstaiga, turinti ribotos veiklos licenciją

Šalis: Lietuvos Respublika

Adresas:
M. K. Paco g. 4, LT-10309, Vilnius

Adresas korespondencijai gauti:
M. K. Paco g. 4, LT-10309 , Vilnius

Tel. Nr. 8 611 55 554

El. paštas: [email protected]