Lietuvos bankas

Nerezidentų finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones ir kreditoriaus (debitoriaus) sektorius, grynoji turto vertė (finansinis turtas atėmus įsipareigojimus) bei grynasis skolinimas arba skolinimasis (finansinio turto sandoriai atėmus įsipareigojimų sandorius).

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai bei perkainojimai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pozicija
Finansinė priemonė
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2017 - I ketv. 2017 - II ketv. 2017 - III ketv. 2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv.
IŠ VISO 46 657,09 47 042,58 48 133,62 49 437,17 49 977,17 50 186,52 51 033,83 50 501,81 49 315,68
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės 174,41 167,49 164,37 163,09 162,06 165,81 165,51 200,94 169,60
Grynieji pinigai 3 427,80 3 449,06 3 411,00 3 356,51 3 282,05 3 196,04 3 082,65 3 000,31 2 743,53
Centrinis bankas 3 427,80 3 449,06 3 411,00 3 356,51 3 282,05 3 196,04 3 082,65 3 000,31 2 743,53
Pervedamieji indėliai 4 346,90 3 372,13 5 400,06 4 830,25 6 437,80 6 662,02 6 795,97 6 509,25 5 864,36
Centrinis bankas 3 284,87 2 069,36 3 358,76 4 039,40 5 804,60 6 074,66 6 245,03 5 955,48 5 223,26
Kitos pinigų finansų įstaigos 1 062,04 1 302,77 2 041,30 790,85 633,20 587,36 550,94 553,78 641,10
Kiti indėliai 4 895,81 4 702,33 3 210,39 4 141,09 3 738,31 3 747,12 3 650,08 3 419,72 2 604,24
Centrinis bankas 849,03 318,58 304,51 259,27 598,18 427,85 238,31 268,70 352,39
Kitos pinigų finansų įstaigos 3 966,84 4 316,76 2 838,89 3 868,91 3 127,17 3 306,26 3 398,96 3 132,22 2 233,09
Centrinė valdžia 79,94 66,99 66,99 12,92 12,96 13,00 12,82 18,81 18,76
Trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai 1,07 0,97 0,84 1,02 1,08 2,58 2,64 4,22 3,52
Ne finansų bendrovės 0,09 0,09 0,00 0,18 1,08 2,58 2,64 1,00 1,28
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,98 0,88 0,84 0,84 0,00 0,00 0,00 3,22 2,24
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai 10 761,23 11 821,52 11 514,91 12 063,33 10 714,99 10 716,48 11 304,68 11 368,55 11 733,66
Ne finansų bendrovės 6,22 5,53 303,64 301,63 296,21 295,57 815,93 811,40 826,31
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,35 0,12 0,06 18,48 18,62 18,72 19,97 20,61 20,66
Kitos finansų įstaigos 0,53 0,35 1,30 2,35 2,40 2,40 2,40 1,78 2,75
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 10 754,13 11 815,52 11 209,91 11 740,87 10 397,76 10 399,79 10 466,38 10 534,76 10 883,94
Trumpalaikės paskolos 777,36 706,05 692,50 938,70 1 035,72 865,91 835,88 793,87 737,08
Ne finansų bendrovės 695,40 624,58 567,22 808,08 885,23 718,00 679,07 612,16 663,84
Investiciniai fondai 18,05 12,04 6,02 0,00 10,00 7,50 7,50 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 40,13 44,94 103,83 114,52 121,68 118,65 127,12 159,21 54,61
Draudimo bendrovės 23,78 24,47 15,41 16,07 18,78 21,64 22,09 22,41 18,60
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,00 0,03 0,03 0,03 0,03 0,12 0,10 0,09 0,03
Ilgalaikės paskolos 5 200,33 5 328,94 5 556,60 5 772,61 5 867,05 5 796,58 5 724,28 5 707,21 5 827,16
Ne finansų bendrovės 2 387,71 2 462,51 2 686,88 2 811,18 2 876,22 2 800,81 2 730,51 2 678,95 2 693,03
Investiciniai fondai 27,61 55,22 82,83 110,44 110,44 110,44 110,44 119,44 117,20
Kitos finansų įstaigos 912,82 929,18 949,42 975,22 983,72 1 013,64 1 053,09 1 059,65 1 177,12
Draudimo bendrovės 35,17 37,60 19,45 18,79 19,92 21,82 23,28 27,54 29,40
Centrinė valdžia 1 771,02 1 780,50 1 749,86 1 790,72 1 811,07 1 786,09 1 743,76 1 760,33 1 749,63
Vietos valdžia 65,90 63,83 68,07 66,17 65,59 63,69 63,11 61,21 60,63
