Lietuvos bankas

Sertifikato galiojimą galima sustabdyti pateikiant prašymą sertifikavimo sistemos operatoriui raštu, telefonu arba internetu.

Pateikdami prašymą raštu, Jūs turite nurodyti:
   - sertifikato rekvizitus (vardą, pavardę (arba pavadinimą) ir sertifikato registracijos numerį),
   - sertifikato galiojimo sustabdymo priežastį (jeigu priežastis – rakto kontrolės praradimas, pageidautina nurodyti laiką, kada prarasta kontrolė).

Įmonės direktorius privalo parašu patvirtinti pateikiamą Prašymą.

Dokumentas gali būti pateikta per kurjerį arba paštu adresu:
Lietuvos bankas
Rinkos infrastruktūros departamentas
Mokėjimo sistemų administravimo skyrius
Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius

arba šio dokumento skenuota kopija elektroniniu paštu [email protected]

Prašymo formos pavyzdys (16.6 KB download icon)

Prašymą telefonu sustabdyti sertifikato galiojimą numeriu (8~5) 268 0812.galima pateikti sertifikavimo sistemos dalyvių aptarnavimo laiku (nuo 7:30 iki 15:30 val.). Šiuo atveju Jūs turite nurodyti:
   - savo vardą, pavardę, įgaliojimus;
   - kontaktinius duomenis – telefono numerį, elektroninio pašto adresą;
   - sertifikato registracijos numerį;
   - sertifikato panaikinimo slaptažodį (slaptąjį asmens identifikavimo kodą);
   - sertifikate įrašytą vardą, pavardę (arba pavadinimą), organizaciją;
   - sertifikato galiojimo sustabdymo priežastį (jeigu priežastis – rakto kontrolės praradimas, pageidautina nurodyti laiką, kada prarasta kontrolė).

Sustabdyti internetu sertifikato galiojimą galite visą parą. Šiuo atveju Jūs privalote internetinėje formoje, esančioje adresu https://www.lbank.lt/pki/atsaukimas/ nurodyti sertifikato rekvizitus:
   - sertifikate įrašytą vardą ir pavardę (pavadinimą);
   - sertifikato serijinį numerį;
   - sertifikato galiojimo sustabdymo slaptažodį.

Įvedę visus reikalaujamus duomenis, gaunate patvirtinimą, kad Jūsų paraiška priimta.

Jeigu mėnesio bėgyje nuo sertifikato galiojimo sustabdymo datos nepateiksite raštiško prašymo atšaukti sustabdymą, sertifikato galiojimas bus nutrauktas automatiškai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-28