Lietuvos bankas

Nerezidentų finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones ir kreditoriaus (debitoriaus) sektorius, grynoji turto vertė (finansinis turtas atėmus įsipareigojimus) bei grynasis skolinimas arba skolinimasis (finansinio turto sandoriai atėmus įsipareigojimų sandorius).

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai bei perkainojimai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pozicija
Finansinė priemonė
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv. 2019 - III ketv. 2019 - IV ketv. 2020 - I ketv. 2020 - II ketv. 2020 - III ketv.
IŠ VISO 52 697,68 52 093,66 51 275,48 51 871,89 51 960,99 51 295,93 49 407,55 52 459,49 54 950,69
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės 165,40 166,80 169,60 167,65 171,63 169,34 171,01 168,54 164,99
Grynieji pinigai 3 082,65 3 000,31 2 743,53 2 659,00 2 565,64 2 515,44 2 414,35 2 322,72 2 016,26
Centrinis bankas 3 082,65 3 000,31 2 743,53 2 659,00 2 565,64 2 515,44 2 414,35 2 322,72 2 016,26
Pervedamieji indėliai 6 795,97 6 509,25 5 864,36 3 568,43 2 838,25 2 062,96 1 835,95 2 256,51 2 429,11
Centrinis bankas 6 245,03 5 955,48 5 223,26 3 029,79 2 247,07 1 438,97 1 404,69 1 600,47 1 792,70
Kitos pinigų finansų įstaigos 550,94 553,78 641,10 538,65 591,18 623,99 431,26 656,04 636,41
Kiti indėliai 3 650,08 3 419,72 2 604,29 2 732,11 2 379,90 2 692,39 2 369,55 2 482,43 3 268,78
Centrinis bankas 238,31 268,70 352,39 351,75 260,88 236,93 28,22 248,38 239,87
Kitos pinigų finansų įstaigos 3 398,96 3 132,22 2 233,14 2 321,05 2 059,72 2 365,54 2 251,42 2 103,85 2 898,75
Centrinė valdžia 12,82 18,81 18,76 59,31 59,30 89,92 89,91 130,20 130,17
Trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai 2,64 4,22 3,52 2,13 1,46 1,29 0,46 0,00 0,30
Ne finansų bendrovės 2,64 1,00 1,28 1,38 1,39 1,29 0,46 0,00 0,30
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 3,22 2,24 0,75 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai 11 304,68 11 368,55 11 733,66 13 535,51 14 153,34 13 821,80 12 463,53 13 918,24 15 130,42
Ne finansų bendrovės 815,93 811,40 826,31 836,50 874,96 897,49 891,97 1 170,35 1 177,90
Kitos pinigų finansų įstaigos 19,97 20,61 20,66 20,56 20,66 20,66 20,68 20,72 20,67
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,07 0,07 0,19 0,22 0,22 0,56
Kitos finansų įstaigos 2,40 1,78 2,75 2,75 2,75 2,61 2,61 3,15 1,40
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 10 466,38 10 534,76 10 883,94 12 675,63 13 254,90 12 900,85 11 548,05 12 723,80 13 929,89
Trumpalaikės paskolos 903,74 838,12 758,48 772,00 727,73 774,35 822,13 984,01 1 039,60
Ne finansų bendrovės 762,47 671,98 693,89 707,73 668,04 707,25 758,29 928,70 998,22
Investiciniai fondai 8,17 0,90 0,67 0,45 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 127,64 159,80 58,53 58,43 54,08 67,07 63,81 55,28 41,35
Draudimo bendrovės 5,36 5,36 5,36 5,36 5,36 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,10 0,09 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Ilgalaikės paskolos 5 770,16 5 721,56 5 960,86 6 072,42 6 220,38 6 466,45 6 406,73 7 621,16 7 731,98
Ne finansų bendrovės 2 787,27 2 709,12 2 843,79 2 918,59 3 050,94 2 966,72 2 941,56 2 880,86 3 003,57
Investiciniai fondai 108,76 117,20 116,64 107,08 106,52 105,96 106,01 106,12 106,12
Kitos finansų įstaigos 1 051,51 1 054,28 1 160,91 1 228,72 1 255,44 1 313,07 1 296,65 1 290,93 1 294,02
Draudimo bendrovės 15,65 19,32 29,11 29,11 29,75 22,02 31,33 32,76 28,17
Centrinė valdžia 1 743,76 1 760,33 1 749,63 1 730,08 1 702,32 1 979,68 1 937,42 3 212,13 3 188,66
Vietos valdžia 63,11 61,21 60,63 58,73 75,31 78,90 93,67 98,27 111,35
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,10 0,10 0,15 0,11 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09
