Lietuvos bankas

Sertifikato galiojimą galima sustabdyti pateikiant prašymą sertifikavimo sistemos operatoriui raštu, telefonu arba internetu.

Pateikdami prašymą raštu, Jūs turite nurodyti:
   - sertifikato rekvizitus (vardą, pavardę (arba pavadinimą) ir sertifikato registracijos numerį),
   - sertifikato galiojimo sustabdymo priežastį (jeigu priežastis – rakto kontrolės praradimas, pageidautina nurodyti laiką, kada prarasta kontrolė).

Įmonės direktorius privalo parašu patvirtinti pateikiamą Prašymą.

Dokumentas gali būti pateikta per kurjerį arba paštu adresu:
Lietuvos bankas
Korporatyvinių paslaugų departamentas
Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius

arba šio dokumento skenuota kopija elektroniniu paštu tl.bl@iatakifitres

Prašymo formos pavyzdys (17.8 KB download icon)

Prašymą telefonu sustabdyti sertifikato galiojimą numeriu (8~5) 268 0812.galima pateikti sertifikavimo sistemos dalyvių aptarnavimo laiku (nuo 7:30 iki 15:30 val.). Šiuo atveju Jūs turite nurodyti:
   - savo vardą, pavardę, įgaliojimus;
   - kontaktinius duomenis – telefono numerį, elektroninio pašto adresą;
   - sertifikato registracijos numerį;
   - sertifikato panaikinimo slaptažodį (slaptąjį asmens identifikavimo kodą);
   - sertifikate įrašytą vardą, pavardę (arba pavadinimą), organizaciją;
   - sertifikato galiojimo sustabdymo priežastį (jeigu priežastis – rakto kontrolės praradimas, pageidautina nurodyti laiką, kada prarasta kontrolė).

Jeigu mėnesio bėgyje nuo sertifikato galiojimo sustabdymo datos nepateiksite raštiško prašymo atšaukti sustabdymą, sertifikato galiojimas bus nutrauktas automatiškai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-30