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,15
Biržinės akcijos 879,18 867,93 911,01 936,73 1 125,83 1 120,41 1 057,18 989,36 1 051,00
Ne finansų bendrovės 799,97 775,18 798,89 818,38 996,95 996,75 929,42 867,95 910,64
Kitos pinigų finansų įstaigos 79,13 92,67 112,02 118,25 128,78 123,56 127,66 121,32 140,25
Kitos finansų įstaigos 0,08 0,08 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,11
Nebiržinės akcijos 11 236,34 11 428,11 11 964,70 12 076,22 12 223,50 12 435,20 12 769,47 12 799,67 11 320,44
Ne finansų bendrovės 7 805,41 7 963,65 8 277,26 8 463,45 9 025,50 9 199,96 9 447,94 9 460,34 8 925,54
Kitos pinigų finansų įstaigos 2 281,73 2 320,14 2 565,70 2 633,31 2 520,46 2 556,07 2 628,02 2 661,72 1 705,56
Kitos finansų įstaigos 832,47 813,75 775,96 622,33 316,17 308,36 311,40 307,82 329,79
Draudimo bendrovės 316,73 330,58 345,78 357,13 361,37 370,82 382,11 369,78 359,55
Kitos nuosavybės priemonės 868,99 908,36 934,33 889,96 942,28 977,35 1 009,47 1 011,20 2 679,41
Ne finansų bendrovės 609,51 633,28 648,79 650,04 674,32 698,09 719,84 729,11 1 533,86
Kitos pinigų finansų įstaigos 78,42 83,28 86,60 47,45 52,50 54,05 57,20 61,30 921,94
Draudimo bendrovės 181,06 191,81 198,94 192,47 215,46 225,21 232,43 220,79 223,62
Ne PRF investicinių fondų akcijos/vienetai 141,16 147,67 182,74 187,80 188,01 178,00 175,49 160,32 178,31
Investiciniai fondai 141,16 147,67 182,74 187,80 188,01 178,00 175,49 160,32 178,31
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 7,89 7,36 6,86 6,27 9,95 8,24 7,97 5,88 9,43
Draudimo bendrovės 7,89 7,36 6,86 6,27 9,95 8,24 7,97 5,88 9,43
Gyvybės draudimo ir anuiteto įsipareigojimai/teisės 0,36 0,36 0,37 0,37 3,23 3,30 3,36 3,25 4,03
Draudimo bendrovės 0,36 0,36 0,37 0,37 3,23 3,30 3,36 3,25 4,03
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensiniai įsipareigojimai/teisės - - - - - - - - -
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 49,69 105,98 97,87 78,42 46,47 74,98 84,70 110,03 107,52
Centrinis bankas 13,26 60,04 59,57 53,27 27,26 51,13 62,33 84,65 75,93
Kitos pinigų finansų įstaigos 35,40 44,43 35,70 22,12 16,03 20,82 19,35 22,34 27,90
Investiciniai fondai 0,76 1,51 2,27 3,03 3,03 3,03 3,03 3,05 3,37
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensijų fondai 0,27 0,00 0,33 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,32
Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 2 838,51 2 936,41 3 003,43 2 943,09 3 016,76 3 149,71 3 258,29 3 302,58 3 170,30
Ne finansų bendrovės 2 795,14 2 886,24 2 959,60 2 891,52 2 957,90 3 090,06 3 201,77 3 249,09 3 117,54
Kitos pinigų finansų įstaigos 1,83 1,04 1,15 1,19 2,92 4,32 2,63 1,19 1,94
Kitos finansų įstaigos 2,39 3,23 3,69 4,72 4,42 3,89 4,25 4,81 6,16
Draudimo bendrovės 6,44 4,65 5,78 16,11 21,11 17,88 19,04 22,92 19,66
Centrinė valdžia 15,90 24,09 15,97 15,12 15,32 15,28 12,53 6,48 8,81
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 16,81 17,16 17,24 14,43 15,09 18,28 18,07 18,09 16,19
Kitos gautinos/mokėtinos sumos, išskyrus prekybos kreditus ir išankstinius mokėjimus 1 050,05 1 091,92 1 081,64 1 051,71 1 182,07 1 086,80 1 106,21 1 115,45 1 112,08
Ne finansų bendrovės 123,42 145,34 145,44 119,04 135,30 123,12 131,74 94,72 106,78
Kitos pinigų finansų įstaigos 46,13 29,93 25,76 28,00 133,94 25,68 34,72 26,19 17,22
Kitos finansų įstaigos 3,90 5,99 4,04 1,15 2,68 2,22 1,54 0,00 0,83
Draudimo bendrovės 4,53 3,11 0,62 1,28 5,19 1,25 0,40 0,19 3,47
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 872,07 907,55 905,78 902,24 904,96 934,53 937,81 994,35 983,78
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-04