Lietuvos bankas

Nerezidentų finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones ir kreditoriaus (debitoriaus) sektorius, grynoji turto vertė (finansinis turtas atėmus įsipareigojimus) bei grynasis skolinimas arba skolinimasis (finansinio turto sandoriai atėmus įsipareigojimų sandorius).

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai bei perkainojimai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pozicija
Finansinė priemonė
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2019 - IV ketv. sorting 2020 - I ketv. sorting 2020 - II ketv. sorting 2020 - III ketv. sorting 2020 - IV ketv. sorting 2021 - I ketv. sorting 2021 - II ketv. sorting 2021 - III ketv. sorting 2021 - IV ketv.
IŠ VISO 53 375,82 51 664,96 57 487,56 59 792,86 60 737,72 60 832,21 62 808,36 63 297,71 67 838,31
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės 169,34 171,01 168,54 164,99 161,75 165,81 164,69 682,23 692,71
Grynieji pinigai 2 515,44 2 414,35 2 322,72 2 016,26 1 904,21 1 613,81 1 544,00 1 503,33 1 545,52
Centrinis bankas 2 515,44 2 414,35 2 322,72 2 016,26 1 904,21 1 613,81 1 544,00 1 503,33 1 545,52
Pervedamieji indėliai 2 062,96 1 835,95 2 257,63 2 429,11 2 265,87 3 658,88 4 817,21 3 303,77 7 209,78
Centrinis bankas 1 438,97 1 404,69 1 600,47 1 792,70 1 726,64 2 983,66 4 074,92 2 337,39 3 603,95
Kitos pinigų finansų įstaigos 623,99 431,26 657,16 636,41 539,22 675,22 742,29 966,38 3 605,83
Kiti indėliai 2 692,39 2 369,55 2 481,32 3 268,78 2 716,74 2 112,96 2 182,15 1 944,51 2 644,27
Centrinis bankas 236,93 28,22 248,38 239,87 270,05 218,62 196,06 241,74 301,41
Kitos pinigų finansų įstaigos 2 365,54 2 251,42 2 102,74 2 898,75 2 386,96 1 834,62 1 951,13 1 667,85 2 262,00
Centrinė valdžia 89,92 89,91 130,20 130,17 59,73 59,71 34,96 34,92 80,86
Trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai 1,29 0,46 0,00 0,30 0,55 23,89 25,76 27,90 29,11
Ne finansų bendrovės 1,29 0,46 0,00 0,30 0,40 23,74 25,61 27,75 29,11
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,15 0,15 0,15 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai 13 821,80 12 463,53 13 918,24 15 130,44 15 112,31 13 625,23 13 459,77 14 085,18 13 752,32
Ne finansų bendrovės 897,49 891,97 1 170,35 1 177,92 1 215,31 1 208,38 1 453,13 1 446,06 1 436,59
Kitos pinigų finansų įstaigos 20,66 20,68 20,72 20,67 20,76 20,73 20,73 20,73 51,38
Investiciniai fondai 0,19 0,22 0,22 0,56 0,77 0,78 0,78 1,09 1,60
Kitos finansų įstaigos 2,61 2,61 3,15 1,40 1,10 1,10 0,70 0,70 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 12 900,85 11 548,05 12 723,80 13 929,89 13 874,37 12 394,24 11 984,43 12 616,60 12 262,75
Trumpalaikės paskolos 1 876,67 1 959,25 2 127,11 2 163,36 2 053,04 2 285,05 2 194,75 2 512,64 2 347,77
Ne finansų bendrovės 719,17 814,34 986,88 1 021,38 908,36 1 138,36 1 049,58 1 203,53 1 123,18
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 2,10 1,94
Kitos finansų įstaigos 1 157,47 1 144,88 1 140,20 1 141,95 1 144,65 1 146,66 1 143,84 1 306,98 1 222,62
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Ilgalaikės paskolos 6 503,14 6 446,05 7 738,42 7 706,85 7 926,96 8 280,93 8 703,30 8 619,13 7 960,16
Ne finansų bendrovės 2 959,11 2 989,33 3 008,07 2 933,84 2 920,66 2 964,64 2 885,27 2 852,30 2 834,82
Investiciniai fondai 105,96 105,45 105,00 104,44 105,68 105,68 105,79 105,79 103,83
Kitos finansų įstaigos 1 357,37 1 288,92 1 282,27 1 344,11 1 310,91 1 304,43 1 345,51 1 308,41 681,69
Draudimo bendrovės 22,02 31,17 32,59 24,36 19,18 23,11 24,99 25,43 22,43
Centrinė valdžia 1 979,68 1 937,42 3 212,13 3 188,66 3 453,14 3 745,88 4 196,95 4 183,32 4 165,91
Vietos valdžia 78,90 93,67 98,27 111,35 117,25 137,09 144,69 143,78 151,38
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,10 0,09 0,09 0,09 0,14 0,10 0,10 0,10 0,10
