Bank of Lithuania

Authorization code:
LB000264

List of licenses:
Credit union licence

www.giminele.lku.lt

Company code:
112040167

LEI code:
Here you can check if the institution has a LEI code

Category:
Credit unions

Country:
Lithuania

Correspondence address:
A. Mickevičiaus g. 40, LT-44240, Kaunas

Address:
M.K. Čiurlionio g. 29, LT-44356, Kaunas

Email address:
[email protected]

Enactment date Violations of legal acts Enforcement measure
2014-06-17 Kredito unijų įstatymo 51 straipsnis, 9 straipsnio 8 ir 12 dalys, Buhalterinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 2 dalis, 12 straipsnio 1 dalis, Vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2008 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 149, 5.2 ir 6.1 papunkčiai