Bank of Lithuania

Authorization code: LB000381

Company code: 122033915

LEI code: 549300YCM16J7EW34I61

Registration code: 549300YCM16J7EW34I61

List of licenses:
Category A financial brokerage firm licence

Chief Executive Officer: Alius Jakubėlis

Category: Financial brokerage firms

Country: Lithuania

Address:
A. Tumėno g. 4, LT-01109, Vilnius

Correspondence address:
A. Tumėno g. 4, LT-01109, Vilnius

Ph. (8 5) 231 3833, Fax. (8 5) 231 3840

Email address: [email protected]

Enactment date Violations of legal acts Enforcement measure
2016-05-30 Finansinių priemonių rinkų įstatymo 13 straipsnio 1, 3-5 dalys, 14 straipsnio 1 dalis, 22 straipsnio 1 dalis, Finansų maklerio įmonių veiklos organizavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 03-158, 27 punktas, Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 9 dalis, 11 straipsnio 4 ir 5 dalys, Investicinių paslaugų teikimo ir klientų pavedimų priėmimo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 03-157, 62,65, 67, 72, 74 punktai ir kiti patikrinimo metu nustatyti teisės aktų pažeidimai

Warning

2015-11-09 Finansinių priemonių rinkų įstatymo 62 straipsnio 2 dalies 1 punktas

Fine: 20000 €