Lietuvos bankas
0-logo-default

Autorizacijos kodas: LB000220

Įmonės kodas: 135520314

Licencijų sąrašas:
Mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licencija

Administracijos vadovas (-ė): Elena Bakanauskienė

Kategorija: LR licencijuota mokėjimo įstaiga, turinti ribotos veiklos licenciją

Šalis: Lietuvos Respublika

Adresas:
K. Donelaičio g. 46, LT-44241 , Kaunas

Adresas korespondencijai gauti:
K. Donelaičio g. 46, LT-44241 , Kaunas

Tel. Nr. (8 37) 209 206,(8 37) 204 293, mob.8 682 42 425, Faks. Nr. (8 37) 208 839