Lietuvos bankas

Autorizacijos kodas: LB000381

Įmonės kodas: 122033915

LEI kodas: 549300YCM16J7EW34I61

Kitos šalies suteiktas kodas: 549300YCM16J7EW34I61

Licencijų sąrašas:
A kategorijos finansų maklerio įmonės licencija

Administracijos vadovas (-ė): Alius Jakubėlis

Kategorija: LR licencijuota finansų maklerio įmonė

Šalis: Lietuvos Respublika

Adresas:
A. Tumėno g. 4, LT-01109, Vilnius

Adresas korespondencijai gauti:
A. Tumėno g. 4, LT-01109, Vilnius

Tel. Nr. (8 5) 231 3833, Faks. Nr. (8 5) 231 3840

El. paštas: [email protected]

Sprendimo (nutarimo) priėmimo data Teisės aktų pažeidimai Poveikio priemonė
2016-05-30 Finansinių priemonių rinkų įstatymo 13 straipsnio 1, 3-5 dalys, 14 straipsnio 1 dalis, 22 straipsnio 1 dalis, Finansų maklerio įmonių veiklos organizavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 03-158, 27 punktas, Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 9 dalis, 11 straipsnio 4 ir 5 dalys, Investicinių paslaugų teikimo ir klientų pavedimų priėmimo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 03-157, 62,65, 67, 72, 74 punktai ir kiti patikrinimo metu nustatyti teisės aktų pažeidimai

Įspėjimas

2015-11-09 Finansinių priemonių rinkų įstatymo 62 straipsnio 2 dalies 1 punktas

Bauda: 20000 €