Biržinės akcijos 1 057,18 989,36 1 051,00 1 004,14 1 045,50 1 103,52 993,07 1 120,27 1 199,80
Ne finansų bendrovės 929,42 867,95 910,64 863,37 890,60 939,07 880,72 988,63 1 063,37
Kitos pinigų finansų įstaigos 127,66 121,32 140,25 140,66 154,78 164,33 112,21 131,26 136,03
Kitos finansų įstaigos 0,10 0,09 0,11 0,11 0,12 0,12 0,14 0,38 0,40
Nebiržinės akcijos 14 273,41 14 299,60 12 953,46 13 443,26 13 800,68 13 809,54 14 007,87 13 933,53 14 209,77
Ne finansų bendrovės 9 936,24 9 939,16 9 551,75 10 290,19 10 558,93 10 609,29 10 708,71 10 486,31 10 642,28
Kitos pinigų finansų įstaigos 2 628,02 2 661,72 1 705,56 1 686,29 1 767,77 1 815,35 1 883,22 1 937,79 1 987,23
Kitos finansų įstaigos 1 317,10 1 318,20 1 324,84 1 071,34 1 070,81 1 042,24 1 064,00 1 130,12 1 135,33
Draudimo bendrovės 392,04 380,52 371,30 395,44 403,17 342,66 351,94 379,31 444,93
Kitos nuosavybės priemonės 992,04 982,81 2 742,72 2 811,19 2 870,74 3 069,77 3 113,52 2 897,83 2 955,28
Ne finansų bendrovės 705,48 703,14 1 594,19 1 630,96 1 666,37 1 781,17 1 807,09 1 693,63 1 725,57
Kitos pinigų finansų įstaigos 57,20 61,30 921,94 930,34 945,23 966,10 1 002,99 880,53 899,53
Draudimo bendrovės 229,36 218,37 226,59 249,89 259,14 322,50 303,44 323,67 330,18
Ne PRF investicinių fondų akcijos/vienetai 170,34 156,19 162,99 163,73 141,20 148,46 152,35 155,53 147,94
Investiciniai fondai 170,34 156,19 162,99 163,73 141,20 148,46 152,35 155,53 147,94
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 7,97 5,88 9,43 8,65 6,98 7,59 11,74 9,63 11,67
Draudimo bendrovės 7,97 5,88 9,43 8,65 6,98 7,59 11,74 9,63 11,67
Gyvybės draudimo ir anuiteto įsipareigojimai/teisės 3,36 3,25 4,03 4,12 4,22 2,81 2,56 2,69 2,78
Draudimo bendrovės 3,36 3,25 4,03 4,12 4,22 2,81 2,56 2,69 2,78
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensiniai įsipareigojimai/teisės 0,00 0,00 0,00 1,49 1,56 1,69 1,48 18,57 19,88
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 1,49 1,56 1,69 1,48 18,57 19,88
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 101,86 124,16 108,27 128,46 221,58 117,84 158,28 111,89 129,89
Centrinis bankas 79,86 99,28 76,54 85,00 170,23 68,39 100,71 55,08 61,48
Kitos pinigų finansų įstaigos 19,35 22,34 27,90 38,28 41,69 44,79 54,12 52,82 63,74
Investiciniai fondai 2,65 2,55 3,51 5,18 9,51 4,66 3,18 3,80 4,42
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,32 0,00 0,15 0,00 0,26 0,20 0,25
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 3 312,22 3 399,90 3 274,24 3 435,85 3 487,80 3 223,58 3 333,39 3 119,30 3 174,87
Ne finansų bendrovės 3 270,92 3 362,78 3 234,90 3 380,79 3 429,83 3 176,24 3 279,37 3 084,97 3 132,52
Kitos pinigų finansų įstaigos 2,63 1,19 1,94 2,75 3,97 6,50 2,08 2,17 2,23
Kitos finansų įstaigos 5,11 5,82 6,25 25,88 27,81 19,60 28,66 13,24 20,03
Draudimo bendrovės 2,91 5,49 6,10 4,54 4,39 4,22 5,04 1,10 0,91
Centrinė valdžia 12,58 6,53 8,86 7,26 6,29 5,46 7,91 8,94 8,93
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 18,07 18,09 16,19 14,63 15,51 11,56 10,33 8,88 10,25
Kitos gautinos/mokėtinos sumos, išskyrus prekybos kreditus ir išankstinius mokėjimus 1 103,98 1 103,97 1 131,04 1 361,74 1 322,39 1 307,11 1 149,58 1 336,63 1 317,38
Ne finansų bendrovės 145,49 99,75 142,77 194,61 147,10 141,62 99,53 109,07 103,16
Kitos pinigų finansų įstaigos 34,72 26,19 17,22 19,67 29,21 23,62 13,72 66,18 56,34
Kitos finansų įstaigos 1,53 0,00 0,83 0,01 0,00 0,06 0,00 0,00 9,53
Draudimo bendrovės 0,40 0,19 3,47 1,96 0,48 0,26 3,56 0,63 0,76
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 921,84 977,84 966,75 1 145,49 1 145,60 1 141,55 1 032,77 1 160,75 1 147,59
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-04