Lietuvos bankas

Lietuvos ekonomikos finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pozicija
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting Iš viso sorting Finansinis turtas
sorting piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės sorting grynieji pinigai ir indėliai sorting skolos vertybiniai popieriai sorting paskolos sorting nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos (vienetai) sorting draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos sorting išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai sorting kitos gautinos sumos
2020 - II ketv. 192 981,14 464,15 55 024,45 19 334,46 30 971,06 52 797,66 5 566,82 563,79 28 258,74
2020 - III ketv. 203 098,26 466,26 62 646,33 20 470,16 31 632,88 52 729,36 5 841,18 497,82 28 814,26
2020 - IV ketv. 211 382,88 450,77 68 305,53 20 784,83 32 002,51 54 802,61 6 332,23 415,57 28 288,82
2021 - I ketv. 221 786,27 435,07 71 861,24 19 911,40 33 293,94 56 661,33 6 791,09 271,39 32 560,81
2021 - II ketv. 230 103,97 442,32 74 990,43 21 602,92 34 010,69 58 477,80 7 214,52 206,58 33 158,70
2021 - III ketv. 237 817,92 961,51 78 529,37 22 149,07 35 232,86 59 477,46 7 441,89 253,82 33 771,94
2021 - IV ketv. 262 573,88 994,34 87 424,88 22 774,85 38 626,46 68 126,19 7 979,33 284,61 36 363,22
2022 - I ketv. 258 729,09 1 023,94 78 972,47 23 223,04 40 891,31 68 391,09 7 821,52 143,64 38 262,07
2022 - II ketv. 264 675,77 1 042,09 78 826,34 25 620,52 43 438,48 69 735,04 7 343,62 224,72 38 444,96
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-04