Lietuvos bankas

Nerezidentų finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones ir kreditoriaus (debitoriaus) sektorius, grynoji turto vertė (finansinis turtas atėmus įsipareigojimus) bei grynasis skolinimas arba skolinimasis (finansinio turto sandoriai atėmus įsipareigojimų sandorius).

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai bei perkainojimai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pozicija
Finansinė priemonė
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv. 2019 - III ketv. 2019 - IV ketv.
IŠ VISO 51 072,04 51 589,97 51 832,33 52 832,15 52 235,82 51 139,76 51 558,62 51 663,92 50 877,58
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės 162,99 161,96 165,70 165,40 166,80 169,60 167,65 171,63 169,34
Grynieji pinigai 3 356,51 3 282,05 3 196,04 3 082,65 3 000,31 2 743,53 2 659,00 2 565,64 2 515,44
Centrinis bankas 3 356,51 3 282,05 3 196,04 3 082,65 3 000,31 2 743,53 2 659,00 2 565,64 2 515,44
Pervedamieji indėliai 4 830,25 6 437,80 6 662,02 6 795,97 6 509,25 5 864,36 3 568,43 2 838,25 2 062,96
Centrinis bankas 4 039,40 5 804,60 6 074,66 6 245,03 5 955,48 5 223,26 3 029,79 2 247,07 1 438,97
Kitos pinigų finansų įstaigos 790,85 633,20 587,36 550,94 553,78 641,10 538,65 591,18 623,99
Kiti indėliai 4 141,09 3 738,31 3 747,12 3 650,08 3 419,72 2 604,29 2 732,11 2 379,90 2 580,57
Centrinis bankas 259,27 598,18 427,85 238,31 268,70 352,39 351,75 260,88 236,93
Kitos pinigų finansų įstaigos 3 868,91 3 127,17 3 306,26 3 398,96 3 132,22 2 233,14 2 321,05 2 059,72 2 253,72
Centrinė valdžia 12,92 12,96 13,00 12,82 18,81 18,76 59,31 59,30 89,92
Trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai 1,02 1,08 2,58 2,64 4,22 3,52 2,13 1,46 1,29
Ne finansų bendrovės 0,18 1,08 2,58 2,64 1,00 1,28 1,38 1,39 1,29
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,84 0,00 0,00 0,00 3,22 2,24 0,75 0,07 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai 12 063,79 10 715,45 10 716,48 11 304,68 11 368,55 11 733,66 13 535,51 14 153,34 13 786,49
Ne finansų bendrovės 302,09 296,67 295,57 815,93 811,40 826,31 836,50 874,96 862,30
Kitos pinigų finansų įstaigos 18,48 18,62 18,72 19,97 20,61 20,66 20,56 20,66 20,66
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,07 0,07
Kitos finansų įstaigos 2,35 2,40 2,40 2,40 1,78 2,75 2,75 2,75 2,61
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 11 740,87 10 397,76 10 399,79 10 466,38 10 534,76 10 883,94 12 675,63 13 254,90 12 900,85
Trumpalaikės paskolos 943,18 1 041,53 888,80 901,69 833,66 766,40 773,93 738,18 730,90
Ne finansų bendrovės 823,01 904,32 756,85 760,76 668,11 702,70 710,78 680,04 669,81
Investiciniai fondai 0,00 10,22 7,95 8,17 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
Kitos finansų įstaigos 114,78 121,60 118,52 127,30 159,21 57,42 56,87 51,86 54,81
Draudimo bendrovės 5,36 5,36 5,36 5,36 5,36 5,36 5,36 5,36 5,36
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,03 0,03 0,12 0,10 0,09 0,03 0,03 0,03 0,03
Ilgalaikės paskolos 5 838,56 5 878,42 5 814,85 5 737,15 5 700,46 5 920,30 6 026,28 6 175,50 6 406,86
Ne finansų bendrovės 2 878,60 2 868,39 2 801,59 2 752,76 2 680,45 2 804,83 2 875,64 3 007,02 2 895,41
Investiciniai fondai 110,44 109,88 109,51 108,76 117,20 117,20 108,20 108,20 108,20
Kitos finansų įstaigos 976,00 1 009,60 1 039,10 1 053,31 1 062,17 1 158,75 1 224,32 1 252,74 1 322,53
Draudimo bendrovės 16,54 13,80 14,78 15,35 19,00 29,11 29,20 29,81 22,04
Centrinė valdžia 1 790,72 1 811,07 1 786,09 1 743,76 1 760,33 1 749,63 1 730,08 1 702,32 1 979,68
Vietos valdžia 66,17 65,59 63,69 63,11 61,21 60,63 58,73 75,31 78,90
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,15 0,11 0,10 0,10
