Lietuvos bankas

Šalis:
Lietuvos Respublika

Adresas korespondencijai gauti:
J. Basanavičiaus g. 24, LT-03224, Vilnius

Adresas:
J. Basanavičiaus g. 24, LT-03224, Vilnius

El. paštas:
[email protected]

Sprendimo (nutarimo) priėmimo data Teisės aktų pažeidimai Poveikio priemonė
2023-11-07 Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 patvirtintų Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, (redakcija, galiojusi iki 2023 m. rugsėjo 1 d.) (toliau – Nurodymai) 29 punktas, 36 punkto 1-7 papunkčiai, 58 punktas, 70.1 papunktis, 8 punktas, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (toliau - PPTFPĮ) 29 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 29 straipsnio 7 dalis, 9 straipsnio 12 ir 15 dalys, 12 straipsnio 2 ir 3 dalys, 29 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 9 straipsnio 16 dalis, 16 straipsnio 2 dalis, 29 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 29 straipsnio 4 dalis.

Bauda : 45000 €