Lietuvos bankas

Nerezidentų finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones ir kreditoriaus (debitoriaus) sektorius, grynoji turto vertė (finansinis turtas atėmus įsipareigojimus) bei grynasis skolinimas arba skolinimasis (finansinio turto sandoriai atėmus įsipareigojimų sandorius).

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai bei perkainojimai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pozicija
Finansinė priemonė
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2017 - II ketv. 2017 - III ketv. 2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv.
IŠ VISO 48 512,80 49 674,42 51 072,04 51 589,97 51 832,33 52 832,15 52 235,82 51 018,09 51 548,55
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės 167,38 164,26 162,99 161,96 165,70 165,40 166,80 169,60 167,65
Grynieji pinigai 3 449,06 3 411,00 3 356,51 3 282,05 3 196,04 3 082,65 3 000,31 2 743,53 2 659,00
Centrinis bankas 3 449,06 3 411,00 3 356,51 3 282,05 3 196,04 3 082,65 3 000,31 2 743,53 2 659,00
Pervedamieji indėliai 3 372,13 5 400,06 4 830,25 6 437,80 6 662,02 6 795,97 6 509,25 5 864,36 3 568,43
Centrinis bankas 2 069,36 3 358,76 4 039,40 5 804,60 6 074,66 6 245,03 5 955,48 5 223,26 3 029,79
Kitos pinigų finansų įstaigos 1 302,77 2 041,30 790,85 633,20 587,36 550,94 553,78 641,10 538,65
Kiti indėliai 4 702,33 3 210,39 4 141,09 3 738,31 3 747,12 3 650,08 3 419,72 2 604,29 2 732,11
Centrinis bankas 318,58 304,51 259,27 598,18 427,85 238,31 268,70 352,39 351,75
Kitos pinigų finansų įstaigos 4 316,76 2 838,89 3 868,91 3 127,17 3 306,26 3 398,96 3 132,22 2 233,14 2 321,05
Centrinė valdžia 66,99 66,99 12,92 12,96 13,00 12,82 18,81 18,76 59,31
Trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai 0,97 0,84 1,02 1,08 2,58 2,64 4,22 3,52 2,13
Ne finansų bendrovės 0,09 0,00 0,18 1,08 2,58 2,64 1,00 1,28 1,38
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,88 0,84 0,84 0,00 0,00 0,00 3,22 2,24 0,75
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai 11 821,52 11 514,91 12 063,79 10 715,45 10 716,48 11 304,68 11 368,55 11 733,66 13 535,51
Ne finansų bendrovės 5,53 303,64 302,09 296,67 295,57 815,93 811,40 826,31 836,50
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,12 0,06 18,48 18,62 18,72 19,97 20,61 20,66 20,56
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07
Kitos finansų įstaigos 0,35 1,30 2,35 2,40 2,40 2,40 1,78 2,75 2,75
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 11 815,52 11 209,91 11 740,87 10 397,76 10 399,79 10 466,38 10 534,76 10 883,94 12 675,63
Trumpalaikės paskolos 708,64 696,72 943,18 1 041,53 888,80 901,69 833,66 745,46 743,04
Ne finansų bendrovės 627,45 571,68 812,30 891,02 740,82 744,40 651,56 669,34 667,52
Investiciniai fondai 12,04 6,02 0,00 10,10 7,70 7,80 0,40 0,40 0,40
Kitos finansų įstaigos 44,44 103,38 114,78 121,60 118,52 127,30 159,21 57,09 56,54
Draudimo bendrovės 24,47 15,41 16,07 18,78 21,64 22,09 22,41 18,60 18,55
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,25 0,24 0,03 0,03 0,12 0,10 0,09 0,03 0,03
Ilgalaikės paskolos 5 372,90 5 608,10 5 838,56 5 878,42 5 814,85 5 737,15 5 700,46 5 829,21 5 961,28
Ne finansų bendrovės 2 501,74 2 739,46 2 878,60 2 868,39 2 801,59 2 752,76 2 680,45 2 707,39 2 802,41
Investiciniai fondai 55,22 82,83 110,44 109,88 109,51 108,76 117,20 117,20 108,20
Kitos finansų įstaigos 930,63 950,97 976,00 1 009,60 1 039,10 1 053,31 1 062,17 1 165,40 1 232,85
Draudimo bendrovės 40,89 16,82 16,54 13,80 14,78 15,35 19,00 28,81 28,90
Centrinė valdžia 1 780,50 1 749,86 1 790,72 1 811,07 1 786,09 1 743,76 1 760,33 1 749,63 1 730,08
Vietos valdžia 63,83 68,07 66,17 65,59 63,69 63,11 61,21 60,63 58,73
