A kategorijos finansų maklerio įmonės licencija

Nr. A106 Data 2007-09-06
Įmonės informacija
Pavadinimas UAB FMĮ ,,Orion securities"
Įmonės kodas 122033915
Sprendimo priėmėjas
Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija
.
Paslauga Data Sprendimo nr. Suteikė
finansinių priemonių portfelio valdymas 2007-09-06 2K-286 Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija
investavimo rekomendacijų teikimas 2007-09-06 2K-286 Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija
pavedimų priėmimas ir perdavimas 2007-09-06 2K-286 Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija
pavedimų vykdymas klientų sąskaita 2007-09-06 2K-286 Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija
sandorių sudarymas savo sąskaita 2007-09-06 2K-286 Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija
finansinių priemonių pasirašymas ir (arba) platinimas įsipareigojant jas išplatinti 2007-09-06 2K-286 Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija
finansinių priemonių platinimas be įsipareigojimo jas išplatinti 2007-09-06 2K-286 Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija
Investicinės paslaugos, investicinė veikla ir papildomos paslaugos, susijusios su finansinėmis priemonėmis, turtu ar kitais objektais, su kuriais yra susietos išvestinės finansinės priemonės, nurodytos Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo 3 straipsnio 15 dalies 5, 6, 7 ir 10 punktuose, su sąlyga, kad teikiamos investicinės paslaugos ar papildomos paslaugos arba vykdoma investicinė veikla yra susijusi su šiomis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis 2018-12-10 241-270 Priežiūros tarnybos direktorius
užsienio valiutos keitimo paslaugos, kai jos yra susijusios su investicinių paslaugų teikimu 2018-12-10 241-270 Priežiūros tarnybos direktorius
Finansinių priemonių saugojimas, apskaita ir valdymas klientų sąskaita, įskaitant turto saugojimą ir kitas su tuo susijusias paslaugas, tokias kaip pinigų ar finansinio užstato valdymas, išskyrus vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą aukščiausiu lygiu pagal Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo VI skyrių 2018-12-10 241-270 Priežiūros tarnybos direktorius
investiciniai tyrimai, finansinė analizė ar kitos bendro pobūdžio rekomendacijos, susijusios su sandoriais dėl finansinių priemonių 2018-12-10 241-270 Priežiūros tarnybos direktorius
įmonių konsultavimas kapitalo struktūros, verslo strategijos ir kitais su tuo susijusiais klausimais, taip pat patarimai ir paslaugos, susijusios su įmonių reorganizavimu ir įsigijimu 2018-12-10 241-270 Priežiūros tarnybos direktorius
suteikimas investuotojui kredito ar paskolos, kuriais naudodamasis investuotojas gali sudaryti sandorį dėl vienos ar kelių finansinių priemonių, o kreditą ar paskolą suteikianti įmonė pati dalyvauja sudarant sandorį 2018-12-10 241-270 Priežiūros tarnybos direktorius
su finansinių priemonių platinimu susijusios paslaugos 2018-12-10 241-270 Priežiūros tarnybos direktorius

VILNIUS