Elektroninių pinigų įstaigos ribotos veiklos licencija

Nr. 11 Data 2021-12-21
Įmonės informacija
Pavadinimas UAB EXCHANGELT
Įmonės kodas 302765361
Sprendimo priėmėjas
Finansų rinkos priežiūros komitetas
.
Paslauga Data Sprendimo nr. Suteikė
paslaugos, kurias teikiant sudaromos sąlygos grynuosius pinigus įmokėti į mokėjimo sąskaitą, ir visos su mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios operacijos 2021-12-21 441-41 Finansų rinkos priežiūros komitetas
paslaugos, kurias teikiant sudaromos sąlygos grynuosius pinigus išimti iš mokėjimo sąskaitos, ir visos su mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios operacijos 2021-12-21 441-41 Finansų rinkos priežiūros komitetas
elektroninių pinigų leidimas 2021-12-21 441-41 Finansų rinkos priežiūros komitetas
mokėjimo priemonių išleidimas ir (arba) gaunamų mokėjimų apdorojimas; 2021-12-21 441-41 Finansų rinkos priežiūros komitetas
pinigų perlaidos 2021-12-21 441-41 Finansų rinkos priežiūros komitetas
mokėjimo operacijos, įskaitant lėšų, esančių mokėjimo sąskaitoje, atidarytoje mokėjimo paslaugų vartotojo mokėjimo paslaugų teikėjo arba kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje, pervedimą: tiesioginio debeto pervedimai, įskaitant vienkartinius tiesioginio debeto pervedimus, mokėjimo operacijos naudojantis mokėjimo kortele arba panašia priemone ir (arba) kredito pervedimai, įskaitant periodinius pervedimus 2021-12-21 441-41 Finansų rinkos priežiūros komitetas

VILNIUS