Biržinės akcijos 1 103,52 993,07 1 120,27 1 199,80 1 698,87 1 842,21 1 883,88 1 922,96 1 869,27
Ne finansų bendrovės 939,07 880,72 988,63 1 063,37 1 538,11 1 678,79 1 676,02 1 684,73 1 649,46
Kitos pinigų finansų įstaigos 164,33 112,21 131,26 136,03 160,36 162,92 207,09 237,37 218,54
Kitos finansų įstaigos 0,12 0,14 0,38 0,40 0,40 0,50 0,77 0,86 1,27
Nebiržinės akcijos 15 818,18 16 183,69 18 651,27 18 943,64 19 318,88 19 716,29 19 932,68 20 428,03 21 221,26
Ne finansų bendrovės 12 158,69 12 349,29 11 978,60 12 144,00 12 455,41 12 863,66 13 063,08 13 495,16 13 907,89
Kitos pinigų finansų įstaigos 1 815,35 1 883,22 1 937,79 1 987,23 2 059,85 2 080,29 2 116,48 2 170,55 2 440,70
Kitos finansų įstaigos 1 492,83 1 588,79 4 350,11 4 357,05 4 366,53 4 323,89 4 301,22 4 304,15 4 438,07
Draudimo bendrovės 351,31 362,38 384,78 455,36 437,09 448,45 451,89 458,16 434,59
Kitos nuosavybės priemonės 1 921,36 1 942,88 1 844,95 1 861,80 1 902,53 1 952,86 1 921,63 1 963,60 1 964,31
Ne finansų bendrovės 632,76 636,54 638,45 632,47 668,00 735,28 732,32 735,92 729,35
Kitos pinigų finansų įstaigos 966,10 1 002,99 880,35 899,53 903,62 885,49 854,12 883,59 892,13
Draudimo bendrovės 322,50 303,35 326,15 329,81 330,91 332,09 335,19 344,08 342,83
Ne PRF investicinių fondų akcijos/vienetai 148,46 151,52 158,25 153,53 171,22 191,70 198,75 203,57 240,77
Investiciniai fondai 148,46 151,52 158,25 153,53 171,22 191,70 198,75 203,57 240,77
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 7,59 11,74 9,63 11,67 13,09 23,74 18,17 16,62 14,20
Draudimo bendrovės 7,59 11,74 9,63 11,67 13,09 23,74 18,17 16,62 14,20
Gyvybės draudimo ir anuiteto įsipareigojimai/teisės 2,81 2,56 2,69 2,78 2,89 3,52 3,62 3,61 3,72
Draudimo bendrovės 2,81 2,56 2,69 2,78 2,89 3,52 3,62 3,61 3,72
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensiniai įsipareigojimai/teisės 1,69 1,48 18,57 19,88 22,01 23,83 39,67 41,16 45,20
Pensijų fondai 1,69 1,48 18,57 19,88 22,01 23,83 39,67 41,16 45,20
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 117,84 158,33 112,01 130,06 183,38 132,84 75,32 109,20 94,91
Centrinis bankas 68,39 100,71 55,08 61,48 108,21 72,03 23,55 34,46 45,75
Kitos pinigų finansų įstaigos 44,79 54,12 52,82 63,74 69,54 46,77 44,66 55,42 39,09
Investiciniai fondai 4,66 3,24 3,91 4,59 5,63 13,85 7,05 19,27 10,07
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensijų fondai 0,00 0,26 0,20 0,25 0,00 0,20 0,07 0,04 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 3 220,18 3 323,77 3 130,21 3 192,17 3 825,74 3 575,32 3 957,53 3 973,67 4 275,51
Ne finansų bendrovės 3 179,71 3 270,24 3 095,74 3 156,44 3 765,26 3 488,84 3 872,90 3 908,02 4 221,40
Kitos pinigų finansų įstaigos 5,82 1,51 1,57 1,65 0,82 0,53 0,74 2,05 2,61
Kitos finansų įstaigos 19,60 35,16 16,65 16,62 42,14 62,04 63,75 37,35 37,00
Draudimo bendrovės 0,70 1,25 1,10 0,91 0,93 2,18 0,53 0,87 1,28
Centrinė valdžia 2,79 5,26 6,27 6,30 8,10 11,77 12,80 13,35 2,41
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 11,56 10,35 8,88 10,25 8,49 9,96 6,81 12,03 10,81
Kitos gautinos/mokėtinos sumos, išskyrus prekybos kreditus ir išankstinius mokėjimus 1 391,16 1 235,78 1 425,73 1 397,44 1 457,69 1 603,35 1 685,48 1 956,61 1 927,53
Ne finansų bendrovės 141,62 100,77 116,07 109,02 90,79 116,74 129,66 126,18 129,60
Kitos pinigų finansų įstaigos 23,62 13,73 66,18 56,34 38,55 143,03 132,94 125,72 49,68
Kitos finansų įstaigos 0,06 0,00 0,00 0,03 0,08 0,19 4,06 0,01 0,96
Draudimo bendrovės 0,26 3,56 0,63 0,76 2,18 9,43 7,70 2,29 3,84
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 1 225,60 1 117,72 1 242,85 1 231,29 1 326,09 1 333,96 1 411,12 1 702,41 1 743,45
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-04