Bank of Lithuania

Authorization code:
LB000381

List of licenses:
Category A financial brokerage firm licence

www.orion.lt

Company code:
122033915

LEI code:
549300YCM16J7EW34I61

Category:
Financial brokerage firms

Country:
Lithuania

Correspondence address:
A. Tumėno g. 4, LT-01109, Vilnius

Address:
A. Tumėno g. 4, LT-01109, Vilnius

Ph. (8 5) 231 3833, Fax. (8 5) 231 3840

Email address:
[email protected]

Enactment date Violations of legal acts Enforcement measure
2016-05-30 Finansinių priemonių rinkų įstatymo 13 straipsnio 1, 3-5 dalys, 14 straipsnio 1 dalis, 22 straipsnio 1 dalis, Finansų maklerio įmonių veiklos organizavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 03-158, 27 punktas, Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 9 dalis, 11 straipsnio 4 ir 5 dalys, Investicinių paslaugų teikimo ir klientų pavedimų priėmimo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 03-157, 62,65, 67, 72, 74 punktai ir kiti patikrinimo metu nustatyti teisės aktų pažeidimai
2021-02-24 Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (redakcija, galiojusi iki 2020 m. sausio 9 d.) 9 straipsnio 16 dalis, 14 straipsnio 3 dalies 1 punktas, 29 straipsnio 1 dalies 4 punktas, Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 (redakcija, galiojusi iki 2020 m. vasario 29 d.), 31.1, 31.3.4 papunkčiai.

Fine : 40000 €

2015-11-09 Finansinių priemonių rinkų įstatymo 62 straipsnio 2 dalies 1 punktas

Fine : 20000 €