Biržinės akcijos 936,73 1 125,83 1 120,41 1 057,18 989,36 1 051,00 1 004,14 1 045,50 1 103,52
Ne finansų bendrovės 818,38 996,95 996,75 929,42 867,95 910,64 863,37 890,60 939,07
Kitos pinigų finansų įstaigos 118,25 128,78 123,56 127,66 121,32 140,25 140,66 154,78 164,33
Kitos finansų įstaigos 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,11 0,11 0,12 0,12
Nebiržinės akcijos 13 476,88 13 696,29 13 903,25 14 362,50 14 372,73 12 796,56 13 113,28 13 462,73 13 420,88
Ne finansų bendrovės 9 855,89 10 488,77 10 657,57 11 048,50 11 048,29 10 394,95 10 700,40 10 949,73 10 952,96
Kitos pinigų finansų įstaigos 2 633,31 2 520,46 2 556,07 2 628,02 2 661,72 1 705,56 1 686,29 1 767,77 1 815,35
Kitos finansų įstaigos 630,55 327,86 320,97 303,86 292,94 325,86 333,37 335,72 309,91
Draudimo bendrovės 357,13 359,20 368,64 382,11 369,78 370,19 393,22 409,52 342,66
Kitos nuosavybės priemonės 914,03 976,61 1 011,96 1 048,76 1 053,01 2 812,01 2 893,33 2 965,47 3 140,42
Ne finansų bendrovės 674,11 709,46 734,66 762,19 773,34 1 664,44 1 714,10 1 762,30 1 870,13
Kitos pinigų finansų įstaigos 47,45 52,50 54,05 57,20 61,30 921,94 930,34 945,23 950,27
Draudimo bendrovės 192,47 214,65 223,25 229,36 218,37 225,63 248,89 257,94 320,01
Ne PRF investicinių fondų akcijos/vienetai 191,48 183,67 171,86 177,72 163,56 170,68 171,73 149,51 155,64
Investiciniai fondai 191,48 183,67 171,86 177,72 163,56 170,68 171,73 149,51 155,64
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 6,27 9,95 8,24 7,97 5,88 9,43 8,65 6,98 7,59
Draudimo bendrovės 6,27 9,95 8,24 7,97 5,88 9,43 8,65 6,98 7,59
Gyvybės draudimo ir anuiteto įsipareigojimai/teisės 0,37 3,23 3,30 3,36 3,25 4,03 4,12 4,22 2,81
Draudimo bendrovės 0,37 3,23 3,30 3,36 3,25 4,03 4,12 4,22 2,81
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensiniai įsipareigojimai/teisės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,49 1,56 1,69
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,49 1,56 1,69
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 105,05 95,20 96,60 101,86 124,16 108,13 128,19 221,18 117,30
Centrinis bankas 79,90 63,23 72,96 79,86 99,28 76,54 85,00 170,23 68,39
Kitos pinigų finansų įstaigos 22,12 16,03 20,82 19,35 22,34 27,90 38,28 41,69 44,79
Investiciniai fondai 3,03 2,90 2,82 2,65 2,55 3,37 4,91 9,11 4,12
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensijų fondai 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,32 0,00 0,15 0,00
Centrinė valdžia 0,00 12,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 3 053,27 3 028,54 3 205,38 3 312,60 3 400,41 3 234,29 3 391,46 3 444,24 3 346,27
Ne finansų bendrovės 3 001,61 2 986,10 3 160,97 3 272,16 3 364,16 3 194,95 3 336,40 3 386,61 3 295,19
Kitos pinigų finansų įstaigos 1,19 2,92 4,32 2,63 1,19 1,94 2,75 3,97 5,82
Kitos finansų įstaigos 4,76 4,42 3,89 4,25 4,95 6,25 25,88 27,47 24,02
Draudimo bendrovės 16,11 4,64 2,59 2,91 5,49 6,10 4,54 4,39 4,22
Centrinė valdžia 15,17 15,37 15,33 12,58 6,53 8,86 7,26 6,29 5,46
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 14,43 15,09 18,28 18,07 18,09 16,19 14,63 15,51 11,56
Kitos gautinos/mokėtinos sumos, išskyrus prekybos kreditus ir išankstinius mokėjimus 1 050,57 1 214,05 1 117,74 1 119,95 1 120,48 1 147,97 1 377,19 1 338,63 1 327,61
Ne finansų bendrovės 117,90 168,43 154,07 145,49 99,75 142,67 192,44 144,93 143,11
Kitos pinigų finansų įstaigos 28,00 133,94 25,68 34,72 26,19 17,22 19,67 29,21 23,62
Kitos finansų įstaigos 1,15 1,53 2,21 1,53 0,00 0,83 0,01 0,00 0,06
Draudimo bendrovės 1,28 5,19 1,25 0,40 0,19 3,47 1,96 0,48 0,26
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 902,24 904,96 934,53 937,81 994,35 983,78 1 163,11 1 164,01 1 160,56
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-04