Lietuvos bankas

Autorizacijos kodas: LB000264

Įmonės kodas: 112040167

Licencijų sąrašas:
Kredito unijos licencija

Administracijos vadovas (-ė): Rimantas Dapkus

Kategorija: Kredito unija

Šalis: Lietuvos Respublika

Adresas:
M.K. Čiurlionio g. 29, LT-44356, Kaunas

Adresas korespondencijai gauti:
A. Mickevičiaus g. 40, LT-44240, Kaunas

Tel. Nr. (8 37) 22 44 36, Faks. Nr. (8 37) 20 39 29

El. paštas: [email protected]

Sprendimo (nutarimo) priėmimo data Teisės aktų pažeidimai Poveikio priemonė
2014-06-17 Kredito unijų įstatymo 51 straipsnis, 9 straipsnio 8 ir 12 dalys, Buhalterinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 2 dalis, 12 straipsnio 1 dalis, Vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2008 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 149, 5.2 ir 6.1 papunkčiai

Įspėjimas