Lietuvos bankas

Nerezidentų finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones ir kreditoriaus (debitoriaus) sektorius, grynoji turto vertė (finansinis turtas atėmus įsipareigojimus) bei grynasis skolinimas arba skolinimasis (finansinio turto sandoriai atėmus įsipareigojimų sandorius).

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai bei perkainojimai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pozicija
Finansinė priemonė
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2019 - II ketv. sorting 2019 - III ketv. sorting 2019 - IV ketv. sorting 2020 - I ketv. sorting 2020 - II ketv. sorting 2020 - III ketv. sorting 2020 - IV ketv. sorting 2021 - I ketv. sorting 2021 - II ketv.
IŠ VISO 53 852,45 53 965,13 53 375,82 51 664,96 57 487,56 59 792,86 60 731,32 60 564,14 62 487,81
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės 167,65 171,63 169,34 171,01 168,54 164,99 161,75 165,81 164,69
Grynieji pinigai 2 659,00 2 565,64 2 515,44 2 414,35 2 322,72 2 016,26 1 904,21 1 613,81 1 544,00
Centrinis bankas 2 659,00 2 565,64 2 515,44 2 414,35 2 322,72 2 016,26 1 904,21 1 613,81 1 544,00
Pervedamieji indėliai 3 568,43 2 838,25 2 062,96 1 835,95 2 257,63 2 429,11 2 265,87 3 658,88 4 817,21
Centrinis bankas 3 029,79 2 247,07 1 438,97 1 404,69 1 600,47 1 792,70 1 726,64 2 983,66 4 074,92
Kitos pinigų finansų įstaigos 538,65 591,18 623,99 431,26 657,16 636,41 539,22 675,22 742,29
Kiti indėliai 2 732,11 2 379,90 2 692,39 2 369,55 2 481,32 3 268,78 2 716,74 2 112,96 2 182,15
Centrinis bankas 351,75 260,88 236,93 28,22 248,38 239,87 270,05 218,62 196,06
Kitos pinigų finansų įstaigos 2 321,05 2 059,72 2 365,54 2 251,42 2 102,74 2 898,75 2 386,96 1 834,62 1 951,13
Centrinė valdžia 59,31 59,30 89,92 89,91 130,20 130,17 59,73 59,71 34,96
Trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai 2,13 1,46 1,29 0,46 0,00 0,30 0,55 23,89 25,76
Ne finansų bendrovės 1,38 1,39 1,29 0,46 0,00 0,30 0,40 23,74 25,61
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,75 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,15 0,15
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai 13 535,51 14 153,42 13 821,80 12 463,53 13 918,24 15 130,44 15 112,31 13 625,23 13 459,77
Ne finansų bendrovės 836,50 874,96 897,49 891,97 1 170,35 1 177,92 1 215,31 1 208,38 1 453,13
Kitos pinigų finansų įstaigos 20,56 20,66 20,66 20,68 20,72 20,67 20,76 20,73 20,73
Investiciniai fondai 0,07 0,15 0,19 0,22 0,22 0,56 0,77 0,78 0,78
Kitos finansų įstaigos 2,75 2,75 2,61 2,61 3,15 1,40 1,10 1,10 0,70
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 12 675,63 13 254,90 12 900,85 11 548,05 12 723,80 13 929,89 13 874,37 12 394,24 11 984,43
Trumpalaikės paskolos 1 873,31 1 831,23 1 876,67 1 959,25 2 127,11 2 163,36 2 053,04 2 263,10 2 169,99
Ne finansų bendrovės 719,17 681,67 719,17 814,34 986,88 1 021,38 908,36 1 116,73 1 032,69
Investiciniai fondai 0,45 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 1 148,30 1 143,95 1 157,47 1 144,88 1 140,20 1 141,95 1 144,65 1 146,34 1 137,27
Draudimo bendrovės 5,36 5,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Ilgalaikės paskolos 6 099,53 6 264,69 6 503,14 6 446,05 7 738,42 7 706,85 7 926,96 8 293,13 8 723,07
Ne finansų bendrovės 2 955,84 2 960,51 2 959,11 2 989,33 3 008,07 2 933,84 2 920,66 2 942,06 2 866,47
Investiciniai fondai 107,08 106,52 105,96 105,45 105,00 104,44 105,68 105,68 105,79
Kitos finansų įstaigos 1 218,58 1 390,18 1 357,37 1 288,92 1 282,27 1 344,11 1 310,91 1 339,24 1 384,12
Draudimo bendrovės 29,11 29,75 22,02 31,17 32,59 24,36 19,18 23,08 24,95
Centrinė valdžia 1 730,08 1 702,32 1 979,68 1 937,42 3 212,13 3 188,66 3 453,14 3 745,88 4 196,95
Vietos valdžia 58,73 75,31 78,90 93,67 98,27 111,35 117,25 137,09 144,69
