Lietuvos bankas

Nerezidentų finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones ir kreditoriaus (debitoriaus) sektorius, grynoji turto vertė (finansinis turtas atėmus įsipareigojimus) bei grynasis skolinimas arba skolinimasis (finansinio turto sandoriai atėmus įsipareigojimų sandorius).

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai bei perkainojimai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pozicija
Finansinė priemonė
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2020 - II ketv. sorting 2020 - III ketv. sorting 2020 - IV ketv. sorting 2021 - I ketv. sorting 2021 - II ketv. sorting 2021 - III ketv. sorting 2021 - IV ketv. sorting 2022 - I ketv. sorting 2022 - II ketv.
IŠ VISO 57 488,13 59 793,43 60 767,52 61 474,93 63 721,12 64 301,55 69 495,34 67 043,30 67 454,48
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės 168,54 164,99 161,75 165,81 164,69 682,23 692,71 698,04 716,20
Grynieji pinigai 2 322,72 2 016,26 1 904,21 1 613,81 1 544,00 1 503,33 1 545,52 992,89 1 104,77
Centrinis bankas 2 322,72 2 016,26 1 904,21 1 613,81 1 544,00 1 503,33 1 545,52 992,89 1 104,77
Pervedamieji indėliai 2 257,63 2 429,11 2 265,87 3 658,88 4 817,21 3 303,77 7 209,78 6 172,73 7 267,40
Centrinis bankas 1 600,47 1 792,70 1 726,64 2 983,66 4 074,92 2 337,39 3 603,95 2 144,69 2 282,14
Kitos pinigų finansų įstaigos 657,16 636,41 539,22 675,22 742,29 966,38 3 605,83 4 028,04 4 985,26
Kiti indėliai 2 481,32 3 268,78 2 716,74 2 112,96 2 182,15 1 944,51 2 644,27 3 051,06 3 807,58
Centrinis bankas 248,38 239,87 270,05 218,62 196,06 241,74 301,41 337,10 367,49
Kitos pinigų finansų įstaigos 2 102,74 2 898,75 2 386,96 1 834,62 1 951,13 1 667,85 2 262,00 2 713,96 3 440,08
Centrinė valdžia 130,20 130,17 59,73 59,71 34,96 34,92 80,86 0,00 0,00
Trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai 0,00 0,30 0,55 23,89 25,76 27,90 29,11 18,40 21,55
Ne finansų bendrovės 0,00 0,30 0,40 23,74 25,61 27,75 29,11 18,30 21,45
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,15 0,15 0,15 0,15 0,00 0,10 0,10
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai 13 918,24 15 130,44 15 112,31 13 625,23 13 459,77 14 085,18 13 752,32 10 963,90 10 519,59
Ne finansų bendrovės 1 170,35 1 177,92 1 215,31 1 208,38 1 453,13 1 446,06 1 436,59 1 355,52 1 299,37
Kitos pinigų finansų įstaigos 20,72 20,67 20,76 20,73 20,73 20,73 51,38 54,12 54,12
Investiciniai fondai 0,22 0,56 0,77 0,78 0,78 1,09 1,60 1,58 1,12
Kitos finansų įstaigos 3,15 1,40 1,10 1,10 0,70 0,70 0,00 0,10 0,30
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 12 723,80 13 929,89 13 874,37 12 394,24 11 984,43 12 616,60 12 262,75 9 552,58 9 164,68
Trumpalaikės paskolos 2 127,12 2 163,36 2 053,04 2 230,01 2 134,17 2 391,05 2 283,21 2 412,20 2 600,84
Ne finansų bendrovės 986,89 1 021,38 908,36 1 118,27 1 031,61 1 186,27 1 092,37 1 209,17 1 410,81
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,16 1,62 2,58 4,04 18,53 12,69
Kitos finansų įstaigos 1 140,20 1 141,95 1 144,65 1 111,55 1 100,91 1 202,17 1 186,77 1 184,47 1 177,31
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Ilgalaikės paskolos 7 738,42 7 706,86 7 926,96 8 324,11 8 747,77 8 679,05 8 265,50 8 310,20 7 790,14
Ne finansų bendrovės 3 008,07 2 933,85 2 920,66 2 970,06 2 889,69 2 872,66 3 022,37 3 031,79 2 974,66
Investiciniai fondai 105,00 104,44 105,68 105,12 104,67 104,11 103,83 103,49 103,49
Kitos finansų įstaigos 1 282,27 1 344,11 1 310,91 1 342,77 1 386,69 1 349,66 799,50 802,90 386,69
Draudimo bendrovės 32,59 24,36 19,18 23,10 24,98 25,42 22,41 28,84 44,20
Centrinė valdžia 3 212,13 3 188,66 3 453,14 3 745,88 4 196,95 4 183,32 4 165,91 4 183,47 4 124,79
Vietos valdžia 98,27 111,35 117,25 137,09 144,69 143,78 151,38 159,58 156,18
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,09 0,09 0,14 0,10 0,10 0,10 0,10 0,13 0,13