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,15 0,11
Biržinės akcijos 867,93 911,01 936,73 1 125,83 1 120,41 1 057,18 989,36 1 051,00 1 004,14
Ne finansų bendrovės 775,18 798,89 818,38 996,95 996,75 929,42 867,95 910,64 863,37
Kitos pinigų finansų įstaigos 92,67 112,02 118,25 128,78 123,56 127,66 121,32 140,25 140,66
Kitos finansų įstaigos 0,08 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,11 0,11
Nebiržinės akcijos 12 730,06 13 278,11 13 474,21 13 684,44 13 888,89 14 355,37 14 365,70 12 800,58 13 256,34
Ne finansų bendrovės 9 255,13 9 533,77 9 853,23 10 476,93 10 643,21 11 041,38 11 041,25 10 410,91 10 860,99
Kitos pinigų finansų įstaigos 2 320,14 2 565,70 2 633,31 2 520,46 2 556,07 2 628,02 2 661,72 1 705,56 1 686,29
Kitos finansų įstaigos 823,45 831,25 630,55 327,86 320,97 303,86 292,94 324,56 326,50
Draudimo bendrovės 331,34 347,39 357,13 359,20 368,64 382,11 369,78 359,55 382,56
Kitos nuosavybės priemonės 958,99 994,73 913,00 975,81 1 011,16 1 047,94 1 052,10 2 804,48 2 882,84
Ne finansų bendrovės 683,91 709,18 673,09 708,66 733,86 761,38 772,43 1 656,91 1 705,07
Kitos pinigų finansų įstaigos 83,28 86,60 47,45 52,50 54,05 57,20 61,30 921,94 930,34
Draudimo bendrovės 191,81 198,94 192,47 214,65 223,25 229,36 218,37 225,63 247,42
Ne PRF investicinių fondų akcijos/vienetai 155,05 190,11 195,17 196,32 187,02 185,66 171,50 179,35 168,32
Investiciniai fondai 155,05 190,11 195,17 196,32 187,02 185,66 171,50 179,35 168,32
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 7,36 6,86 6,27 9,95 8,24 7,97 5,88 9,43 8,65
Draudimo bendrovės 7,36 6,86 6,27 9,95 8,24 7,97 5,88 9,43 8,65
Gyvybės draudimo ir anuiteto įsipareigojimai/teisės 0,36 0,37 0,37 3,23 3,30 3,36 3,25 4,03 4,12
Draudimo bendrovės 0,36 0,37 0,37 3,23 3,30 3,36 3,25 4,03 4,12
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensiniai įsipareigojimai/teisės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 120,97 117,25 105,05 95,20 96,60 101,86 124,16 108,13 128,19
Centrinis bankas 75,03 78,95 79,90 63,23 72,96 79,86 99,28 76,54 85,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 44,43 35,70 22,12 16,03 20,82 19,35 22,34 27,90 38,28
Investiciniai fondai 1,51 2,27 3,03 2,90 2,82 2,65 2,55 3,37 4,91
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensijų fondai 0,00 0,33 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,32 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 12,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 2 969,65 3 089,50 3 053,27 3 028,54 3 205,38 3 312,60 3 400,41 3 237,71 3 367,44
Ne finansų bendrovės 2 919,26 3 045,62 3 001,61 2 986,10 3 160,97 3 272,16 3 364,27 3 198,99 3 312,62
Kitos pinigų finansų įstaigos 1,04 1,15 1,19 2,92 4,32 2,63 1,19 1,94 2,75
Kitos finansų įstaigos 3,23 3,69 4,76 4,42 3,89 4,25 4,84 6,16 25,94
Draudimo bendrovės 4,82 5,78 16,11 4,64 2,59 2,91 5,49 5,57 4,24
Centrinė valdžia 24,14 16,02 15,17 15,37 15,33 12,58 6,53 8,86 7,26
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 17,16 17,24 14,43 15,09 18,28 18,07 18,09 16,19 14,63
Kitos gautinos/mokėtinos sumos, išskyrus prekybos kreditus ir išankstinius mokėjimus 1 107,51 1 080,20 1 050,57 1 214,05 1 117,74 1 119,95 1 120,48 1 129,75 1 359,36
Ne finansų bendrovės 161,38 145,15 117,90 168,43 154,07 145,49 99,75 115,68 174,61
Kitos pinigų finansų įstaigos 29,93 25,76 28,00 133,94 25,68 34,72 26,19 25,99 19,67
Kitos finansų įstaigos 5,54 2,89 1,15 1,53 2,21 1,53 0,00 0,83 0,01
Draudimo bendrovės 3,11 0,62 1,28 5,19 1,25 0,40 0,19 3,47 1,96
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 907,55 905,78 902,24 904,96 934,53 937,81 994,35 983,78 1 163,11
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-04