Bank of Lithuania

Authorization code: LB000264

Company code: 112040167

List of licenses:
Credit union licence

Chief Executive Officer: Rimantas Dapkus

Category: Credit unions

Country: Lithuania

Address:
M.K. Čiurlionio g. 29, LT-44356, Kaunas

Correspondence address:
A. Mickevičiaus g. 40, LT-44240, Kaunas

Ph. (8 37) 22 44 36, Fax. (8 37) 20 39 29

Email address: [email protected]

Enactment date Violations of legal acts Enforcement measure
2014-06-17 Kredito unijų įstatymo 51 straipsnis, 9 straipsnio 8 ir 12 dalys, Buhalterinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 2 dalis, 12 straipsnio 1 dalis, Vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2008 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 149, 5.2 ir 6.1 papunkčiai

Warning