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,11 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,14 0,10 0,10
Biržinės akcijos 1 004,14 1 045,50 1 103,52 993,07 1 120,27 1 199,80 1 698,87 1 842,21 1 883,88
Ne finansų bendrovės 863,37 890,60 939,07 880,72 988,63 1 063,37 1 538,11 1 678,79 1 676,02
Kitos pinigų finansų įstaigos 140,66 154,78 164,33 112,21 131,26 136,03 160,36 162,92 207,09
Kitos finansų įstaigos 0,11 0,12 0,12 0,14 0,38 0,40 0,40 0,50 0,77
Nebiržinės akcijos 15 221,21 15 610,47 15 783,84 16 146,30 18 613,98 18 905,86 19 279,02 19 516,68 19 696,00
Ne finansų bendrovės 11 326,52 11 627,91 12 124,35 12 311,91 11 941,30 12 106,22 12 415,55 12 678,67 12 844,91
Kitos pinigų finansų įstaigos 1 686,29 1 767,77 1 815,35 1 883,22 1 937,79 1 987,23 2 059,85 2 080,29 2 116,48
Kitos finansų įstaigos 1 812,96 1 801,62 1 492,83 1 588,79 4 350,11 4 357,05 4 366,53 4 309,27 4 281,78
Draudimo bendrovės 395,44 413,17 351,31 362,38 384,78 455,36 437,09 448,45 452,82
Kitos nuosavybės priemonės 1 794,51 1 831,09 1 955,70 1 980,26 1 882,25 1 899,59 1 942,39 1 926,59 1 905,51
Ne finansų bendrovės 614,28 626,72 667,10 673,92 675,75 670,26 707,86 709,01 712,53
Kitos pinigų finansų įstaigos 930,34 945,23 966,10 1 002,99 880,35 899,53 903,62 885,49 854,12
Draudimo bendrovės 249,89 259,14 322,50 303,35 326,15 329,81 330,91 332,09 338,86
Ne PRF investicinių fondų akcijos/vienetai 163,73 141,20 148,46 151,52 158,25 153,53 171,22 191,69 196,13
Investiciniai fondai 163,73 141,20 148,46 151,52 158,25 153,53 171,22 191,69 196,13
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 8,65 6,98 7,59 11,74 9,63 11,67 13,09 23,74 18,17
Draudimo bendrovės 8,65 6,98 7,59 11,74 9,63 11,67 13,09 23,74 18,17
Gyvybės draudimo ir anuiteto įsipareigojimai/teisės 4,12 4,22 2,81 2,56 2,69 2,78 2,89 3,52 3,62
Draudimo bendrovės 4,12 4,22 2,81 2,56 2,69 2,78 2,89 3,52 3,62
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensiniai įsipareigojimai/teisės 1,49 1,56 1,69 1,48 18,57 19,88 22,01 23,83 39,67
Pensijų fondai 1,49 1,56 1,69 1,48 18,57 19,88 22,01 23,83 39,67
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 128,46 221,58 117,84 158,33 112,01 130,06 183,38 132,84 75,32
Centrinis bankas 85,00 170,23 68,39 100,71 55,08 61,48 108,21 72,03 23,55
Kitos pinigų finansų įstaigos 38,28 41,69 44,79 54,12 52,82 63,74 69,54 46,77 44,66
Investiciniai fondai 5,18 9,51 4,66 3,24 3,91 4,59 5,63 13,85 7,05
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensijų fondai 0,00 0,15 0,00 0,26 0,20 0,25 0,00 0,20 0,07
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 3 434,83 3 485,03 3 220,18 3 323,77 3 130,21 3 192,17 3 825,74 3 549,22 3 902,96
Ne finansų bendrovės 3 381,81 3 431,91 3 179,71 3 270,24 3 095,74 3 156,44 3 765,26 3 462,91 3 818,37
Kitos pinigų finansų įstaigos 3,04 3,97 5,82 1,51 1,57 1,65 0,82 0,53 0,74
Kitos finansų įstaigos 26,22 27,81 19,60 35,16 16,65 16,62 42,14 61,88 63,71
Draudimo bendrovės 4,54 2,21 0,70 1,25 1,10 0,91 0,93 2,18 0,53
Centrinė valdžia 4,59 3,62 2,79 5,26 6,27 6,30 8,10 11,77 12,80
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 14,63 15,51 11,56 10,35 8,88 10,25 8,49 9,95 6,81
Kitos gautinos/mokėtinos sumos, išskyrus prekybos kreditus ir išankstinius mokėjimus 1 453,63 1 411,27 1 391,16 1 235,78 1 425,73 1 397,44 1 451,29 1 597,01 1 679,91
Ne finansų bendrovės 194,61 147,10 141,62 100,77 116,07 109,02 90,79 116,80 130,49
Kitos pinigų finansų įstaigos 19,71 29,24 23,62 13,73 66,18 56,34 38,55 143,03 132,94
Kitos finansų įstaigos 0,01 0,00 0,06 0,00 0,00 0,03 0,08 0,19 4,06
Draudimo bendrovės 1,96 0,48 0,26 3,56 0,63 0,76 2,18 9,43 7,70
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 1 237,34 1 234,45 1 225,60 1 117,72 1 242,85 1 231,29 1 319,69 1 327,56 1 404,72
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-04