Biržinės akcijos 1 120,27 1 199,80 1 698,87 1 842,21 1 883,88 1 922,96 1 869,27 1 772,00 1 703,06
Ne finansų bendrovės 988,63 1 063,37 1 538,11 1 678,79 1 676,02 1 684,73 1 649,46 1 593,44 1 552,24
Kitos pinigų finansų įstaigos 131,26 136,03 160,36 162,92 207,09 237,37 218,54 177,72 146,76
Kitos finansų įstaigos 0,38 0,40 0,40 0,50 0,77 0,86 1,27 0,84 4,06
Nebiržinės akcijos 18 651,27 18 943,64 19 318,88 19 932,62 20 277,14 20 786,22 21 621,71 22 049,75 20 841,59
Ne finansų bendrovės 11 978,60 12 144,00 12 455,41 12 976,00 13 301,02 13 763,84 14 220,74 14 700,16 13 422,83
Kitos pinigų finansų įstaigos 1 937,79 1 987,23 2 059,85 2 080,29 2 116,48 2 170,55 2 440,70 2 298,72 2 465,22
Kitos finansų įstaigos 4 350,11 4 357,05 4 366,53 4 428,27 4 408,04 4 394,69 4 527,18 4 650,70 4 583,42
Draudimo bendrovės 384,78 455,36 437,09 448,06 451,59 457,14 433,09 400,17 370,11
Kitos nuosavybės priemonės 1 844,95 1 861,80 1 902,53 2 276,23 2 245,82 2 278,63 2 419,99 2 512,77 2 506,32
Ne finansų bendrovės 638,45 632,47 668,00 1 057,52 1 054,76 1 047,79 1 179,70 1 212,28 1 212,70
Kitos pinigų finansų įstaigos 880,35 899,53 903,62 885,49 854,12 883,59 892,13 898,49 889,65
Draudimo bendrovės 326,15 329,81 330,91 333,23 336,93 347,25 348,16 402,00 403,97
Ne PRF investicinių fondų akcijos/vienetai 158,25 153,53 171,22 197,10 209,55 221,10 250,15 253,10 331,46
Investiciniai fondai 158,25 153,53 171,22 197,10 209,55 221,10 250,15 253,10 331,46
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 9,63 11,67 13,09 23,74 18,17 16,62 14,20 20,08 20,88
Draudimo bendrovės 9,63 11,67 13,09 23,74 18,17 16,62 14,20 20,08 20,88
Gyvybės draudimo ir anuiteto įsipareigojimai/teisės 2,69 2,78 2,89 3,52 3,62 3,61 3,72 3,64 3,47
Draudimo bendrovės 2,69 2,78 2,89 3,52 3,62 3,61 3,72 3,64 3,47
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensiniai įsipareigojimai/teisės 18,57 19,88 22,01 23,83 39,67 41,16 45,20 43,36 47,10
Pensijų fondai 18,57 19,88 22,01 23,83 39,67 41,16 45,20 43,36 47,10
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 112,01 130,06 183,38 132,44 74,53 108,00 94,91 63,17 64,69
Centrinis bankas 55,08 61,48 108,21 72,03 23,55 34,46 45,75 23,57 38,52
Kitos pinigų finansų įstaigos 52,82 63,74 69,54 46,77 44,66 55,42 39,09 34,20 19,33
Investiciniai fondai 3,91 4,59 5,63 13,45 6,25 18,08 10,07 5,40 6,83
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensijų fondai 0,20 0,25 0,00 0,20 0,07 0,04 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 3 130,77 3 192,73 3 826,30 3 524,67 3 898,44 3 903,20 4 234,68 4 868,32 5 082,85
Ne finansų bendrovės 3 095,74 3 156,44 3 765,26 3 434,66 3 813,25 3 832,05 4 170,82 4 781,88 4 982,45
Kitos pinigų finansų įstaigos 1,57 1,65 0,82 0,53 0,74 2,05 2,61 2,39 3,47
Kitos finansų įstaigos 16,65 16,62 42,14 65,01 63,75 42,29 46,19 57,14 76,09
Draudimo bendrovės 1,10 0,91 0,93 2,18 0,53 0,87 1,28 1,16 1,02
Centrinė valdžia 6,83 6,86 8,66 12,33 13,36 13,91 2,97 5,10 3,86
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 8,88 10,25 8,49 9,96 6,81 12,03 10,81 20,65 15,96
Kitos gautinos/mokėtinos sumos, išskyrus prekybos kreditus ir išankstinius mokėjimus 1 425,73 1 397,44 1 486,93 1 763,87 1 994,80 2 403,01 2 519,09 2 837,70 3 025,00
Ne finansų bendrovės 116,07 109,02 90,79 229,03 388,06 523,97 676,25 841,83 913,74
Kitos pinigų finansų įstaigos 66,18 56,34 38,55 143,03 132,94 125,72 49,68 155,04 132,92
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,03 0,08 19,18 25,74 19,38 23,03 30,65 48,71
Draudimo bendrovės 0,63 0,76 2,18 9,43 7,70 2,29 3,84 9,61 9,50
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 1 242,85 1 231,29 1 355,33 1 363,20 1 440,36 1 731,65 1 766,29 1 800,57 1 920,13
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-04